Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Beschrijving Bruggenhoofd Gent.

De bouw van Bruggenhoofd Gent als onderdeel van de Belgische fortificatiepolitiek.

De Bouw van Bruggenhoofd Gent is maar een klein onderdeel van de ganse fortificatiepolitiek die plaats had over het ganse Belgische grondgebied. U krijgt hier een chronologisch overzicht hoe deze fortificatie verliep voor Belgie vanaf eind jaren '20 tot de hel losbarstte in mei 1940.

Indeling van de grotere eenheden binnen het Belgisch leger voor mei 1940.

Hieronder vindt u een vrij gedetailleerde indeling van de grotere eenheden binnen het Belgisch leger. Vaak zult u een doorkliklink verkrijgen naar een andere website als deze waar u nog veel meer detail over dat respectievelijke legeronderdeel kunt terugvinden, los van deze website. Hiervoor dank aan onderstaande website, die zeker deels als bron heeft gediend voor onderstaande indeling:

www.18daagseveldtocht.be

Detailopbouw van de verschillende Belgische Infanteriedivisies voor mei 1940.

Elke Infanteriedivisie bestond uit 3 Regimenten, een regiment artillerie, een bataljon Genie en een bataljon of compagnie Transmissietroepen. Ardeense Jagers hadden geen aparte Artillerie, wel een Genieregiment.

De verschillende Infanteriedivisies werden nog eens intern gegroepeerd in 7 Legerkorpsen. Binnen deze legerkorpsen werden vaak nog eens een aantal specifieke en kleinere eenheden toegevoegd. Soms ging men ook nog een aantal extra regimenten artillerie, genie of transmissietroepen bijkomend koppelen aan dit legerkorps. Dit stond dan ten dienste van het ganse korps waar het later binnen het geheel nodig mocht zijn.

De reserve-eenheden van de Ardeense Jagers werden bij de 7-standaard Legerkorpsen toegevoegd (4e, 5e en 6e Ardeense Jagers = 2e Divisie Ardeense Jagers).

Daarnaast werden er onder de Rijkswacht 2 Lichte Regimenten opgericht. Daardoor waren er op slag 2400 rijkswachters minder beschikbaar, zodat de nog 8200 overblijvende Rijkswachters voor de openbare ordehandhaving moesten zorgen tijdens deze nare periode. Deze werden ingedeeld bij het 1e en 2e Lichte Regiment. Het eerste Lichte regiment en de tweede groep van het 2e Licht Regiment maken deel uit van het 6e Legerkorps. De eerste groep van het 2e Licht Regiment maakt deel uit van de Algemene Reserve (zie verderop)

Voor de bescherming van de Belgische grens met Duitsland werden een aantal speciale regimenten grenswielrijders opgeleid. Dit waren het 1e en 2e Regiment Grenswielrijders dat werd toegevoegd aan het 3e Legerkorps.

Alle infanteriedivisies (behalve de divisies van Ardeense Jagers) kregen nog een verkenningseenheid toebedeeld. Voor de 12 Basisinfanteriedivisies bestond deze uit een Escadron Wielrijders. Voor de 6 Reservedivisies bestond dit uit een groep van 3 Escadrons Wielrijders. Deze werden opgebouwd uit 1e en 2e Reserve eenheden van de verschillende Cavalerie-eenheden.

Ook de speciale eenheden voor de bezetting van de opgerichte Belgische Forten werden ingedeeld bij deze 7 Basis-Legerkorpsen van de Infanterie. Dit waren hoofdzakelijk Artillerieregimenten en speciale opgeleide eenheden om te functioneren binnen de respectievelijke forten (USF = Unités Spéciales des Fortresses). In praktijk zijn vele van deze forten-eenheden ingezet in de intervals tussen de respectievelijke Luikse en Naamse forten in plaats van de forten zelf.

 • Regiment Artillerie voor de Luikse Forten. (zie 3e Legerkorps)
 • Regiment Artillerie voor de Naamse Forten. (zie 7e Legerkorps)
 • 1e-2e-3e-4e en 5e Bat USF voor Antwerpse Forten. (zie 4e en 5e Legerkorps)
 • 6e Bat USF voor Naamse Forten. (zie 7e Legerkorps)
 • 7e Bat USF voor Luikse Forten. (zie 3e Legerkorps)
 • Gebruikte afkortingen:
 • Reg = Regiment / TTR = Transmissietroepen / Comp = Compagnie / Gr = Groep / Esk = Eskadron )
1e Legerkorps
4e Infanteriedivisie
7e Linieregiment
11e Linieregiment
15e Linieregiment
1e Reserve 7e Linie
8e Reg.Artillerie
4e Bataljon Genie
Ontdubbeld 3e Genie
4e Bataljon TTR
    Esk Wielrijders 4e ID 1e Reserve 1e Jagers te Paard
7e Infanteriedivisie
2e Reg. Grenadiers
1e Reserve 1e Grenadiers
2e Reg. Karabiniers
1e Reserve 1e Karabiniers
18e Linieregiment
1e Reserve 9e Linie
20e Reg. Artillerie
6e Bataljon Genie
Ontdubbeld 4e Genie
7e Bataljon TTR
    Esk Wielrijders 7e ID 1e Reserve 1e Gidsen
14e Reg. Artillerie
  21e Bataljon Genie    
  21e Bataljon TTR    
       
2e Legerkorps
6e Infanteriedivisie
1e Regiment Grenadiers
1e Regiment Karabiniers
9e Linieregiment
6e Reg.Artillerie
7e Bataljon Genie
Ontdubbeld 4e Genie
6e Bataljon TTR
    Esk Wielrijders 6e ID 1e Reserve 1e Gidsen
9e Infanteriedivisie
8e Linieregiment
16e Linieregiment
1e Reserve 8e Linie
17e Linieregiment
1e Reserve 5e Linie
4e Reg. Artillerie
Ontdubbeld 2e Artillerie
9e Bataljon Genie
9e Bataljon TTR
    Esk Wielrijders 9e ID 1e Reserve 3e Lansiers
1e Reg. Cyclisten
  16e Reg. Artillerie    
  1e Reg. Legerartillerie    
  24e Bataljon Genie   Ontdubbeld 4e Genie
  22e Bataljon TTR    
       
3e Legerkorps
3e Infanteriedivisie
1e Linieregiment
12e Linieregiment
25e Linieregiment
1e Reserve 1e Linie
3e Reg.Artillerie
3e Bataljon Genie
Ontdubbeld 3e Genie
3e Bataljon TTR
    Esk Wielrijders 3e ID 1e Reserve 1e Lansiers
2e Infanteriedivisie
5e Linieregiment
6e Linieregiment
28e Linieregiment
1e Reserve 6e Linie
2e Reg. Artillerie
12e Bataljon Genie
Ontdubbeld 3e Genie
2e Bataljon TTR
    Esk Wielrijders 2e ID 1e Reserve 3e Lansiers
4e Reg. Cyclisten
1e Reserve 2e Cyclisten
  1e Reg. Lansiers    
  1e Reg. Grenswielrijders    
  2e Reg. Grenswielrijders    
  15e Reg. Artillerie    
  23e Bataljon Genie    
  23e Bataljon TTR    
  Fortenregiment Luik (RFL)    
       
4e Legerkorps
12e Infanteriedivisie
2e Linieregiment
22e Linieregiment
1e Reserve 2e Linie
23e Linieregiment
1e Reserve 3e Linie
7e Reg. Artillerie
1e Reserve 1e Artillerie
2e Bataljon Genie
Ontdubbeld 2e Genie
12e Bataljon TTR
    Eskadron Wielrijders 12e ID 1e Reserve 2e Lansiers
15e Infanteriedivisie
31e Linieregiment
2e Reserve 1e Linie
42e Linieregiment
2e Reserve 12e Linie
43e Linieregiment
2e Reserve 13e Linie
23e Reg. Artillerie
2e Reserve 3e en 11e Artillerie
16e Bataljon Genie
15e Comp. TTR
   

Gr Wielrijders 15e ID

2e Reserve 2e Jagers te Paard
18e Infanteriedivisie
3e Reg. Karabiniers
2e Reserve 1e Karabiniers
    39e Linieregiment 2e Reserve 9e Linie
    3e Reg. Grenadiers 2e Reserve 1e Grenadiers
    17e Reg. Artillerie  
    15e Bataljon Genie  
    18e Comp. TTR  
    Gr Wielrijders 18e ID 2e Reserve 2e Lansiers
       
  13e Reg Artillerie    
  22e Bataljon Genie    
  24e Bataljon TTR    
       
5e Legerkorps
13e Infanteriedivisie
32e Linieregiment
2e Reserve 2e Linie
33e Linieregiment
2e Reserve 3e Linie
34e Linieregiment
2e Reserve 4e Linie
21e Reg. Artillerie
2e Reserve 2e en 4e Artillerie
26e Reg. Artillerie
2e Reserve 6e en 12e Artillerie
14e Bataljon Genie
    13e Comp. TTR  
    Gr Wielrijders 13e ID 2e Reserve 1e Jagers te Paard
17e Infanteriedivisie
7e Reg. Jagers te Voet
2e Reserve 1e Jagers te Voet
8e Reg. Jagers te Voet
2e Reserve 2e Jagers te Voet
9e Reg. Jagers te Voet
2e Reserve 3e Jagers te Voet
25e Reg. Artillerie
2e Reserve 3e en 5e Artillerie
17e Bataljon Genie
17e Comp. TTR
    Gr Wielrijders 17e ID 2e Reserve 1e Gidsen
2e Reg. Legerartillerie
   
  3e Reg. Legerartillerie    
       
6e Legerkorps
5e Infanteriedivisie
1e Reg. Jagers te Voet
2e Reg. Jagers te Voet
4e Reg. Jagers te Voet
1e Reserve 1e Jagers te Voet
11e Reg. Artillerie
5e Bataljon Genie
Ontdubbeld 4e Genie
5e Bataljon TTR
    Esk Wielrijders 5e ID 1e Reserve 1e Lansiers
       
10e Infanteriedivisie
3e Reg. Jagers te Voet
5e Reg. Jagers te Voet
1e Reserve 2e Jagers te Voet
6e Reg. Jagers te Voet
1e Reserve 3e Jagers te Voet
10e Reg. Artillerie
1e Reserve 11e Artillerie
8e Bataljon Genie
10e Bataljon TTR
    Eskadron Wielrijders 10e ID 1e Reserve 2e Jagers te Paard
1e Licht Regiment Rijkswacht
   
  2e Licht Regiment Rijkswacht, 2e Groep    
  3e Reg. Lansiers    
  26e Comp. TTR    
       
7e Legerkorps
8e Infanteriedivisie
13e Linieregiment
19e Linieregiment
1e Reserve 13e Linie
21e Linieregiment
1e Reserve 12e Linie
5e Reg. Artillerie
10e Bataljon Genie
8e Bataljon TTR
    Esk Wielrijders 8e ID 1e Reserve 1e Jagers te Paard
       
2e Divisie Ardeense Jagers
4e Reg. Ardeense Jagers
1e Reserve 1e Ardeense Jagers
5e Reg. Ardeense Jagers
1e Reserve 2e Ardeense Jagers
6e Reg. Ardeense Jagers
1e Reserve 3e Ardeense Jagers
12e Reg. Artillerie
1e Reserve 6e Artillerie
19e Bataljon Genie
Ontdubbeld 4e Genie
20 Comp. TTR
Groep Artillerie 7e Legerkorps
   
  Comp Genie 7e Legerkorps    
  27e Comp. TTR    
  Fortenregiment Namen (RFN)    
       

De Cavalerie.

De Belgische Cavalerie werd sinds 1937 afgebouwd en gemotoriseerd. Dit was volledig afgewerkt in maart 1938.

 • Zij omvatte 2 Divisies met elk 3 gemotoriseerde Regimenten motoren met sidecar, 2 Regimenten cyclisten en een Regiment gemotoriseerde Artillerie.
 • Zo had elk Regiment 4 T13-tanks en 6 T15-tanks tot zijn beschikking.
 • Van deze 6 Regimenten waren er 3 actieve regimenten moto's en side-cars, 1 Actief Regiment Karabiniers en 1 Reserve, 1 Regiment van twee groepen van drie batterijen artillerie getrokken door tractoren, een batallion Genietroepen en een onderhoudsteam.
 • Ook hier werd een speciaal Bataljon Grenswielrijders Limburg toegevoegd, net zoals bij de het 3e Legerkorps, deeluitmakend van de 7 basis-Legerkorpsen van de Belgische Infanterie.
Cavaleriekorps
1e Infanteriedivisie
3e Linieregiment
4e Linieregiment
24e Linieregiment
1e Reserve 4e Linie
1e Reg. Artillerie
1e Bataljon Genie
Ontdubbeld 2e Genie
1e Bataljon TTR
    Esk Wielrijders 1e ID 1e Reserve 2e Lansiers
       
14e Infanteriedivisie
35e Linieregiment
2e Reserve 5e Linie
36e Linieregiment
2e Reserve 6e Linie
38e Linieregiment
2e Reserve 8e Linie
22e Reg. Artillerie
Ontdubbeld van 1e en 2e Artillerie
13e Bataljon Genie
Ontdubbeld 2e Genie
14e Comp. TTR
Gr Wielrijders 14e ID
2e Reserve 3e Lansiers
 
  2e Cavaleriedivisie Bataljon T13 2CD  
    2e Reg Cyclisten  
    18e Reg. Artillerie  
    26e Bataljon Genie Ontdubbeld van Genie Cyclisten
    29e Bataljon TTR  
       
 
Tijdelijke eenheden
4e Reg Lansiers  
    1e Reg Cyclisten  
    2e Reg Gidsen  
    1e Reg. Jagers te Paard  
    19e Reg Artillerie, 1e en 3e Groep  
  1e Bataljon Grenswielrijders Limburg    
  19e Reg. Artillerie, 2e en 4e Groep    
  20e Bataljon Genie   Ontdubbeld van Genie Cyclisten
  30e Bataljon TTR    
       

De Belgische Elitetroepen.

Deze elitetroepen werden in een apart legerkorps gegroepeerd dat men de Groepering Keyaerts is gaan noemen. Dit omvatte als gedeeltelijk gemotoriseerde Infanterie de basiseenheden van de Ardeense Jagers. Dit was het vroegere 10e Linieregiment dat in 1934 werd omgevormd tot een elite-eenheid onder de naam Ardeense Jagers.

Daarnaast werd hier eveneens het eerste Cavaleriekorps aan toegevoegd.

Groepering Keyaerts
1e Divisie Ardeense Jagers
1e Reg. Ardeense Jagers
2e Reg. Ardeense Jagers
3e Reg. Ardeense Jagers
19e Bataljon Genie
Ontdubbeld van 4e Genie
19e Comp. TTR
1e Cavaleriedivisie
1e Reg. Gidsen
2e Reg. Lansiers
3e Reg. Cyclisten
1e Reserve 1e Cyclisten
17e Reg. Artillerie
25e Bataljon Genie
Ontdubbeld Genie Cyclisten
28e Bataljon TTR
2e Reg. Jagers te Paard
   
  Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers    
       

De Belgische Marine.

Onze zeer beperkte Marine was in 1926 opgedoekt. In 1937 wordt er opnieuw een zeer beperkte Marine op poten gezet.

Deze omvatte:

 • 6 torpedojagers.
 • 30 mijnenvegers.
 • enkele Ferryboten die gebruikt konden worden als mijnenleggers.
 • Ook beschikte men nog over een 200-tal gerecupereerde Duitse mijnen uit 1918.
Maritieme Basis
De Marine
1e Escadrille
2e Escadrille
3e Escadrille
3e Reg. Grenadiers
2e Reserve van 1e Grenadiers
37e Linieregiment
2e Reserve 7e Linie
Enkele foto's van de kleine opnieuw opgerichte Belgische Marine. Links één van de weinige eigen schepen. Rechts een 47 mm kanon zoals courant werd gebruikt om deze schepen enige bewapening aan te bieden. (Foto's: Replica)

De Belgische Luchtmacht.

Deze was eveneens sterk verouderd en weinig voorstellend als men ziet wat de Duitse Luftwaffe hier tegenoverstelde. Toen op 10 mei 1940 de hel losbarstte, bezat onze Belgische luchtmacht zo een 234 tal vliegtuigen. Er was een bijkomende bestelling van vliegtuigen gebeurd. Deze was echter te laat gebeurd waardoor de fabrieken allen reeds overboekt zaten met bestellingen uit buurlanden. In het totaal omvatte onze luchtmacht een 69 tal iets recentere vliegtuigen. De rest was wat men noemen kon, hopeloos verouderd.

De luchtmacht omvatte ook nog de hulptroepen van het luchtwapen. Dit was directe bescherming van de bestaande luchtmachtinfrastructuren.

Luchtmacht
1e Reg. Luchtmacht
2e Reg. Luchtmacht
3e Reg. Luchtmacht
Hulptroepen van het luchtwapen

Algemene Reserve van het Belgisch leger.

Deze eenheden dienden aanvullend te kunnen worden ingezet op het Belgisch grondgebied waar de nood het hoogst was. Grootste nadeel was dat dit allen letterlijk regimenten waren, opgebouwd uit hoofdzakelijk Reserve regimenten. Dit hield onder andere in, oudere soldaten, minder goed uitgeruste eenheden qua materiaal,...

Er zijn verhalen terug te vinden van troepen van 2e reserve waar zelfs niet alle soldaten beschikten over een eigen geweer. Men probeerde in eerste instantie deze troepen op te stellen in stellingen die niet meteen in contact zouden komen met vijandelijke activiteiten. Toch kwamen dergelijke troepen hier en daar, onder andere ter hoogte van het Albertkanaal rechtstreeks oog in oog te staan met achter de Belgische linies gedropte Duitse para's...

Leuk om op te merken in het kader van deze website is dat de 41e Linie, 44e Linie en de 24e Artillerie in vredestijd, standaard werden gestationneerd aan het Bruggenhoofd Gent.

Algemene Reserve
11e Infanteriedivisie
14e Linieregiment
20e Linieregiment
1e Reserve 11e Linie
29e Linieregiment
1e Reserve 14e Linie
9e Reg. Artillerie
1e Reserve 8e Reg Artillerie
11e Bataljon Genie
11e Bataljon TTR
    Eskadron Wielrijders 11e ID 1e Reserve 1e Jagers te Paard
       
16e Infanteriedivisie
41e Linieregiment
2e Reserve 11e Linie
44e Linieregiment
2e Reserve 14e Linie
2e Licht Regiment (1e Groep)
24e Reg. Artillerie
2e Reserve 6e en 8e Artillerie
18e Bataljon Genie
 
16e Comp. TTR
    Gr Wielrijders 16e ID 2e Reserve 1e Lansiers

Naast bovenstaande klassieke legerindelingen, bestonden er toch binnen het Belgisch leger nog wel een aantal gespecialiseerde groeperingen, die nog allen buiten het bovenstaande vallen. Dit waren onder andere:

 • 31e-32e en 33e Bat de Genie d'Armée.
 • Bataljon pontonleggers.
 • 1e-2e-3e-4e-8e-9e en 10e Regiment van de hulptroepen.
 • Regiment spoorwegtroepen.
 • Afdeling automatisatie in het leger.
 • 1e-2e en 3e Medisch Corps (Corps Medicaux d'Armée)

Naast alle genoemde bovenstaande legerindelingen was het nog "De Service de l'arrière". Dit omvatte hospitalen, opslagplaatsen, depots allerhande, bevoorrading,...

Bij deze Service de l'Arrière waren er bepaalde structuren die onder de leiding stonden van het Groot Hoofdkwartier van het leger (legerleiding) en andere die rechtstreeks onder het Ministerie van Landsverdediging vielen.

Er waren ook nog een aantal territoriale troepen, Troepen bevoegd met organisatie. Deze troepen stonden rechtstreeks onder de leiding van de de minister van landsverdediging. Deze troepen bestonden uit reservisten en infanterie die nog niet gekoppeld waren aan gevechtseenheden. Ze waren zeer pover voorzien qua uitrusting en bewapening:

 • TAA = "Troupes Auxiliaires de l'armée", Zij stonden onder andere in voor uitvoering van veldwerk, wachtopdrachten en dergelijke. Zij dienden de militaire opbouw in het land mee te helpen verzekeren.
 • GCVE = "Gardes de Voies de Communications et Etablissements", 25 Bataljons die instonden voor de bewaking van de spoorwegen, communicatienetwerken en militaire bouwwerken.
 • GTA = "Garde Territoriale Antiaerienne", 9 Bataljons met als opdracht de bewaking van het territorium, vooral het luchtruim.

Opleidingscentra van het Belgische leger.

Voor de meest courante groeperingen binnen het Belgisch leger bestonden aparte opleidingscentra. Hier ving men enerzijds de nieuwe recruten op alsook de oudere in feite overtollige, reservisten. Deze centra moesten instaan voor de opleiding van de nieuwe recruten die dan na een gepaste opleiding konden worden toegevoegd aan het bijhorende veldleger voor het opvangen van eventueel geleden verliezen.

De centra werden voor de opleiding bevolkt door troepen van 2e Reserve. Naast de opleidingscentra voor de klassieke infanterie-eenheden, vindt men ook opleidingscentra terug voor de meer gespecialiseerde eenheden. Dit is dus wel niet te verwarren met het CRAB. Het "Centre de Recrutement de l'Armée Belge". Dit was gericht op het werven van nieuwe soldaten uit bevolking of geinteresseerden die nog nooit bij het leger hadden geweest. De klassieke opleidingscentra waren gericht op nieuwe binnenkomende recruten (dienstplichtigen).

 • CRI = "Centre de Renfort et d'instruction", 12 Centra ter opleiding van nieuwe lichtingen dienstplichtigen.
 • CRAB = Centres de Recrutements de l'armée Belge", 3 Centra voor recrutering van personen in binnen en buitenland die ofwel niet dienstplichtig meer waren, ofwel nog nooit dienstplichtig zijn geweest.
Recruterings- en Opleidingscentra
1e Versterkings- en Opleidingscentrum
52e Linieregiment
Ontdubbeld van 2e Linie
53e Linieregiment
Ondubbeld van 3e Linie
54e Linieregiment
Ontdubbeld van 4e Linie
2e Versterkings- en Opleidingscentrum
55e Linieregiment
Ontdubbeld van 5e Linie
56e Linieregiment
Ontdubbeld van 6e Linie
    58e Linieregiment Ontdubbeld van 8e Linie
3e Versterkings- en Opleidingscentrum
51e Linieregiment
Ontdubbeld van 1e Linie
62e Linieregiment
Ontdubbeld van 12e Linie
63e Linieregiment
Ontdubbeld van 13e Linie
4e Versterkings- en Opleidingscentrum
57e Linieregiment Ontdubbeld van 7e Linie
    61e Linieregiment Ontdubbeld van 11e Linie
    64e Linieregiment Ontdubbeld van 14e Linie
       
  5e Versterkings- en Opleidingscentrum 10e Regiment Jagers te Voet Ontdubbeld van 1e Jagers te Voet
    11e Regiment Jagers te Voet Ontdubbeld van 2e Jagers te Voet
    12e Regiment Jagers te Voet Ontdubbeld van 3e Jagers te Voet
       
  6e Versterkings- en Opleidingscentrum 59e Linieregiment Ontdubbeld van 9e Linie
    4e Regiment Karabiniers Ontdubbeld van 1e en 2e Karabiniers
    4e Regiment Grenadiers Ontdubbeld van 1e en 2e Grenadiers
       
  Versterkings- en Opleidingscentrum Ardeense Jagers 7e Regiment Ardeense Jagers Ontdubbeld van 1e, 2e en 3e Ardeense Jagers
    Bataljon Grenswielrijders  
    6e Legerdepot  
       
  Versterkings- en Opleidingscentrum Lichte Troepen 7e Gemotoriseerd Regiment  
    5e Regiment Cyclisten Ontdubbeld van 1e en 2e Cyclisten
       
  Versterkings- en Opleidingcentrum Artillerie 31e Reg. Artillerie Ontdubbeld van 6e, 11e en 14e Artillerie
    32e Reg. Artillerie Ontdubbeld van 1e, 2e en 13e Artillerie
    33e Reg. Artillerie  
    34e Reg. Artillerie Ontdubbeld van 17e, 18e en 20e Artillerie
    6e Reg. Legerartillerie  
    3e Luchtdoelartillerie (DTCA) Ontdubbeld van 1e en 2e DTCA
       
  Versterkings- en Opleidingscentrum Genie 40e Regiment Genie Ontdubbeld van 1e, 2e en 3e Genie
       
  Versterkings- en Opleidingscentrum Transportkorps    
       
  Versterkings- en Opleidingscentrum Luchtmacht    
       

Basisindeling afkomstig van website 18daagseveldtocht.be

Mocht u twijfelen over sommige info op deze webpagina in verband met deze indeling van het leger, neem gerust een kijkje op de website die als basis diende voor deze info en op dit gebied allicht meer betrouwbaar zal zijn dan mijn eigen website.

Home Terug naar bovenkant pagina Vorige Volgende