Bunkernummer
A8
Oud Bunkernummer
BN2
Lokatie
Nazareth
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, Bunker verdwenen.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Uitwendig waren de hoeken afgewerkt met baksteen en het geheel gecementeerd, mogelijks met een steenmotief.
 • De schietgaten waren gecamoufleerd als valse ramen.
 • Deze zaten officieel verborgen achter houten luiken in Noors rood dennenhout, openend in 2 richtingen (samen 1,00 x 1,40 meter - BxH). Op deze houten luiken zouden bijkomend nog eens valse houten ramen zijn gekleefd. Toch heeft de ondergrond van deze nepramen bij deze bunker geen randen, zitten deze ook niet dieper uitgewerkt en zijn er geen dorpels. Het mysterie van deze merkwaardige camouflage is allicht te zoeken in de Franstalige prijsbestek van bouwfirma B die alle luiken voor de gecementeerde bunkers letterlijk heeft uitgevoerd in plaatstaal, allicht zonder enig houtwerk. De ramen zullen in dit geval dan ook geschilderd geweest zijn op deze staalplaten. Gezien deze platen beperkt waren van dikte, diende er ook geen extra diepte voor gespaard te worden om ze niet te ver naar voor te laten uitsteken op de voorgevel als camouflage van de betrokken schietgaten.
 • Het bunkertje had hoogstwaarschijnlijk geen bijkomende valse ramen.
 • De dakstructuur was opgetrokken met Noors Rood dennenhout en het zadeldak was bedekt met rode Boomse pannen.
 • Het toegangssas was voorzien van een klein plat dakje. Als afvoer voor het regenwater was hierbij bijkomend een dolfijn in gietijzer (1,50 meter lang) voorzien in combinatie met 1,50 meter zinken buis van diameter 10 cm.
 • Vlak bij het bunkertje stond een Elzenhaag die ten allen tijde moest bewaard blijven net zoals het wegeltje dat juist voor de bunker liep.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas een betonnen trap voorzien te worden met 2 treden en een bijkomende sterfput.
 • Het geheel had het uitzicht van een bijgebouwtje bij een boerderij.
 • Deze boerderij is net zoals de bunker voor de aanleg van de E17 en in dit geval ook de parking met bijhorend tankstation, moeten wijken en afgebroken.
 • Structuur.
 • Het bunkertje had twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Hij was voorzien voor het opstellen van twee mitrailleurs.
 • Opmerkingen.
 • Het was een voorliniebunker tussen steunpunt Astene en Eke tussen A7 (275 m) en A9 (325 m). Hij was in hoek opgesteld met A9 om zo samen een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben. De steunliniebunker C4 lag amper 600 meter van deze bunker verwijderd.
 • Het bunkertje was naast de standaard Maximmitrailleurs ook voorzien voor de opstelling van Hotchkiss- en Coltmitrailleurs.
 • De bunker zelf is gedynamiteerd net zoals de bunker C4 die eveneens verdwenen is bij de aanleg van de autostrade.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 54.904,02 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 55.185,02 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 55.485,02 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker moet op de oprijrit gelegen hebben om de parking en tankstation op te rijden in Nazareth komende van de richting Kortrijk naar Gent toe. Hij moet op het ingesloten grasterrein gelegen hebben tussen autostrade en de oprijrit er naartoe.
Bijhorende foto's
Grondplan van dit reeds geruime tijd verdwenen bunkertje.
grondplan verdwenen bunker A8 te Nazareth
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplannetje.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Ook dit bunkertje had het uitzicht van een bijgebouwtje bij een boerderij.
De bunker moet in de groene spie gelegen hebben tussen de oprit naar de parking en de autostrade in de richting van Kortrijk naar Gent.
a8
Zicht op het grasveld waar de bunker volgens alle waarschijnlijkheid gestaan moet hebben. Alle foto's of bijkomend interessant materiaal blijven steeds welkom.
a8
 
Vorige (A7)
Vorige (A7)
Volgende (A9)
Volgende (A9)