Gebrek aan respect voor het nog aanwezige militaire erfgoed blijkt niet alleen in België een probleem te zijn? (10/07/2013)

Recent mocht ik deze mail ontvangen van militair erfgoedgeïnteresseerden uit Duitsland. Ook daar blijkt het militaire erfgoed systematisch gesloopt voor megalomane prestigeprojecten, een scenario, ook bij ons niet onbekend...

Omdat deze mensen toch ook, zelfs via deze website opnieuw een dreigende sloop wensen aan te klagen, hierbij de doorgekregen info met bijkomende link voor meer detailinfo:

Aan alle historisch en vestingbouwkundig geinteresseerden,

Dit is een belangrijk bericht, dat ook verder verspreid mag worden.

Met vriendelijke groet,

 Inge Wernet

Der Hochbunker Försterstr in Aachen soll nicht für Stadtwohnungen weichen
(De civiele bunker in de Försterstr in Aken mag niet voor appartementen afgebroken worden) 

Inge und Dieter Wernet, Militärhistorische Studien

St. Vith, België, 2 juli 2013

Wanneer neemt Duitsland eindelijk verantwoording voor zijn geschiedenis? Civiele bunkers hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog talloze mensen het leven gered (ook al mocht niet iedereen erin). Ze zijn een belangrijk deel van onze geschiedenis en onvervangbare getuigen voor latere generaties. De weinige nog bestaande bouwwerken zijn een goede bescherming waard en verdienen een status als monument. En ze mogen natuurlijk niet vanwege economische en financiële redenen gesloopt worden.

Onze bijdrage aan deze petitie
(ondertussen gestopt)

Ondanks de petitie is ook deze structuur uiteindelijk wel degelijk gesloopt...