Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Opnieuw een bunkertje van Bruggenhoofd Gent onder de sloophamer te Schelderode, ondanks negatief advies van de dienst Erfgoed. (25/3/2011).

De Problematiek van opnieuw een gesloopt bunker van bruggenhoofd Gent. We zijn nog met 183.

Opnieuw heeft het vertrouwen in onze gemeentebesturen die toch vaak de indruk geven geweldig geinteresseerd te zijn in het behoud van het militaire erfgoed op hun eigen grondgebied, een flinke knauw gekregen.

In de periode van 11 tot 23 maart, ging het eenkamers-mitrailleurbunkertje D11 te Schelderode onder de sloophamer. Ondanks de projecten die de gemeente Merelbeke dit jaar zelf wil opzetten rond de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent in het kader van de "Open Monumentendag" rond het thema "Conflict", geeft hetzelfde gemeentebestuur, ondanks een "negatief advies" van de dienst Erfgoed voor deze sloop, toch een sloopvergunning uitgereikt.

Het bunkertje werd zoals u hieronder kunt zien, op de funderingsplaat na die in de ondergrond is blijven zitten, volledig gesloopt.

Na het vernemen en de eerste bevestiging te zien van een sloop werd onderstaande mail gestuurd in de richting van de burgemeester en schepencollege te Merelbeke. Dit schrijven werd ook nog eens aangetekend in de richting van het gemeentebestuur gestuurd omdat men toch officieel zou verplicht worden te antwoorden op de gestelde vragen. Hieronder de originele mail (en aangetekend schrijven) in hun richting.

Beste Mevr Arnaut,

Vooraleer toch verdere afspraken te maken over jullie project rond bruggenhoofd Gent, met het oog op de komende open monumentendag te Merelbeke, had ik toch eerst graag een degelijk antwoord ontvangen van jullie diensten op onderstaande kwestie.

Begin deze week moet ik via via horen dat men op Schelderode het bunkertje D11 aan het slopen is. Dit tot mijn grote verbazing met al wat ik ondertussen allemaal rond de bunkertjes moet horen op het grondgebied Merelbeke. Voor zover ik weet is Schelderode toch nog altijd grondgebied Merelbeke of heb ik het verkeerd voor?

Ik bedoel hiermee de hypocriete houding van enerzijds de schijn hoog te houden van allerlei projecten rondom de bunkers van Bruggenhoofd Gent in het kader van de komende open monumentendag rond het thema conflict en anderzijds ter zelfder tijd sloopvergunningen toekennen voor gelijkaardige bouwseltjes op jullie eigenste grondgebied.

Het wordt nog belachelijker als ik ondertussen zelfs moet vernemen via via dat de dienst erfgoed negatief advies zou hebben gegeven betreffende deze sloop maar dat het schepencollege dit advies dan toch gewoon naast zich blijkt neer te leggen, en de sloopvergunning dan toch zonder veel scrupules toekent.

Ik hoop dat jullie dan zo fair zijn, zoals de dienst Erfgoed in dergelijke gevallen verwacht, een degelijke argumentatie te geven waarom het negatief advies als toch niet werd gevolgd. Dit alles net nu het er stilletjes aan begint naar uit te zien dat er binnenkort misschien toch enige bescherming zou komen voor de heden onbeschermde bunkertjes van bruggenhoofd Gent.

Wat mij betreft, trek ik mij dan ook voorlopig volledig terug van enige verdere medewerking tot ik ten minste een degelijk antwoord ontvang op bovenstaand storend gedrag in verband met omgaan met het militair erfgoed op jullie grondgebied. Dit houdt dan ook van mijn kant uit in, dat ik voorlopig geen enkele toelating zal geven voor het vrij gebruiken van enerwelke informatie specifiek terug te vinden op mijn website voor jullie project, iets waar ik eerlijk gezegd anders nooit moeilijk over doe.

Hopend op enig begrip, een teleurgestelde geinteresseerde in het militair erfgoed op jullie grondgebied.

Mvg Luc Van de Sijpe

Om toch bovenstaand schrijven te bewijzen, onderstaande mail, ondertussen ontvangen van de dienst erfgoed betreffende het negatief advies dat werd toegekend betreffende de sloop die werd aangevraagd voor dit bunkertje.

Geachte heer Van de Sijpe,

Volgens onze gegevens heeft de gemeente Merelbeke het niet-bindend ongunstig advies van Ruimte en Erfgoed (Onroerend Erfgoed) niet gevolgd en een vergunning tot sloop afgeleverd.

U kan het best het gemeentebestuur van Merelbeke contacteren voor meer informatie hierover.

Met vriendelijke groeten,

Helena Duchêne Erfgoedconsulent

Ondertussen ontving ik een persoonlijke uitnodiging om op het Merelbeekse gemeentehuis de discussie wat uit te praten en hun argumentatie te ontvangen voor het toch toelaten van deze sloop.

Voorlopig ontving ik jammer genoeg nog altijd geen enkele schriftelijke verklaring met een motivatie van de gemeente om de sloop te rechtvaardigen. Uit het gesprek kon ik onderstaande beperkte motivatie halen:

  • Het betreft (zelfs volgens uw eigen website) een minder interessante bunker. Dit baseert men op de quotering die ik geef aan de bunkertjes. Dit is echter enkel informatief bedoeld om de personen die geinteresseerd zijn in de linie, de kans te geven een aantal intakte en goede voorbeelden te kunnen bezoeken. Hierbij is bijvoorbeeld ook belang gegeven aan de mogelijkheid de bunker te bezoeken. Een bunker die op een afgesloten privéterrein ligt, krijgt meestal al een mindere quotering omdat hem bezoeken zowieso al moelijk is... Ik vind het ook persoonlijk zeer jammer te moeten vaststellen dat men de website zelfs gaat gebruiken om als basis te dienen voor het toelaten van een sloop. Het kan toch ook niet zoveel gevraagd zijn mij eens persoonlijk te contacteren voor de afbraak om eens te polsen naar mijn mening over een dreigende sloop. Ik zou wel nooit fanaat geweest zijn van een sloop maar ik zou dan toch nog eens de kans gehad hebben, de bunker bijvoorbeeld langs de binnenkant nog eens in detail te prospecteren (wat ik nu zelfs niet meer heb gekund omdat de toegang het eerste was, wat werd vernield bij de sloop). Ik heb het bunkertje nooit anders geweten dan een rommelhok aan de binnenzijde waardoor het zicht op details altijd al enorm beperkt was)
  • Het bunkertje staat wel in de weg voor de bouw in de tuin van een privéwoning. Dit zal dus wel altijd de grootste dooddoener blijven in dergelijke discussies. Men weet verdorie toch bij de aankoop van het terrein dat er een bunker opstaat. Het meest storende bij deze bunkerafbraak is dan ook nog dat de bunker op zijn huidige lokatie zelfs nooit in de weg zou hebben gestaan voor de woning die men nu aan het zetten is. Allicht krijgt de originele lokatie nu een afzichtelijk IKEA achtig tuinhuisje of een rommelhoek op de plaats waar ooit de bunker stond. De bunker was trouwens origineel gecamoufleerd als de stal die men schijnbaar toch wil gaan behouden om het originele karakter. Waarom het bunkertje in dat geval niet beperkt weer inwerken in het geheel (had allicht zelfs stukken goedkoper geweest dan alle kosten die men nu heeft gemaakt om hem te verwijderen). Er is gewoon opnieuw geen enkele poging ondernomen ook maar iets te proberen doen om het bunkertje in het bouwproject in te werken waardoor hij had kunnen bewaard worden. Dit is van mijn kant het grootste verwijt naar de gemeente Merelbeke toe. Kijk eens naar onderstaande bunkerfiches die letterlijk voorbeelden zijn van hoe op een gezonde manier een bunkertje kan worden ingewerkt in een bestaand project:

    A44, As8, Av11, Av12, D6, Se13.

Ondertussen verscheen in het Nieuwsblad van 4/5/2011 een beperkt artikeltje over de aankoop van de gemeente Merelbeke van de bunker D14. Hierin geeft men een zeer beperkte (en vrij flauwe) argumentatie om bovenstaande afbraak toch te proberen goedpraten.

De ganse rampzalige sloping is in detail te vinden op deze link.

Sloop bunker Schelderode

Waarom nooit verplicht is geëist dat ook de funderingszool en al dit ijzer er eveneens verplicht mee zou worden uitgehaald, blijft ook mij een raadsel. Vindt u het normaal dat dit allemaal gewoon onder een laagje van 30 cm grond mag blijven zitten...

Mogelijks krijgen we binnenkort een rommelhoekje of tuinhuisje in de plaats waar ooit de bunker stond. Een funderingszool hoeft men er in elk geval niet meer te gieten, die zit er nog onder.

Het scenario is zeker niet nieuw zoals u kunt zien op onderstaande 3 foto's van de ondertussen eveneens verdwenen bunker Av6 te Moortsele. Ondertussen is de lokatie van de vroegere bunker ingenomen door een zo ver mogelijk uit ons zicht gestapelde hoop brandhout. Hier moest het bunkertje trouwens wijken voor een veel groter wit exemplaar. Zeggen dat het brandhout perfect droog kon gelegen hebben in het eerder afgebroken bunkertje.