Ook de gemeente Wetteren scoort weer hoge toppen als het gaat over wanbeheer qua omgaan met het door hen gekochte bunkertje A42 (5/07/2015)

Sinds enige weken is aan het bunkertje A42 op de industriezone Neerhonderd te Wetteren een infopaneel opgehangen. Het paneel is ontworpen door mijzelf en bevat, al zeg ik het zelf, fraaie info voor eventuele wandelaars en bezoekers. Dit bunkertje is echter in 1998 door de gemeente Wetteren aangekocht aan gunstige voorwaarden op voorwaarde dat ze er een museumpje zouden van maken.

Het vloekt echter enorm te zien in welke toestand het bunkertje zelf verkeerd op het moment. De binnenzijde en rondom de bunker wordt weer geleidelijk een sluikstort. De planteur naast de bunker bewerkt het terrein zelfs op de duur tot voor de bunker met alle wateroverlast en slijk tot in de bunker, tot gevolg.

Wetteren, dit steekt sterk af met al de preken die ik mocht horen bij de herdenkingen van mei 1940, amper een maand geleden op de site van Mariagaard...

Ondertussen anno 2017 is er wel degelijk beterschap. Het vandalisme aan de bunker is verdwenen doordat hij door de gemeente met een deurtje werd afgesloten. Hij is nogmaals ontdaan van rommel voordien en voortaan dus vrij aan de binnenzijde.

Ook is de originele sterfput in de toegangskuil vrijgemaakt en loopt deze terug.

Jammer genoeg maakt hij nog altijd water aan de binnenzijde doordat hij nat regent via het open gat van de koepel. Het betreft in elk geval een bunkertje dat zeker nog meer mogelijkheden heeft om het op te waarderen naar mogelijke wandelaars van bunkerwandelingen toe.

Bunker A42 gemeente Wetteren

Bunkertje A42, herfst 2016.