Opnieuw militair erfgoed GESLOOPT te Bredene (10/05/2016)

Zonet het mailtje ontvangen dat op de Polderstraat 161 te Bredene opnieuw nog maar eens sloopkranen gereed staan om een aantal nog aanwezige gebouwen en in dit geval 2 bijhorende publieke WO II schuilbunkertjes voor de zoveelste appartementsblok tegen de vlakte te gooien. Als ik bijkomend zie waar deze structuurtjes staan op het respectievelijke terrein, kan ik mij er toch opnieuw niet van ontdoen dat er toch wel mogelijkheden zijn (zeker het ene structuurtje op de hoek van het terrein - 2 bovenste foto's) te vrijwaren en te behouden binnen het voorziene project.

Op deze link vind je trouwens info over de beslissing tot sloop van de gemeenteraad reeds daterend uit 2015 en toen zonder problemen goedgekeurd. Jammer dus dat dit bericht ons nu pas bereikt als de sloopkranen net beginnen aan te komen.

In elk geval zou het zeker waardevol zijn deze structuurtjes (mochten ze al niet meer te redden zijn) zeker in detail fotografisch te documentariëren. Gezien er blijkbaar bij de dienst erfgoed over deze structuurtjes nog niets gekend is, had enige gemeente met kennis van zaken MINIMUM eerst deze dienst moeten informeren over de waarde van deze mogelijks nog niet gekende structuurtjes. HEEFT MEN ALS ELKE VERANTWOORDE GEMEENTE (ALS HET GAAT OVER HOE OMGAAN MET DIT TYPE ERFGOED OP GRONDGEBIED BREDENE) DEZE STAP GEZET OF NIET. OF HEEFT MEN MAAR ZELF BESLIST DAT DIT VOOR DEZE STRUCTUURTJES NIET INTERESSANT IS OM TE DOEN? IS DIT GEBEURD? INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS, IS DIT IN ELK GEVAL VOLDOENDE REDEN OM DE SLOPINGSWERKEN VOORLOPIG TE LATEN SCHORSEN.

Er is in elk geval informatief gemaild naar de gemeente Bredene toe om het ongenoegen over deze praktijken via de website bekend te maken. Opnieuw dus zeer jammer voor dit erfgoed dat opnieuw voor altijd uit het beeld zal verdwijnen indien men niet dringend beslist ze alsnog binnen het project te integreren...

Ondanks bovenstaande vraag zich bij de aangekondigde sloop toch nog te bedenken en zeker het structuurtje achteraan het terrein te proberen bewaren zijn de 2 op het terrein aanwezige publieke schuilstructuren uit WO II ondertussen gesloopt. Een van beide structuurtjes stond op een een uithoek van het terrein dat totaal door het bouwproject niet zou aangedaan worden. De respectievelijke zone stond ingekleurd op het plan als Groenzone... Snappen wie de logica nog kan volgen in dit België waarom ook dat structuurtje dan toch diende te verdwijnen...