Aankondiging mogelijke sloop Publieke Schuilplaats Markt Eeklo (07/05/2024) Aangevuld

Opnieuw worden we dus in Eeklo op 2/05/2024 voor een voldongen feit geplaatst met de melding dat een nog daar aanwezige publieke schuilplaats onder het huidige marktplein zou dienen te verdwijnen. Deze structuur is te zoeken onder het marktplein en sluit aan bij het gemeentehuis.

2 jaar geleden werd ikzelf als webmaster van www.bunkergordel.be in samenzijn van een ondertussen overleden commandant van de Civiele bescherming Mr Hervé Pappens en nog wat leden van de Erfgoedwerkgroep ELS ontvangen op het gemeentehuis door Schepen van Erfgoed Koen Loete om de respectievelijke structuur eens in detail te bekijken en prospecteren. Toen bleek er que concrete plannen met de structuur niets aan de hand en zou alles worden bewaard.

Nu zijn we amper 2 jaar later en dien je vast te stellen dat alle plannen plots al in zo een ver gevorderd stadium zitten dat zelfs al werd beslist dat de structuur in elk geval elke vorm van erfgoed zou verliezen door of hem volledig te slopen of hem te gebruiken als een waterreservoir onder de markt zodat hij als erfgoedkundig object totaal zou vernield worden.

Dit was de aankondiging die bij mij op 2/05/2024 duidelijk maakte dat we 2 jaar geleden duidelijk met een kluitje in het riet waren gestuurd:

Originele aankonding Werkgroep ELS in verband met een laatste keer openstellen van de hier nog vrij intact aanwezige schuilplaats onder de Markt. Je krijgt letterlijk de indruk dat men met het zoethoudertje de bunker nog eenmaal open te stellen, wel hun best heeft gedaan en hij voor de rest kan beschikken en gesloopt kan worden. Triestig, triestig,... en dit voor een adviserende Erfgoeddienst aan de stad Eeklo.

Op deze link vindt u de integrale tekst die op 2/05/2024 in de richting van het voltallige College van Burgemeester en Schepenen werd verstuurd. Dezelfde tekst vertrok nog eens op 3/05/2024 aangetekend ook in hun richting als bezwaar tegen deze aangekondigde sloop. Helaas zal als er ECHT bezwaar wil ingediend worden, dit dienen te gebeuren zoals verder hieronder vermeld (en door effectief betrokken partijen waar ik mijzelf niet bijreken, zelf woonachtig te Wetteren en bezieler van een uit de hand gelopen hobbyproject)

Als uzelf uw protest in hun richting wilt uiten, druk gerust op deze link en uw mailbox zal openen met de nodige contacten die u hieronder ook kan lezen reeds ingevuld bij de geadresseerden. Werkt dit niet, copieer dan gewoon onderstaande in de adresbalk van uw mailbox:

burgemeester@eeklo.be; hilde.lampaert@eeklo.be; koen.loete@eeklo.be; filip.smet@eeklo.be; michel.desutter@eeklo.be; danny.plaetinck@eeklo.be; danny.smessaert@eeklo.be; meike.vangrembergen@eeklo.be

helaas zal ook dat enkel uw protest laten blijken maar niet mee in rekening gebracht worden als "echt" bezwaar om deze sloping tegen te houden.

Ik snapte dan ook op 2/05/2024 niet dat nu uit het niets die melding plots ter ore komt dat deze structuur nu zou gesloopt dienen te worden voor de heraanleg van de markt. Zelf had ik daar dus ook tot op die dag nog niets officieels over gehoord. Het verbaasde mij dan ook ten zeerste nooit gehoord te hebben gekregen dat er GELE aanplakborden in verband met het toekennen van een omgevingsvergunning en de kans hiertegen eventueel protest aan te tekenen. Dit bord blijkt er echter heden wel degelijk te hangen. Mag het ook meteen duidelijk zijn waarom er zo weinig uit officiële kant wordt gereageerd. De kans voor het aantekenen van protest is nog altijd lopende. Onderstaande hangt dus op dit moment uit in de directe buurt van de structuur

Vrij schandalig dus dat je op die manier gewoon kort kan lezen dat op woensdag 8/05/2024 voor de geïnteresseerden de laatste kans werd geboden de structuur nog eens te bezoeken. Men gaat er dus al 100% van uit dat de structuur sowieso verdwijnt zonder zelfs de mogelijke protesten en redenen om dit niet te doen, af te wachten. Alles is blijkbaar al beslist?...

Heel belangrijk dus bij deze: Als DIRECT betrokken partij, kan u dus tot 17/05/2024 officieel nog aangetekend bezwaar indienen bij "De Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling en projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II laan 20 Bus 8, 1000 Brussel.

Vergeet zeker niet bij dergelijk bezwaar: de link te leggen naar Inrichtingsnummer: 20231107-0062 en OMV-nummer 2023148117. Zuiver als webmaster van www.bunkergordel.be zal van mijn kant mijn protest sowieso worden geweigerd onder het mom van geen direct betrokken partij. Als onderstaande argumenten zouden mee kunnen gaan met een officiëler en wel betrokken partij, kan dit wel doorslag geven zoals in het verleden al gelukt in Deinze.

Mail gerust op info@bunkergordel.be als u als direct betrokkene, de kans ziet hier wel degelijk protest tegen aan te tekenen. Ik wil als website gerust meehelpen tot een sluitend bezwaar te komen en argumenten aan te reiken. Ik ben zelfs gerust bereid een deel of de volledige som nodig om het bezwaar officieel te kunnen indienen, te betalen. Ook dat is een argument zonder het welke het bezwaar niet zal aanvaard worden, ook al is de argumentatie nog zo goed. Is normaal gezien een bedrag van 100 € (kan ik nergens op het document lezen, ook raar dus...)

Mocht een organisatie als ELS, nu echt willen staan voor wat het zou moeten staan, zou een bezwaar van hen uit, heel zwaar kunnen doorwegen binnen eventueel voor dit project binnenkomende bezwaren. Ook officiële instanties direct betrokken bij militair erfgoed of herdenkingen, kunnen hier doorslaggevende argumenten zijn. Neem gerust contact op via bovenstaand mailadres voor 17/05/2024 zodat zeker de nodige bezwaren vertrekken in hun richting.

Bijkomend nuttige bruikbare argumenten om u te verzetten tegen wat men hier mogelijk wenst te doen:

1. De info die op deze manier wordt verstrekt op die aankondiging (gele bord) is meer dan bedrieglijk en onduidelijk over waar het over handelt. Uitbreken van "kelder"... Als het niet apart gemaild of verduidelijkt wordt dat dit de onbeminde publieke WOII schuilkelder betreft, zou men het als iets of wat buitenstaande nooit weten. Mijn eerste indruk zou zijn dat men iets wil wijzigen aan een kelder in het stadshuis... Bedrieglijke info noemen ze zo iets of proberen verduisteren wat er eigenlijk achter het papiertje schuilgaat.

2. Info en geschiedenis horende bij deze structuur die toch maakt dat het meer dan moeite loont deze mee te bewaren:

De structuur is niet alleen een van de grotere publieke schuilplaatsen gebouwd tijdens WOII voor de burgerbevolking maar is bijkomend ook nog eens interessant en uniek
omdat hij nog 1 van de 16 vaste meetpunten was in Oost-Vlaanderen gebruikt door de Civiele bescherming in Oost-Vlaanderen voor het opvolgen en meten van radio-activiteit.
(rechtstreeks lijn-nummer 451 = Eeklo). Hij is dus zo goed als zeker maar begin jaren ’90 volledig buiten dienst gezet.

Meer details daarover op deze link:
Bunker gebruikt door Civiele bescherming.html
Hierbij was hij gekoppeld aan het netwerk dat zijn commandocentrum voor Oost-Vlaanderen kende in het Citadelpark in Gent.

3. Voor dat bezoek 2 jaar geleden in Eeklo had ik dan trouwens bijkomend verkregen dat Mr Hervé Pappens, de laatste provinciale chef voor Oost-Vlaanderen van de Civiele Bescherming tussen 1986 en 1995 mee was gekomen om de structuur eens te bekijken. Dit was een functie die na 1995 werd opgedoekt en vervangen door de huidige Gouverneurs per provincie. Dit was ook de reden dat hij zeker ook nog wel eens die structuur wou zien die deel uitmaakte van hun netwerk. Helaas bleek de structuur ondertussen toch wel al qua uitzicht door beperkte aanpassingen (en leeg) gewijzigd zodat het ook voor hem moeilijk was de structuur die hij ooit misschien 1 a 2 keer effectief in die periode bezocht, nog echt te herkennen. Vrij schandalig is dat men dan dit niet meer vlot herkennen van deze structuur door personen als Mr Koen Loete gaat misbruiken om te gaan verkondigen dat die structuur niets vandoen had en dat zefls die oude commandant hierover zijn twijfels had om hem aan die geschiedenis te koppelen, wat totaal niet strookt. Dit was wel degelijk de structuur ooit gekoppeld aan dit netwerk. Mr Hervé Pappens is dan trouwens onverwacht enkele weken na dat bezoek overleden.
Het is allicht nog een van zijn laatste uitjes geweest gekoppeld aan zijn geliefde Civiele Bescherming.

Schuilplaats Markt Eeklo Koen Loeten Herve Pappens

Bovenstaande foto toont Mr Hervé Pappens (links) en Mr Koen Loete (centraal - Huidige schepen van Erfgoed in Eeklo die blijkbaar heden geen enkel probleem meer heeft met het opofferen van deze nog unieke en totaal droogstaande structuur). De foto dateert dus van een bezoek aan deze structuur op 6/05/2022 (exact 2 jaar geleden). De foto is trouwens uit de collectie van de website zelf en mocht u zich vragen stellen in verband met het bijhorende portretrecht van bepaalde personen:

  1. Portretrecht en bekende personen

Voor publieke figuren (zoals politiekers, sporters, filmsterren, televisiefiguren, enz.) wordt verondersteld dat hun portret mag genomen en gepubliceerd worden, als dit verband houdt met hun publieke activiteiten in het kader van verslaggeving rond actualiteit en het recht op informatie voor het publiek.

Het moet daarbij gaan om een gebruik dat kadert binnen journalistieke verslaggeving of toch minstens een informatief karakter heeft, of een gebruik dat verband houdt met het algemeen of maatschappelijk belang. Dit kan vrij ver gaan.

In de praktijk komt dit vaak neer op het onderscheid tussen “informatief” versus “commercieel” gebruik, al is dit soms een dunne grens. In algemene termen is het zo dat ook publieke personen recht hebben op hun afbeelding en hun privacy, tenzij de beelden gekaderd zijn in hun openbare functie en een informatief of maatschappelijk belang hebben. Het is zeker niet wettig om afbeeldingen van publieke personen zonder hun toestemming te gebruiken voor reclamecampagnes, voor het verkopen van producten (bijv. posters of prullaria), enz. Ook is het bijna nooit toegelaten om foto’s van celebrities te maken of te verspreiden die verband houden met hun privéleven.

(bron bovenstaande uitleg: https://finniancolumba.be/portretrecht-10-principes-belgie

Bij dat bezoek was er op dat moment zelfs nog sprake de structuur opnieuw vlotter toegankelijk te maken maar werd zeker met geen woord gerept over slopen van de structuur …

4. Er zijn volgens mij ook allicht van die overige 15 vaste meetpunten van de tijden dat deze structuur nog werd gebruikt door de Civiele bescherming in het kader van de opvolging van de radio-activiteit in Oost-Vlaanderen, buiten de commandobunker in Gent, nog weinig structuren over buiten allicht ook de structuur op Knesselare. De meesten verdwenen reeds jaren geleden onder de sloophamers. Nu ook nog eens vrij nutteloos deze?

5. Weet dat dit dus toch opnieuw een niet te vatten beslissing is. Wat ook de bedoeling is van aanpassing van dat marktplein. Een structuur die ondertussen al sinds 1942-1943 onder het maaiveld van een marktplein steekt, kan dan toch nooit het probleem zijn om in die werken mee te integreren. Mocht hij nu nog boven de markt uitsteken zou je zeggen hij zit storend in beeld maar dat is dus hier totaal het geval niet. Mits beperkt allicht enige kleine aanpassingen te doen, kan een dergelijke structuur toch altijd zonder veel verdere discussie opnieuw gewoon blijven zitten binnen die heraanleg. Verbreek dan desnoods zijn rechtstreekse link met het stadhuis (want dat zal natuurlijk ook een vervelende link zijn voor herbestemming) en laat bv enkel de gang bestaan die van buiten het stadhuis vertrekt maar laat toch aub die unieke structuur, al is het in alle stilte zoals hij ondertussen al 80 jaar bestaat, verder steken onder deze markt.

6. Ook in Denderleeuw in het centrum ligt nog een gelijkaardige structuur. Ook daar wordt op dit moment het ganse marktplein heraangelegd maar daar is na contact opnemen met de website www.bunkergordel.be wel al beslist, de structuur binnen de werken te integreren en verder te laten bestaan. Ook die structuur is zeker niet vlot toegankelijk (hij is zelfs volgens mij sinds 2011 niet meer open geweest en staat voortdurend zwaar onder water) maar deze gemeente neemt dan blijkbaar wel het verstandige besluit een dergelijke unieke structuur mee te bewaren en te integreren in het heraan te leggen plein waar ook een aangepaste ondergrondse parking zal komen (rondom de structuur).
Hier alvast de info-fiche van die structuur die gelijkenissen heeft met deze in Eeklo trouwens.
https://www.bunkergordel.be/14.039%20Schuilkelder%20Denderleeuw%20centrum.htm

7. In de jaren '50 van de vorige eeuw genoot Eeklo in verband met de bunkers van de Hollandstellung op hun grondgebied al de trieste faam deze massaal te laten slopen. Er stonden er ooit 65 waarvan er heden nog amper 16 bestaan. De overige 49 werden op enkele na die nog later verdwenen met medeweten en in opdracht van de stad Eeklo gesloopt om hun link met dat WOI verleden zoveel mogelijk te laten uit het zicht verdwijnen. Gaat men dezelfde werkwijze nu nog eens hanteren 70 jaar later en opnieuw een van de weinige unieke WOII structuren in de buurt ondoordacht laten slopen.

8. Er is sprake dat men deze structuur zou willen gedeeltelijk slopen om er een "waterreservoir" onder de markt van te maken voor het onderhoud van het groen in het heraangelegde plein. De schuilstructuur hier onder de markt is heden nog altijd vrij intact aanwezig, is zelfs volgens mij nog altijd voorzien van nutsvoorzieningen als water en electriciteit, heeft nog vele tussendeuren (authentiek en nieuwere door later gebruik). Als je deze structuur, zelfs zonder te slopen laat vollopen met water, is dit alles voor goed om zeep en onherstelbaar in omgekeerde richting terug te brengen nadien. Dit alles terwijl enkele kilometers verder langs dezelfde weg in Balgerhoeke een gelijkaardige structuur ligt die permanent onder water staat!. Van die structuur dien je dan te lezen dat men daarvoor wel moeite gaat doen om die op termijn droog te leggen en op geregelde tijdstippen open te stellen voor het publiek. Dit is nu toch te zot voor woorden. Gebruik dan die van Balgerhoeke als WATER-reservoir en laat deze onder de markt dan als erfgoed rustig onder de markt en in het project zitten... Snappen wie nog snappen kan.

9. Het is niet omdat deze structuren betonnen wanden hebben van 40 cm dik, dat deze ook waterdicht zijn. De eigenschap van waterdicht zijn heeft niets te zien met de dikte van het beton maar met hoe het beton werd aangemaakt. Deze structuren hebben bij ontwerp door de band een veel te hoge W/C factor en zijn NOOIT waterdicht. Ik kan u voldoende voorbeelden geven van bunkers met muren van 1 a 1.30 meter dik die permanent onder water staan omdat hun beton niet waterdicht is. Dit is ook hier het geval. Waarom staat de structuur van Balgerhoeke permanent onder water: Omdat het grondwater daar systematisch door de aanwezigheid van het Schipdonkkanaal hoger zal staan en er mogelijks rond de structuur ook zwaardere grond zit die het water niet loslaat. Het water in de structuur is "grondwater" en zal ook verdwijnen naarmate dit grondwater zakt. Omgekeerd zal de structuur op de markt in Eeklo, ook al pomp je er massa's water in, dit opnieuw via zijn wanden afstaan om de omgeving en veel sneller dan gewenst als een slijkpoel achterblijven. Die gaat dat water nooit vasthouden tenzij deze volledig zou uitgecementeerd of behandeld worden om hem waterdicht te maken. Helaas niet leuk om te ontdekken na de werken en dan is de structuur nog ondertussen eens om zeep ook.

10. Ik kreeg ook al de berichten dat ze het dak zouden verwijderen om er een meer open basin van te maken. Als je dat doet, zijn er wel meer dan 1 probleem:

  • Dak en structuur zullen gemaakt zijn als 1 geheel en niet zoals bv bij huizen met welfsels. Deze zullen heel moeilijk van elkaar scheiden. Dit zal geen simpel werk zijn en zal veel kans geven op zware breuken in de structuur waardoor uw waterdichtheid nog eens meer om zeep zal geholpen worden door barsten en scheuren.
  • Als je dit dak verwijderd, krijg je 100% zeker een afgrijselijk lelijk gedrocht met lelijke zichtbare binnenmuren, afgeknabbelde of kapotte randen waar het beton van het dak aansloot en ook veel uitstekende resten van ijzer. Weet dat dit geen simpel iets zal worden (en al zeker niet goedkoop) om dit mooi uitgevoerd te krijgen.
  • Als je het dak verwijderd krijg je een open structuur die levensgevaarlijk wordt. Vergeet niet dat je dan een kuil krijgt die in het slechtste geval 2.5 a 3 meter diep zal zijn en mogelijks vol zal staan met water. Als je daar durft invallen, kom je daar niet meer uit...
  • Als je dit afdekt met roosters om het veiliger te maken (wat ik ook al doorkreeg), mag je rekenen dat uw ganse structuur binnen dit en 3 jaar vol ligt met 1 laag zwaar slijk, vuil en vooral bladeren van bomen die men er direct rondom wil bij aanplanten. Wie gaat dit tussendoor reinigern? Ook leuk als je na enkele jaren mag vaststellen de structuur vernield te hebben om hem om te bouwen in een modderbad die mogelijks ook nog eens zo lek is als een vergiet en langs alle kanten zijn inhoud van water verliest aan de directe omgeving doorheen de lekke wanden.

Wordt zeker nog aangevuld bij vinden nieuwe argumentatie.

Een jammere conclussie zal op deze manier ook zijn dat met spoed alles wat is geprospecteerd qua dit type van erfgoed in de regio van Eeklo, ook hun resterende bunkers van de Hollandstellung, met spoed op de website gegooid zullen worden om zo te vermijden dat ongekend onbemind zou zijn en net zoals hier op termijn met een bestuur dat niet geïnteresseerd is in dit type van erfgoed, het risico zou lopen als deze structuur nu, alsnog gesloopt te worden.