a10
 
Bunkernummer
A10
Oud Bunkernummer
BN4
Lokatie
Nazareth
Toegankelijkheid
Schietgat vrij, toegang zeer beperkt open
Aantal kamers
1 kamer en een sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken zijn afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd geweest met het motief van kleine bakstenen. Daarna is het bunkertje vermoedelijk roze-rood geschilderd.
 • Vooraan was er een schietgat verborgen als een soort raam.
 • Dit zat officieel verborgen achter houten luiken in Noors rood dennenhout, openend in 2 richtingen (samen 1,00 x 1,40 meter - BxH). Op deze houten luiken zouden bijkomend nog eens valse houten ramen zijn gekleefd. Toch heeft de ondergrond van deze nepramen bij deze bunker geen randen, zitten deze ook niet dieper uitgewerkt en zijn er geen dorpels. Het mysterie van deze merkwaardige camouflage is allicht te zoeken in de Franstalige prijsbestek van bouwfirma B die alle luiken voor de gecementeerde bunkers letterlijk heeft uitgevoerd in plaatstaal, allicht zonder enig houtwerk. De ramen zullen in dit geval dan ook geschilderd geweest zijn op deze staalplaten. Gezien deze platen beperkt waren van dikte, diende er ook geen extra diepte voor gespaard te worden om ze niet te ver naar voor te laten uitsteken op de voorgevel als camouflage van de betrokken schietgaten.
 • Het structuurtje telt voor de rest geen extra valse ramen.
 • De dakstructuur was opgetrokken met Noors Rood dennenhout en het zadeldak was bedekt met eternit leien. In het originele bestek is nog sprake van rode Boomse pannen.
 • De elzenhaag tussen de bunker en de straat moest ten allen tijde bewaard blijven.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas een betonnen trap voorzien te worden met 2 treden en een bijkomende sterfput.
 • Het bunkertje had het uitzicht van een bijgebouwtje bij de boerderij aan de overkant van de weg.
 • Structuur.
 • Eén kamer en een sas.
 • De kamer is voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • De bunker stond in de voorlinie tussen steunpunten Astene en Eke in een groepje van drie voorliniebunkers kort bij elkaar. Hij staat tussen A9 (930 m) en A11 (180 m). Hij was in hoek opgesteld met de zware bunker A11 om zo een groter zichtsveld en schietbereik te hebben.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • De bunker is maar gedeeltelijk vrij. Het schietgat is vrij, de toegangsdeur is heden heel beperkt vrijgemaakt.
 • Het bunkertje maakt samen met de bunkers A11 en A12 deel uit van een verdediging op de lager gelegen Beerhofbeek. Deze beek is mogelijks in de periode van de bouw van de bunkerlinie bijkomend rechtgetrokken. Dit was een belangrijke anti-tankhindernis met bijkomende mogelijkheden tot het vormen van een overstromingsgebied. Dit bekenstelsel liep zelfs volledig zuidelijk mee rond het steunpunt Eke.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 40.026,25 Bef. Dit was op zich al een zeer kleine misrekening want op basis van gerekende hoeveelheden en eenheidsprijzen zou men tot een prijs van 40.024,15 Bef hebben gekomen. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 40.151,25 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 40.301,25 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt langs de rechter kant van de Groenstraat, komende van de Roombaardstraat, in dekkende stelling opgesteld achter A11 en A12.
Bijhorende foto's
Grondplannetje van dit eenkamers mitrailleurbunkertje.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplannetje. Ook interessant om eens te melden is dat boven het toegangssas toch een houten plaat werd voorzien om te vermijden dat puin op het hoofd van soldaten zou kunnen vallen in de zone tussen de camouflagedeur en het toegangssas.
Ook dit bunkertje heeft nog nauwelijks wijzigingen ondergaan als gevolg van de tijd. Het fotootje hiernaast dateert van rond 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de bunker vanaf de Groenstraat gezien, komende van de Roombaardstraat, anno 2006.
a10
Vooraanzicht en zijkant rechts.
a10
Zijaanzicht rechts met zeer beperkt geopende toegang.
a10
Op dit fotootje, gefotografeerd door het schietgat, is wel achteraan nog iets interessants te zien. De groene vlekken zijn niet zoals de meesten allicht vermoeden grafitti maar resten van originele camouflagekleuren. Dit vindt men onder andere ook terug bij enkele bunkers op Muntekouter. Het zijn allen bunkers in een vrij letterlijk groene omgeving. Allicht achtte men de kans dat men door het schietgat de witte bepleistering binnenin zou zien te groot. Vandaar de groene tinten op de muren op die plaatsen waar deze mogelijks van buitenaf zichtbaar waren.
Binnenzicht door het zeer beperkt geopende toegangssas. Het bunkertje werd net zoals de meeste andere bunkertjes, grotendeels leeggehaald aan de binnenkant.
Zeer mooie sfeerfoto van dit bunkertje, anno 2006. (Foto: M. Demoor)