Bunkernummer
A28
Oud Bunkernummer
FMO6
Lokatie
Moortsele
Toegankelijkheid
Bunker is afgebroken, niet meer van toepassing.
Aantal kamers
1 kamer met achteraan een sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid- Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het geheel was ommuurd met baksteen.
 • Het schietgat was afgesloten met 2 luiken in verzinkt plaatijzer. Op dit plaatijzer waren houten ramen gekleefd. Dit waren luiken van elk 0.50m x 1.40m (BXH) in Noors Rode den en openend in 2 richtingen.
 • Volgens het bestek had dit bunkertje nog 1 vals raam. In praktijk was er zowel links als rechtes nog een vals raam terug te vinden. Deze waren uitgewerkt als een plaat van 1.00m x 1.40m (BxH) in verzinkt plaatijzer. Op dit plaatijzer was dan een in Noors rode den, houten raam, gekleefd.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in Rode Noorse den als een zadeldak.
 • Dit werd dan bedekt met rode Boomse pannen.
 • De toegangsput voor het eigenlijke toegangssas was afgesloten met een metalen valluik van 0.90m x 0.80m.
 • In het toegangssas zat een sterfputje.
 • Het bunkertje moet praktisch origineel een gelijkaardig uitzicht gehad hebben als het bunkertje dat er vrij kort bijstond, namelijk AV6. Dit is echter ondertussen eveneens afgebroken.
 • Het had het uitzicht van een gemetst stalletje met een zadeldak in rode boomse pannen.
 • Structuur.
 • Eén kamer en een sas.
 • Het bunkertje was voorzien voor het opstellen van 1 mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het was een voorliniebunkertje tussen Muntekouter en Betsberg tussen AV6 (580 m) en A29 (50 m). Hij was in hoek opgesteld met A29 om zo een groter gezichtsveld en vuurbereik te hebben.
 • Naast de standaard voorziene opstelling van een Maximmitrailleur was deze bunker ook voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Van dit bunkertje bestaan er ook twee versies van bouwplannen. Het verschil tussen de eerste versie en de herziening zit hem in de kant achteraan waar men de toegang van de bunker heeft voorzien. Deze is volledig gewisseld. De bunker is in zijn geheel hierdoor zo goed als gespiegeld gebouwd van wat op het originele bouwplan stond.
 • De bunker stond op een groot perceel dat verkaveld werd. Er staat nu reeds een huis gebouwd op het perceel ernaast. De bunker is afgebroken in 2006 om plaats te maken voor een eventuele tweede woning. U kunt nog gemakkelijk de resten van de funderingen zien zitten die tot op heden niet mee uitgebroken zijn. De vraag blijft natuurlijk ondertussen of het uitzicht voor de woning nu beter is zonder of met het bunkertje. Heden is er uiteindelijk toch een zeer rommelige plek achtergebleven waar ooit het bunkertje stond.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 39.575,55 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 39.825,55 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • U volgt het wegeltje met de naam Tramplein komende van de "Van Thorenburghlaan". U passeert op de linker kant voor een café met naam "Het Neerhof" de bunker A29.
 • Aan de kleine rotonde iets verder draait u linksaf in de "Tramstraat". U ziet kort achter de bocht de plaats waar A28 ooit stond aan een betonnen funderingsplaat die nog altijd in de grond steekt.
 • Er is voorlopig nog altijd allerhande rommel op deze plaat gestapeld. U ziet ook nog wat resten van gewapend beton en betonijzer naar boven steken.
Bijhorende foto's
Originele grondplan van het bunkertje. Bij dit ontwerp zit de ingang links achteraan met een bijhorend beperkt oreillon om de ingang te beschermen.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan.
Dit is de herziening van het grondplan. Merk op dat het bunkertje praktisch volledig is gespiegeld. De toegang en het oreillon zitten ditmaal aan de rechter kant van de bunker. Hierdoor is de bunker zeer identiek geworden aan de iets verder gebouwde bunker Av6.
Herziening doorsnede AB
Herziening doorsnede CD
Op deze luchtfoto van rond 2001 kan men nog duidelijk het bunkertje A28 zien staan. De woning die nu naast de restanten van de funderingen van het bunkertje staat, is zelfs nog niet gebouwd.
a28
Dit is een van de weinige foto's die nog van dit bunkertje te vinden zijn. Men ziet duidelijk dat het zoals zovele bunkertjes van bruggenhoofd Gent, volledig weggericht is van de weg achter zich. Het was op het moment van zijn afbraak al praktisch vergaan tot een kale blok beton. De foto's dateren van rond 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
vooraanzicht bunker A28 te Moortsele collectie Guide De Jong
Detail van het schietgat en een beperkt zicht op de linker zijkant die wel nog wat restanten had van zijn baksteen camouflage. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Foto van de afbraak van dit bunkertje in 2006. (Foto: Dirk De Ganck)
a28 voorliniebunker afbraak externe foto
Hetzelfde uitzicht zonder de bunker getrokken vanaf de lokatie waar het bunkertje ooit stond.
a28
De restanten van de funderingen van het bunkertje zitten heden nog altijd in de ondergrond (en steken zelfs nog zo goed als boven gelijk met het maaiveld). Jammer genoeg heeft de originele lokatie waar de bunker ooit stond, heden veel weg van een stortplaats van allerhande restanten van bouwmaterialen. Ik vraag mij dan ook af wat er nu het lelijkst was, de bunker of de rommel die er nu ligt.
a28
Hier en daar ziet men nog wat betonijzer naar boven steken dat nog altijd deel uitmaakt van de fundering die amper tot onder het maaiveld werd verwijderd. Indien men op het perceel wenst te bouwen, boven deze plaats zal in elk geval nogmaals bijkomend een gedeelte van deze fundering moeten uitgebroken worden.
a28
 
Vorige (A27)
Vorige (A27)
Volgende (A29)
Volgende (A29)