Nadat Bruggenhoofd Gent in 2021 5 jaar slopingsvrij was, werd een bunkertje van Bruggenhoofd Gent bedreigd door sloop. (Laatst actueel gezet op 23/05/2023)

Nadat ondertussen sinds 2015 Bruggenhoofd Gent al bijna 6 jaar als slopingsvrij kon worden beschouwd, kondigde zich toen jammer genoeg een nieuwe mogelijke sloop aan.

Vrijdag 25/09/2020 kreeg ik via mail de melding dat op Astene in de Achterstraat een "Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning" uithing op het nog als weiland gebruikte perceel tussen 2 woningen op de Achterstraat. De eigenaar en tevens ook aanvrager van de vergunning was Mr Piet De Keukelaere, woonachtig naast het respectievelijke terrein op nr 94.

Kort omschreven is het respectievelijke bord zeer duidelijk want als "gemelde handelingen" die men zou willen uitvoeren op het respectievelijke terrein is te lezen "Slopen van een bunker"

Het was de bedoeling het terrein te verkavelen en op het perceel in totaal 4 woningen te bouwen. Met inbegrip van de bunker zou dat er alvast 1 minder zijn dus tenzij men misschien eens de moeite zou doen het concept misschien aan te passen en te kijken hoe men op dat perceel 4 woningen kan krijgen met inbegrip en behoud van de bunker, een oefening die men in België blijkbaar nog altijd niet in slaagt te maken.

Mag het duidelijk zijn, alles dus opnieuw draaide , zuiver en alleen zoals altijd, om geld en dat had dus opnieuw totaal niets te maken met respect voor erfgoed. 4 huizen bracht nog altijd meer op dan 3 huizen en een bunker... Zielig België dus.

Het ergste van al is dan ook bijkomend dat de stad Deinze dus nog altijd geen problemen zag in op dat moment (2021) nog een dergelijke bunker te laten slopen.

Onze met zijn burgers inzittende burgervader Jan Vermeulen (CD&V) meldde dat er al langer groen licht was gegeven om het perceel te verkavelen in 2015. Helaas kan je toch niet 6 jaar later in 2021 nog altijd goedkeuren wat in 2015 misschien nog door de beugel kon. De wet en inzichten over hoe omgaan met dergelijk erfgoed, wijzigt nu eenmaal gelukkig met de jaren zoals in dit geval. Te zot voor woorden bleef dan ook dat de Stad Deinze dus zonder veel poespas de sloop van de bunker officieel al had toegelaten in 2021 onder goedkeuring van burgervader Jan Vermeulen (CD&V) en schepenen Bart Van Thuyne (CD&V), bevoegd voor erfgoed. Dit terwijl de bunker niet officieel beschermd was. Dit betekentde in feite reeds het nekschot voor deze bunker gezien het beslissingsrecht om in dat geval een sloop toe te laten, enkel bij hen lag tenzij er grondige redenen zouden gevonden worden om hiertegen in Beroep te gaan bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

Dit alles terwijl de meeste andere gemeentes waarbij bunkers van Bruggenhoofd Gent op hun grondgebied staan hebben al lang een beleid toepasten van geen nieuwe slopingen meer toe te laten. Deinze bleef daarbij totaal achterop hinken en was op dat gebied al een van de gemeentes met het slechtste beleid gezien ondertussen al 8 bunkers werden gesloopt van de 23 die er ooit op hun grondgebied stonden. Dit is iets meer dan 33% van wat er ooit stond en tevens een kleine 17% van wat ondertussen op de linie al is verdwenen van bunkers. Dit was allemaal zonder deze bunker As5 mee te tellen.

Voor de stad Deinze was dit nog eens een bewijs van hun hardleersheid. In mei 2016 was er al eens een polemiek rond de bunker A1 die toen dreigde te moeten verdwijnen voor de bouw van "Het Senjorenkot". Dit bouwplannen werden uiteindelijk gewijzigd en de bunker bleef bewaard binnen het project langs de Pontstraat.

Er werd via mail en aangetekend schrijven zoals de officiele procedure voorschreef een officieel bezwaar ingediend tegen deze "Bekendmaking beslissings Omgevingsvergunning". Mag het ook vrij schandalig zijn dat men tegenwoordig om zo een bezwaar te kunnen indienen standaard al € 100 dient neer te leggen om zelfs maar uw bezwaar administratief te laten verwerken?...

Wees gerust, ook dat bedrag werd officieel overgeschreven via de website om dit project in de goede richting te duwen.

De bedoeling was niet dat iedereen die het protest van de website wenste te steunen allen ook die € 100 gingen neertellen, al was dat uiteindelijk de enige weg die door hen aanvaard werd om officieel protest in te dienen. Ze ontvingen via mailprotest dat hier werd gevraagd, niet minder dan 180 verschillende mails van zelfs gekende personen over het thema van ons militair erfgoed en de geschiedenis. Dit werd echter allen wegens niet officieel de procedure volgend geseponeerd en naast zich neergelegd.

Ook mijn eigen bezwaar werd geseponeerd omdat ik als privé-innitiatief, geen rechtsgeldig statuut had en voor hen geen direct betrokken partij was. Dit dan wetende dat diensten als "De Dienst Erfgoed" in hun verdediging deze bunker toch te laten bewaren, meermaals naar deze website verwees om hun argumenten sterk te maken. Zoek dus de logica. De beroepsprocedure ging ook hier dus uiteindelijk niet over inhoud maar vooral over voldoen aan de regeltjes, ten koste van het onderliggende erfgoed.

Gelukkig werd dus in beroep het protest zoals door de website aangezet ook opgevangen door een aantal buren die heel wat argumenten van het protest van www.bunkergordel.be overnamen in hun protest. Zij waren wel degelijk direct betrokken partij en dezelfde door hen overgenomen argumenten waren in dat geval wel zwaar genoeg wegend om de slopingsdisussie sterk in de problemen te brengen. Het gevolg was dan ook dat in Februari 2022 door de provincie in Beroep, de slopingsvergunning op de bunker alsnog werd ingetrokken. De bunker As5 "mocht toen" en "zal allicht ook in de toekomst als er geen echte zware argumenten toe zijn", niet meer gesloopt mogen worden.

Bijkomend positief is dat kort na het bekend worden van dit Beroep bij de Procincie, de Stad Deinze ook officieel heeft verklaard geen bunkers op zijn grondgebied van Bruggenhoofd Gent meer te zullen laten slopen. Allicht heeft men met de bunker As5 een vervelend lesje geleerd.