a20
 
Bunkernummer
A20
Oud Bunkernummer
EB2
Lokatie
Baaigem
Toegankelijkheid
Enkel het schietgat voor mitrailleur is vrij. De rest is nog volledig afgesloten.
Aantal kamers
2 niet verbonden kamers. de kamer voor mitrailleur heeft achteraan een sas en koepel.
Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x AC en 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel volledig ommuurd met baksteen.
 • Hij heeft nog grotendeels al zijn originele baksteencamouflage, inclusief een vrij uniek bijkomend in baksteen uitgemetst camouflage toegangssas.
 • De toegang van het sas van de mitrailleurkamer zat verstopt achter een deur van 1.00m x 2.00m (BxH). Deze deur zou dan uitgewerkt geweest zijn op een plaat van rode Noorse den waarop langs de buitenzijde het uitzicht van een buitendeur was aangebracht.
 • Het linker schietgat voor mitrailleur zat verstopt achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken openend in twee richtingen van elk 0.50m x 1.40m (BxH).
 • Ook het schietgat voor het C47 kanon zat verstopt achter een gelijkaardig groter vals raam eveneens met 2 luiken openend in twee richtingen van elk 0.60m x 1.40m (BxH).
 • Op de linker zijkant zat nog een vals raam van 1.00m x 1.40m (BxH).
 • Deze luiken voor de schietgaten waren uitgewerkt op een gegalvaniseerde metalen plaat waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd.
 • Op de rechter zijkant is nog altijd een zeer fraai rond ossenoog aanwezig (een klein rond raampje van diameter 40 cm.
 • De bunker was voorzien van een vrij plat schilddak opgetrokken in rode Noorse den. De dakbedekking zelf bestond uit rode Boomse pannen waar de koepel zal bovenuit gestoken hebben.
 • Het is één van de meest intakte bunkers op de linie wat baksteencamouflage betreft.
 • Om de koepel te bereiken waren er vanuit de mitrailleurkamer 6 stijgijzers voorzien.
 • Vanuit deze koepel vertrok 3.50m stemdragerbuis om orders naar de mitrailleurschutters te kunnen doorgeven. Dit waren buizen van 1" op beide uiteinden voorzien van een trechtervormig uiteinde.
 • Het globale uitzicht moet dit van een bakstenen woning geweest zijn met een vrij plat dak in rode Boomse pannen.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit twee kamers die onderling niet met elkaar verbonden zijn.
 • Hij bevat een aparte kamer voor het opstellen van een mobiel 47mm kanon.
 • De andere onafhankelijke kamer, een mitrailleurkamer heeft achteraan een koepel en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunker tussen steunpunt Semmerzake en Muntekouter tussen AV3 (445 m) en A21 (360 m). Hij is in hoek opgesteld met A21 om zo het gezichtsveld en het schietbereik te vergroten.
 • De mitrailleurkamers was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was ze ook voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur op te kunnen stellen.
 • De bunker is nog gedeeltelijk afgesloten. Zo zijn zowel de toegang voor het 47mm kanon en de mitrailleurkamer, beiden in één buitenhoek weggestoken. De beide toegangsdeuren zijn echter nog volledig afgesloten. Het schietgat voor de mitrailleur is vrij en langs daar kan men wel een blik naar binnen gooien. (Dit laatste wel niet te letterlijk nemen daar al heel wat voorgangers dit effectief hebben gedaan. Hierdoor is de binnenzijde van de mitrailleurkamer ondertussen wel in een sluikstort veranderd.)
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 85.641,10 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 115.891,10 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt langs de Baaigemstraat op uw linker kant, komende van centrum Baaigem, een vijftigtal meter voorbij de Wassemstraat.
Bijhorende foto's
Origineel grondplan van deze bunker.
a20
Hiernaast vind u een fotootje teruggevonden in het boek "Baaigem" van Antoine De Smet. Het toont een boer met beerkar getrokken door twee koeien net na de tweede wereldoorlog. Juist achter de boer zijn rug en tussen de koeien ziet u nog een glimp van de bunker A20. Men ziet niet veel details maar men kan toch reeds duidelijk constateren dat er geen sprake is van een zadeldak of een stijl dak. Omwille van de koepel is het dak allicht steeds maar beperkt geweest van helling. Alle restanten ervan leken toen ook al verdwenen.
beerkar getrokken door twee koeien in 1945 te Baaigem
Bunker A20 anno 1995. Het uitzicht is praktisch nog volledig identiek met wat men er heden ten dage nog kan van zien. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
vooraanzicht onderstand A20 Baaigem
Praktisch intakte achterkant van dezelfde bunker. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de bunker gefotografeerd in 2006.Men heeft zelfs het beton dat iets uitsteekt op de linker kant omwille van de koepel weggestopt achter een iets vooruitkomende baksteenmuur met een vals raam.
a20
Vooraanzicht en rechter zijaanzicht van deze bunker. Links ziet u het schietgat voor mitrailleur en rechts het schietgat voor een 47mm kanon. De baksteencamouflage is bijna nog volledig bij deze bunker. De bunker had waarschijnlijk wel een dak, maar dit zal vrij snel moeten kunnen verwijderd geweest zijn omwille van de koepel.
kanonbunker A20 baaigem abri onderstand

Binnenzicht in de schandalig rommelige binnenkant van de mitrailleurkamer. Al deze rommel ondanks dat de bunker aan zijn toegang zoals u kunt zien, nog volledig dichtgemetst is. Al deze rommel is er dus door de jaren ingekomen langs dit schietgat.

Een goed speurend oog kan tegen de linker muur naast de trap nog een beugel zien van waar ooit de stemdragersbuis bevestigd zat van uit de koepel vertrekkend.

Achteraanzicht met de goed weggestoken toegangen voor de kanonbunker links en de mitrailleurbunker rechts. Wel merkwaardig is dat het raam links aan de toegang effectief open is en niet echt uitgewerkt is als een vals raam.

a20
Achterkant en linker zijkant van deze bunker. Let nogmaals op de camouflage rond de koepel rechts vooraan op de foto.
a20
Foto doorheen het raam dat is voorzien in het bijkomend gemaakte camouflage toegangssas. Links de nog steeds volledig dichtgemetste kanonkamer. Achteraan het sas naar de mitrailleurkamer. Achter de hoek is dit ook nog volledig dichtgemetst alhoewel er al serieus is geprobeerd om het vrij te krijgen, voorlopig te vergeefs.
Vooraanzicht anno 2010. (Foto: Oswald Pauwels)
Detail van het nepraam op de zijkant van waar ooit de koepel zat. Foto eveneens anno 2010. (Foto: Oswald Pauwels)
 
Vorige (A19)
Vorige (Mu23)
Volgende (A21)
Volgende (A21)