Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Spijbelen voor het klimaat (05/02/2019) (Aangevuld)

Ondanks dat het niet echt een thema van deze website te noemen valt, bij deze toch eens mijn eigen mening over de huidige klimaat-klucht.

Beste(n)

Zelf ben ik als actief lid van de ouderraad van de school Scheppers Instituut Wetteren, ook nog voorzitter van een wielertoeristenclub en bezieler van een meer dan uit de hand gelopen solo hobbyproject www.bunkergordel.be die zich bekommert met het onder de aandacht houden van het militaire erfgoed in eerste instantie in de regio Oost-Vlaanderen. Dit werd via de website uitgebreid met alle bijkomende geschiedkundige info hieraan gekoppeld (meestal iets te gedetailleerd om goed te zijn), alsook gesneuveldenlijsten, mogelijke wandelingen (eventueel indien gewenst door mijzelf gegidst,…

Ook vooral via die werking voor dat hobbyproject, ben ik mij ter degen van bewust dat omgang met politiek in dit Belgenland, net zoals in de omliggende landen (trouwens) niet eenvoudig ligt.
Zeker in dit geval over dat klimaatdebat ligt de discussie zeker niet zo eenvoudig.
Wees er u bewust van dat we voortdurend een vals beeld worden voorgeschoteld vanuit de media (die zeer politiek en eenzijdig gekleurd is)

Nu zijn we al jaren aan het zeuren over het uitschakelen van onze kerncentrales maar wat zijn onze opties?
Misschien ter verduidelijking onderstaande kleine berekening (zal niet 100% juist zijn maar het zet wel aan tot het nadenken).
Het is een berekening dat ik in deze discussie ondertussen al meer dan een jaar geleden eens heb liggen maken omdat ik toch ook eens een “echt” beeld hebben van het probleem.

In Doel staan 4 Kerncentrales (2 grote, 2 kleine), In Tihange staan er nog eens 3 met ongeveer dezelfde capaciteit dan de 4 in Doel.

Wens je Doel te vervangen door windmolens zoals je nu overal ten lande wel weet staan (neem dan als referentie bv deze die u ziet staan in Melle langs de autostrade),
Dan heeft u maar liefst ongeveer 1250 van dergelijke molens nodig om alleen maar Doel te vervangen. Ook Tihange er nog bij en we zitten aan 2500 windmolens??? Ik kreeg hier al de opmerking op, de huidige generatie van windmolens kan wel al 2x of 3x meer energie produceren. Ok maar dan zitten we nog altijd aan 1250 a 650 van die zware windmolens. In 2016 waren ze nog niet aan 400 in gans België en deze zijn dus zeker nog niet van die beste generatie…
Op deze link kan u een schatting vinden van wat er heden al bestaat:
                https://www.mijnepb.be/statistieken-windmolens-belgie/

Ondanks de vele wind die we dus op het nieuws mogen horen, staan we op dit gebied dus nog NERGENS willen we de kerncentrales gaan vervangen.
Deze telling zwijgt dan nog over de kostprijs van recuperatie van dergelijke windmolens. De wieken van dergelijke windmolens zijn combinaties van zulke dunne laagjes van verschillende legeringen dat deze NOOIT meer gescheiden of gerecycleerd geraken. www.volkskrant.nl/economie/wat te doen met een afgeschreven windmolen

Als je alle dagen op de baan bent voor je werk, gaat er geen dag voorbij of er is wel al ergens opnieuw een windmolen te zien die stilligt of waar ze de wieken aan het afhalen zijn voor een herstelling (terwijl die spullen er nog geen 10 jaar staan).  Al eens gevist achter het kostenplaatje van zo 2 reuze montagekranen per uur? Die staan daar dan meestal voor een kleine week geparkeerd, nog gezwegen over de prijs van nieuwe onderdelen op dat moment...
Ook blijft windenergie maar beschikbaar als er voldoende wind is. Hij is dus niet beschikbaar op het ogenblik dat je hem wenst te hebben.
Energie is ook amper op te slaan. Je moet hem gebruiken om het moment dat hij beschikbaar is.

Wens je Doel te vervangen door zonnepanelen zoals deze waar we voortdurend mee rond onze oren worden geslagen, dan zou je maar alleen om Doel te vervangen ongeveer 220 km² aan zonnepanelen moeten leggen. Neem Tihange erbij en je zit over de 400 km².  Dit is dus een terrein van 20 km op 20 km met alleen zonnepaneel…
Ook hier telt zeker de regel dat ook deze alleen maar werken als de zon schijnt en niet als we het specifiek wensen te gebruiken.
Het rendement nog eens sterk afneemt door de tijd heen en recyclage een volledige ramp is (tot zo goed als onbestaande).
Er worden nog altijd zonnepanelen geproduceerd waarvan de energie die nodig is om ze te produceren al meer bedraagt dan de zonne-energie die ze ooit in hun levensduur zullen “kunnen” opbrengen.

Ondanks dat alles wat wordt beweerd, en ik kies letterlijk geen partij voor gelijk welke partij, is de huidige “werkbare” oplossing voor het huidige energieprobleem gekoppeld aan CO2 arme energie dus letterlijk nog altijd alleen KERNENERGIE.  Het enige echte afval dat hieraan gekoppeld is, is natuurlijk het resterende radio-actieve afval waar inderdaad een sluitende oplossing moet voor blijven gezocht worden.

Wel bestaan er ondertussen ook varianten van de huidige kerncentrales. Dan spreekt men over Thorium-kerncentrales. Dit is een gans ander en veel veiliger werkingsproces op basis van vloeibare zouten. Dit proces is ooit al in het klein werkbaar gebleken in Groot-Brittannië maar krijgt blijkbaar geen voet aan de grond. De grondstoffen zijn te vinden in vele zandsoorten, ook aan onze noordzeestranden.  Dit proces kan omdat het vloeibaar is veel langer voortgezet worden zonder de energiebron steeds vroegtijdig te moeten vervangen. Bij de huidige kerncentrales moeten de huidige brandstofstaven als ze vaak nog maar voor 10% zijn opgebruikt vervangen worden omdat ze aanslaan met afvalstoffen en daardoor hun werking verliezen. Omdat deze zo radio-actief zijn, is het onmogelijk deze te reinigen wat ze simpelweg zou kunnen laten verder gebruiken voor de overige 90%. Dit is iets dat in praktijk heden wegens gebruikt als vaste stof niet mogelijk is.
Bij die vloeibare Thorium kan dat wel omdat je dan via chemische processen de brandstof simpelweg kan zuiveren van zij afvalstoffen en de brandstof volledig opgebruiken.

Waarom kiest men niet voor Thorium. Dan zitten we opnieuw in het lobbywerk waar al onze landen rot van zitten. Ze hebben de bijproducten (hier ben ik zeker ook geen kenner van, net zoals de details van alles hierboven) het verrijkte Uranium afkomstig uit dergelijke kernprocessen niet meer en die zijn cruciaal voor bepaalde wapenindustrieën, lees de productie van kernwapens en allicht ook meer conventionele projectielen…
Het penetratievermogen van projectielen kan sterk verbeterd worden door toevoeging van dergelijke materialen. Het gaat hem niet over het explosief vermogen maar gewoon het vermogen om door te dringen in bv stalen pantserplaten.

Dezelfde klucht is dus nu bezig met die elektrische auto’s die men dan nu nog eens gaat subsidiëren?
Elektriciteit stoot niet uit of wat? Natuurlijk stoot ze niet uit, de rook is wel degelijk al ontstaan waar deze elektriciteit werd opgewekt.
Dat is letterlijke struisvogelpolitiek…
Men creëert auto’s die deels op diesel, deels elektrisch of deels benzine, deels elektrisch  kunnen rijden.
Die auto’s wegen hondenden kilo’s meer door de batterijen die ze dan in, dag uit meesleuren. Die veroorzaken dus massa’s meerverbruik alleen al om het extra gewicht.
Dan kun je in veel gevallen na een ganse nacht te liggen opladen (kost toch ook opnieuw energie die niet elektrisch is maar achterliggend fossiele brandstoffen of kernenergie), 50 km??? Kunnen rijden op elektriciteit. Had je dan misschien niet beter die 5 a 10 liter diesel of benzine rechtstreeks in die tank van die auto gegoten??? Ik denk eerlijk dat je met die 5 a 10 liter diesel nooit toekomt om de elektriciteit voor die 50 km effectief op te wekken…

De mensen blijven blind in al deze politieke zever geloven zoals electrische auto’s en zonnepanelen.
Wees gerust, beiden worden binnen 20 jaar de vervanger van de huidige problematiek van asbest dat in de jaren 50-60-70-80 als het onmisbare product werd aanzien.
Ik hoop dat jullie zich bewust zijn dat voor de productie van de batterijen van 1 Tesla, u een gewone benzinewagen 8 jaar kan laten draaien (letterlijk dan en nacht).
Waar zijn we dan mee bezig. De meeste van die auto’s worden al afgeschreven op 4 a 5 jaar…
Mijn dieseltje thuis (Euro3) mag Antwerpen inderdaad al enkele jaren niet meer binnen maar is ondertussen nog altijd zonder enige knip jaarlijks door de schouwing.
Hij zit nu in zijn 17e jaar. Wat is mijn groene voetafdruk tegen zo iemand die ondertussen (het mag hybride zijn)aan zijn 3e of 4e auto toe is?

Antwerpen en de klucht van de lage emissiezone?
Wel diesels verbieden maar in dezelfde zone Cruiseschepen laten aanleggen die op 1 dag uitstoten wat 15.000.000 auto’s uitstoten op een gans jaar?...

De huidige Diesels (nieuwste generaties met bijkomend gebruik Ad Blue) stoten nu al minder uit dan vele nieuwe benzine-wagens.
Dit heeft niets te maken met een diesel is slechter voor het milieu dan een benzine.
Taksen op brandstoffen worden betaald per liter.
Als uw diesel maar 5 a 6 liter verbruikt per 100 km en uw benzine 8 a 9 liter, is die benzine gewoon qua taksen veel voordeliger voor vadertje staat.
Dat heeft zelfs niets met enige zin voor een beter milieu te maken. Het is gewoon verborgen extra taksen promoten.

Zo kunnen we dus inderdaad nog wel een tijdje blijven verder gaan…

Wat ik dus in feite met dit antwoord wil melden.
Ik denk niet dat wel door nu alle donderdagen (waarom dan ook steeds op donderdagen als je met een week-lessenrooster zit?) in Brussel te gaan betogen het klimaatprobleem gaan oplossen.
Er zijn inderdaad mensen nodige die in de politiek gaan omdat ze er iets van af weten en niet omdat ze liefst een dik betaalde job wensen te hebben terwijl ze eigenlijk over wat het gaat, geen snars afweten.

Het moet inderdaad duidelijk gemaakt worden dat er voldoende engagement zit in onze jeugd.
Alleen ga je dit niet verwezenlijken door alle donderdagen van de school weg te blijven.

Indien ze hun protest geloofwaardig willen maken, houdt deze stakingen niet in de week maar op ZATERDAG of ZONDAG.
Ze zullen veel geloofwaardiger overkomen, geloof mij.
Dan toon je ten minste dat het niet gaat over ondertussen effectief uw mening willen uiten omdat je niet tevreden bent met het huidige klimaatbeleid.
Er zal geen twijfel worden gezaaid over is dit nu gemeend of een mogelijkheid op goedkoop spijbelen en schoolverzuim.
Dit laatste wil ik zeker niet zeggen over 100% van de deelnemers (zeker niet) maar jammer voor hen valt daar zeker heden 1/3 onder te rangschikken.
Stakingen op ZATERDAGEN of ZONDAGEN zouden in dat geval veel meer effect geven en een werkelijk beeld geven van wie het echt meent.

Denk hier eens over na aub en dan weten jullie allicht wel mijn mening.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be