a12
 
Bunkernummer
A12
Oud Bunkernummer
BN6
Lokatie
Nazareth
Toegankelijkheid
Nog volledig afgesloten, enkel het schietgat voor de mitrailleur is vrij.
Aantal kamers
2 niet verbonden kamers. de kamer voor mitrailleur heeft achteraan een sas.
Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x AC en 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Van deze bunkers bestaan twee plannenreeksen. Een eerste niet gebouwde versie spreekt over een gecementeerd gebouw met het toegangssas net zoals bij de bunker A11, ingewerkt in een hoek van 45°.
 • De tweede en wel gebouwde versie, spreekt over een gebouw ommuurd met baksteen. Het geheel kreeg hierbij een veel meer rechthoekig uitzicht.
 • Het schietgat voor het 47mm geschut zat verborgen achter houten luiken in Noors rood dennenhout, openend in 2 richtingen (samen 1,60 x 2,00 meter - BxH). Op deze luiken was bijkomend nog eens houten ramen gekleefd.
 • Het schietgat voor de mitrailleur was gecamoufleerd als een vals raam. Het bevond zich achter luiken in verzinkt plaatijzer met daarop een raam uitgewerkt in noors rood dennenhout. Elk luik was 0.50m x 1.40m groot. De luiken openden in twee richtingen.
 • Hij had enkel nog twee valse ramen op de linker zijkant maar hoe deze verder werden afgewerkt staat niet in het bestek.
 • Hij had een vrij plat zadeldak opgetrokken en rode Noorse den en bedekt met asbestgolfplaten.
 • Het toegangssas van de mitrailleurkamer was voorzien van een aantallen betonnen treden.
 • Dit bevatte ook nog een sterfputje.
 • Het globale uitzicht was in beide gevallen een bijgebouwtje bij de boerderij waar hij kort tegen stond.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit twee kamers die onderling niet met elkaar verbonden zijn.
 • Er was een kanonkamer voor een mobiel 47mm kanon en een aparte mitrailleurkamer met achteraan een sas.
 • Opmerkingen.
 • De bunker stond in de voorlinie tussen de steunpunten Astene en Eke en maakte deel uit van drie kort bij elkaar gelegen voorliniebunkers. Zeer kortbij ligt de eveneens zware bunker A11 (145 m). De eerstvolgende bunker van de voorlinie meer in de richting van Eke is A13 (570 m).
 • De mitrailleurkamer was naast de standaard voorziene Maximmitrailleur ook voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Het bunkertje maakt samen met de bunkers A10 en A11 deel uit van een verdediging op de lager gelegen Beerhofbeek. Deze beek is mogelijks in de periode van de bouw van de bunkerlinie bijkomend rechtgetrokken. Dit was een belangrijke anti-tankhindernis met bijkomende mogelijkheden tot het vormen van een overstromingsgebied. Dit bekenstelsel liep zelfs volledig zuidelijk mee rond het steunpunt Eke.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • De bunker is nog volledig afgesloten. Enkel het schietgat voor de mitrailleur is vrij.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 65.860,25 Bef. Dit was op zich al een kleine misrekening want op basis van gerekende hoeveelheden en eenheidsprijzen zou men tot een prijs van 66.185,25 Bef hebben gekomen. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 66.069,25 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 66.219,25 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt op het kruispunt van de Roombaardstraat-Drapstraat met de Oudenaardse Heerweg. Komende van Eke centrum ligt hij op de linker kant een 50 tal meter ver in een weilandje achter een boerderijtje.
Bijhorende foto's
De eerste versie van het grondplan van deze bunker. Het geheel was gecementeerd. Het sas van de mitrailleurkamer maakte een hoek van 45° met de achterkant van de bunker. De bunker werd zeker zo niet uitgevoerd in realiteit.
Doorsnede AB horende bij deze nooit gebouwde versie van de bunker. Deze doorsnede is zo goed als identiek met dezelfde doorsnede van de wel gebouwde versie van deze bunker.
Doorsnede CD horende bij het niet gebouwde voorontwerp. Ook dit gedeelte is uiteindelijk nog altijd vrij identiek met wat ooit gebouwd werd.
Doorsnede EF bij het voorontwerp. Een detail van het schietgat voor mitrailleur.
Doorsnede GH van het toegangssas, zoals het uiteindelijk nooit werd gebouwd. Het toegangssas zou in dit geval een plat dakje gehad hebben.
Het grondplan zoals de bunker ooit gebouwd is geweest. Het geheel kreeg een veel meer vierkant uitzicht.
Doorsnede AB horende bij bovenstaand grondplan.
Doorsnede CD, een langsdoorsnede van de kanonkamer. Het valt hier ook op dat de camouflagemuren achteraan totaal de betonconstructie niet volgen.
Doorsnede EF, een langsdoorsnede van de mitrailleurkamer.
Zicht op de nog beter fotografeerbare bunker A12 in de periode 1995. Duidelijk zichtbaar is dat het schietgat voor het kanon verborgen zat achter een grotere neptoegang van een stal. Het mitrailleurschietgat zat verborgen achter luiken van een raam. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
vooraanzicht bunker A12 te Nazareth collectie Guide De Jong
Zicht op de achterkant en linker zijkant van de bunker uit dezelfde periode. Men ziet toen nog wel de restanten van een soort chicane in baksteen om het originele dubbele toegangshek van de kanonkamer te verbergen.(Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de achterkant en rechter zijkant met de eveneens nog afgesloten mitrailleurkamer.(Foto Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht zoals men de bunker heden anno 2006 nog kan zien liggen in het weiland op de linker kant van het kruispunt komende van Eke.
a12
Zijaanzicht rechts.
a12
Linker zijaanzicht van de bunker die elk spoor van zijn originele baksteenommuring reeds lang kwijt is geraakt.
a12
Vooraanzicht op de bunker met links het nog dichtgemetste schietgat voor het 47mm kanon en rechts het open schietgat voor mitrailleur.
a12
Binnenzicht door het schietgat voor de mitrailleur. Het lijkt er op dat de bunker ook volledig is leeggehaald.
Fraaie sfeerfoto van deze bunker, op de achterkant van een kleine koeienweide te Nazareth anno 2010. (Foto: M. Demoor)