Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Gemeente Merelbeke koopt de bunker D14 om hem te vrijwaren. (6/5/2011).

Op 4/5/2011 verscheen in het Nieuwsblad dit beperkte artikel over de aankoop van de gemeente Merelbeke van de bunker D14 op de "Zink" te Munte.

Men poogt tevens in dit beperkte artikel de polemiek over de vrij recent door dezelfde gemeente Merelbeke, goedgekeurde afbraak van het bunkertje D11 te Schelderode, goed te praten. Onderaan vindt u nog even wat ikzelf als webmaster van www.bunkergordel.be, vind over sommige aangehaalde argumenten binnen dit artikel.

Ondertussen werden nog enkele duidelijkere doorgekregen argumenten ontvangen. Wees gerust, ze komen niet van de gemeente Merelbeke zelf.

Gemeente koopt bunker om hem te vrijwaren

Munte

Het gemeentebestuur koopt aan de Zink een oude bunker van het vroegere 'Bruggenhoofd Gent' aan om deze te vrijwaren en restaureren. Merelbeke betaalt hiervoor aan de verkoper, het FOD Landsverdediging, een som van 250 €. Om de bunker te restaureren als een cultuurhistorisch en natuurlijk-landschappelijk waardevol relict, kan het een subsidie krijgen van 13.373 euro.

Volgens schepen van Patrimonium Pascal Rousseaux (CD&V/N-VA) is het de bedoeling om het bouwsel op bepaalde momenten open te stellen voor het publiek. De rest van het jaar moet het dienen als onderkomen voor vleermuizen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met Natuurpunt, dat om dezelfde reden zelf ook al enkele bunkers kocht.

Stefaan Van Hecke (Groen!) verwijt het bestuur wel dat het geen consequent beleid voert omdat het recent op een andere plaats een bunker liet afbreken. Volgens Rousseaux ging het daar echter om een exemplaar in zeer slechte staat, die bovendien in de weg stond voor een degelijke verbouwing van een hoeve op hetzelfde perceel. 'Wij kunnen moeilijk alle bunkers tegen elke prijs vrijwaren. Het moet ook nog zinvol zijn', zegt hij. 'Anderzijds proberen wij echt wel om dit erfgoed zoveel mogelijk te bewaren.' ' Recent nog hebben wij een perceel met een bunker bewust uit een verkaveling laten lichten, zodat men hem niet kan afbreken. Wij stimuleren echter al onze inwoners met een bunker op hun eigendom om die te laten staan.' (avd)

 

Omdat ik tot op de dag van vandaag nog altijd aan het wachten ben op een korte schriftelijke verantwoording over waarom de sloop van de bunker D11 te Schelderode werd toegelaten ondanks het negatief advies van de dienst Erfgoed, zal ik dit beperkte schrijven maar als een even beperkt antwoord beschouwen. Ik zou er dan toch nog graag onderstaande opmerkingen maken bij de aangehaalde argumenten:

  1. Volgens Rousseaux ging het daar echter om een exemplaar in zeer slechte staat,

De bunker D11 was in een vrij gelijkaardige staat dan deze waarin ongeveer 50% van de bunkers op de bunkerlinie Tête de Pont de Gand zich bevinden.

Het bunkertje bevatte aan de buitenkant inderdaad nog vrij weinig restanten van zijn originele baksteencamouflage. Zo ver ikzelf het bunkertje ooit aan de binnenkant heb kunnen bekijken in de periode voor de afbraak, had ik er ook nog weinig unieke dingen in gezien. Het was in de periode voor de sloop continue een rommelhok waar nauwelijks doorkomen aan was. Tijdens de afbraak kon echter deze fraaie foto van de binnenkant gemaakt worden via het schietgat (toen was de bunker perfect leeggehaald). Het bunkertje bleek aan de binnenkant van het toegangssas en de achtermuur aan het deurgat, zeer unieke restanten van originele camouflagekleuren te bevatten. De groene vlekken hadden als functie de witte schijn van de bepleistering te verstoppen bij een binnenblik door het schietgat. Ik heb op de linie nog maar zeer weinig bunkers kunnen terugvinden die deze unieke vorm van detailzin voor camoufleren bevatten.
camouflagekleuren aan binnenkant bunker D11 afgebroken te Schelderode

2. die bovendien in de weg stond voor een degelijke verbouwing van een hoeve op hetzelfde perceel.

Ik blijf er op dit punt bij dat de personen die het perceel kochten van bij de aankoop van het perceel, goed wisten dat deze bunker er stond en reeds gegarandeerd van bij de aankoop uit zijn gegaan van het idee deze bunker te slopen. Er speelden allicht wel meer belangen mee om het bunkertje te laten verdwijnen. Hieronder alvast een aantal (meer waarschijnlijke) argumenten (die men allicht liefst zelf niet aanhaalt):

  • Ik kreeg via buurtbewoners te horen dat de hoofdreden voor het laten verdwijnen van het bunkertje zou zijn: "Het bunkertje moest verdwijnen om vanuit de woonkamer van de nieuwbouw een ongehinderd zicht te hebben op het landschap, en vooral de Prinsenmolen daarachter". Een niet onbelangrijk bijkomend "detail" is dat het bureau van de architect verantwoordelijk voor dit project, nu net gevestigd is in deze zelfde gerestaureerde romp van de molen. Hoe platte commercie dus moet samengaan met pronk- en eerzucht en dit alles ten koste van het respectievelijke erfgoed.
  • Allicht spelen ook de bouwvoorschriften in de regio waar het bunkertje staat nog een rol. In de desbetreffende zone mag je waarschijnlijk bij verbouwingen amper uitbreiden ten opzichte van wat er origineel staat of stond qua oppervlak. In dat geval is het wel te begrijpen als je de huidige fundering ziet (vergeleken met het stulpje van de oude boerderij dat werd gesloopt), dat de enkele vierkante meters oppervlak van de bunker leuk bijgenomen waren om het kleine stulpje iets groter te maken. Dus allicht weer duidelijk het bewijs dat alles goed is (zelfs het nutteloos afbreken van ons erfgoed) om toch maar prestigeprojecten op te zetten.
  • Daarnaast wordt dan allicht nog een zeer beperkt stukje van de boerderij (een stuk van de stal) onaangeroerd gelaten om de ganse zooi te kunnen uitvoeren onder het mom van verbouwingswerken, onder een verlaagd BTW tarief...
  • Mogelijks is er zelfs gedeeltelijk een minderwaarde toegekend op het perceel, juist voor de aanwezigheid van de bunker. Ik vind het dan in feite vrij schandalig te gaan janken over de aanwezigheid van dit stukje erfgoed dat in dit geval perfect had kunnen geïntegreerd raken in de huidige bouw. Dat de bunker voor een degelijke verbouwing van een hoeve in de weg stond, valt ook zwaar te betwijfelen omdat de bunker volledig op de rechter achterhoek stond en zelfs na de verbouwing volledig buiten het bebouwde gedeelte zou hebben blijven staan. Men had hem zonder veel moeite desnoods weer wat kunnen ommuren in bijvoorbeeld dezelfde steen dan de bouw. Hij had dan vrij eenvoudig opnieuw een gelijkaardig uitzicht kunnen krijgen als de rest van de bouw die men nu aan het zetten is. Het bunkertje was trouwens identiek van uitzicht met het gedeelte van de stal die heden is blijven staan om allicht in de huidige bouw mee te worden opgenomen.

3. Wij kunnen moeilijk alle bunkers tegen elke prijs vrijwaren. Het moet ook nog zinvol zijn

De hoofdreden tot bewaren van zoveel mogelijk bunkertjes zou in eerste instantie reeds het feit moeten zijn dat het hier over een BUNKERLINIE gaat. Er moet dringend afgestapt worden van bij een bunkerlinie als deze, telkens te gaan redeneren per bunkertje dat dan opnieuw al dan niet mag afgebroken worden. Als men enkel (zoals je nogal vaak hoort opperen) de bunkers in de velden gaat bewaren, gaat de helft van het aspect van een bunkerlinie gewoon verloren. Bij elke afbraak gaat ook meer en meer het totaalpakket verloren. Er zijn nog zoveel details en kleine zaken onbesproken en zelfs totaal niet meer geweten over deze bunkerlinie, dat bij elke afbraak, steeds meer mysteries onopgelost voor goed mee verdwijnen.

Wat men dan bedoelt met "zinvol" zit ik mij ook af te vragen. Wat is het zinvolle aan de Eiffeltoren, het Atomium, de romp van de molen van Baaigem,...Ik kan hier enkel op antwoorden dat in dit geval de bunkertjes en allicht ook de romp van de molen van Baaigem een beperkte geschiedkundige waarde hebben. Voor de andere twee genoemde projecten wordt het al veel moeilijker te gaan definiëren wat er uiteindelijk "zinvol" aan is. Ik denk dat onder (2) meer dan duidelijk zal gefundeerd zijn waarom het bunkertje uiteindelijk "zinvol" moest verdwijnen.

4. Anderzijds proberen wij echt wel om dit erfgoed zoveel mogelijk te bewaren.

Dit zijn opnieuw nog eens de woorden waaruit men kan gaan twijfelen over de oprechtheid van de gemeente Merelbeke als het gaat over bescherming van de bunkers in de toekomst. Hoe gaat Mr. Pascal Rousseaux reageren of handelen wanneer binnenkort de volgende aanvraag tot afbraak van één van de volgende voor sommigen "liever kwijt dan rijk bunkertjes van de bunkerlinie" op zijn bureau zal komen te liggen. Wees gerust, men heeft opnieuw de aanzet gegeven aan volgende kandidaten en er zullen opnieuw aanvragen volgen. Weet dat er op de linie nog voldoende bunkertjes zijn die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Laat ons hopen dat zijn woorden waarheid mogen zijn en dat er zal gehandeld worden zoals hier wordt beweerd. Tot op heden kan ik alleen maar vaststellen dat zijn woorden zeer weinig geloofwaardig overkomen.

5. Recent nog hebben wij een perceel met een bunker bewust uit een verkaveling laten lichten, zodat men hem niet kan afbreken. Wij stimuleren echter al onze inwoners met een bunker op hun eigendom om die te laten staan.

Deze dreigende afbraak maakte ook al eens deel uit van een polemiek op deze website. Ik wil er toch op wijzen dat de eerste keer de desbetreffende verkaveling rechtstreeks door de eigenaar is ingetrokken en niet toedoen van de gemeente Merelbeke. Daarna hebben de eigenaars van de desbetreffende verkaveling, deze opnieuw ingediend zonder de besproken bunker erbij als "te slopen". Ik blijf erbij dat "Had deze bunker een twintigtal meter verder verwijderd van de dichtstbijzijnde huizen gestaan", hij eveneens had goedgekeurd geweest om te slopen en ondertussen allicht ook reeds verdwenen zou zijn. Nu is de sloop sowiezo veel te riskant voor schade aan omliggende gebouwen. Men zal trouwens geen enkele sloper vinden die een dergelijke riskante sloop, zo kort bij bestaande bebouwing zal durven aanvatten omwille van de bijhorende risico's. Nu is men er, omdat het heden goed uitkomt, een draai aan het geven alsof "wij hebben hem gered" maar ik denk dat het gewoon heden zeer goed uitkomt om nu te laten uitschijnen dat men er hier alles heeft aan gedaan om die bunker toch te laten bestaan. Op die manier kan men toch wat proberen witwassen wat men in Schelderode toch heeft getolereerd en expliciet toegelaten. Sommigen noemen dit smartegeld...

Ik zou er trouwens ook nog eens op een klein detail de aandacht willen vestigen. Waarom is de titel van het artikeltje in de krant in feite: "Gemeente koopt bunker om hem te VRIJWAREN". Als er nu één bunker is op de linie, die in de verste vertes geen redenen heeft om te vrezen dat hij zal afgebroken worden, is het wel deze bunker D14. Zonder restauratie zal hij inderdaad allicht verder aftakelen, maar de kans dat hij ooit wordt afgebroken, is meer dan nihil. Zitten ze plots op de gemeente Merelbeke misschien zodanig met dat bunkertje in Schelderode in hun maag dat ze in elk bunkertje plots een dreigende afbraak beginnen te zien...