a23
 
Bunkernummer
A23
Oud Bunkernummer
FM15
Lokatie
Munte
Toegankelijkheid
Volledig op privéterrein. Bunker is volledig vrij.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken zijn afgewerkt met baksteen.
 • Het geheel is gecementeerd en mogelijks roze geverfd. Hiervan heeft men af en toe de indruk, vooral bij vochtig weer, nog tinten te zien op de voorkant.
 • De beide schietgaten waren afgesloten met elk 2 houten luiken van elk 0.50m x 1.40m (BXH) in Noors Rode den en openend in 2 richtingen.
 • Enkel op de rechter kant was nog een vals raam aangebracht.
 • Het eigenlijke toegangssas tot de bunker zat verborgen achter een heden nog intact bestaand extra portaal. Aan de toegang van dit portaal was een deur aangebracht van 0.90m x 1.60m (BxH). Deze had als basis een plaat in Rode Noorse den die aan de buitenzijde verder was uitgewerkt als een buitendeur.
 • Volgens het bestek zou deze bunker ook nog een rond raampje moeten gehad hebben maar hiervan zijn geen sporen terug te vinden. Het zal er allicht ook nooit geweest zijn.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in Rode Noorse den als een vrij plat zadeldak.
 • Ook het sas had een bijkomend zadeldakje aansluitend op de hoofdstructuur.
 • Dit dak werd dan bedekt met asbestgolfplaten.
 • Voor men het eigenlijke toegangssas kon betreden diende men volgens het bestek met een metalen trap nog 1.50m te dalen. Dit is echter in praktijk uitgewerkt met deels een trap en nog enkele stijgijzers volledig onderaan de trap.
 • In het toegangssas werd een sterfputje voorzien.
 • Het geheel had het uitzicht van een bijgebouwtje achteraan het terrein van de boerderij waar hij bijstaat.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer is voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is de eerste voorliniebunker tussen Muntekouter en Betsberg, aansluitend op de voorlinie van Muntekouter. Hij staat in lijn tussen Mu12 (415 m) en AV4 (265 m).
 • Hij is tevens in hoek opgesteld met Mu12 om zo het gezichtsveld en schietbereik te vergroten.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.
 • Hij is echter niet zo goed te zien vanop Muntekouter omdat zijn voorkant heden doelbewust verborgen zit achter een aantal grote sparren.
 • Zijn sas is wel wat opmerkelijk omdat het een mengeling is van een trap en een aantal klimijzers om de bunker te betreden.
 • De bunker is volledig vrij.
 • Hij vertoond geen zichtbare sporen van strijd.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 64.290,79 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 64.790,79 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Waar op Munte de weg Ruspoel kruist met de wegeltjes met naam Asselkouter, moet men afdraaien in het onverharde wegeltje dat naar de Hundelgemsesteenweg loopt. De bunker ligt achteraan het terrein behorende bij een gerenoveerde hoeve, op de rand met een maisveld. Hij staat wat uit het zicht onttrokken door een aantal grote sparren die er voor gebouwd zijn.
 • De bunker ligt volledig op privéterrein en kan alleen bezichtigd worden mits toestemming van de eigenaar. De voorkant en de rechter zijkant kan men eventueel wel zien vanaf de kouter waar hij tegenligt. Respecteer de privacy aub.
Bijhorende foto's
Origineel plannetje van deze bunker. U kunt zien dat de klimijzers origineel ook reeds op het plannetje voorzien waren.
a23
Doorsnede AB bij bovenstaand plan. Het betrof, zoals u kunt zien, een vrij plat dak in asbestgolfplaten.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan. De bunker zat dus origineel, zoals hij heden nog altijd zit, vrij diep ingewerkt in de helling van het terrein.

Half jaren 90 stond deze bunker nog duidelijk zichtbaar op de zijkant van een grote kouter, kijkende op het weerstandsnest Muntekouter. Allicht door de hevige winden en directe invloeden van weer en wind was de bunker toen ook al ontdaan van al zijn puntgevels en dergelijke. Hij stond toen wel nog volledig in het zicht, godsverlaten in het veld. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

bunker A23 Munte

Achteraanzicht op deze bunker uit dezelfde periode. De bunker had een wijds zicht op de kouter voor zich. Hij maakte zelfs nog deel uit van de weilanden errond. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Vooraanzicht van dit bunkertje, gefotografeerd in 2000. Toen was het terrein waar de bunker opstond allicht vrij recent mee ingepalmd met de achtertuin van de woning waar hij nu nog bijhoord.Hier vallen wel de hevige bruin-roze tinten op die bij deze bunker bij momenten meer of minder zichtbaar worden. (Foto: Collectie De Muntenaar)
vooraanzicht van bunker uit 2000

In deze zelfde periode is men ook begonnen de bunker aan het zicht te onttrekken door het aanplanten van onder andere sparren en struikgewas. (Foto: Collectie De Muntenaar)

zijaanzicht bunker Munte

Heden anno 2006 zit de voorkant wat ongelukkig verstopt achter grote sparren die letterlijk tegen de voorkant van de bunker kleven. de bunker is daardoor nog heel moeilijk mooi te fotograferen. Hier ziet u de bunker zoals hij toen in de winterperiode teruggevonden kon worden. In de zomer is de bunker bijna niet te zien door de plantengroei.

voorliniebunker Munte A23
De voorkant van de bunker zoals hij te zien is achter de grote sparren. U merkt duidelijk nog de originele roze kleur tussen de beide schietgaten op de cementering.
a23
zijaanzicht rechts en achterkant. U ziet nog een vals raam op de rechter kant.
a23
Achterkant van de bunker met het toegangssas. U ziet dat door de glooiing van het terrein het sas vrij diep moet zakken. Hiervoor zijn een aantal trappen voorzien en zelfs nog een extra aantal klimijzers die nog in goede staat aanwezig zijn.
a23
Detail van de toegang naar de bunker. De toegang is een combinatie van een trap en enkele stijgijzers.
Twee nog volledig intakte sporten onderaan het trapje.
Binnenzicht in de eerste mitrailleurkamer gefotografeerd vanuit het toegangssas. In vochtige periodes staat de bunker wel gemakkelijk een tiental centimeter onder water.