Hoever draagt uw privacy als het gaat over erfgoed in uw tuin (28/03/2016)

Bij het verderzetten van mijn zoektocht naar de bunkertjes van de Hollandstellung, toch nog een frustratie bij opgelopen vandaag. In Ertvelde kreeg ik nog eens een NJET om een bunkertje in de achtertuin van een woning te mogen fotograferen. De bunker is ondertussen 100 jaar oud, de eigenaars schat ik rond de 40...

Ik heb geen problemen met Privacy maar weet dat privacy volgens mij stopt waar u het nodig acht andere het verwerven van kennis te verhinderen door pertinent te weigeren het op uw domein aanwezige erfgoed te laten prospecteren. Het is niet omdat dat erfgoed u niet interesseert dat het ook mij niet MAG interesseren.

Geachte eigenaars. Ik heb altijd zoveel mogelijk in voorgaande jaren geprobeerd de bunkers die op privédomein stonden met toelating te bezoeken. Weilanden en bossen maken hier vaak een uitzondering op omdat het niet haalbaar is altijd eerst te gaan uitpluizen wie de eigenaar zijn van die domeinen. In elk geval zijn in die gevallen de domeinen op zo een wijze betreden zodat er zeker nooit schade is aangebracht aan hetzij omheiningen, hetzij het erfgoed zelf. Ik zal ook nooit van dergelijke structuren zaken ontvreemden (hetgeen heden ook een echte plaag aan het worden is maar dat doet nu hier weinig ter zake...)

Het is uitermate storend dat omdat u gefrustreerd loopt door het stukje erfgoed in uw tuin dat u daardoor ook het recht heeft alle andere mensen die dit wel weten te respecteren, kunnen geweigerd worden. U weet dat als u een domein koopt waar een dergelijke structuur op staat, dit er toe kan leiden dat u af en toe inderdaad wel eens iemand over de vloer kunt krijgen die dit eens nader wil bekijken. Hen dan ook nog verhinderen dit te doen, is tegen elke vorm van fatsoen.

En het gezever dat er dan elke dag iemand aan de deur staat... maak dat aub de koeien wijs. Ik ken zo genoeg mensen die maar al te graag hun bunkertje tonen aan mensen en dit zelfs bezoekbaar maken bij wandelingen en dergelijke. Wees gerust, de deuren worden daar niet alle dagen platgelopen hoor... Dit is gewoon een consequentie van een dergelijk iets te kopen of op uw domein te hebben.

(Foto: Google Streetvieuw, bunker links achteraan domein, volledig onder de klimop...)

Ik hoor diezelfde personen die altijd gefrustreerd zijn over een bunkertje in hun tuin (en dan nog al eens gaan dwepen met "hun" privacy) nooit klagen over de prijs die ze ooit voor hun bouwgrond betaalden. Dat deze meestal veel lager was dan de rest van percelen in de ronde, net omwille van de aanwezigheid van die bunker, wordt wel doodgezwegen.

Zij weten toch ook dat die bunker op dat domein staat op het moment dat ze dat domein kopen. Die bunkers van WO I zijn ondertussen 100 jaar oud, die van WO II zo een 75 jaar... Als ze nu een probleem hebben met de aanwezigheid van die structuren hebben ze er in elk geval nooit een goed hart voor gehad of op voorhand er al andere bedoelingen mee gehad dan hem te bewaren.

Jammer genoeg blijf je nu wel met die pipo's zitten als eigenaars van dat bepaald erfgoed...

Mvg

Luc Van de Sijpe,

www.bunkergordel.be,

Info@bunkergordel.be