Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Na meer dan 5 jaar Slopingsvrij te zijn geweest aan Bruggenhoofd Gent, worden we te Eke weer voor een voldongen feit geplaatst. In alle stilte, werd het bunkertje E3 gesloopt. (13/11/2016)

Ik kreeg hier zonet een mail binnen waarin men mij meldde te vrezen dat er vrij recent op grondgebied Eke-Nazareth opnieuw een bunkertje van Bruggenhoofd Gent zou gesloopt zijn.Er zijn er dus voortaan jammer genoeg nog maar 182 meer over van de originele 228.

Het betrof het bunkertje E3 - Eke 3 - deeluitmakend van Steunpunt Eke. Dit stond op de rand van de nieuwe verkavelingen ter hoogte van de Biesten achter een oude hoeve tussen Zandstraat en de nieuwe weg Kouter (wat is in een naam…). Een vrij gedetailleerde beschrijving van dit bunkertje op www.bunkergordel.be/9-E03%20bunkerfiche.htm

Het hoeft dus geen twijfel dat dit bunkertje ondertussen dus wel degelijk zal gesloopt zijn als je nader onderstaande foto's bekijkt.

Een beeld van Google Streetvieuw (anno 2009) genomen vanaf de nieuwe wegel (kouter). Op de achtergrond zie je nog de witte hoeve, sterk verborgen achter struiken en begroeing. Achteraan dit verwilderde terrein stond het bunkertje E3.
Een zicht op de kouter in betere tijden toen hij nog niet volledig verkaveld was. Deze foto dateert van 2007. Laat duidelijk zijn dat mijn frustratie zeker niet zit in de verkaveling maar in de onwil ook maar iets meer respect te tonen voor dit erfgoed. Je ziet er vrij duidelijk de respectievelijke hoeve met de bunker naar de zuidwestelijke onderhoek (niet echt zichtbaar omdat hij volledig verborgen zit onder het bladerdak van de bomen ).
Op bovenstaande luchtfoto van 2009, bij mij geklasseerd om de locatie van de ooit in de nabijheid reeds ondergegraven bunker E2 aan te duiden, zie je onderaan nog net de hoeve en zelfs de bunker staan (zuidwestelijk van de hoeve).

Hierboven een zeer actuele luchtfoto (zeer recent anno 2016) Je ziet heel duidelijk dat zowel de hoeve als de bunker gesloopt zijn en het terrein opgegaan is in een kaalgeslagen terrein.

Dit is dan nog maar eens het zuiverste bewijs van een totale desinteresse van gemeentes zoals Nazareth-Eke voor dergelijke erfgoed gezien er nu net vanaf eind dit jaar sprake is  aanvang te nemen met de eerste maatregelen voor de officiële bescherming van (in elk geval gedeeltes van) deze bunkerlinie Bruggenhoofd Gent - Tête de Pont de Gand.

Er werd naar burgemeester en alle bijhorende schepenen gevraagd waarop ze zich hebben gebaseerd om deze bunker in alle stilte toch te slopen. Opnieuw is op geen enkele manier bekeken hoe dit bunkertje had geïntegreerd kunnen worden in het geheel van deze verkaveling.

Een integratie binnen het project had toch opnieuw massa’s goedkoper geweest, het bunkertje had nog bestaan en de gemeente had ten minste nog eens historisch aan te bieden gehad op toeristisch gebied.

Dit is dus wat de buurgemeente Astene wel perfect bleek te kunnen begin dit jaar (maart 2016 in verband met het bunkertje A1 dat mogelijks diende te wijken voor de bouw van OCMW gebouwen - doorscrollen naar beneden op deze pagina).

Blijkbaar was een zo iets verder doordachte werkwijze opnieuw te moeilijk om ook maar eens in de gemeente Eke-Nazareth in beschouwing te nemen. Valt ook niet te verbazen als je ziet hoeveel bunkers er uiteindlelijk op Eke alleen al zijn verdwenen.

Schande dus, na 5 jaar slopingsvrij te zijn geweest aan Bruggenhoofd Gent, wint opnieuw de macht van het grote geld voor de zoveelste eindeloze verkaveling zonder de minste poging te ondernemen dit erfgoed wat mee te integreren. En dan maar de wegeltjes “Kouter” noemen (die zielige naam zal dan ook het enige zijn dat daar binnenkort overblijft van geschiedenis zeker…)

Bij mijn zoektocht om gans Bruggenhoofd Gent bij elkaar te zoeken in 2006, was dit reeds een van de in toenmalig gekende tellingen, ontbrekende bunkertjes, net zoals bunkertje D5, beiden lagen op grondgebied Eke.

 

Men heeft er dus blijkbaar sindsdien toch alle moeite aan gedaan dit bunkertje zo onbekend mogelijk te houden om het dan nu in alle stilte te kunnen slopen, wat dus toch weer vrij vlot is gelukt. Bij deze nogmaals de oproep, dergelijk erfgoed zoveel mogelijk bekend te maken. Eenmaal bekend bij het publiek, is in alle anonimiteit slopen, al veel moeilijker. Nu reageert in de meeste gevallen niemand omdat ze zelfs de aanwezigheid ervan niet eens weten.

Op 13/11/2016 volgde de dag zelf nog een antwoord van burgemeester Claeys van Nazaret dat wel vrij beschamend te noemen valt als dit het lot is van dit erfgoed in de nabije toekomst:

Beste,

Ik veronderstel/denk dat de afbraak van de bunker waarover u spreekt, deel uitmaakt van een verkavelingsvergunning verleend aan de firma Bostoen in 2006.
Quid.
Onze gemeente volgt principieel, als een van de weinige gemeenten, altijd het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed inzake het al dan niet eventueel slopen van erfgoed in onze gemeente.
Ik veronderstel dat de genoemde bunkers deel uitmaken van de inventaris onroerend erfgoed waarop het Agentschap haar advies baseert.
Zoniet bestaat er weinig kans dat het door u genoemde ‘erfgoed’ enig statuut verwerft en bijgevolg dus ook voor het voortbestaan van deze bunkers.

Danny Claeys
burgemeester Nazareth

Allicht een laatste antwoord van mijzelf op opnieuw een gemiste kans voor ons nog bestaand militair erfgoed. We zijn dus gewoon aan Bruggenhoofd Gent opnieuw een bunkertje kwijt:

Beste

Ik kan alleen maar vaststellen dat als jullie zonder enige eigen inbreng (en gezond verstand) jullie blijven vastpinnen dat alles maar waarde heeft als het door de dienst erfgoed gekend is…
¾ van alles wat nog bestaat van militair erfgoed gewoon vogelvrij verklaard is, hoe unieke het ook vaak mag wezen.
Zeker ¾ van de structuren vermeld op www.bunkergordel.be zijn in veel gevallen wel degelijk uniek maar zeker op het moment totaal niet beschermd, laat staan officieel geprospecteerd of beschermd. De goodwill om ze toch te bewaren voor het nageslacht, ligt dus volledig bij jullie en jullie eigen dienst stedebouw (en blijkt dus op het moment totaal niet te bestaan).

Ik kan het op het moment niet bewijzen maar ben er zo goed als zeker van dat als het een verkaveling betreft uit 2006, die bunker er allicht zelfs nooit heeft op gestaan als te slopen, laat staan officieel gekend was. Zoals ik ondertussen ook op mijn website heb vermeld, was dit 1 van 2 bunkers die op Eke bij mijn eerste inventarisatie van deze linie in 2006 nog zijn teruggevonden en in vorige inventarisaties van voorgangers van mij  al telkens stonden omschreven als verdwenen (wat nu wel degelijk het geval is).
Indien dit laatste dan nog eens waar zou zijn, zijn zowel aannemer als opdrachtgever zwaar de fout in gegaan om deze teruggevonden bunker niet EERST officieel te melden bij de uitvoering van de werken (wat wel degelijk de code voor goede praktijk is in dergelijk geval).
Heeft men dit officieel gedaan of heeft men dan nog eens extra gas gegeven om hem zeker zo snel mogelijk volledig te laten verdwijnen terwijl er niemand over piepte. Ik vrees voor het laatste.

Bij deze om dan de discussies in de toekomst misschien eindelijk eens te stoppen voor er geen bunkers meer te vinden zijn op (vooral) Eke en Nazareth,
Hier het overzicht van wat er ooit is op jullie deelgemeentes gebouwd:
http://www.bunkergordel.be/6-4-Bunkers%20op%20Eke.htm
http://www.bunkergordel.be/6-14-Bunkers%20op%20Nazareth.htm

Er is trouwens ooit over bruggenhoofd Gent een parlementaire vraag gesteld over mogelijke toekomstige bescherming. Daar kwam via Bourgeois als antwoord op dat de linie ging bekeken worden om in de nabije toekomst te bekijken voor bescherming. Bijkomend werd gevraagd naar gemeentes waar bunkers op staan van bruggenhoofd Gent, enig gezond verstand aan boord te leggen en zeker voorzichtig om te springen met toekomstige slopingsaanvragen en verbouwingswerken in de nabije toekomst met een nakende startende procedure vanaf eind 2016.
In bijlage het officiële document waarvan sprake. Dit alles omdat toekomstige klassering wel zou volgen (hopelijk eind dit jaar zoals al vaak beloofd).

Ik kan er ook niet aan doen dat de dienst erfgoed hopeloos achter zit met wat er allemaal nog te vinden is van dergelijk erfgoed.
Zolang men daar blijft chronologisch werken (eerst WO I dan II en dan koude oorlog) in plaats van volgens hoogdringendheid, gaat er, wees gerust als ik nu ook nog uw redenering volg,
Nog heel veel waardevol WO II- en koude oorlogsbouwwerken zal verdwijnen, zonder zelfs ooit geprospecteerd te zijn.

Hopend op enig begrip.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Mocht uzelf uw mening willen spuien naar de respectievelijke gemeente Nazareth, doe dit gerust via deze link. Alvast bedankt voor alle steun om duidelijk te maken dat dergelijke ondoordachte slopingen niet meer geapprecieerd worden.

Begint het potje rond de verdwenen bunker E3 steeds meer te stinken? (17/11/2016)

Beste Burgemeester en Schepenen van de gemeente Nazareth - Eke

Zoals ondertussen allicht al gemerkt in jullie mailboxen, zijn zeker niet alle mensen even opgetogen met jullie in het geniep gepleegde sloop van de bunker E3.

Komt daar onderstaande nog eens bij dat ik vandaag ook dit mocht ontvangen:

Geachte heer,

De hoeve met bunker werd een vijftal jaar terug verkocht op een openbare verkoping.
Ik herinner mij van toen dat de bunker niet op de kadastrale plannen stond vermeld.

Op de gemeente stelde men toen dat de bunker diende te worden behouden.

De hoeve met bunker (die toen werd verkocht) zat niet in de plannen van Bostoen.

Bij deze dan ook aan burgemeester en schepenen van de gemeente Nazareth, wat is jullie reactie hierop? Als ik eerlijk mag zijn, het potje begint stilletjes aan serieus te stinken…

Ik heb dan ook ondertussen een zwaar vermoeden dat er van enige te volgen procedure en slopingsaanvraag voor die bunker weinig in huis zal gekomen zijn.
Misschien wordt het bij deze hoog tijd om deze eens boven tafel te halen (als deze al mocht bestaan) net zoals misschien dat document waarin ooit advies zou gevraagd zijn over de erfgoedkundige waarde van deze bunker bij de dienst erfgoed als jullie al plots op zo een voor de dienst erfgoed op een onbekende bunker stoten....

Bij deze dan ook de vraag aan de dienst erfgoed eens door te geven of zij hierover ooit enige aanvraag hebben ontvangen?
In Evergem is ondertussen voor gelijkaardige schandalige praktijken iemand veroordeeld tot een serieuze boete.

Zie onderstaand artikel.
            http://www.standaard.be/cnt/dmf20160920_02476817

Als men bij de Dienst Erfgoed nu eindelijk eens wil tonen dat hun diensten uiteindelijk iets meer zijn dan al te vaak een nutteloze papierwinkel, is het bij deze misschien hoog tijd eens dezelfde eisen en procedure op te starten naar de eigenaars van het huidige perceel toe waar deze hoeve (en vooral in deze kwestie de bunker E3) opstonden.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Op 17/11/2016 werd de ganse website aangevuld zodat het bunkertje normaal overal wordt aangegeven als gesloopt, jammer genoeg.

Zoals hieronder reeds gemeld, het potje rond de verdwenen bunker E3 te Eke, blijkt dus wel degelijk te stinken. (19/11/2016)

Hoeve bij bunker E3 te Eke

Er werd voor de sloop van hoeve en de bijhorende bunker E3 van de website uit gemaild naar de Dienst Erfgoed.

De gemeente Nazareth geraakt dus allicht voor de sloop van de bunker en hoeve nog wel degelijk in de problemen.


Lees maar onderstaand antwoord op mijn mail:

Geachte heer Van der Sijpe,

Betreffende sloop van een bunker te Nazareth. In antwoord op uw mails, laat ik u weten dat betreffende bunker niet opgenomen is in de vastgestelde inventaris, noch beschermd is al monument. Voor een eventuele sloop is dus geen advies van Onroerend Erfgoed vereist. U geeft aan dat de bijhorende hoeve eveneens werd gesloopt. Hoewel deze hoeve is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, werd het agentschap Onroerend Erfgoed niet om advies gevraagd over een eventuele sloop. Wij ontvingen evenmin een beslissing van de gemeente waarmee de sloopvergunning verleend zou zijn. Ik neem hierover contact op met de gemeente Nazareth.

Vriendelijke groeten,

Mira Van Olmen
Provinciaal directeur

Agentschap Onroerend Erfgoed

Ze volgen daar dus blijkbaar in Nazareth toch niet zo perfect de regeltjes op zoals het zou moeten. Is het niet voor de bunker, alvast ook niet voor de hoeve.

Wel dus triestig te moeten vaststellen dat men nu meer spel gaat maken over een verdwenen vervallen hoeve en niet piept over een niet meer terugbrengbaar zoveelste verdwenen uniek bunkertje op Bruggenhoofd Gent.

Eindelijk een officieel antwoord van de gemeente Nazareth op de procedurefouten die werden begaan bij de sloopt van bunker E3 en de bijhorende officieel beschermde hoeve te Eke (13/12/2016)

Toch blijven na bovenstaand antwoord bij mij onderstaande vragen open staan.

Als men een bunker ontdekt waar “officieel” geen weet van was bij het aanvragen van de bouwvergunning, dan zegt toch iets in mij dat het minste dat u op dat moment kunt doen, informeren is naar de dienst erfgoed met de vraag of de gevonden structuur al dan niet erfgoedkundige waarde heeft. Zelfs als dan blijkt dat de dienst erfgoed de structuur niet kent, zou men ten minste die structuur in eerste instantie toch moeten documenteren en laten onderzoeken naar zijn waarde als erfgoed. Geen van allen van vorige opties is uiteindelijk toegepast?...

In gans het schrijven wordt niet gepiept over het ontbreken van het verplichte schrijven naar de dienst erfgoed ivm met de wel degelijk ondertussen gesloopte maar ooit beschermde hoeve. Dus blijkbaar kent men daar dan toch niet zo goed de regeltjes die te volgen zijn als het over erfgoed gaat, ondanks wat mij wel wordt gemeld in eerder mailverkeer.

Dus de zaak zal dus ondertussen bij deze wel afgesloten worden, tenzij de dienst erfgoed wel degelijk verdere stappen zou zetten ivm de illegaal gesloopte hoeve.
Blijkbaar wil men nu van de stedebouwkundige dienst van Nazareth laten uitschijnen dat de fout bij Bostoen zou liggen maar het zijn wel zij die de verplichte infovraag niet deden en die sloopvergunning(en) uiteindelijk toekenden.