a11
 
Bunkernummer
A11
Oud Bunkernummer
BN5
Lokatie
Nazareth
Toegankelijkheid
Volledig op privéterrein. Kanonkamer vrij (toegang). Mitrailleurkamer nog volledig afgesloten.
Aantal kamers
2 niet verbonden kamers. De kamer voor mitrailleur heeft achteraan een sas.
Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x AC en 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Westen

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het bunkertje was origineel volledig ommuurd met baksteen.
 • Het toegangssas tot de mitrailleurkamer zat onder een merkwaardige hoek van 45° met de achterkant van de mitrailleurkamer.
 • Het schietgat voor het 47mm geschut zat verborgen achter houten luiken in Noors rood dennenhout, openend in 2 richtingen (samen 1,60 x 2,00 meter - BxH). Op deze luiken was bijkomend nog eens houten ramen gekleefd.
 • Het schietgat voor de mitrailleur was gecamoufleerd als een vals raam. Het bevond zich achter luiken in verzinkt plaatijzer met daarop een raam uitgewerkt in noors rood dennenhout. Elk luik was 0.50m x 1.40m groot. De luiken openden in twee richtingen.
 • Hij had voor de rest geen valse ramen meer.
 • Hij had een vrij plat zadeldak opgetrokken en rode Noorse den en bedekt met asbestgolfplaten.
 • Het sas had een plat dakje.
 • Het toegangssas van de mitrailleurkamer was voorzien van een aantallen betonnen treden.
 • Dit bevatte ook nog een sterfputje.
 • Het bunkertje was deels uit het zicht onttrokken door een haag waarin zich een dubbel hekje bevond als toegang van het terrein.
 • Het globale uitzicht was dit van een stal van een kippenkwekerij.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit twee kamers die onderling niet met elkaar verbonden zijn.
 • Er was een aparte kamer voor het opstellen van een mobiel 47mm kanon.
 • De tweede kamer had achteraan een sas en een koepel. Ze was geschikt voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • De bunker is gelegen tussen de steunpunten Astene en Eke. Hij is één van drie voorliniebunkers die zeer kort bij elkaar zijn opgesteld. Hij staat in hoek opgesteld met de kleine A10 (180 m) zodat ze samen een groter gezichtsveld en schietbereik hadden. Iets verder ligt de eveneens zware bunker A12 (145 m).
 • De mitrailleurkamer was naast de standaard voorzien Maximmitrailleur ook voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Het bunkertje maakt samen met de bunkers A10 en A12 deel uit van een verdediging op de lager gelegen Beerhofbeek. Deze beek is mogelijks in de periode van de bouw van de bunkerlinie bijkomend rechtgetrokken. Dit was een belangrijke anti-tankhindernis met bijkomende mogelijkheden tot het vormen van een overstromingsgebied. Dit bekenstelsel liep zelfs volledig zuidelijk mee rond het steunpunt Eke.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • De bunker is gedeeltelijk vrij.
 • De kanonkamer is volledig vrij een gebruikt als berghok voor brandhout.
 • De mitrailleurkamer is nog volledig dichtgemetst en de toegang zit zelfs gedeeltelijk onder de grond. Men heeft al gepoogd hem open te krijgen maar is indertijd zonder succes met de poging gestopt.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 62.130,56 Bef. Dit was op zich al een kleine misrekening want op basis van gerekende hoeveelheden en eenheidsprijzen zou men tot een prijs van 62.455,56 Bef hebben gekomen. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 62.339,56 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 62.489,56 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt op het kruispunt van de Roombaardstraat-Drapstraat met de Oudenaardse Heerweg. Komende van Eke centrum ligt hij op het kruispunt aan de overkant rechts van de Oudenaardse Heerweg, in de tuin van het eerste huis op de hoek.
 • De bunker ligt dus wel volledig op privéterrein. U kunt hem vrij goed zien vanop de weg en er is uiteindelijk door de enorme overgroei van klimop en de aanbouw van een stalletje niet zoveel meer te zien van de bunker. Respecteer de privacy aub.
Bijhorende foto's
Het merkwaardige grondplannetje van dit heden grotendeels onder de klimop verborgen bunkertje. Als men het plannetje nu echter gaat vergelijken met de contouren die men heden nog kan zien, zal dit plannetje waarschijnlijk wel kloppen met wat onder de klimop verborgen zit. Het geheel was volledig ommuurd met baksteen.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Het geheel had dus een vrij plat dak in asbestgolfplaten. Het globale uitzicht was dit van een groot gemetst kippenhok.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan. We zien hier de doorsnede van de mitrailleurkamer en het sas (met een plat dakje).
Doorsnede EF van de kanonkamer. Hier heeft u een duidelijk zicht op hoe het toegangssas van de mitrailleurkamer er ooit uitzag.
Doorsnede GH, een detail van het toegangssas.
Hiernaast ziet u een copy van het stukbulletin van de bunker A11. De gekende vuurpunten waren een vijandelijke dijk (antitankkanaal). Als men op kaarten en luchtfoto's gaat kijken, kan dit bijna niets anders geweest zijn dan de zuidelijk gelegen Beerhofbeek.
Stukbulletin bunker A11 te Nazareth Beerhofbeek
Op onderstaande foto daterend uit 1995 is de bunker nog volledig dichtgemetst. Ook is hij nog niet zo sterk met klimop overgroeid als heden ten dage (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
zicht van toen nog niet zo overgroeide bunker A11 te Nazareth
Vooraanzicht van bunker anno 1995 (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht zoals men de bunker heden kan zien liggen in de tuin van de woning. De toegang voor de kanonkamer is ondertussen opengemaakt. Er is een smallere witte deur in geplaatst.
a11
Binnenzicht van de kanonruimte van de bunker, heden gebruikt als opslagplaats voor brandhout.
De sterk overwoekerde linker zijkant van de bunker. De toegang van de mitrailleurkamer is nooit opengemaakt en bevindt zich aan de zichtbare kant van het kleine lagere uitstekende gedeelte links van de foto.
a11
De linker zijkant en de voorkant van de bunker die grotendeels verborgen zit achter een aangebouwd stalletje. Deze foto is praktisch van dezelfde kant getrokken dan één van de twee foto's daterend uit 1995.
a11
De rechter zijkant, de mitrailleurkamer, vanop de straat zichtbaar.
a11