a9
 
Bunkernummer
A9
Oud Bunkernummer
BN3
Lokatie
Nazareth
Toegankelijkheid
Volledig vrij
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers, een koepel en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Westen

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken zijn afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd geweest met het motief van assestenen.
 • Vooraan waren er twee schietgaten.
 • Deze zaten officieel verborgen achter houten luiken in Noors rood dennenhout, openend in 2 richtingen (samen 1,00 x 1,40 meter - BxH). Op deze houten luiken zouden bijkomend nog eens valse houten ramen zijn gekleefd. Toch heeft de ondergrond van deze nepramen bij deze bunker geen randen, zitten deze ook niet dieper uitgewerkt en zijn er geen dorpels. Het mysterie van deze merkwaardige camouflage is allicht te zoeken in de Franstalige prijsbestek van bouwfirma B die alle luiken voor de gecementeerde bunkers letterlijk heeft uitgevoerd in plaatstaal, allicht zonder enig houtwerk. De ramen zullen in dit geval dan ook geschilderd geweest zijn op deze staalplaten. Gezien deze platen beperkt waren van dikte, diende er ook geen extra diepte voor gespaard te worden om ze niet te ver naar voor te laten uitsteken op de voorgevel als camouflage van de betrokken schietgaten.
 • Voor de rest had deze bunker geen extra valse ramen.
 • In elk geval is het dak nooit uitgewerkt zoals origineel op de plannen getekend.
 • De dakstructuur was opgetrokken in Noors rood dennenhout en bedekt met mechanische rode dakpannen. Omwille van de aanwezige koepel is de dakstructuur alvast platter uitgewerkt geweest dan op de plannen getekend.
 • De koepel moet verborgen gezeten hebben op de top van een vrij plat schildak.
 • Hoe deze koepel zelf weggecamoufleerd was, is tot op heden niet zo duidelijk.
 • De koepel zelf was van de binnenzijde bereikbaar via 9 metalen klimijzers in de wand.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas een betonnen trap voorzien te worden met 2 treden en een bijkomende sterfput.
 • Het geheel had het uitzicht van een assestenen koeienstal in een weiland met een vrij plat dak. Het globale uitzicht moest expleciet anders zijn dan dit van de bunker A8 die in de directe buurt stond.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Tussen de twee kamers achteraan is een koepel.
 • Elke kamer was voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het was een bunker op de voorlinie tussen de steunpunten Astene en Eke tussen A8 (325 m) en A10 (930 m). Hij was in hoek opgesteld met A8 om zo een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben. De afstand tussen A9 en A10 is vrij groot. Dit werd in dit geval weer opgevangen door de bunkers van de steunlinie die in dit vlakke terrein dit gat gingen opvullen. Zo stond C4 op 630 meter van A9. C5 stond op 660 meter van A10. C4 en C5 stonden dan onderling weer 1290 meter uit elkaar. We kunnen duidelijk zien dat de onderlinge afstanden in de uitgestrekte en vooral vlakke velden wel groter gehouden werden. De vijand kon onmogelijk ongemerkt de stellingen naderen. Ook mag men niet vergeten dat er tussen de bunkers in nog vele schutterskuilen, veldversterkingen en loopgrachten gegraven werden in geval van bezetting van de bunkerlinie.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.
 • De bunker is volledig vrij.
 • De achterkant waar de koepel zat is zwaar beschadigd om ook nog de laatste restanten van de koepel te verwijderen uit het dak van de bunker. Dit komt doordat dit ook één van de bunkers is geweest op het grondgebied van Astene dat is opgekocht geweest door een handelaar in oud ijzer. Deze heeft dan ook zoveel mogelijk het ijzer willen recupereren. Vooral de restanten van de ijzeren koepel trokken zijn aandacht. Gelukkig heeft deze bunker niet hetzelfde lot ondergaan dan de andere twee bunkers A5 en A6 die hij laten uitbranden heeft met autobanden.
 • Er zijn geen sporen van strijd bij de bunker.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 63.612,56 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 63.821,56 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 94.121,56 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker is goed zichtbaar recht voor u in het veld als men komt van de Sticheldreef en afdraait naar rechts in de Groenstraat. Hij ligt ongeveer 100 meter ver in het veld.
Bijhorende foto's
Origineel grondplannetje van deze bunker. De bunker had dus ook op het plan totaal geen aanvullende valse ramen.
Doorsnede AB horend bij bovenstaand grondplan. Het uiteindelijke dak zal in realiteit platter uitgewerkt geweest zijn dan hier getekend. De koepel moet er namelijk hebben bovenuit gestoken. De wijze waarop deze dan aan het zicht werd onttrokken is mij bij deze bunker wel nog niet volledig duidelijk.
Doorsnede CDEF bij hetzelfde grondplan. Allicht volgde de stijlte van het dak volledig de originele helling van het beton zodat de koepel er lichtjes bovenuit kwam te steken.
Ook van deze bunker werd het originele grondplan nog eens herzien. Het betrof zoals bij nog een aantal bunkers gebeurd, een herziening om toch hier en daar de hoeveelheden beton iets te proberen beperken. In dit geval moet men al goed kijken om de verschillen te zien. Zo werd de achtermuur van het toegangssas in dikte beperkt tot 1 meter wat in het originele plan 1.15 meter was. Hierdoor steekt de koepel ook een vijftiental cenitmeter minder naar achteren. U kunt ook duidelijk zien dat de bijkomende gemetste muur achteraan minder schuin getekend is dan het originele concept.
Zicht op de bunker in het midden van een veld. Het is een bunkertje waarvan het uitzicht in de laatste 20 jaar, nog nauwelijks is veranderd. De koepel was dus duidelijk in 1995 ook reeds volledig weggehaald. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
zicht op bunker A9 in het veld, anno 1995
Vooraanzicht op de bunker van rond dezelfde periode. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de bunker vanaf de Groenstraat gezien, anno 2006..
a9
Vooraanzicht en zijkant links met gedeeltelijk geopende toegang. Het uitzicht is praktisch identiek met dit uit 1995.
a9
Zijaanzicht rechts. Ook deze bunker heeft geen valse ramen buiten de twee schietgaten.
a9
Zwaar beschadigde achterkant van de bunker. De schade is allicht veroorzaakt door met man en macht de resten van de koepel te verwijderen uit de bunker.
a9
Detail op de lokatie waar ooit de koepel zat. Deze is integraal tot het laatste restantje weggehaald.
Binnenzicht in het gat van de koepel. U ziet enerzijds nog originele klimijzers en anderzijds de resten van de scharnieren van de kleine luikjes die aanwezig waren in de koepel. Degene die in de koepel stond, stond zelf op de luikjes van de koepel.
a9
Zicht op het bunkertje in het voorjaar 2010. Dit is ook zo een van de bunkertjes die praktisch gans het jaar door last heeft van wateroverlast.
Detail van de deels geopende toegang. Boven de toegang merkt u het kadastrale ingekerfde nummer 31 in de cementeerlaag.
Binnenzicht in de meest linkse mitrailleurkamer, gezien door het toegangssas. Deze bunker staat zo goed als het ganse jaar serieus onder water. Een probleem dat men effectief op de bunkerlinie ook constant moet hebben gehad toen de linie nog operationeel was.
 
Vorige (A8)
Vorige (A8)
Volgende (A10)
Volgende (A10)