a36
 

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

De klucht van een bunkerrenovatie te Gijzenzele (in het kader van 70 jarige herdenking mei 1940 te Gijzenzele)Dirk De Ganck

Dit is een beschrijving en tevens een openbaar maken van schandalige praktijken betreffende wat moet doorgaan als een bunker in originele staat te herstellen. Ik wil het publiceren als bewijs van hoe een dergelijke renovatie zeker niet hoeft te gebeuren.

De ganse polemiek is begonnen toen men in het najaar 2009 in Gijzenzele is begonnen met het bunkertje A36 volledig vrij te maken om hem te pogen in originele staat te herstellen. Vrij kort daarop ontstond een website van Gijzenzele uit met onder adere veel aandacht voor de bunkers op hun eigen gemeente. Reeds hierop was duidelijk te merken dat er serieus veel informatie gebruikt was van op de website www.bunkergordel.be zonder echter ook maar één link te leggen naar de bron van hun informatie (ondanks praktisch identieke zinssnedes, zo goed als letterlijk overgenomen). Ik heb letterlijk gewacht tot effectief een zuiver bewijs werd geleverd van het overnemen van materiaal dat enkel vanaf mijn website kon gevonden worden omdat het eigen interpretaties en ondervindingen waren. Op die manier kon ik hen er letterlijk toe verplichten minstens een bronverwijzing te maken naar hun bron van gegevens. Dit leverde onderstaande polemiek op die op zijn beurt jammer genoeg nog een gans aantal anders schandalige praktijken aan het licht bracht. Lees onderstaande info als leervoorbeeld hoe een dergelijke renovatie best zeker niet gevoerd wordt.

Eerste mail van www.bunkergordel.be in verband met de vraag ten minste een link te leggen naar de bron van hun materiaal op hun eigen website gebruikt. (25/5/2010)

Beste(n)

Ik kwam deze avond langs uw (in originele staat herstelde) bunkertje
A36 langs de Kerkstraat in Gijzenzele.
Sinds enige weken staan op de website www.bunkergordel.be iets meer details over hoe de bunker er origineel heeft uitgezien.
Tot mijn verbazing moest ik vaststellen dat er toch vrij vlot gebruikt gemaakt is van de bijkomende informatie die op deze wijze kon worden verkregen en in feite tot heden als enige bron www.bunkergordel.be had, oa het correcte uitzicht van de luiken dewelke origineel gewoon geschilderd waren als luiken zonder meer.
Jammer genoeg wordt er op gans de website www.gijzenzele.be met geen enkel woord gerept over de website waar heel wat informatie werd verzameld om uw eigen info over de bunkertjes aan te vullen.

Daar ikzelf van uw venootschap al enkele keren te horen kreeg niet voldoende aandacht te besteden aan correcte bronvermeldingen, zou in dit geval een correcte bronvermelding of verwijzing naar uw helpende bron wel op zijn plaats geweest zijn.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Een meer dan schofferend antwoord van onze experten uit Gijzenzele (26/5/2010)

Om de onderstaande Gijzenzeelse woede-aanval misschien beter te begrijpen, is het misschien wel leuk om te weten dat op de websitepagina met de bunkerfiche van bunker A36, ik de personen die deze zogezegde renovatie uitvoerden, beticht heb van het ontvreemden van originele chardomes uit andere nog intakte bunkers om deze dan in hun halve replica te gaan monteren (en dan nog te gaan pretenderen dat ze deze zelf hebben nagemaakt). Ps. De aanteigeningen staan nog altijd te lezen op dezelfde webpagina.

Beste MIJNHEER Van de Sijpe

Na betichting van diefstal, vermelding van onjuiste gegevens, en ik kan nog even verder gaan (maar dit heeft toch geen zin....) wil ik U toch het
volgende mededelen:

1. Het ganse project heeft als doel de bevolking een beeld te schetsen van"hoe zou er een bunker kunnen uitgezien hebben in 1940...."
2. U gaat nu antwoorden van: dit had U zo moeten vermelden...
3. De codex ruimtelijk ordening..... om deze reden hebben wij moeten kiezen voor de alternatieven, die wij ook gebruikt hebben voor deze realisatie. Wij hebben dit alles gerealiseerd met GOEDKEURING VAN DE HOGERE OVERHEID. En dat er fouten in het project zitten, daar zijn wij ons van bewust..... en een ganse wetgeving uitleggen aan de bevolking heeft al evenmin weinig zin.
4. Bronvermeldingen zijn inderdaad van toepassing maar daar kent u gewoon alles van want u hebt in het verleden al heel wat info van uw site moeten verwijderen....

Beste MIJNHEER Van de Sijpe, u bent inderdaad "de bunkerkenner" van het TPG. En ik heb alle respect voor kenners, maar voor iemand die binnensluipt in bunkers (op privé terrein) en dan nog TOTAAL VERKEERDE INFO VAN DIEFSTAL op zijn site plaatst, heb ik dit niet.
Of vermeldingen van "het verdwenen sterfputje". Terwijl u niet eens weet of er wel een putje aanwezig was en of wij niet gegraven hebben om het te vinden...
U bent zo'n groot kenner dat u een kopie van een affuit niet kan onderscheiden van een nagemaakt.... en ons dan nog beschuldigen van diefstal uit de A 38. Misschien, en u hoeft zich geen zorgen te maken, we hebben een kopie van uw site (dit als bewijs van de betichting van diefstal), moeten wij dit aan het parket doorspelen. Gewoon ter info - beschuldiging van diefstal ZONDER bewijzen.

U mag gewoon de grooooooootste zijn en daarmee stop ik alle verdere
commentaar op uw mail.

Ik heb deze week van nogal wat mensen een proficiat gekregen voor het totale project. U kan dit gewoon niet verdragen. Arme arme man leef gewoon verder maar hou uw kritiek ivm copywrite edm. voor u of informeer u beter...

Als dit uw manier is van werken.... denkt ge dat ik niet weet waar Abraham de mosterd haalt.... of bent U echt zo naïef - de archieven van het KLM zijn open voor iedereen .... ook voor diegene die alles krijgen en geen moeite doen om het zelf te halen.

Nogmaals, beste Mijnheer Van de Sijpe, ik denk dat u het onderscheid niet beseft tussen mensen welke een poging doen om iets te realiseren en iemand die gewoon ..... och ik zwijg gewoon.....

Met vriendelijke en afsluitende groet

De mensen van Gijzenzele

www.bunkergordel.be meer dan op zijn tenen getrapt betreffende de voor hun renovatie gestolen chardomes uit andere nog intakte bunkers van bruggenhoofd Gent. (30/5/2010)

U begrijpt allicht ook dat mijn woede in hoofdzaak niet te maken heeft met het overnemen van materiaal zonder de bronnen te vermelden maar vooral met de schandalige praktijken van ontvreemden van materiaal in vaak veel meer intakte bunkers om ze dan in een klucht te Gijzenzele opnieuw te gaan monteren. Als dit niet ingaat tegen elke vorm van het bewaren van erfgoed....

Als men mij dan ook nog gaat betichten van het "niet herkennen" van namaak en echt, drijft men mij tot het uiterste. Ik ben in de directe omgeving op zoek gegaan waar de betreffende chardomes zijn ontvreemd. Eén van de twee heb ik in elk geval kunnen terugvinden. Hieronder het relaas dat hen niet zulks een leuke herinnering zal bezorgd hebben.

Beste Mr Dirk.

Mocht ik van u zijn,
Zou ik in het vervolg misschien spreken in mijn eigen naam en niet meer
voor gans Gijzenzele.
Ik denk niet dat alle Gijzenzelenaren met uw praktijken willen vereenzelvigd worden.

Hierbij de foto's van de bunker A24 met ontvreemd chardome, heden terug te vinden in Gijzenzele,
Van vooraan de bunker A36 gekeken, rechter kamer. (deze waarop u de metalen plaat monteerde).

Uit welke bunker het tweede chardome ontvreemde, ben ik tot op heden nog altijd aan het uitzoeken en heb ik allicht ook gevonden. Toch wel heel toevallig dat ik sinds deze polemiek lopende is, ik niet meer binnen mag bij de eigenaars van dat bunkertje om het effectief te chequen. Allicht kregen ze van onze vriend Dirk de orders nog zo weinig mogelijk geïnteresseerden binnen te laten om ook dat tweede schandaal niet aan het licht te laten komen. De dag dat ik het 100% zeker kan bevestigen, laat ik het via de website zeker weten. De foto van de binnenzijde met zijn chardome in, is in elk geval in mijn bezit... (gecorrigeerd fragment op 17/07/2015)

foto2 gedemonteerde chardome voor uw bunker A36 alvorens te monteren.

foto6 foto genomen door het schietgat van bunker A24 (in 2007 met heel duidelijk uw zelfgemaakt chardome, Probeer misschien op de witte vlekken te letten die 100% identiek zijn...)

 

foto7 en 8: Hetzelfde bunkertje, zelfde schietgat, let op achtergrond (heden 31/5/2010), mocht u twijfelen of dit dezelfde lokatie is, let op de restanten van het tablet T naast de deur naar het sas, duidelijk hetzelfde anno 2007 en heden 2010. Enig verschil "Chardome is weg...."

foto11: Binnenkant met restanten afgezaagd chardome, juist boven waterspiegel.
dit verklaart ook meteen waarom het chardome zo laag is.
Vervelend dat men door het aanwezige water niet kon afzagen tegen de grond zeker....

Het tweede chardome was jammer genoeg te roestig onderaan de poten en daarvoor hebben we allicht ook nog een tweede bunkertje verkracht...

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Antwoord van een in het nauw gedreven hond. (31/5/2010)

Beste MIJNHEER Van De Sijpe

Stop met deze betichtingen. IK of WIJ hebben geen enkel affuit gestolen en
zullen dit ook NOOIT doen.
Als u dit blijft beweren dien ik een klacht in bij het parket!!!!

EN IK MEEN HET !!!!!!!!

Laatste antwoord van de website, omdat men toch wat slordig begon te worden in het afsluiten van mailtjes, en het nu toch echt wel leuk begon te worden. (31/5/2010)

Beste

Voldoet onderstaande foto's als bewijs voor de ontvreemde chardomes....
De bunker was inderdaad niet A38 te Gijzenzele, deze heeft zijn chardomes inderdaad nog. Ze komen 99% zeker uit de bunker A24 te Munte (Asselkouter)

Moet ik nog eens gaan kijken of geeft u zo toe....

Ik kan alles zien wat ik ook op uw chardome kon zien.
Let op de witte lijntjes en vlekken, ze zitten perfect op dezelfde plaatsen, zelfs het gaatje
op de bovenregel zit perfect op dezelfde plaats (wel moeilijker te zien daar daar het vol zit met stof en vuil maar als u goed kijkt is het lichtjes te zien....

Toch heel toevallig.
Misschien zou ik u beter gaan aangeven bij de politie in plaats van u mij...

ps1. Het ergste is nog dat deze bunker voor de winter is gekraakt terwijl hij
was afgesloten door natuurpunt als vleermuizenproject. Het deurtje is geforceerd
door vandalen of mensen die bunkers renoveren....

Ook is meteen verklaard waarom de ontvreemde chardome onderaan zo een schijn van roest heeft omdat het chardome grote stukken van het jaar heeft in het water gestaan met zijn poten.

Mischien moet ik uw activiteiten eens doorgeven aan de mensen van natuurpunt of doet u
dit ook wel zelf...

ps2. Het is niet omdat bepaalde zaken nog niet op de website staan dat ik er geen foto's van heb.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Dat er in Gijzenzele schandalige praktijken zijn toegepast als het over het bewaren van erfgoed gaat, hoef ik u allicht na bovenstaande mails niet meer te bewijzen, vermoed ik. Ik zal er allicht ook de komende jaren niet gevraagd worden in verband met alles wat te bunkers betreft (alles blijft dus hetzelfde als nu). Anderzijds is onderstaande foto ook misschien nog leuk om op deze pagina te zetten. Dit is een foto van de eerste bunkerwandeling te Kwatrecht-Melle op 13/12/2009. Toch merkwaardig dat de personen die nooit iets te zien hebben met www.bunkergordel.be, juist op die wandeling aanwezig zijn (goed verstopt op de achtergrond en zeker geen contact makend met de gids). Deze foto dateert dus van een 5 tal maanden voor de polemiek startte.

Dirk De Ganck

PS 1. Tot op heden ben ik nog altijd aan het wachten op die mensen van het parket ondanks alles wat Mr Dirk De Ganck in zijn mails en in het openbaar nog altijd over mij uitkraamt als het is om zijn vel te redden in deze volgens mij voor hem meer dan verloren zaak.

PS 2. Ondertussen kwam mij ook al eens ter ore dat bij de renovatie van de bunker A36 nog een probleem is opgedoken. Zo zou het plaatsen van een dak op deze bunker volgens locale verplichtingen,onderdanig geweest zijn aan de aanvraag van een vergunning (die er niet voor zou bestaan). In theorie zouden zij dus in feite VERPLICHT zijn de ganse constructie opnieuw te verwijderen wegens illegaal bijgebouwd.