Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van augustus 1914

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

Wat u hieronder chronologisch kunt lezen is een samenvatting van verslagen van de strijd en de voorbereidingen die plaats vonden aan Bruggenhoofd Gent tijdens de achttiendaagse veldtocht. Het is een samenraapsel van allerhande bestaande geschriften over de strijd. Onlogische opvolgingen werden er zoveel mogelijk uitgehaald want dezelfde verhalen afkomstig van verschillende bronnen bleken vaak tegenstrijdigheden te bevatten.

Op 14 mei 1940 stellen de geallieerden zich veel vroeger dan bedoeld op aan de lijn Antwerpen - Givet (die onder andere de KW-linie bevat). Helaas is in Noord Frankrijk ook deze stelling ondertussen doorbroken.

 

Dinsdag 14 mei 1940

Nederland. In Nederland kapituleert de Vesting Holland. Hierdoor probeert het 7e Franse Leger te ontkomen en zich te integreren in de zone van de Antwerpse Forten.

Het Nederlandse leger is van Dordrecht teruggeduwd tot Rotterdam. De Hollandse soldaten vluchten in wanorde richting Antwerpen. De Duitsers dringen door al over Breda tot aan de Scheldemonding. Boven Turnhout zitten ze reeds tot aan het kanaal.

Duitse doorbraak in het noorden van Frankrijk. Doordat de Duitsers tot in Sedan zijn weten door te breken, maken zij de situatie voor het Belgisch leger er natuurlijk niet gemakkelijker op. Vele Franse troepen verminderen hun weerstand op de lijn Namen - Givet om de reeds geleden schade te Sedan proberen te beperken.

Door de zwakke verdediging van het 9e Franse Leger leggen de Duitsers letterlijk alle druk op deze verzwakte stelling te Sedan. Tussen Samber en Maas is er zelfs geen sprake meer van een verdedigde stelling maar van een vlucht van het Franse leger. De opperbevelhebber van deze Franse Legereenheid zou op 19 mei te Chapelle zelf gevangen genomen worden door de oprukkende Duitsers.

Duitse pantsers rukken massaal op in het noorden van Frankrijk op de grens met België. De pantsers snijden er door de Franse verdediging als door de boter.

(Foto: Replica)

Schets van de situatie aan de KW-linie vanaf 14 mei 1940 : Boek Mai 1940 - La Bataille de Belgique - M. Fouillien et J. Bouhon

Situatie aan de hoofdstelling Antwerpen - Namen - Givet. Ondanks dat het zwaartepunt van de Duitse aanval op de zwakke Franse troepen blijft liggen ter hoogte van Sedan, blijft de druk op de rest van de hoofdstelling beperkt. Deze stelling is op zich op dat moment voor de Belgische soldaten best verdedigbaar. De weerstand van de Forten blijft. Zo blijven Neufchâteau en Battice standhouden terwijl de omliggende gebieden lang in Duitse handen waren. Zwaarste hindernis blijft de sterke Duitse luchtmacht. Deze blijft slachtoffers maken achter de stellingen en de Duitsers beheersen volledig het luchtruim.

Engelse troepen bezetten de zone tussen Leuven en Waver. Namen wordt verdedigd door de 8e Linieregiment en de 2e Regiment Ardeense Jagers.

Aansluitend op de Britse troepen tot Waver werd de zone tot de Franse grens bezet door het 1e Franse Leger. Daarna sloten deze aan bij het 9e Franse Leger dat zwaar in de knoei zit met de snel doorbrekende Duitse pantsers richting Sedan.

Schets van de situatie zuidelijk van Waver tot de Franse grens bezet door het 1e Franse Leger op 14 mei 1940 : Boek Mai 1940 - La Bataille de Belgique - M. Fouillien et J. Bouhon

De Duitsers hebben de Ardennen praktisch volledig in handen. Ze bevinden zich achter de Maas tussen Givet en Namen. De Fransen zijn net zoals in Nederland moeten wijken en zijn al teruggetrokken tot achter de Samber.

Ten westen van Sedan zijn de Duitsers zelfs doorgebroken over de Maas.

De geallieerde troepen krijgen de opdracht de huidige verdedigingslinie Antwerpen - Dijle - Maas ten allen tijde proberen te behouden. Door de zwakke Franse positie is dit in feite reeds gewijzigd in Antwerpen - Dijle - Samber.

in de loop van de dag

Aalst. Opnieuw zijn er enkele kleinere bomaanvallen op de stad, ditmaal is in de namiddag de omgeving van de electricteitscentrale het doelwit. Er is beperkte schade aan gebouwen in de directe omgeving. Dus allicht zal ook nog een gedeelte van de schade die kan vastgesteld worden bij de Fabrieken Callebaut en De Naeyer nog bijkomend veroorzaakt zijn door dit bombardement (zie verslag van 10/05/1940)

Op de terreinen van het goederenstation wordt een trein met petroleumtanks in brand gestoken (allicht door de Belgische Genietroepen). Er ontstaat echter een zeer zware brand die niet meer te blussen valt en van kilometers ver te zien is.

Situatie op 14 mei 1940, 's avonds. De situatie wordt op het moment totaal verstoord doordat de Franse troepen in het noorden van Frankrijk de situatie totaal niet meer meester zijn. Op dit moment zijn de Belgische stellingen in feite ondanks hevige luchtaanvallen, verdedigbaar. Alle Luikse forten houden nog altijd stand en nu komen ook de Naamse forten in de frontlijn te liggen. Alleen is de totale stelling nooit houdbaar als de doorbraak in Noord Frankrijk niet gestuit kan worden. (Schets: De Achttiendaagse veldtocht - Ministerie van Landsverdediging)

Specifieke extern gebruikte bronnen:

  • Mai 1940 - La Bataille de Belgique - M. Fouillien et J. Bouhon
  • Een officieel overzicht van de gebeurtenissen 1939-1940 - Uitgegeven door Ministerie Buitenlandse zaken België te Londen in 1941
  • Mei 1940 - De 18-daagse veldtocht in woord en beeld - Peter Taghon - Lannoo 2010
  • Oorlogskroniek der stad Aalst - De tweede maal - A. Van Der Heyden (1976)
Home Terug naar bovenkant pagina Vorige: 13 mei 1940 Volgende: 15 mei 1940