a5
 
Bunkernummer
A5
Oud Bunkernummer
CA12
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Volledig vrij
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers, een koepel en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken zijn afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd geweest met het motief van assestenen.
 • Beide schietgaten zaten verborgen achter in de twee richtingen openende luiken van 0.50m x 1.40m. Dit waren houten luiken gekleefd op een (houten) raam.
 • Er waren geen extra valse ramen buiten de twee schietgaten.
 • Het bunkertje had een vrij plat dak in rood dennenhout. De dakbedekking bestond uit rode fabriekspannen.
 • Bovenop het dak stond een koepel. De wijze waarop deze weggecamoufleerd was, is tot op heden onbekend. Zeker ook omdat de wijze waarop de bunker op plannen wordt afgebeeld, in realiteit niet zal hebben geklopt.
 • Onderaan de koepel bevond zich een luikje van 0.48m x 0.56m en de koepel zelf kon worden bereikt via 9 in het beton ingewerkte sporten van 0.80m, diameter 25mm.
 • Vanuit de koepel vertrok 2.50 meter stemdragerbuis om vanuit de koepel orders te kunnen doorgeven naar de mitrailleurkamers.
 • Om het bunkertje te betreden was het toegangssas voorzien van enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Het globale uitzicht was dit van een koeienstal in assestenen met een vrij plat dak.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Achter de tweede kamer was een koepel.
 • Elke kamer was voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunker tussen de steunpunten van Astene en Eke. Hij is opgesteld tussen A4 (485 m) en A6 (310 m) en hij staat volledig solitair opgesteld.
 • Naast de standaardopstelling van Maximmitrailleurs was deze bunker ook voorzien voor de opstelling van Hotchkiss- of Coltmitrailleurs.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd alhoewel hij langs de binnenkant een echte ruine is.
 • De toestand waarin deze bunker zich heden bevindt heeft alles te maken met het feit dat het één van de bunkertjes is dat opgekocht is geweest door een persoon die enkel geïnteresseerd was in het oud ijzer. De ravage die men aan de bunker kan zien zou zijn veroorzaakt door de bunker meermaals vol te stoppen met autobanden. Eenmaal de bunker volzat met banden, heeft men het ganse zootje in brand gestoken en meerdere dagen laten branden. Hierdoor bleef aan de binnenkant een heleboel verpulverde beton over, en wat veel interessanter was, massa's ijzer dat uit het kapotgesprongen beton vrij gekomen was. Dit kon men recupereren aan de prijzen van oud ijzer. Hetzelfde lot onderging ook de bunker A6. Op deze wijze is men er in geslaagd het deurgat te verbreden, de tussenmuren tussen de kamers en het toegangssas en alle binnenmuren zijn op deze manier ook reeds verdwenen.
 • De bunker, of wat er nog van overblijft, is volledig vrij.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 65.299,11 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 95.799,11 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt honderd meter ver in het veld op uw linker kant, langs de Kortrijkse Heirweg tussen de Spletestraat en de 's Gravenstraat, komende van de Spletestraat.
Bijhorende foto's
Origineel grondplan van deze heden zwaar beschadigde bunker.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Opnieuw dient opgemerkt te worden dat het dak minder stijl is uitgewerkt dan hier getekend. De koepel stak er boven zonder dat bij gebruik van de bunker, de helft van het dak diende gedemonteerd te worden.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan. Dezelfde opmerking als hierboven is geldig.
Uitzicht zoals het bunkertje er uitzag midden jaren '90. Het valt wel op dat het uitbranden van de bunker toen nog niet zo lang geleden was daar de zwarte blakering van het vuur rond de schietgaten hier nog veel beter zichtbaar is dan heden. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
zicht op bunker A5 te Astene daterend uit 1995
Binnenzicht van de totaal uitgebreide bunker, eveneens daterend uit 1995. Sindsdien is het uitzicht van de bunker nog nauwelijks gewijzigd. Alle nog resterende restanten van de koepel zijn na de brand nauwkeurig verwijderd als oud ijzer. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
binnenzicht uitgebrande bunker
Vooraanzicht op de bunker vanuit het veld komende van de Kortrijkse Heirweg zoals hij er nu nog altijd uitziet.
Voorliniebunker A5 Astene
Men merkt duidelijk dat de bunker wel iets meegemaakt heeft. Door de jaren is de zwarte schijn van de zware branden die erin gewoed hebben, verdwenen van rond de schietgaten.
a5
De als gevolgen van de branden, verbrede toegangsdeur van deze bunker, heden gebruikt als koeienstal. Ook alle binnenmuren hebben de hitte niet overleefd.
a5
Binnenzicht van de bunker met ongeveer gehalveerde muurdiktes. Alle binnenmuren zijn verdwenen door het in brand steken van autobanden. Men moet zich niet afvragen welke temperaturen zich hier moeten ontwikkeld hebben. Al het beton en ijzer dat los kwam te liggen werd verwijderd waardoor de binnenkant nu merkbaar veel ruimer is. Of al dit uitstekend ijzer nu veiliger is voor de dieren valt sterk te betwijfelen.
a5
 
Vorige (A4)
Vorige (A4)
Volgende (A6)
Volgende (A6)