Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Duitse kaarten beschikbaar bij Duitse aanval op TPG

Onderstaande kaarten (met aangeduide stippen) zijn stafkaarten die bij het Duitse commando beschikbaar waren op het moment dat zij hier Bruggenhoofd Gent aanvielen. Leuk is dat men hierop kan zien welke bunkers zij reeds kenden alsook welke lokaties zij foutievelijk als bunkers beschouwden.

De kaarten zijn van verschillende data gedurende de strijd alhier. Daarom dat er van dag tot dag ook stippen bijkomend en anderen verdwijnen. Hier en daar werd ook beperkt lokaties gecorrigeerd gedurende de strijd.

In eerste instantie had ik graag proberen de stippen te koppelen aan de respectievelijke bunkers of eventuele foute lokaties. Dit blijkt echter praktisch niet uitvoerbaar om meerdere redenen die hieronder worden opgesomd.

  • Zo is het niet zo evident als de kaart niet echt heel correct is te proberen terugvinden welke bunker nu effectief werd herkend en welke niet.
  • Vaak krijg ik de indruk (zeker op de kaart van 19-20 en 21/5) dat men soms met een stip meerdere bunkers gaat groeperen en men uiteindelijk maar aan de troepen wil duidelijk maken dat een bepaalde regio risicozones bevat.
  • Er zijn vaak bunkers vergeten maar er worden ook, zeker in de voorlinies, bunkers gezet die zeker in praktijk geen bunkers kunnen geweest zijn.
  • Soms (en zeker bij de kaarten van 22/5 krijg je de indruk dat men ook veldstellingen is gaan aanduiden in die mate dat ze gekend waren).

Dit zijn de kaarten die hierbij kunnen geraadpleegd worden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Terug naar overzicht alle kaarten Duitse kaart van TPG situatie 19/5/1940