a13
 
Bunkernummer
A13
Oud Bunkernummer
BE1
Lokatie
Eke
Toegankelijkheid
Beide schietgaten vrij, toegang zeer beperkt open.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
1 x zuiden en 1 x westen

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel volledig ommuurd met baksteen.
 • Beide schietgaten waren verstopt achter valse ramen. Buiten de valse ramen die de 2 schietgaten verborgen, droeg deze bunker nog eens 4 extra valse ramen waarachter dus wel degelijk geen schietgaten verborgen zaten.
 • Deze zaten allen verborgen achter houten luiken in Noors rood dennenhout, openend in 2 richtingen (samen 1,00 x 1,40 meter - BxH). Op deze houten luiken waren bijkomend nog eens valse houten ramen gekleefd. De achterzijde van deze luiken was nog eens bekleed met plaatijzer tegen het doordringen van de luiken met projectielen. Waarom deze versterkte luiken bij deze bunker ook werden toegepast op de valse ramen zonder schietgaten, is totaal onduidelijk of verkeerdelijk zo genoteerd in het bestek.
 • Naast de 4 valse ramen (buiten de 2 schietgaten), bevatte de bunker ook nog eens een valse deur. De locatie is tot op dit moment niet echt duidelijk waar en dient nog eens verder in detail nagegaan te worden. Deze nepdeur omvatte een in Noors rood dennenhouten luik openend in 1 richting (1,00 x 1,90 meter - BxH). Op dit houten luik was langs de buitenzijde, eveneens in hout het uitzicht van een standaard houten buitendeur gekleefd. Mogelijks bedekte deze ook gewoon extra het bestaande toegangshekje.
 • De dakstructuur was opgetrokken in rode Noorse den.
 • Hij had een vrij hoog zadeldak in rode Boomse dakpannen.
 • De nok van het dak stond haaks op de spoorlijn.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas een betonnen trap voorzien te worden met 2 treden en een bijkomende sterfput.
 • Het globale uitzicht was dit van een woning tegen de spoorlijn.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit twee kamers die onderling met elkaar verbonden waren.
 • Eén kamer heeft achteraan een sas.
 • Beide schietgaten maken onderling een hoek van 90°.
 • Opmerkingen.
 • De bunker is gelegen in de voorlinie tussen de steunpunten Astene en Eke tussen A12 (570 m) en de A14 (70 m).
 • De bunker stond zo goed als zeker in hoek opgesteld met de zeer dicht ertegen staande verdwenen A14 om zo een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben.
 • Naast de standaard Maximmitrailleurs is hij ook voorzien voor de opstelling van de Hotchkiss- en Coltmitrailleurs. Op de vloer ziet men nog duidelijk de plaat voor het vastzetten van het derde steunpootje.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • De bunker is zeer beperkt geopend aan de onderkant van de toegang. Hij is betreedbaar maar de ingang is maar zeer beperkt open. Daar hij onderaan geopend is, is het risico om hem te betreden wel beperkt. Men mag wel geen claustrofobische neigingen hebben.
 • De schietgaten zijn vrij.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 61.163,52 Bef. Dit was op zich al een kleine misrekening want op basis van gerekende hoeveelheden en eenheidsprijzen zou men tot een prijs van 61.226,52 Bef hebben gekomen. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 61.355,52 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 61.655,52 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt langs de spoorlijn. Hij is het eenvoudigst te bereiken door langs de Stationsstraat de wijk "De Biesten" in te rijden. (linker kant komende van Eke centrum). U draait op het eerste rondpuntje rechts af en blijft rechtdoor volgen tot u op het einde van de wijk tegen de spoorweg uitkomt. U ziet A13 recht voor u liggen aan de overkant van de spoorweg.
Bijhorende foto's
Grondplan van dit toch nog altijd fraaie bunkertje juist naast de spoorlijn te Eke. Het globale uitzicht was dit van een huisje met een zadeldak juist langs de spoorlijn. De nok van het dak was haaks op de richting van de spoorlijn. Het geheel had in dit geval ook een vrij rechthoekig uitzicht. Om de typische bunkervormen te camoufleren volgden de camouflagemuren ook niet volledig de betonnen structuur.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Het doorsneden schietgat is dit gericht op de spoorlijn.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan. Hier kijken we op het doorsneden schietgat kijkende in de richting van Nazareth.
Zicht op de bunker zoals hij nog te zien was in 1995. De camouflage was toen nog beter zichtbaar omdat hij nog niet zo overgroeid was met klimop. (Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zijkant bunker A13 te Eke anno 1995 G. De Jong
Zicht op het tweede schietgat weg van de spoorlijn. Links achteraan aan de overkant van de spoorlijn moet de verdwenen (allicht toen ook al) bunker A14 gelegen hebben. Praktisch alle baksteen camouflage was toen ook al verdwenen. (Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de grotendeels nog dichtgemetste toegang. Heden is deze toegang soms moeilijk terug te vinden tussen de overwoekerende klimop. Enkel onderaan links is hij beperkt geopend, zoals hier ook reeds zichtbaar. (Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht zoals men de bunker heden anno 2006 nog kan zien liggen vanaf de wijk "De Biesten" aan de overkant van de spoorweg.
a13
Zicht op het eerste schietgat parallel met de spoorlijn. Het zit sterk verborgen onder de klimop.
a13
Zicht op het tweede schietgat dat ongeveer een hoek maakt van 90° met het andere schietgat. U ziet op de bunker nog de restanten van mooie in baksteen uitgewerkte valse ramen.
spoorwegbunker eke tete de pond de gand voorlinie
Zeer beperkt geopende toegang van de bunker. Doordat hij volledig onderaan geopend is, kan hij vrij gemakkelijk betreden worden.
zeer beperkt geopende toegang
Zeer beperkt geopende toegang van het bunkertje gezien van binnenin het toegangssas.
binnenzicht van zeer beperkt geopende toegang
Mitrailleurkamer met zicht over de velden richting Nazareth. Men ziet duidelijk de muurtjes voor de opstelling van de Hotchkiss- of Coltmitrailleurs. Merk op dat het in dit geval de minder courante lage pootjes zijn (amper 25 cm hoog). Op de vloer ziet u nog een origineel paaltje van Defence National, horende bij het bunkertje.
mitrailleurkamer met schietgat dwars op spoorlijn
Tweede mitrailleurkamer met zicht op spoorlijn. De betonmuurtjes aan het schietgat zijn nog praktisch volledig intakt.
tweede mitrailleurkamer met zicht op spoorlijn
 
Vorige (A12)
Vorige (E10)
Volgende (A14)
Volgende (A14)