Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Hulp gevraagd bij merkwaardige akte op grondgebied Astene:

Waarvoor diende onderstaande merkwaardige akte, daterend van 10 januari 1940, te lokaliseren in de buurt van Steunpunt Astene, en bijkomend onteigend voor militaire doeleinden? (22/05/2014)

Reeds geruime tijd wordt geleidelijk aan informatie op de website gepubliceerd van de originele onteigeningen en erfdienstbaarheden horende bij de aanleg van de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent.

Daarbij is op datum van 10 januari 1940 bijkomend een zeer merkwaardige akte opgedoken. Het merkwaardige is dat deze akte heel wat recenter is dan de rest van alle aktes die bij dit project behoorden. Daarvan dateert de laatste akte hieraan koppelbaar en teruggevonden, van 23 december 1938. Dit betrof het uitvoeren van bijkomende drainagewerken horende bij de bunker D7 te Semmerzake.

Deze akte is nog meer dan een jaar recenter en dateert dus van vrij kort voor de eigenlijke meidagen '40. Hieronder alvast de originele akte (ingescand).

Mysterieuse Akte te Astene voor TPG

Wat zou moeten herkenbaar zijn uit deze akte en wat doet misschien bij sommige mensen een lichtje branden:

  • Het betreft een akte handelend over een perceeltje grond amper ter grootte van 1 are 20 centi-are, kadastraal toen aangeduid als Astene, Sectie C, perceel 328 I. Het perceeltje zou al in 1860 voor een eerste keer moeten onteigend zijn voor openbare werken en was origineel eigendom van een zekere Achte Leon uit Mechelen. Na de onteigening werd het eigendom van de gemeente Deinze.
  • Op 28 december 1939 werd een proces verbaal opgesteld om ditzelfde perceeltje dat op dat moment nog altijd eigendom was van de gemeente Deinze, opnieuw te onteigenen, ditmaal voor militaire doeleinden die deel zouden moeten uitmaken hebben van de uitbouw van Bruggenhoofd Gent.
  • Het perceeltje wordt op dat moment nog altijd beschreven als een perceeltje "tuin" en de overdracht vond plaats voor een totaalprijs van 960 Bef (anno 1940).

Waar dient dit perceeltje te worden gelokaliseerd?

Het probleem in de zoektocht naar dit specifieke perceeltje is dat het op een actuele kadastrale kaart niet meer bestaat qua index. Allicht zijn een aantal kadastrale nummers met indexen ooit reeds samengevoegd geweest.

Hieronder een detail van de kadastrale kaart daterend van 1/1/2013.

Zo blijkt het kadastrale perceel Astene sectie C perceel 328 zich te situeren op het schiereilandje tegen de Leie waarop gans het steunpunt Astene is te situeren. Wel vervelend voor meer info is dat het indexnummer I heden niet meer blijkt te bestaan.

De situeren dient te worden voorzien in de buurt van de Karperstraat. De rode stippen links van het perceel zijn bunkers van steunpunt astene. Rechts nog D1 en C1.

Probleem blijft dus wel dat het praktisch totaal niet duidelijk is wat de link is tussen dit kadastraal perceel (zonder indexen) en de op dat terrein aanwezige bunkers. Zou men toch nog een bijkomende bunker hebben willen voorzien in dit late stadium? een perceeltje van 1 are 20 ca, is ongeveer de grootte van een onteigening voor een eenkamers-mitrailleurbunker.

Op onderstaand stukje van een stafkaart daterend uit 1912 werd gepoogd dit perceeltje bijkomend te tekenen (is zeker niet perfect maar het geeft in elk geval een goed idee.

Het enige dat men zou kunnen denken, is dat men misschien op dit late tijdstip nog overwoog een kleine bijkomende mitrailleurbunker te voorzien om de verdediging van het sas van Astene op zich te nemen. Dit laatste is maar een eigen bedenking en wordt voorlopig zeker nergens gestaafd door enig bewijsmateriaal.

Mocht u op enige manier een duidelijker en correcter antwoord kennen op dit totaal niet uitgeklaarde mysterie, blijft alle verdere info zeker welkom op info@bunkergordel.be.