Boer krijgt monsterboete door in 2009 illegaal 12 bunkers in Beveren te laten ingraven terwijl de beschermingsprocedure lopende was. (8/11/2018)

In Beveren bleek een boer iets te naïef door allicht mee te gaan in een juridisch steekspel. De Duitse WO I bunkerlijn Steendorp Vrasene (Westabschnitt) werd voor 2009 al onder een bepaald statuut geplaatst waardoor het al preventief werd beschermd. Dit hield in dat men van de betrokken gemeentebesturen verwacht dat ze nieuwe slopingsaanvragen minutieus zouden behandelen en liefst weigeren. Alleen speelde men eenmaal de bunkerlijn van Steendorp Vrasene in 2009 werd beschermd het spelletje vrij lelijk door deze wegens bepaalde procedurefouten opnieuw te laten vervallen en te ontheffen van de verkregen bescherming. Deze procedurefouten werden rechtgezet en in 2010 trad de officiële bescherming dan definitief in voege.

Alleen achtte de respectievelijke boer bij deze tijdelijke periode van niet bescherming de tijd rijp om ook de bunkers die op zijn weilanden en velden nabij zijn hoeve stonden mee te laten verdwijnen. In enkele dagen tijd liet hij op die manier maar liefst 12 bunkers op zijn velden ondergraven en zo definitief uit het zicht verdwijnen.

Omdat de beschermingsprocedure al lopende was en er ook bijkomend klachten over werden ingediend, bleef deze daad echter niet zonder reactie. De gevolgen ervan zijn in detail te lezen in onderstaand artikel dat werd overgenomen uit het Laatste Nieuws van 8 November 2018.

U vindt hieronder het integrale artikel terug waarbij in het blauw eigen meningen, links en correcties toegevoegd in het blauw.

Boer is alles kwijt door vernielde bunkers: 250 euro dwangsom per dag dat bunkers niet hersteld zijn

Landbouwer Luc Van Puymbroeck zit volledig aan de grond. Zijn boerderij is onder curatele geplaatst en zijn tractoren zijn al in beslag genomen. De reden: twaalf Duitse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog die hij in 2009 stilletjes liet verdwijnen onder de grond. Volgens Luc had hij hiervoor mondelinge toestemming van de burgemeester maar die laatste ontkent dat met klem. Mag ik het van deze boer in deze tijden zeer naïef noemen dergelijke illegale praktijken uit te steken zonder dit officieel op papier te hebben, zeker als je met erfgoed bezig bent die men op dat moment aan het beschermen is. Na een veroordeling moet de boer 250 euro dwangsom per dag betalen. De teller staat al op 410.000 euro. De bunkers herstellen is voor de man ook geen optie: de goedkoopste offerte daarvoor bedraagt 3,75 miljoen euro.

Luc Van Puymbroeck bij één van de resterende bunkers op zijn erf (Foto: Kristof Pieters)

Tussen Beveren en Vrasene zijn nog heel wat restanten van een kilometerslange Duitse bunkerlinie uit de Eerste Wereldoorlog, de zogenaamde Hollandstellung. Die bunkerlinie liep van Knokke tot Antwerpen en moest een eventuele geallieerde invasie vanuit het nochtans neutrale Nederland, afweren. De Duitse bunkerlijn van Knokke tot Vrasene is inderdaad de Hollandstellung. Deze Hollandstellung stopt in feite te Vrasene en sluit daar aan bij eveneens Duitse WO I bunkerlinies die zijn opgetrokken tussen de Antwerpse forten. Men onderscheid hier nog de Nordabschnitt, Westabschnitt en Sudabschnitt. De bunkers omschreven als de bunkerlijn Steendorp-Vrasene vormen wat in officiële documenten wordt omschreven als de Westabschnitt.Die bunkers (de Westabschnitt en grotendeels ook de Hollandstellung) zijn intussen geklasseerd als bouwkundig erfgoed, maar dat was nog niet het geval toen boer Luc Van Puymbroeck (55) een aantal exemplaren op zijn erf en de omliggende weiden in 2009 liet verdwijnen. (Zie de opmerking bovenaan deze webpagina) “Dat ging vrij makkelijk”, vertelt hij. “Met een graafmachine hebben we de aarde weggehaald rondom de bunkers en daarna zakt de bunker onder zijn eigen gewicht weg. Ze zitten nu twee meter diep onder de grond. In totaal hebben we er twaalf op die manier laten verdwijnen. Ze stonden echt wel in de weg en ook andere boeren hebben in het verleden bunkers op deze manier uit de weg geruimd.” Deze bunkers staan al 100 jaar op terrein dat ondertussen al 100 jaar zoals hier werden gebruikt als weiland, voor de simpele reden dat verder bewerken zoals hier zo goed als onbegonnen werk is met de bunkers er op. Het is nu toch wel typisch dat bijna 100 jaar die bunkers daar blijven staan maar van als het woord bescherming valt, deze toch DRINGEND nog moeten zien te verdwijnen?...

“Ik had mondelinge toestemming van de burgemeester. In principe moest ik een vergunning hebben aangevraagd en dat heeft me nadien genekt. De bunkers werden een jaar later geklasseerd en er is toen klacht ingediend. Ik werd door de rechtbank in 2014 veroordeeld om alles in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Ik ben nog naar het Hof van Beroep getrokken en zelfs naar Cassatie, maar niks mocht baten. De dwangsom van 250 Euro per dag is intussen opgelopen tot 410.000 Euro en elke dag tikt het bedrag verder aan. Ik heb al eens 50.000 euro opgehoest, maar enkele weken geleden heb ik toch noodgedwongen de boeken moeten neerleggen. Een deurwaarder was al beslag komen leggen op mijn twee tractoren. Ik kon dus sowieso niet verder boeren.”

Alles kwijt

Luc Van Puymbroeck is alles kwijt en bovendien verandert het faillissement voorlopig niks aan de situatie. “Als zelfstandige ben ik persoonlijk aansprakelijk gesteld en dus kan er ook in de toekomst nog beslag op mijn loon worden gelegd”, zucht hij. “Ik hoop dat de rechtbank inziet dat ik met mijn rug tegen de muur sta. Voorlopig mag ik nog even hier blijven wonen omdat er iemand voor de dieren moet zorgen maar daarna sta ik op straat. De verkoop van de boerderij zal echter nooit de kosten dekken voor het herstel van de bunkers. Slechts twee bedrijven zijn in staat om die operatie tot een goed einde te brengen en de goedkoopste offerte bedroeg 3,75 miljoen Euro. Ik vraag mij bij het lezen alleen af welke aannemer deze bunkers in de grond stak. Ik kan mij niet voorstellen dat deze boer dit zelf uitvoerde? Indien dit een geregistreerde aannemer is, begaat deze toch wel een even grote fout dan deze boer zelf door mee te werken aan een illegale actie om zo niet voor sloping vergund erfgoed te slopen. Een oplossing voor deze boer zou kunnen zijn deze aannemer mee in het dispuut te trekken. Deze aannemer zal allicht wel de middelen en het budget hebben om de aangerichte schade te herstellen in zijn originele staat.

Ik weet ook niet hoe het nu verder moet. Ik ben door deze zaak volledig geruïneerd.” Luc erkent dat hij in de fout is gegaan door de bunkers te verwijderen zonder vergunning. “Maar ik was zeker niet de enige”, vervolgt hij. “De gemeente heeft (met een vergunning, red.) zelf een hele reeks bunkers laten vernietigen voor de uitbreiding van een kmo-zone. Waarom zijn die op mijn boerderij bouwkundig erfgoed en één kilometer verder niet? Ik heb destijds misschien een fout begaan door te vertrouwen dat het woord van de burgemeester voldoende was, maar de straf die ik heb gekregen is echt wel buiten alle proportie.”

Luc Van Puymbroeck bij de bunkers die enkele jaren geleden in opdracht van de gemeente werden vernield voor de uitbreiding van de ambachtelijke zone. (Foto's: Kristof Pieters)

Burgemeester ontkent toestemming

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) kent de betrokken landbouwer erg goed. “En ik ga hem ook proberen helpen op alle manier maar ik heb nooit mondelinge toestemming gegeven”, benadrukt hij. “Dat zou sowieso geen enkel juridische waarde gehad hebben. Het klopt wel dat we destijds een gesprek hebben gehad over de bunkers. Die waren op dat moment niet geklasseerd. Ik heb hem echter duidelijk uitgelegd dat er een vergunning nodig was om ze af te breken, maar dat hij die nooit zou krijgen als hij ze zou aanvragen aangezien het uitsluitend in zijn eigen belang was. Er zijn echter nog boeren geweest die bunkers lieten verdwijnen. Daarnaar heeft nooit een haan gekraaid. Luc wist dat hij een risico nam door een overtreding te begaan. Hij heeft gewoon tegenslag gehad dat er dit keer wel een klacht werd ingediend. Persoonlijk vind ik deze uitspraak van een burgemeester meer dan schandalig en zijn functie onwaardig. Het begint op de duur letterlijk als een uitspraak van een oude film te gelijken: "Try, maybe it's your lucky day". Uit dergelijke uitspraken zou ik durven stellen dat de burgemeester letterlijk een oogje wou toeknijpen, goed wetende dat er bouwovertredingen gingen gebeuren. Dit alles OK voor hem zolang maar niemand anders klacht indient. De straf die hem is opgelegd is echter buitenproportioneel zwaar. Ik wil hem aan ander werk helpen, maar zolang er loonbeslag dreigt, brengt dat weinig soelaas.”

De plaag in zulke gevallen is dat men moet maken zelf niet dezelfde fouten te maken die anderen ook al begingen en in veel gevallen misschien jammer genoeg niet bestraft werden. Als u nog voorbeelden wilt van totaal onconsequent omgaan met gelijkaardige zaken, kijk gerust op deze links:

Alles begint met zelf geen overtredingen te maken en dan heeft men meestal recht op spreken over anderen die dergelijke overtredingen begingen of begaan.

Ik vind het ook op de duur niet proportioneel voor deze man maar hij heeft wel de kamelen geschoten die hij heeft geschoten en ik begin sterk te twijfelen of deze zaak ooit gaat opgelost geraken met de bunkers die illegaal ingegraven zijn. Ik denk niet dat deze ooit opnieuw bovengronds gaan geraken tenzij men probeert de aannemer die hier ook zwaar in de fout zal zijn gegaan, mee in de ring te trekken.

Ik vrees dat het kalf voor goed verzopen is en zie niet echt in wanneer die teller van 250 Euro per dag ooit zal stoppen met lopen. Men schuift hier de fout nu volledig in de schoenen van 1 persoon die uiteindelijk de fout beging. Alleen blijkt zoals hierboven ook te lezen alzeker de burgemeester op de hoogte geweest te zijn van de plannen en dusdanig kan deze volgens mij mee verantwoordelijk gesteld worden, net als de aannemer die de werken uitvoerde. Deze werken duurden allicht toch wel een kleine week. Waarom heeft dan niemand deze werken gedurende deze periode stil gelegd wegens een lopende bouwovertreding. Dan had nu het dispuut niet gelopen over 12 ingegegraven bunkers maar misschien voor 1 deels beschadigde of verdwenen bunker. Ik ben zelf de laatste om te vragen dat dergelijke misdrijven door de vingers worden gezien en onbestraft blijven, al is het maar om herhalingen in de toekomst te verhinderen en voorbeelden te stellen naar de toekomst. Alleen vrees ik dat deze straf niet meer proportioneel is. Men maakt gewoon een einde aan het leven van iemand die een domme fout beging, wetende dat hij nooit het antwoord meer zal kunnen bieden voor wat hij nu werd veroordeeld. Stel een voorbeeld maar biedt een haalbaar alternatief.

Bijkomend stel ik mij ook sterk de vraag, wat gebeurt er met het geld dat op deze manier wordt geëist mocht het ooit betaald worden? Komt dit dan ten goede voor de bescherming van gelijkaardig erfgoed of dient dit dan gewoon om de rest van de vele putten in de Belgische staatskas te vullen?

Originele bron voor het artikel: