Bunkernummer
A27
Oud Bunkernummer
FMO4
Lokatie
Moortsele
Toegankelijkheid
Schietgaten vrij, toegang beperkt open.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken zijn afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd.
 • Hij was waarschijnlijk volledig geelbruin geverfd.
 • De beide schietgaten waren afgesloten met elk 2 luiken in verzinkt plaatijzer. Op dit plaatijzer waren houten ramen gekleefd. Dit waren luiken van elk 0.50m x 1.40m (BXH) in Noors Rode den en openend in 2 richtingen.
 • De bunker had in totaal volgens bestek nog 3 valse ramen. Op het plan zijn er alvast hiervan maar 2 terug te vinden, namelijk 1 op de linker en 1 op de rechter zijkant. In praktijk is er ook nog een 3e te vinden op de achterzijde van het sas. Deze bestonden dan telkens uit een plaat van 1.00m x 1.40m (BxH) in verzinkt plaatijzer. Op dit plaatijzer was dan een in Noors rode den, houten raam, gekleefd.
 • Het eigenlijke toegangssas tot de bunker zat verborgen achter een heden verdwenen portaal. Aan de toegang van dit portaal was een deur aangebracht van 1.00m x 2.00m (BxH). Deze had als basis een plaat in Rode Noorse Den die aan de buitenzijde verder was uitgewerkt als een buitendeur.
 • Op de achterwand was nog een rond raampje (ossenoog) uitgewerkt.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in Rode Noorse den als een vrij groot zadeldak. Ook het sas zat hier als 1 geheel mee in verwerkt.
 • Dit dak werd dan bedekt met rode Boomse pannen.
 • Voor men het eigenlijke toegangssas kon betreden diende men nog met stijgijzers (geen trap zoals in het bestek beschreven) 60 cm te dalen tot het niveau van de bunker.
 • In het toegangssas werd een sterfputje voorzien.
 • Het moest gecamoufleerd worden zoals het boerderijtje dat er niet ver afstond op de hoek van Rattepas met de Rollebaan (bestaat heden nog maar is totaal aangepast en gerenoveerd).
 • Opvallend bij deze bunker was dat de buitencamouflage de originele betonnen bunker niet volgde. De gecamoufleerde bunker had op het oreillon na, een zo goed als vierkant uitzicht.
 • Het geheel heeft dan ook het uitzicht van een huisje in het veld.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer is voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Het sas komt in het midden van de achterkant van de bunker uit. Het kijkt volledig op de scheidingsmuur tussen de twee kamers.
 • De achterkant was echter aan de twee kanten volledig weggestoken tussen twee valse achterhoeken zodat het geheel een vierkante structuur kreeg.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunker tussen Muntekouter en Betsberg tussen A26 (220 m) en AV6 (170 m).
 • Bij deze bunker is kort voor de bouw van de linie besloten hem lichtelijk gewijzigd te plaatsen en te oriënteren. Origineel zou de bunker gebouwd worden juist naast Rattepas, de andere kant van de weg. In dit geval zou hij praktisch loodrecht over Rattepas gevuurd hebben in Zuidoostelijke richting. In dat geval zouden op de linie in feite 3 bunkers de zuidelijke kouters en de Kasteelstraat onder vuur nemen, namelijk A27, Av6 en A29. De kouter zuidelijk van Rattepas (richting Molenhoek) zou in dat geval enkel worden geviseerd door de A25. Er werd daarom beslist de bunker A27 iets lager te positioneren waar hij heden is gebouwd. De vuurrichting werd ook gewijzigd van Zuidoostelijk naar Zuid-Zuidwestelijk. Hierdoor ging de bunker A27 mee dezelfde zone verdedigen die anders enkel door A25 gedekt zou moeten worden.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.
 • De bunker is nog grotendeels aan zijn toegangsdeur afgesloten, de schietgaten zijn beiden vrij. Hij steekt echter vol rommel die er langs alle kanten ingeworpen is. Dit verstoppen van rommel in bunkers is de kanten van Rattenpas wel een nationale hobby lijkt het. Bunker A26 verkeerd in net dezelfde staat.
 • De bunker heeft geen directe sporen van strijd.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 66.426,27 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 66.926,27 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Volg Rattepas komende van de Rollebaan. U ziet A27 liggen op uw linker kant in het veld.
Bijhorende foto's
Originele terreinschets waar de bunker A27 zou worden gebouwd. Merk op dat de bunker nooit gebouwd is waar hij hier staat aangegeven. Ook is de vuurrichting anders dan deze die hij uiteindelijk heeft toegewezen gekregen.
Hiernaast ziet u een originele studie om de bunker A27 uiteindelijk voor de bouw van de bunkerlinie op een andere plaats te bouwen alsook van vuurrichting te wijzingen. Origineel zou de A27 Zuidoostelijk vuren om zo samen met Av6 en A29 de zone van de zuidelijke velden en de zone van de Kasteelstraat onder vuur te nemen. Uiteindelijk werd beslist de bunker A27 iets zuidelijker te bouwen (andere kant van Rattepas in het veld). Hij kreeg dan ook een gewijzigde vuurrichting zodat hij samen in hoek stond opgesteld met A25.
Gewijzigde situatieschets van het terrein die wel degelijk overeenkomt met wat er ooit werd gebouwd.
Origineel grondplan van deze bunker. Merk vooral op hoe de achterkant van de bunker volledig rechtlijnig werd uitgewerkt om het geheel het uitzicht van een zo goed als vierkant huis te geven.
a27
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. De bunker had zoals u kunt zien, vrij grote puntgevels en een vrij stijl dak.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan.
Deze boerderij staat op het kruispuntje als men afdraait van de Rollebaan naar Rattepas. Deze boerderij stond model als camouflagevoorbeeld voor deze bunker. De boerderij zal ondertussen wel al zwaar gerenoveerd zijn, en ze zal al niet meer het volledig originele uitzicht hebben van vroeger. De types van ramen zijn ook wel typisch voor deze die men op de bunkers aanbracht.
a27

Zicht op de bunker zoals hij er al in 1995 uitzag. Het is ook zo een van die bunkertjes dat in de laatste tientallen jaren nog nauwelijks is gewijzigd van uitzicht. Toen was de geelbruine kleur nog vrij fel aanwezig. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Achterkant en de rechter zijkant. De bunker heeft verschillende mooie valse ramen. Volledig achteraan zelfs een typisch rond raampje voor die tijd. De achterhoek die u nu ziet was volledig weggestoken achter een valse baksteenmuur om de bunker een praktisch vierkant uitzicht te geven.

a27
Vooraanzicht op de bunker. Bij deze bunker zijn zelfs de vensterbanken volledig uitgewerkt in beton, mee met de raamafwerkingen. U ziet hier en daar nog de originele geelbruine kleur wat doorkomen.
a27
Achteraanzicht en linker zijkant. Het toegangssas is nog grotendeels dicht. De buitenmuur liep ook hier volledig door zodat ook deze hoek volledig was weggecamoufleerd.
a27
Binnenzicht via het gedeeltelijk geopende toegangssas op het rechter schietgat. Men snapt nauwelijk hoe alle rommel die in deze bunker te vinden is, er ooit is ingeraakt.
sluikstort in bunker
Zicht op linker schietgat via toegangssas.
Binnenzicht door het rechter schietgat naar binnen in de bunker.
doordat het toegangssas letterlijk tussen de twee mitrailleurkamers uitkomt achteraan, kan men vrij eenvoudig de ganse bunker fotograferen aan de binnenkant door het beperkt geopende toegangssas en de beide schietgaten. Hier in elk geval een goed zicht op het toegangssas vanuit het rechter schietgat.
Zicht op het bunkertje en zijn vuursector vanop Rattepas, anno 2011. Iets dieper ziet u de elektriciteitspalen van de Kasteelstraat.
 
Vorige (A26)
Vorige (A26)
Volgende (A28)
Volgende (A28)