Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van augustus 1914

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

Dit is de derde dag van strijd aan Bruggenhoofd Gent. De Belgische soldaten krijgen gedurende de dag te horen dat de stellingen opnieuw zullen verlaten worden ondanks dat zij hun eigen stellingen vrij goed weten te verdedigen. Zij moeten opnieuw een vrij goed georganiseerde stelling verlaten omdat de Duitse troepen ten zuiden van Oudenaarde door de stellingen breken.

Woensdag 22 mei 1940

Noord Frankrijk.

De Frans - Britse pogingen om het contact opnieuw te herstellen vanaf hun stellingen aan de Schelde met de troepen aan de Somme, heeft als bijkomend nadeel dat de Belgische troepen met de middelen die beschikbaar hebben, hun te verdedigen frontlijn steeds maar moeten uitbreiden met maar dezelfde hoeveelheid soldaten ter beschikking. Hierdoor zijn bepaalde zones navenant minder stevig verdedigd dan dit origineel de bedoeling was. Dit is allicht ook één van de directe oorzaken van de verzwakte Britse stellingen beneden Oudenaarde.

De Britse 44e Infanteriedivisie trekt terug naar Noord Frankrijk via Kortrijk en wordt hierbij vrij kort op de hielen gezeten door de Duitse aanvallers van voorheen. Omwille van de Duitse doorbraak te Petgem aan de Schelde waar zij voorheen de stellingen verdedigden, dienen de Belgen zich voor te bereiden op een algemene terugtrekking op de Leiestelling.

De gesamelijk Frans-Britse stellingen in Noord-Frankrijk blijken tijdelijk stand te houden. In de nabijheid van Arras wordt stand gehouden achter een "kanaallijn" van ongeveer 150 km bezet door een tienduizend tal Franse en Britse soldaten. Er is echter voorlopig weinig sprake van het terugdringen van de Duitse troepen behalve in de buurt van Cambrai. Daar stoten de geallieerden echter op Duitse pantserdivisies en wordt hun beperkte terugstoot gestopt.

Ten zuiden van de Somme wordt ook een Franse aanval voorbereid in noordelijke richting.

Algemeen.

Te Luik valt het fort van Battice.

Globaal zijn van noord naar zuid de geallieerde troepen als volgt herschikt. De voorposten te Terneuzen worden gevormd door het 1e Cavaleriekorps, dan volgen het 5e, 2e, 6e, 7e en 4e Legerkorps. Langs de kust is nog het 1e Legerkorps gevestigd. Deze Divisie kreeg het in vorige dagen al heel zwaar te verduren.

Het fort van Battice kort na de val in mei 1940 (Foto Replica)

De 60e Franse Divisie bezet het Leopoldkanaal ten noorden van Brugge aansluitend op het Belgische Cavalieriekorps te Terneuzen.

Een groep van het 16e Franse Expiditiekorps dient ter hoogte van het kanaal Van Gravelines naar Saint Omer de vlotte doorgang van geallieerder troepen in zuidelijke richting te optimaliseren.

Bruggenhoofd Gent.

De Duitse stellingen zijn ondertussen als hieronder gewijzigd:

 • Infanterieregiment 234 ligt in stelling voor en in Kwatrecht en Gijzenzele.
 • Infanterieregiment 171 sluit aan op 234 en verder tot aan de Vinkemolen te Oosterzele.
 • Infanterieregiement 192 bezet Oosterzele en het terrein verder ten westen tot de wijk Paterhoek te Scheldewindeke.

Ze plannen een nieuwe grote aanval op 23 mei om 07:00 uur met het zwaartepunt voor Infanterieregiment 192. Ze willen daarbij de hoofdaanval verleggen naar Betsberg en de spoorweghalte te Moortsele. Via Moortsele, Landskouter en Lemberge. zal dan doorgestoten moeten worden naar Merelbeke.

Het 2e Bataljon van de 192 Infanteriedivisie, gelegen tussen Wetteren en Kwatrecht, zal zich moeten verplaatsen naar Oosterzele en Scheldewindeke en zal in zijn aanvankelijke zone afgelost worden door het Bataljon MG 6.

Het pioniersbataljon 156 komt voor deze aanval ook ter beschikking en het 171 Infanterieregiment moet de vijandelijke stellingen op de Betsberg uitschakelen. Ze zullen tevens ook bunkers trachten te kraken door rechtstreeks vuur met behulp van 8.8cm kanonnen.

Men zal als storend element ondertussen ook proberen met het Infanterieregiment 234 Gijzenzele in te nemen. Het 3e Bataljon van het 234e IR blijft als reserve te Westrem.

uitse Halftrack met dolly en 88mm Flak kanon

Als kritiek op de opdrachtgevers kregen zij te horen dat het moraal bij de Duitse troepen zeer laag zat wegens de voortdurende slachtoffers in hun beschermingsgordels langs Vantegem, de Veldstraat en Oosterzele. Ook was de streek verpest door de massa’s mijnenvelden.

Het 18e Duitse Leger waartoe ook de 56e Duitse Divisie onder viel, kreeg in feite de opdracht zijn stellingen te behouden en alles voor te bereiden voor een nieuwe zware aanval op 23 mei 1940. Ook zouden ze bij de 56e Divisie versterking krijgen van de Duitse 216e Duitse Divisie.

Schets situatie op 22-5-1940 in de ochtend in de zone Kwatrecht - Gijzenzele (Bron: Mai 1940, La bataille de Belgique - M. Fouillien en J. Bouhon)

04:00

Kwatrecht. Alle stellingen die als gevolg van de verkeerde informatieoverdracht waren verlaten door de 1e Compagnie zijn terug ingenomen en bemand. De Duitsers hebben van het ganse misverstand niets gemerkt, en dus ook niets ondernomen, terwijl in feite een heleboel stellingen tijdelijk niet meer bemand waren.

Gedurende de nacht is het in de zone Kwatrecht en Gijzenzele eigenlijk vrij rustig. Op enkele pogingen van kleinere Duitse patrouilles na die steeds met cordaat mitrailleurvuur konden afgeweerd worden, was de nacht vergeleken met de dagen voordien als zeer rustig te bestempelen.

05:00

Gijzenzele. In de vroege ochtend komt een Compagnie Wielrijders van het 3e Bataljon van de Ardeense Jagers voorbij de stellingen. Ze nemen daar stelling aan de noordrand van het dorp, de rand van de zone die gisteren verloren ging op de Duitsers en bezet werd door het 1e Bat van de 5e Linie.

06:00

Zone Kwatrecht, Gijzenzele, Betsberg. Vergeleken met voorgaande 2 dagen is het zeer kalm aan het front. Buiten enkele artilleriebombardementen op het noorden van Kwatrecht, het dorp van Gijzenzele en Betsberg, beweegt er zeer weinig van Duitse kant.

Gijzenzele. Rond dit uur komt er te Gijzenzele een Comp toe van het 3e Bat van de 1e Ardeense Jagers. Zij krijgen de opdracht om samen met een Peloton Cyclisten de zone de dag voorheen verloren door het 1e Bat van de 5e Linie opnieuw te heroveren. Deze zone situeerde zich tussen de spoorlijn Oostende-Brussel en de vooruitgeschoven lijn te Gijzenzele. Deze herovering werd voorafgegaan door een 10 tal minuten durende Belgische artilleriebeschieting op deze zone. Tijdens de herovering wordt amper Duitse weerstand geboden. De af en toe tussen de gewassen gespotte Duitsers blijken eenheden uitgestuurd om gewonde Duitsers proberen te recuperen uit het slagveld van de dag voordien.

Petegem aan de Schelde. In de vroege ochtend wagen de Duitsers hun kans en steken zij het niemandsland tussen de baan Oudenaarde - Kortrijk en de spoorlijn over. Ze vallen de huizen binnen die zij tegenkomen en onderzoeken ze op aanwezigheid van Engelsen. De Engelsen aan het station, op een honderdtal meters van de reeds eerste veroverde huizen, laten daarop hun niet meer te recuperen munitievoorraden de lucht in vliegen. "Het Huis van Brabant" gaat hierbij volledig in vlammen op net als verschillende huizen in de directe omgeving. Ook lieten de Duitsers over de velden zwaar geschut aanrukken om de verder naar achter gelegen Britse stellingen te bestoken. De Britten proberen de Duitse aanval af te slaan met zware artilleriebeschietingen. Er sneuvelen opnieuw heel wat Duitsers.

De Engelsen hadden ondertussen schutterskuilen en loopgraven gemaakt achter de weg Oudenaarde - Wortegem en de heuvelrug, een 500 meter verderop van de spoorlijn.

Zingem. Ook hier zijn er nieuwe pogingen om de Schelde over te steken in de buurt van de eerder uitgekuiste bocht van de Schelde in de stellingen van de 10e Infanteriedivisie. De troepen die de gevormde bretelle na de eerste doorbraak onderhielden van de 5e en 6e Jagers te Voet alsook deze van de 16e Linie krijgen af en toe te maken met enkele overgeraakte Duitse troepen maar het komt nooit tot een echte bijkomende grote 2e doorbraak zoals in Petegem over de Schelde.

8:00

Gent. Overal in de stad zijn de aanwezige Belgische troepen opnieuw alles in gereedheid aan het brengen om Gent te verlaten. Er wordt in grote mate overgegaan tot inbeslagname van fietsen. Door het ontruimen van de stad kwam bij de bevolking opnieuw wat de geruststelling dat de stad zelf van het oorlogsgeweld zou gespaard blijven. Hetgene wel nog ongerustheid blijft scheppen zijn de genietroepen die wel verder blijven gaan met het ondermijnen van de bruggen in de binnenstad.

Op hoger militair jargon wordt definitief beslist dat bepaalde eenheden tot de ochtend van 24/5 op hun posten moesten blijven. Dit betreft:

 • De 5e Infanteriedivisie tussen de Leie en de Schelde.
 • De 1e Ardeense Jagers op de Schelde van Eke tot Zwijnaarde brug.
 • De 16e Infanteriedivisie op de Schelde ten noorden van de Keizerbrug tot aan het kanaal van Terneuzen.
 • De 11e en 13e Infanteriedivisie en het Cavalleriekorps op het kanaal Gent-Terneuzen.

Het doortrekken van alle troepen tot achter de Leie en het afleidingskanaal zou plaats vinden in de nacht van 22 op 23 mei 1940.

Deze verhuis zou echter voor Gent zware gevolgen hebben. De verdediging zou namelijk tijdelijk te komen liggen achter de Schelde, de Leie en het kanaal Gent-Terneuzen. Dit betekent gelijktijdig ook dat de frontlijn tijdelijk midden door Gent zal komen te lopen. Dit is wel vrij tegenstrijdig met wat de Gentenaars hoopten bij het zien opruimen van de stellingen in de Gentse binnenstad.

Voor de terugtrekking zouden de 1e Ardeense Jagers de terugtocht dekken aan de westelijke kant van de Schelde tussen Eke en de brug te Zwijnaarde. De 5e Infanteriedivisie zou in zijn ganse grootte westelijk trekken in de richting van de op dat moment niet bezette bunkers van bruggenhoofd Gent tussen Astene en Eke. Onder dekking van deze twee eenheden zouden dan de 2e en de 4e Infanteriedivisie direct doortrekken tot achter het afleidingskanaal van de Leie (heden beter gekend als het Schipdonkkanaal).

De verdediging van Gent zou worden opgenomen door de 16e Infanteriedivisie (41e en 44e Linie, 2e Licht Regiment, 24e Artillerie, 18e Bat Genie, 16e Compagnie TTR en een groep Wielrijders) en de 18e Infanteriedivisie (39e Linie, 3e Karabiniers, 3e Grenadiers, 17e Artillerie 1e Groep, 15e Bat Genie, 18e Comp TTR en een groep Wielrijders). De 16e Divisie zou de zuidelijke sector voor zijn goede nemen. De 44e Linie zou de Schelde vanaf de brug in Zwijnaarde tot aan de spoorwegbrug aan de Warmoezeniersweg verdedigen. De 41e Linie neemt dan verder de lijn op vanaf deze brug tot de Keizersbrug. De 18e Divisie neemt de noordelijke sector voor zijn rekening. De 3e Karabiniers in eerste lijn van de Leie en de Visserij tot de Keizersbrug en de Dampoortbrug. De 39e Linie op het Handelsdok, het Tolhuisdok en de Voorhaven. Het 2e Bat van de 3e Grenadiers op de Wiedauwkaai tot aan de brug van Meulestede.

Een grote opmerking bij het bovenstaande is dat dit allen praktisch reservedivisies zijn. Dit hield in de iets oudere lichtingen van soldaten, minder geoefende officieren. Deze waren dan ook hoofdzakelijk bewapend met verouderde wapens, bijna geen antitankwapens, weinig of geen tanks. Men ziet hier zelfs opnieuw gebruik maken van zeer verouderde mortieren Van Deuren, daterend uit WO I,...

Bijkomend kregen alle divisies de opdracht minimum 1/3 van hun stellingen bij het verlaten in handen te houden tot zij expliciet de opdracht kregen deze ook te verlaten. Dit om alle terugtrekkende troepen de kans te geven heelhuids terug te trekken.

08:30

Kwatrecht. De Belgische troepen maken melding van de eerste Duitse troepenbewegingen. In de maalderij De Pauw (Vantegem Molen) langs de Oosterzelesteenweg worden twee Duitse machinegeweren gespot door de 1e Compagnie van de 5e Linie.

De molen te Vantegem voor de beschieting

De molen te Vantegem in betere tijden - foto: Replica

Vanop de kerk van Gontrode probeert men zonder veel succes met mortieren deze mitrailleurs te bestoken. Hierbij worden de molen en het molenaarshuis totaal vernietigd. Het molenaarshuis brandt volledig uit.

Er zijn wel wat foto's terug te vinden van de puinhoop die werd achtergelaten aan deze molen. Molen en molenaarshuis gingen beiden volledig in de vlammen op. (Oude foto's behalve rechtsonder: Collectie Daniël De Mol - Foto rechtsonder: Collectie Georges Van Oostende)

Gijzenzele. Tussen de landbouwschool en de vooruitgeschoven lijn te Gijzenzele ziet men ook vijandelijke groepjes die zich verplaatsen. In Gijzenzele dorp staat het "centre anti char" gereed, een bataljon van de 6e Linie versterkt door het Eskadron Cyclisten van de 2e Infanteriedivisie. Het 1e peloton van dit eskadron cyclisten zit in de huizen op de zuidoostelijke rand van het dorp. In de achtergevels welke naar het front gericht zijn, werden schietgaten gemaakt en men is ook begonnen met het graven van verbindingsloopgraven tussen de verschillende tuintjes der woningen. pelotons 2 en 3 verdedigen het dorp rondom. Hun peloton mitrailleurs heeft zich aangesloten bij de Compagnie Mitrailleurs van de 6e Linie ten westen van de huizenkernen (richting Kwatrecht gericht).

Drie T13's staan op de toegangswegen naar het dorp. Op het terrein van de Betsberg zijn Duitsers hun vermisten aan het zoeken. Niet zo eenvoudig omdat het hevig Belgisch vuur het hele gebied waarin de Duitsers koortsachtig zoeken bestrijkt.

09:30

Kwatrecht. Het 1e Bataljon van de 5e Linie wordt op zijn linker flank aangevallen. Gelukkig blijkt alles om een misverstand te gaan, want het is de versterking van Ardeense Jagers die is toegekomen. Zij gingen deze ochtend nogmaals proberen het verloren gegane gedeelte van Kwatrecht te heroveren. Dit bleek zo goed als zonder slag of stoot opnieuw ingenomen te kunnen worden. De Duitse troepen hadden zich hier zo goed als reeds teruggetrokken. De Ardeense Jagers nemen stelling in tweede echelon.

10:00

Oosterzele. Hoge Duitse officieren komen de aanval van morgen bespreken op het kasteel aan de Keiberg.

11:00

Oosterzele-Scheldewindeke. De Duitsers zetten, met het oog op de aanval van morgen op de linie tussen Oosterzele en Scheldewindeke, mitrailleurs en zwaar geschut uit. Dit wordt gezien door Belgische troepen die prompt artilleriebeschietingen aanvragen op de plaatsen waar zij het geschut zien opstellen. Zo wordt artilleriebeschieting aangevraagd op twee beboste hoekjes op de Spiegel te Scheldewindeke waar de Duitsers twee MG’s en drie stukken geschut aan het opstellen zijn. Evenals op een vijandelijke troepenconcentratie bij een huizengroep aan het kruispunt even buiten Oosterzele.

Kwatrecht. Rond dit uur vliegt een laatste obus de kerk binnen. Deze beschadigd zwaar het orgel van de kerk. Ondertusen is de kerk op zich er niet zo goed aan toe. In de ganse kerk was geen raam nog intact. Het gewelf en het dak waren op vele plaatsen zwaar beschadigd en ingevallen. Vooral het centrale kruis van de kerk was zwaar gehavend.

kerk kwatrecht

De zwaar gehavende kerk van Kwatrecht gezien vanaf het wegeltje Biezen (huidige rand Industriezone Neerhonderd) Je kijkt hier op de achterbouw van garage De Rocker in Wetteren. (Oude foto: Replica)

12:00

Kwatrecht. De Duitsers starten opnieuw een bombardement op de zone Kwatrecht. Er volgen enige nieuwe infiltratiepogingen maar deze leveren niets op. De vijand geeft kenmerken van vermoeidheid en verzwakking te zien.

13:00

Munte. Op ongeveer vierhonderd meter van de bunkers in Munte, duiken als bij verrassing drie Duitse gepantserde verkenningsvoertuigen op. Als bij wonder slagen ze erin een aantal granaten vanop die afstand naar binnen te schieten in een abri, gelukkig zonder zware gevolgen of doden bij de 4e Jagers te Voet tot gevolg. Welke bunker dit moet geweest zijn, is nog altijd onduidelijk..

MG Battallion 6
Een Duitse transportwagen van de MG Battalion 6 is in de buurt van Gavere in een schuilgracht gereden. (Foto: Replica)

14:00

De Belgische commandanten krijgen de eerste berichten dat de stelling van het bruggenhoofd Gent zal verlaten worden. De opdracht luidt als volgt:

 • De 1e divisie van Ardeense jagers moet post vatten op de westelijke oever tussen de Scheldebruggen van Zwijnaarde en Eke.
 • De 5e Infanteriedivisie zou zich over de gehele lengte van het front van Munte tot Semmerzake naar het westen moeten laten afglijden en stelling nemen in de bunkers van Eke tot Astene, de zone die de Schelde met de Leie verbindt. Onder dekking van deze twee eenheden moet de 2e en de 4e Divisie zich in één ruk verplaatsen tot achter het afleidingskanaal van de Leie (schipdonkkanaal).
 • De 16e Infanteriedivisie moet stelling nemen op de linker oever van de Schelde tussen Zwijnaarde en de Keizerspoort (Brusselsesteenweg) te Gent.

Nogmaals moeten onze soldaten een stelling ontruimen waarvan ze ondervonden dat ze verdedigbaar was, op vele plaatsen is er zelfs op de stelling totaal geen vijandelijk contact geweest. Dit bericht deed zeker geen goed aan het moreel van de soldaten. Ook is het verplaatsen van zulke hoeveelheid troepen niet gemakkelijk op zulke korte tijd, temeer er maar een zeer beperkt aantal bruggen nog intakt waren over de Schelde.

De hoofdreden voor het verlaten van het bruggenhoofd is dat de Schelde overgestoken is door Duitse troepen in Petegem bij Oudenaarde. Er is daar een definitieve overgang gecreëerd over de Schelde en men begon het risico te lopen langs achteren omsingeld te worden door de Duitsers.

Deze melding zullen pas vanaf 19u overgebracht worden aan de respectievelijke op het veld aanwezige commandanten van de verschillende eenheden. Daarna krijgen ze tot 21u om de effectieve terugtrekking voor te bereiden. Om 23u zou dan de effectieve terugtrekking starten.

14:15

Gijzenzele. Een Belgische patrouille vertrekt op verkenning naar de Bosjes voor het dorp.

15:00

Gijzenzele. Bij deze nieuwe patrouille richting Halve Maanbos, worden in het bos geen nieuwe nog aanwezige Duitse troepen meer vastgesteld. Het bos blijkt volledig verlaten. De Belgische soldaten vinden in het bos geen gewonde Duitsers meer terug, wel heel wat achtergebleven gesneuvelde Duitse soldaten. Ze brengen Duitse schouderplaatjes, wapens (FM), papieren en helmen mee van gesneuvelde Duitsers. , gevonden in diezelfde bosjes, allen afkomstig van teruggetrokken Duitsers. Al het gevonden Duitse materiaal blijkt afkomstig van de Duitse 152e Infanterieregiment.

Voor de rest wordt op Gijzenzele van de rust gebruik gemaakt om de stellingen te herstellen. Buiten wat kleine schermutselingen, gebeurt er weinig.

16:00

De 12e Genie voert zijn vernietigingsopdrachten uit om enkele belangrijke kruispunten onbruikbaar te maken op het grondgebied Melle. Het betreft hier onder andere het kruispunt Stationsstraat-Kerkstraat-Brusselsesteenweg. Het komt er in dit geval op neer dat de 4e Compagnie van de 31e Genie alle voorbereidingen trof om een aantal grote vernielingen te kunnen uitvoeren bij de terugtocht van de Belgen maar op dat moment niet over de nodige explosieven beschikte om deze te kunnen uitvoeren. De uiteindelijke springstoffen werden toegevoegd en de vernielingen uiteindelijk uitgevoerd in de namiddag van 22 mei 1940 door de dan toegekomen 12e Genie.

Het kruispunt Stationsstraat, Kerkstraat en Brusselsesteenweg was in elk geval een van de kruispunten waar een put gevuld met explosieven werd opgeblazen. De door de exlosie ontstane schade is enorm. Of de bijhorende vertraging die hier eventueel kan door veroorzaakt zijn, navenant zal zijn geweest, valt sterk te betwijfelen. Hieronder alvast een vrij uitgebreide fotoreportage van de schade op dit kruispunt aangericht door een Belgische vernielingsopdracht.

Deze foto's zijn genomen kijkend vanaf de Brusselsesteenweg naar de Stationsstraat. Links de steenweg richting Aalst. Voor deze woningen bevond zich een gigantische geslagen krater.
Details op deze zelfde hoek (Oude foto: Collectie Peter Taghon - actuele foto: Google streetview)
Details van deze zwaar vernielde hoek die werd herschapen in een gigantische krater.
Nogmaals deze zwaar vernielde hoek van het kruispunt (Foto: collectie George Van Oostende)
Nu kijken we rechtstreeks vanaf de steenweg in de Stationsstraat. (Oude foto: Replica)
Op deze foto kijkend richting Gent, zie je heel duidelijk de gigantische krater die werd geslagen voor de Stationsstraat.
Dit is nog altijd de moeilijkst traceerbare foto uit deze reeks maar allicht wel juist.

Hier kijken we vanaf de steenweg recht over het huidige monument voor WO I te Melle richting Aalst. (Oude foto: Collectie Peter Taghon - actuele foto: Google streetview)

17:00

Belgische troepen die in reserve lagen op de Scheldestelling, krijgen al vroeger dan de rest het bericht terug te trekken in de richting van de Leiestelling. Vanaf dit uur starten dergelijke terugtrekkingen.

18:00

Gijzenzele. De regimentscommandant voert een ronde uit langs de eerste linies. Hij laat het 3e Bataljon van de 6e Linie iets meer naar achteren verhuizen naar een meer beschutte plaats, omdat zij teveel blootgesteld zijn aan de vijand. Zij worden naast voedsel ook bevoorraad met vier nieuwe mitrailleurs.

Merelbeke. De 24e Artillerie krijgt opdracht ook mee terug te trekken op de Leie en zich te verplaatsen naar de brug van Zwijnaarde. Van daaruit zou verder doorgetrokken worden via Poeke richting Nevele.

18:30

Baaigem. In de velden van Baaigem worden door enkele terugkerende gevluchte inwoners grijze gedaantes waargenomen, verscholen in het jonge graan, in de buurt van de hoeve Hofman. In de kleine hoeve Minnaert kort daartegen zaten Jagers te Voet verscholen. Waarschijnlijk geïnformeerd door de vluchtelingen vuren de Jagers te Voet een spervuur van granaten af op en rond de hoeve Hofman. De vluchtelingen die verscholen zaten in de (schuil)kelders van de hoeve Hofman proberen in groepjes de beschoten hoeve te ontkomen. De Belgische soldaten openen ongelukkig met mitrailleurs het vuur op de vluchtelingen vanuit de kleinere hoeve. Gelijktijdig slaan enkele zware obussen in, in de directe omgeving van de vluchtelingen. Er vallen twee doden en verschillende gewonden bij de vluchtelingen. De Duitsers die in de velden verscholen zitten proberen de vluchtelingen in de richting van het kasteel te doen vluchten terwijl zij zelf zo onopvallend mogelijk in de velden verscholen blijven zitten.

Praktisch op dezelfde plaats waar de twee vluchtelingen omkwamen zijn in mysterieuze omstandigheden op 24 mei 1940, twee Duitse soldaten omgekomen, waaronder een hogere Duitse officier. Ze waren met hun motor met sidecar op een achtergebleven landmijn gereden. Daarna zijn echter beide lijken zwaar onteerd wat waarschijnlijk een wraakactie moet geweest zijn van bepaalde personen uit de directe omgeving, mogelijks burgers. Beide lijken waren ontdaan van alle insignes en graadtekens.

Op de foto hiernaast zie je het fototoestel dat uit de eerder gemelde sidecar van de motor kon worden gerecupeerd. Ongelukkig is bij het recuperen van het fototoestel, het filmrolletje er te onvoorzichtig uitgehaald en qua inhoud verloren gegaan. Het fototoestel is nog altijd in goede staat en bevind zich heden nog altijd in privébezit. Dezelfde personen wisten trouwens ook nog te melden dat de verhakkelde motor zelf toen in de mesthoop van een nabijgelegen hoeve zou zijn gegooid en daar mogelijks nog altijd in te vinden zou kunnen zijn.

Origineel Duits fototoestel gevonden te Baaigem

Dat de landmijnen hier dodelijk doeltreffend waren mocht op deze zelfde locatie nogmaals blijken op 25 mei 1940. Toen reed praktisch op dezelfde plaats een wagen met vluchtelingen op een landmijn. Beide landmijnen waren vermoedelijk gelegd door terugtrekkende Belgische genietroepen. Ook deze nutteloze daad had twee doden tot gevolg.

Gijzenzele. Het geweervuur flakkert weer op en er volgen een groot aantal nieuwe granaatinslagen in het dorp. Er staan vrij snel enkele woningen in brand. Er wordt door het "centre anti char" te Gijzenzele nogal zenuwachtig teruggeschoten. De oversten weten de gemoederen te bedaren en de wilde schietpartij houdt weldra op.

19:30

Kwatrecht. Men is moeten achteruittrekken maar door intens mortiervuur heeft men de Duitse opmars kunnen stoppen. Er heerst een angstwekkende stilte.

De eerste geruchten onder de Belgische soldaten doen de ronde dat de stellingen zullen verlaten worden en dat er zal worden teruggetrokken.

20:00

Majoor Deprets krijgt het definitieve bevel terug te trekken tot achter de Leie, naar Nevele. De uittocht zal starten om 23 uur.

Merelbeke. De Algemene Staf van de 2e ID die opgesteld was nabij Molenhoek verlaat zijn post en vertrekt richting Leiestelling.

Gijzenzele. Geleidelijk aan wordt de voorlinie van de stellingen bezet door het Eskadron Cyclisten van de 2e ID die hier als laatste zal terugtrekken.

Moortsele. De sectie van de 5e Batterij van de 8e Artillerie die was opgesteld in de bunker A30 krijgt de opdracht terug te trekken. Hier wordt ook bijkomend de opdracht gegeven om de 5 km lange telefoonkabel die begon aan de bunker, zoveel mogelijk te recupereren. Ze dienden zich terug te trekken via de brug te Eke.

Munte tot Semmerzake. De hier aanwezige troepen beginnen zich te verplaatsen naar de bunkers tussen Eke en Astene.

Petegem. De Duitsers hebben weten door te dringen tot aan de stokerij, halfweg tussen Wortegem en Waregem. De Engelsen nog aanwezig in Wortegem lopen het risico omsingeld te worden.

Eke tot Zwijnaarde. De 1e Divisie Ardeense Jagers bezet de zone van Bruggenhoofd Gent in Eke tot de regio Zwijnaarde langs de Schelde. Dit om de terugtocht van de 2e, 4e en 5e Infanteriedivisie van de Scheldestelling op de Leiestelling met hun bescherming als rugdekking mogelijk te maken.

21:00

Merelbeke. Het 1e Bat van de 28e Linie was reeds rond dit tijdstip op de achterlijn van TPG en trok meteen via wijnaarde over de Schelde waarna via Drongen en Merendree wordt doorgetrokken op Hansbeke.

21:30

Schelderode. De 8e Artillerie start met een algemene terugtocht vanuit Schelderode, Melsen, Zwijnaarde en Moortsele in de richting van de brug van Eke. Van daaruit gaat de terugtocht richting Meigem.

22:00

Gent. Rond dit uur vertrekt de 1e Infanteriedivisie uit Gent richting Leiestelling. Hierdoor vertrekken op dat moment uit Gent praktisch alle Belgische troepen op de nog aanwezige Genie-eenheden na die zich bezig houden met het voorbereiden van vernielinigsvoorbereidingen voor heel wat bruggen over kanalen, Schelde en Leie in het Gentse.

De 1e Infanteriedivisie zal bij zijn bewaking van Gent worden afgelost door eenheden van de 16e en 18e Infanteriedivisie. De 16e Infanteriedivisie lag origineel achter de Schelde tussen Destelbergen en Kwatrecht. De 18e Infanteriedivisie lag origineel noordelijk van Gent en sloot aan bij het kanaal Gent-Terneuzen.

23:00

De aftocht van de Belgische soldaten begint. Eén peloton per compagnie blijft op de achterhoede met versterking van twee T13 tanks.

Kwatrecht. De Ardense Jagers nemen stelling in de voorlijn van de Belgische stellingen van de 5e Linie terwijl deze zelf geleidelijk naar achteren trekken en TPG verlaten. Dit wegtrekken gebeurt onder voortdurend Duits mitrailleurvuur omdat dezen af en toe de troepenbeweging waarnemen. Zij trekken door via Gontrode, Merelbeke en Drongen tot Hansbeke wordt bereikt achter de Leie.

Oosterzele Betsberg. Het 2e Bat van de 6e Linie verlaat het weerstandsnest Betsberg. De 6e Comp van de 6e Linie zal hier de terugtocht dekken. Deze eenheden trekken naar Nevele.

Gijzenzele. Het 3e Bat van de 6e Linie vertrekt via Eke over de Schelde. De 13e Comp Mitrailleurs zal hier de achterhoede dekken. Als ook de 5e Comp van de 28e Linie hier het dorp verlaat worden ze door mitrailleurs onder vuur genomen. Er wordt nog een patrouille uitgestuurd om dit vuur uit te schakelen maar de belagers bleken reeds verdwenen bij aankomst op de plaats van onheil.

Landskouter. Het 3e Bat van de 28e Linie trekt de Schelde over te Zwijnaarde om dan via Sint Martens Latem door te trekken op Landegem.

De Duitse 56e Infanteriedivisie plant het begin van een nieuwe aanval met als zwaartepunt dit keer de zone tussen Betsberg en het station van Moortsele.

Situatie op 22 mei 1940, 's avonds. De Noord Franse situatie blijft problematisch en de geslagen wig lijkt niet meer te doorbreken.

De Belgen aan het Reduit National worden verplicht een zoveelste terugtrekking op te starten.

Van de 3 oostelijk forten van Luik is nu ook het fort van Battice gevallen. Te Namen blijven nog altijd 3 forten stand houden. (Schets: De Achttiendaagse veldtocht - Ministerie van Landsverdediging)

Omwille van het ontbreken van Generaal Gort (GB) bij de besprekingen te Ieper de dag voordien op 21-5-1940 werd er op 22-5-1940 een nieuwe beperkte conferentie gehouden op het commandocentrum van Generaal Weygand. In deze bespreking was er geen vertegenwoordiging van België.

 • Paul Reynaud (President du Conseil - FR)
 • Generaal Weygand (FR)
 • Kolonel Simon (FR)
 • Winston Churchill (Eerste Minister GB)
 • Generaal John Dill (Britse ambassadeur in Frankrijk)
 • Vice Maarschalk van de Franse luchtmacht Pirs
 • Generaal Ismay (GB)

Hier werd in feite weinig nieuws beslist van wat de dag voordien al gekend was:

 • De Belgen dienen mee terug te trekken tot achter de IJzer en daar opnieuw stand te houden met bijkomend veroorzaakte overstromingen.
 • Het Britse en Franse leger zouden met 8 Infanteriedivisies een zware aanval doen op de Duitse spitspunten nabij Bapaume en Cambrai. Dit zou ten laatste morgen 23-5-1940 moeten kunnen doorgaan.
 • Deze tegenaanvallen zouden permanent Britse luchtsteun ontvangen door de Britse RAF.
 • Bijkomend zouden Franse troepen vanuit het zuiden moeten doorstoten en zo de Duitse bres mee moeten breken zodat beide aanvalsgolven elkaar opnieuw zouden bereiken en de Duitse doorbraak stoppen.

Uiteindelijk blijft de ganse planning zeer zwak omdat zelfs gedurende de vergaderingen al opnieuw situaties wijzigen in slechtere scenario's dan dat ze al waren vooraf. Zo komen Duitse pantsers nog altijd dichter bij Boulogne, Calais en zelfs Gravelines voor deze nieuwe tegenaanvallen degelijk zijn gepland, laat staan gestart.

Home Terug naar bovenkant pagina Vorige Volgende