Bunkernummer
A14
Oud Bunkernummer
BE2
Lokatie
Eke
Toegankelijkheid
Bunker verdwenen, niet meer van toepassing.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Onbekend, meest waarschijnlijk zuid-oostelijk

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken waren uitgewerkt in baksteen en het geheel gecementeerd.
 • De schietgaten waren verstopt achter valse ramen.
 • Deze zaten officieel verborgen achter houten luiken in Noors rood dennenhout, openend in 2 richtingen (samen 1,00 x 1,40 meter - BxH). Op deze houten luiken zouden bijkomend nog eens valse houten ramen zijn gekleefd. Toch heeft de ondergrond van deze nepramen bij deze bunker geen randen, zitten deze ook niet dieper uitgewerkt en zijn er geen dorpels. Het mysterie van deze merkwaardige camouflage is allicht te zoeken in de Franstalige prijsbestek van bouwfirma B die alle luiken voor de gecementeerde bunkers letterlijk heeft uitgevoerd in plaatstaal, allicht zonder enig houtwerk. De ramen zullen in dit geval dan ook geschilderd geweest zijn op deze staalplaten. Gezien deze platen beperkt waren van dikte, diende er ook geen extra diepte voor gespaard te worden om ze niet te ver naar voor te laten uitsteken op de voorgevel als camouflage van de betrokken schietgaten.
 • Hij had geen bijkomende valse ramen buiten deze die dienden als camouflage voor de beide schietgaten.
 • De dakstructuur was opgetrokken met Noors Rood dennenhout en het zadeldak was bedekt met rode Boomse pannen.
 • Het toegangssas was voorzien van een klein plat dakje. Als afvoer voor het regenwater was hierbij bijkomend een dolfijn in gietijzer (1,50 meter lang) voorzien in combinatie met 1,20 meter zinken buis van diameter 10 cm.
 • De toegang had enkele betonnen trappen en een sterfputje.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas de reeds voorziene trap met 2 treden uitgebreid te worden. De reeds voorziene trap diende hierdoor iets langer uitgewerkt te worden.
 • Het globale uitzicht was dit van een gecementeerd huisje of stalletje.
 • Structuur.
 • Deze bunker had twee mitrailleurkamers die achteraan met elkaar verbonden waren. Het was een bunker voor twee mitrailleurs. De schietgaten keken in tegenstelling met A13 beiden in dezelfde richting.
 • Opmerkingen.
 • De bunker was de laatste bunker in de voorlinie tussen de steunpunten Astene en Eke, aansluitend bij steunpunt Eke. Hij moet gelegen hebben tussen A13 (70 m), E1 (570 m) en E2 (570 m). Hij was in alle waarschijnlijkheid in hoek opgesteld met A13 zodat ze samen een groter gezichtsveld en schietbereik hadden. De kans is het grootst dat hij in zuidelijke of zuidoostelijke richting uitkeek met zijn schietgaten. Dit kan men wat afleiden uit de lokatie van het oreillon.
 • Het bunkertje was standaard voorzien voor twee Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij ook uitgerust voor het plaatsen van twee Hotchkiss- of Coltmitrailleurs.
 • De bunker is ondergraven bij het aanleggen van de nieuwe verkaveling "De Biesten" op Eke. Hij stond zeer dicht tegen de nog bestaande A13 aan de overkant van de spoorweg. Zeer merkwaardig is dat deze bunker op de originele bunkerkaarten verkeerd getekend is. Op die plannetjes staat hij meestal een 70 tal meter verder O-ZO richting getekend. In realiteit stond hij op eenzelfde afstand van A13 maar meer O-NO.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 53.688,12 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 53.897,12 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 54.197,12 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De lokatie waar ik men uitkomt als men de bunker probeert in te zichten op de huidige situatie, is daar waar het hoofdweg door de Biesten lichtjes afdraait naar links. Hij zou dan ergens in de buitenbocht moeten gelegen hebben. Dit komt in feite neer op een lokatie tussen de nieuwe weg en de originele oude weg door "De Biesten". Vanaf deze lokatie ziet u heel duidelijk A13 liggen aan de overkant van de spoorlijn.
 • De tweede en exacte lokatie is mij aangewezen door een buurtbewoner die woont in de enige woning die ook daar al stond toen de bunkers gezet zijn. Deze woning ligt zeer kort tegen de eerst foutieve lokatie. Men kan op het uiteinde van de weg (tegen de spoorlijn), naar rechts een voetwegeltje volgen dat ons naar een vrij groot grasplein in de wijk brengt. De bunker lag midden dit grasplein, juist achter de eerste woning. Dit is 100% zeker de juiste lokatie. Dit is tevens ook de reden waarom dat stukje grasplein nooit werd verder verkaveld (beton in de ondergrond)
Bijhorende foto's
Grondplan van deze reeds geruime tijd, verdwenen bunker A14. Hij lag op het grondgebied van de huidige wijk "De Biesten". Volgens plan was de bunker gecementeerd en had hij geen andere valse ramen dan deze die de twee schietgaten verborgen.
Grondplan reeds geruime tijd ondergraven bunker A14 te Eke op de Biesten
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan.
Doorsnede CD van dezelfde bunker. Men ziet duidelijk het zadeldak op het hoofdgedeelte. Het sas had een plat dakje.
Op het detail van de grote kaart ziet men heel duidelijk dat A14 Oostelijk tot Zuidoostelijk wordt gesitueerd van A13 terwijl hij in werkelijkheid Oostelijk tot Noordoostelijk lag van deze bunker.
Luchtfoto van de lokatie die men zou vinden door in te zichten op de bestaande bunkerkaart van de ganse linie. Hierop ziet u vrij duidelijk de oude originele weg juist voor het enige oudere huisje op deze kant van de wijk.
Van deze lokatie wordt echter door meerdere mensen bevestigd dat ze niet zou kloppen met waar hij ooit effectief heeft gestaan. Recht voor u ziet u trouwens A13 aan de overkant van de spoorlijn.
Juist achter deze lokatie ziet u een huisje op de achtergrond. Dit is vermoedelijk één van de weinige originele huisjes nog bestaande op de wijk. Het bestond reeds toen de bunkers gebouwd werden. Het is trouwens ook te zien op oude stafkaarten. Om de situatie wat proberen te verduidelijken, de eigenlijke hoofdweg door de wijk liep voor dat huisje, en is heden vergaan tot een vrij slecht onderhouden, doodlopend wegeltje.
origineel huisje uit de tijd van de bouw van de bunkers.
Luchtfoto met exacte lokatie waar de bunker ooit zou hebben gestaan. In het midden van de foto ziet u het graspleintje waar de bunker stond.
Zicht op de grasvlakte achter de huizen. U ziet ook het voetwegeltje komende van de spoorlijn.
zicht op lokatie verdwenen bunker.

Zicht op de grasvlakte aangeduid door een buurtbewoner als lokatie van de verdwenen bunker. Het lijkt niet zo logisch maar de buurtbewoner woont in 2007 al twintig jaar hier in het enige originele huisje op de wijk. Hij heeft de bunker weten ondergraven.

Alle info en zeker alle foto's zijn welkom om toch een beter beeld te kunnen vormen van deze verdwenen bunker.

exacte lokatie verdwenen bunker A14
 
Vorige (A13)
Vorige (A13)
Volgende (A15)
Volgende (D3)