Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Beschrijving Bruggenhoofd Gent.

De bouw van Bruggenhoofd Gent als onderdeel van de Belgische fortificatiepolitiek.

De Bouw van Bruggenhoofd Gent is maar een klein onderdeel van de ganse fortificatiepolitiek die plaats had over het ganse Belgische grondgebied. U krijgt hier een chronologisch overzicht hoe deze fortificatie verliep voor Belgie vanaf eind jaren '20 tot de hel losbarstte in mei 1940.

Detailbeschrijving van de Transmissietroepen van het Belgisch leger voor mei 1940.

Ondanks dat het Belgisch leger wel overal de nodige troepen voorzag bij elke eenheid kan men wel uiteindelijk maar besluiten dat het Belgische leger zeer slecht was voorzien in materiaal om in onderling contact te blijven. De meeste beschikbare transmissie-middelen waren zeer vaak defect. De veldtelefoons die werden gebruikt waren vaak ronduit slecht van kwaliteit.

Heel vaak probeerde men dit hiaat deels mee op te vangen door voor zover mogelijk in de oorlogszones de burgerlijke telefonienetwerken mee over te nemen en mee te beperken tot enkel militair gebruik. Vaak zouden ook deze centrales om verder gebruik door de vijand bij het terugtrekken mee vernield worden.

De Basis Transmissie-eenheden, toegevoegd aan elk van de basis-infanteriedivisies (1e tot 12e Infanteriedivisie) bestond telkens uit 1 Bataljon Transmissietroepen. Deze waren telkens opgebouwd uit een Staf, een Compagnie Telegrafisten en een Compagnie Telefonisten.

Foto van een gedeelte van het 2e Bataljon Transmissietroepen. Dit waren de transmissietroepen die hoorden bij de 2e Infanteriedivisie. Deze omvatte onder andere de 5e en 6e Linie die fel vochten te Kwatrecht en Gijzenzele. De tweede man van rechts (bovenaan) is trouwens Marcel De Vos die zelf in Kwatrecht woonachtig was. (Foto: Fam. De Vos)

Een standaard Radio-Telegrafieploeg omvatte 1 leidinggevende sergeant of korporaal en 4 manschappen die samen 1 zend- en ontvangststation konden bedienen.

Van toepassing op

 • 1e tot 12e Transmissiebataljon (Actieve Bataljons en 1e Reserve)
  1e Compagnie Telegrafisten
  2e Compagnie Radiotelegrafisten
  Stafcompagnie
   

De 6 Transmissiecompagnies van 2e Reserve.

Aan elk van de 6 bijkomende Reservedivisies (13e tot 18e Infanteriedivisie) werd geen bataljon Transmissietroepen toegevoegd maar slechts een enkele Compagnie Transmissietroepen.

13e tot 18e Compagnie TTR

 • een Compagniestaf
 • een Compagnie Telegrafisten.

Ook de 19e en 20e Comp TTR waren speciaal te noemen omdat deze hoorde bij de elite-eenheid van de 1e Divisie Ardeense Jagers. Ook deze Divisie kreeg slechts één Compagnie Transmissietroepen toegekend maar dan wel een zeer goed uitgeruste.

19e en 20e Comp TTR, telkens omvattend

 • Stafpeloton
 • 3 Pelotons militairen (staf en Pelotons ongeveer 350 man)
 • 20 vrachtwagens
 • 4 aanhangwagens
 • 4 personenwagens
 • 3 motorfietsen

Los van de Infanteriedivisies werd er per Legerkorps (7 legerkorpsen) ook nog eens een apart bataljon Transmissietroepen toegevoegd dat kon ingeschakeld worden waar het desbetreffende legerkorps er nood aan had. Elk Legerkorps omvatte +/- 2 Divisies.

Hierbij beschikte men in reserve opnieuw over een volledig Bataljon TTR.

 • 21e tot 27e Comp TTR
 • Staf
 • Peloton Telegrafisten
 • Peloton Radiotelegrafisten
 • Sectie Reisduiven
 • De totale bezetting bedroeg op die manier
  • 3 officieren
  • 12 onderofficieren
  • 150 manschappen
  • 13 vrachtwagens waarvan
   • 5 materiaalwagens
   • 2 vrachtwagens voor reisduiven

De Cavaleriedivisie kreeg opnieuw een afwijkende bijkomende transmissie-eenheid, sterker uitgebouwd omwille van het gemotoriseerde karakter van deze Divisie.

 • 30e Bataljon TTR omvattend
 • Staf
 • 2 Comp TTR met elk
  • Stafpeloton
  • Peloton Telegrafisten
  • Peloton Radiotelegrafisten
  • Technisch Echelon
  • Elke compagnie omvatte op die wijze
   • 225 manschappen
   • 55 vrachtwagens
   • 12 motoren

De Lichte Regimenten (Rijkswacht) kregen elk één Peloton Transmissietroepen toegekend.

Daarnaast waren er nog een aantal speciale afdelingen van de transmissietroepen. Deze hadden allen nog beperkte specifieke opbouwen:

 • Regiment TTR van het Leger.
 • 31e Bataljon TTR voor de luchtverdediging van het grondgebied.
 • Compagnie TTR voor Luikse Forten.
 • Compagnie TTR voor Naamse Forten.
 • Peloton TTR van het groot Hoofdkwartier.
 • Compagnie TTR van de territoriale Dienst van de Legerzone.

 

Basisinfo over de indeling van de verschillende bataljons en Compagnies, afkomstig van website 18daagseveldtocht.be
Home Terug naar bovenkant pagina Vorige Volgende