a7
 
Bunkernummer
A7
Oud Bunkernummer
BN1
Lokatie
Nazareth
Toegankelijkheid
Volledig vrij
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Westen

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken zijn afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd geweest met het motief van assestenen.
 • Vooraan waren er twee schietgaten verborgen als twee ramen.
 • Deze zaten officieel verborgen achter houten luiken in Noors rood dennenhout, openend in 2 richtingen (samen 1,00 x 1,40 meter - BxH). Op deze houten luiken zouden bijkomend nog eens valse houten ramen zijn gekleefd. Toch heeft de ondergrond van deze nepramen bij deze bunker geen randen, zitten deze ook niet dieper uitgewerkt en zijn er geen dorpels. Het mysterie van deze merkwaardige camouflage is allicht te zoeken in de Franstalige prijsbestek van bouwfirma B die alle luiken voor de gecementeerde bunkers letterlijk heeft uitgevoerd in plaatstaal, allicht zonder enig houtwerk. De ramen zullen in dit geval dan ook geschilderd geweest zijn op deze staalplaten. Gezien deze platen beperkt waren van dikte, diende er ook geen extra diepte voor gespaard te worden om ze niet te ver naar voor te laten uitsteken op de voorgevel als camouflage van de betrokken schietgaten.
 • Er zijn voor de rest geen extra valse ramen.
 • De dakstructuur was zeker uniek op de linie. Er zijn op de ganse bunkerlinie maar een drietal bunkers gebouwd die een dergelijk dak bezaten. Deze bunker, de bunker C6 (verdwenen op grondgebied Eke) en de bunker B12.
 • Gelijk met de achtermuur, dus in feite het sas afsnijdend op het plafond van de betonnen bunker, liep een loodrecht op het dak gebouwde muur. Op de twee zijgevels stonden twee driehoekige puntgevels. Het uitzicht van verderaf zal dan ook de indruk gegeven hebben van een vrij groot dakvlak. Dit dak was bedekt met asbestgolfplaten.
 • Het toegangssas was voorzien van een klein plat dakje. Als afvoer voor het regenwater was hierbij bijkomend een dolfijn in gietijzer (1,50 meter lang) voorzien in combinatie met 1,50 meter zinken buis van diameter 10 cm.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas een betonnen trap voorzien te worden met 2 treden en een bijkomende sterfput.
 • Het bunkertje had het uitzicht van een koeienstal in assestenen met een vrij groot dak. Het had dus het uitzicht van een bijgebouw, bij de boerderij waar het heden nog altijd in de buurt staat.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunker tussen de steunpunten Astene en Eke tussen A6 (300 m) en A8 (275 m). Hij staat in hoek opgesteld met A6 om samen een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben. U mag niet vergeten dat de berm van de brug over de autosnelweg indertijd nog niet bestond zodat beide bunkers mooi in elkaars zicht stonden. De steunliniebunker C4 lag amper 770 meter van deze bunker verwijderd.
 • Naast de standaard voorziene Maximmitrailleurs is deze bunker ook aangepast voor de plaatsing van Hotchkiss- en Coltmitrailleurs.
 • De bunker is volledig vrij.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 54.352,91 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 54.561,91 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 54.861,91 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt dicht in de buurt van A6. Hij ligt op gelijke hoogte aan de andere kant van de 's Gravenstraat, in een weiland achteraan een boerderij langs de Langestraat.
Bijhorende foto's
Grondplan van deze tweekamers mitrailleurbunker. Aan dit grondplannetje is nauwelijks te zien dat we hier toch met een zeer merkwaardig bunkertje te maken hebben. Wel ziet men duidelijk dat de hoeken afgewerkt waren met baksteen en het geheel gecementeerd.
Doorsnede AB horende bij bovenstaand grondplan. Rechts ziet u één van de twee driehoekige puntgevels. Rechts iets meer detail van het platte dakje van het sas.
Doorsnede CD horende bij bovenstaand grondplan. Hierop ziet men duidelijk de merkwaardige dakstructuur. Men had dus letterlijk twee driehoekige puntgevels en éénenkel dakvlak. In dit geval bekleed met asbestgolfplaten. Ook had het dak vooraan vrij grote dakoversteken, allicht om vanop afstand ook de hoogte van de wanden proberen kleiner te doen lijken.
doorsnede bunker A7 bouwfirma B
Zicht op de bunker zoals hij er uitzag rond 1995. De bunker had het uitzicht van een koeienstal met assestenen. Hij staat vrij eenzaam in het midden van een weiland. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
vooraanzicht bunker A7 collectie G. De Jong
Achteraanzicht van de bunker met de geopende toegang. Men ziet duidelijk dat het bunkersas een plat dakje had en de bunker zelf een zadeldak. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Binnenzicht van het bunkertje, gefotografeerd in 1995. Het is ook een bunkertje dat praktisch volledig is ontdaan van alles wat metaal was. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Vooraanzicht op de bunker zoals men hem heden ook nog kan zien liggen vanop de 's Gravenstraat. Het valt wel op dat het terrein stilletjes aan merkbaar hoger komt te liggen. De betonnen platen voor het schietgat, liggen er nog steeds maar zitten al zeker voor een dertigtal centimeter onder de grond.
a7
Externe foto uit 2007 met een vooraanzicht van dit toch achteraf gezien wel merkwaardige bunkertje. (Foto: Vangaever Niels)
Achterkant van de bunker die eigenlijk de laatste jaren nog weinig veranderd is van uitzicht.
a7
Zicht op de bunker vanaf de Langestraat, waar de boerderij is gelegen waar hij bijhoort. Ondertussen is de weide wel opgedeeld waardoor de bunker juist op de scheiding ligt. De toegang is hierdoor wel moeilijker bereikbaar.
a7