Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Gemeenteraad Merelbeke: Strijd rond bunkers. (11/5/2011).

Op 6/5/2011 verscheen in het regionale blad De Beiaard onderstaand artikel over enerzijds de aankoop door de gemeente Merelbeke van de bunker D14 en anderzijds de sloop van de bunker D11 te Schelderode.

De Polemiek is sterk gelijklopend met twee reeds aangehaalde zaken op deze zelfde website. Lees daarom alvast ook eens:

Hieronder het ingescande integrale artikel alsook onderaan enkele nog niet beantwoorde zaken aangehaald binnen dit artikel. Voor verschillende zaken wordt reeds verwezen naar reeds bestaande antwoorden in vorige replieken op deze website.

 

Beiaard artikel strijd rond bunkers

 

Enkele opmerkingen van de website uit bij dit artikel.

"Uiteraard zullen de bunkers alleen bezocht kunnen worden als de vleermuizen er in overwinteren".

Waarom hier in het meervoud wordt gesproken is mij niet duidelijk daar de aankoop in eerste instantie enkel handelt over de bunker D14 op de Zink. Ik wil er toch nog eens de nadruk op leggen dat de bunker juist NIET bezocht zullen kunnen worden als er vleermuizen in overwinteren.

Enkele opmerkingen bij de gigantische kennis over de bunkerlinie van schepenen Pascal Rousseaux, die toch nog altijd zeer graag zijn argumentatie opbouwt over waarom de bunker D11 toch mocht afgebroken worden en minder interessant zou zijn geweest dan de rest van de bunkerlinie.

Ik wil niet teveel uitwijden over zijn argumentatie daar we die al kennen en ondertussen lang weten dat ze op zeer weinig gebaseerd is dat te maken heeft met behoud van erfgoed. Zie hiervoor onderstaande links (1 en 2) waar u al wat meer logische redenen kunt vinden waarom dit bunkertje moest verdwijnen.

Al bij al was het ding zeer bouwvallig want ze hebben het kleinood toch afgebroken gekregen op ongeveer 5 sloopdagen, door middel van 3 sloopkranen met inbegrip van het laten zitten van de fundering (een praktijk waar ik ook mijn bedenkingen bij heb).

Ik wil toch nog even zijn telling en indeling verduidelijken die allicht 100% uit deze website gehaald en dan vrolijk verkocht wordt als "een inventaris laten maken" (hopelijk hebben ze er niet teveel voor betaald en in elk geval heb ik er nog geen betaling voor ontvangen...):

 
Gemeente
Verdwenen
Nog bestaand
Bij bewoning
Ten velde
Bottelare
0
3
2
1
Lemberge
0
1
0
1
Melsen
0
6
3
3
Munte
1
25
6
19
Schelderode
1
2
0
2
 
Groot Merelbeke
2
37
11 (29.7%)
26 (70.3%)
 

Ook de slappe redenering van "De meeste bunkers liggen in weilanden" slaat op niet veel als je moet vaststellen dat toch bijna 30% rechtstreeks of kortbij bestaande bewoning werd gebouwd. Dit is dan nog sommige twijfelgevallen geteld als "Ten Velde". Dergelijke redeneringen bevestigen alleen nog maar eens mijn standpunt dat "alles goed is om de sloop in Schelderode maar proberen goed te praten" voor deze Schepen van "Stedebouw" te Merelbeke.

Over de opmerking van Mr Patrick Lachaert (VLD) over moeten alle bunkers beschermd worden, vindt u reeds mijn mening onder pt 3 van onderstaande pagina.

Een oude Muntenaar weet nog van een verdwenen bunker. Ze hadden de bunker beter ingegraven. Dat is hier in de zestiger jaren ook gebeurd in Munte. Door de zandwinning aan de Zink zakte een bunker weg. Men maakte dan een grotere put en grote tractoren trokken de bunker er in.

Dat dergelijke praktijken allicht heden ten dage wel onder het mom van sluikstorten zullen worden aanzien, zullen we hier maar even buiten de discussie laten. Mag ik er jullie toch op wijzen dat van de verschillende bunkers op deze bunkerlinie "Bruggenhoofd Gent" die zo zijn uit het zicht verdwenen, er meer dan één als een mislukte ondergraving mag beschouwd worden. Ik denk niet dat er nog iemand is die dergelijke praktijken heden nog zou aanvaarden als je ziet welke risico's bij dergelijke praktijken zijn gebeurd. Hieronder alvast enkele links naar fotoreeksen van dergelijke ondergravingen. Er zijn er nog op deze manier verdwenen maar niet alle ondergravingen zijn gefotografeerd.

Ondergravingen: Be9, Be11, Be16, D3.

De bunker die op Munte zo is verdwenen lag niet op de Zink maar langs de Hundelgemsesteenweg. De ondergraving is hier ook trouwens grotendeels mislukt.

Gedeeltelijk mislukte ondergraving bunker Mu24.

Eveneens mislukte ondergraving Se10 (huidige voetbalplein Semmerzake)

Het fabeltje van tractoren die de bunkers in een gegraven put trokken, zou ik ook maar snel vergeten. De bunkers gaan op de duur door hun eigen gewicht overkantelen in de put als hij maar kort genoeg tegen de bunker werd gegraven. Ik denk niet dat u gauw een tractor gaat vinden die eventjes minimum 90 ton beton (enkelvoudig eenkamersbunkertje) in een put zal helpen trekken, tenzij men zin heeft om zelf met de tractor mee in de dieperik te verdwijnen.

Er is trouwens effectief één bunker in een zandput verdwenen maar deze lag op het grondgebied van Nazareth. (bunker C3)