Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Wordt Bruggenhoofd Gent na 5 jaar slopingsvrij te zijn, opnieuw bedreigd door een nieuwe sloop. (05/03/2016)

Dringend uw steun gevraagd binnen een actie de gemeente Deinze wakker te schudden voor het opnieuw eens te laat is.

Deze namiddag 3 maart 2016 werd ik gecontacteerd in verband met een zich aanbiedende nieuwe sloop aan Bruggenhoofd Gent. Het betreft het bunkertje A1 te Astene. Het bunkertje zou dienen te wijken voor de bouw van het project 'Senioren onder de toren' van het OCMW te Deinze. Wel zou tot op heden volgens OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere (CD&V) de beslissing of de bunker al dan niet mag gesloopt worden, nog niet genomen zijn. Vandaar dat er werd gevraagd via een link te reageren naar de gemeente Deinze toe om deze sloop toch niet goed te keuren. Dit goedkeuren zou dan ook nog eens sterk vloeken met de uitlatingen van deze zelfde OCMW-voorzitster naar de pers toe waarin ze zelf verklaart de bunker ook liever geïntegreerd of bewaard te zien binnen het project in plaats van gesloopt. Laat dat dan misschien een goede drijfveer zijn om het project in die richting te proberen sturen.

Door sloop bedreigde bunkertje A1 te Astene

(Links: Foto anno 1990 van het betrokken bunkertje - Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting - Rechts: Oude Duitse spionagefoto van ditzelfde bunkerje, kort voor de meidagen '40 - Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung)

Deze avond werd er reeds via de website via mail naar de gemeente Deinze op aangedrongen toch wat na te denken alvorens opnieuw een volgende sloop op deze bunkerlinie toe te laten.

Jammer genoeg heeft de gemeente Deinze een al niet zo beste reputatie als het gaat over het bewaren van deze bunkers. Van de originele 23 die er ooit gebouwd werden op grondgebied Astene, zijn er ondertussen reeds 8 gesloopt (zonder dit bedreigde gevalletje nu reeds mee te tellen).

Bijkomend zeer jammer is dat het nu net weer eens een bunkertje betreft dat nog qua uitzicht zeer uniek en vrij intact is. Zo bevat hij nog vrij veel van zijn originele baksteencamouflage aan de buitenzijde waaronder ook achteraan op het sas een zeer uniek in baksteen rond gemetst ossenoog.
Het bunkertje is aan zijn toegang nog origineel dicht gemetst. Dit dicht metsen dateert van 1943-1944 in opdracht van de Duitse bezetter. Om die reden is de bunker aan de binnenzijde ook nog vrij intact voor wat betreft het aanwezige ijzerwerk. Op Astene zijn er op dat gebied nog zeer weinig intacte bunkers terug te vinden buiten deze.

Weet dat het mooie van de ganse bunkerlijn hem nu net zit in het feit dat het een bunkerlijn is. Bij elke nieuwe sloop verdwijnt steeds een stukje nooit terugkomend iets van deze ganse linie. Ik weet ook dat dit erfgoed zeker niet door iedereen even goed wordt geapprecieerd, alleen gaat men het vaak pas missen als het er niet meer is.

Bij deze dan ook de vraag aan de lezers van de website door op deze link te duwen, een mail te willen versturen naar de betrokken burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitster bij de gemeente Deinze. Laat ze op een vlotte manier merken dat we niet gediend zijn met een volgende vlot te vermijden sloop aan Bruggenhoofd Gent.

Alvast bedankt voor jullie steun.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Op 5/03/2016 mocht ik ondertussen wel reeds 1 officiële reactie ontvangen van de betrokken partijen, namelijk deze van de OCMW-voorzitster, Mevr. Conny De Spiegelaere (CD&V). Onder haar antwoord werd ook meteen mijn antwoord geplaatst. (5/03/2016) (Nieuw)

Beste Heer Van De Sijpe,

OCMW Deinze zal deze legislatuur het woonproject ‘Senioren onder de toren’ in de Pontstraat Astene realiseren. De OCMW-raad heeft in de zitting van 1 maart 2016 het verkavelingsplan goedgekeurd.

Dat de bunker hiervoor dient te verdwijnen, zoals in Het Laatste Nieuws van 4 maart stond, klopt niet.
Het OCMW-bestuur hecht veel belang aan het behoud van bestaand waardevol erfgoed en wenst de bunker te bewaren. Bij de verdere uitwerking van het project zal samen met de projectontwikkelaar gekeken worden hoe de bunker in de nieuwe site zal geïntegreerd worden. Dit werd ook zo meegedeeld aan de journalist.

 Mvg,
Conny De Spiegelaere

Beste Mevr De Spiegelaere

Als u bovenstaande woorden wilt waar maken, is dit in feite zeer eenvoudig. Schrap gewoon die aanvraag voor die slopingsvergunning want die heb je in dat geval niet nodig. Besef dat dergelijke sloopvergunningen zeer gevaarlijke zaken zijn. Eenmaal aangevraagd maar bv niet meteen gebruikt, blijven die vaak jaren nadien nog toegepast als argument van er zat toch al een slopingsvergunning op. Schrap gewoon die sloopoptie uit uw plannen en u stopt allicht ook meteen gans deze polemiek.

Dan blijft ook de vraag of er op uw huidige verkavelingsplannen nog sprake is van de bunker. Indien deze daar ook al op geschrapt is (zoals ik toch al heb menen te horen), komt dit alles ook weinig geloofwaardig over. Als je hem wilt bewaren zoals u hierboven schrijft, dient u dit best wel van bij de aanvang van de plannen zo te voorzien en niet een jaar later. Houdt er misschien rekening mee dat die bunker staat waar hij staat en niet zo maar even zel verplaatst worden als uw huidige voorziene plannen gewoon gebouwen voorzien op de locatie van de huidige bunker (zie uw seniorenkot...)

Mvg

Luc Van de Sijpe

 

Officieel antwoord gemeente Deinze op deze polemiek (1/04/2016)

Beste bunkervrienden,

Mag ik jullie bij deze bedanken voor jullie waardevolle bijdrage in de poging het bunkertje A1 te Astene (Deinze) te proberen sparen van een dreigende sloop.

Zie hieronder het antwoord van de gemeente Deinze op een 2 weken geleden vertrokken aangetekend schrijven met de vraag eindelijk klaarheid te scheppen in de rommelige situatie rond het al dan niet toelaten van de sloop van het bunkertje A1 langs de Pontstraat  voor de bouw van een OCMW project waarbij dit bunkertje zou dienen te verdwijnen.

Gelukkig hoeven inderdaad niet alle acties op een sisser af te lopen zoals dit bij het bunkertje op de Stoepestraat in Ertvelde wel het geval was.

Hieronder hun antwoord.

Nogmaals bedankt,
Je ziet dus dat jullie protest en steun zeker niet voor niets is geweest.

Ik hoop in de toekomst, en hopelijk hoef ik niet teveel meer van dergelijke acties in gang te steken en gebruiken de betrokken gemeentes in de toekomst hun gezond verstand,
Op jullie steun te kunnen blijven rekenen.

Nogmaals, in naam van dit erfgoed, bedankt voor uw steun.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be