a4
 
Bunkernummer
A4
Oud Bunkernummer
CA11
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Enkel schietgaten vrij, toegang nog volledig afgesloten.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Westen

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken zijn afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd geweest met het motief van assestenen.
 • Vooraan waren er twee schietgaten verborgen als twee grote ramen.
 • Voor de beide schietgaten bevonden zich luiken in verzinkt plaatijzer met daarop een raam uitgewerkt in noors rood dennenhout. Elk luik was 0.50m x 1.40m groot. De luiken openden in twee richtingen. Waarom de betonnen randen in deze gevallen zo ruim zijn, is ook mij nog onduidelijk. Dit is een vorm van camouflageramen die men hier wel enkele malen terugvindt. Ook de bunker C2 is zo uitgewerkt.
 • Er waren geen extra valse ramen.
 • Het gebouwtje had een vrij plat zadeldak opgetrokken in rood dennenhout. Als dakbedekking had hij grijze asbestgolfplaten.
 • Het sas had een plat dakje.
 • Het had achteraan een zinken afvoergoot die eindigde met een gietijzeren dolfijn.
 • Om het bunkertje te betreden was het toegangssas voorzien van enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • De bunker moest deels verborgen komen te zitten achter een haag die nog aangeplant diende de worden.
 • De bunker was volledig gecamoufleerd als een bijgebouw van de hoeve waar hij bijstaat.
 • De huidige hoeve is echter niet meer dezelfde als vroeger en men ziet dan ook geen echt verband meer tussen enerzijds de huidige hoeve en de bunker.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunker tussen de steunpunten van Astene en Eke. Hij is opgesteld tussen A3 (255 m) en A5 (485 m). Hij is in hoek opgesteld met A3 zodat ze samen een groter gezichtveld en schootsbereik hebben.
 • Naast de standaardopstelling van Maximmitrailleurs was deze bunker ook voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs op te stellen.
 • Er zijn geen sporen van strijd.
 • De bunker is maar gedeeltelijk vrij. De schietgaten zijn vrij, de toegangsdeur is nog altijd dichtgemetst.
 • De achterkant aan het sas is ook beschadigd doordat de hoek van het sas met de achterkant gebruikt werd (wordt) om snoeimateriaal te verbranden.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 56.771,74 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 57.271,74 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt dicht in de buurt van A3. A3 ligt op het kruispunt gevormd door Paterstraat en de Kijkuitstraat. Als men in de vuurrichting van A3 kijkt, ziet men A4 schuin links liggen in het veld.
Bijhorende foto's
Origineel grondplannetje van deze bunker. Dit grondplan werd net zoals bij de bunker A3 lichtjes gereviseerd.
Licht gereviseerd grondplan. Opnieuw is het enige verschil te vinden achteraan het sas in een licht afwijkende bemating (verschillen van 5 cm).
Doorsnede AB bij bovenstaande grondplannen. Dit werd niet gewijzigd.
Doorsnede CD bij bovenstaande grondplannen. Dit werd niet gewijzigd. Het asbestgolfplaten dak was vrij vlak.
Als men foto's ziet van dit bunkertje uit 1995, is het bunkertje nog nauwelijks gewijzigd. Het vooraanzicht wordt volledig bepaald door de twee schietgaten die verborgen zitten achter het uitzicht van één groot dubbel raam. (Foto: Collectie J. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Aan de achterkant van de bunker, die toen nog niet zo zwartgeblakerd was van vuur te stoken, ziet men nog een klein beetje meer dan nu, de restanten van een extra klein sas om de eigenlijke bunkertoegangsdeur te camoufleren. (Foto: Collectie J. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Vooraanzicht met de merkwaardige grote ramen.
Vooraanzicht bunker A4 te Astene
Het grove assestenenmotief blijft goed zichtbaar over het ganse bunkertje. Er zijn nergens nog valse ramen op de zijkanten.
a4
De achterkant van de bunker met het nog altijd dichtgemetste toegangssas. Jammer genoeg geraakt de achterkant stilletjes aan meer en meer beschadigd door het illigaal verbranden van snoeiafval.
a4
Binnenzicht door het linker schietgat. Ook dit bunkertje werd voor het dichtmetsen volledig leeggehaald.