a42
 
Bunkernummer
A42
Oud Bunkernummer
AW8
Lokatie
Wetteren
Toegankelijkheid
Bunker is volledig vrij maar afgesloten om vandalisme te vermijden
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers, een koepel en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Wetteren, Sectie G, kadastrale perceel 960a (deels)
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk landbouwgrond onteigend van het perceel G960a ter grootte van 1 are 68 ca. Dit perceeltje lag in de noordwestelijke hoek van een smal en lang perceel landbouwgrond van in totaal 54 are 90 ca.
 • Het perceeltje sloot direct aan tegen de toen ook al bestaande Windmolenweg die toen gewoon doorliep over wat nu bekend is als Neerhonderd. Deze weg Neerhonderd liep toen letterlijk tot bij het toenmalige munitiepark van Kwatrecht en liep er dan langs de oostzijde rond.
 • Er is dus voor dit bunkertje nooit sprake geweest van bijhorende erfdienstbaarheden omdat het direct met zijn domeintje aansloot bij de openbare weg.
 • Bovenstaand terrein was toen nog eigendom van Mr Carolus Verstraeten, ere notaris en ex burgemeester van Gavere.
 • De akte voor de verkoop van het perceel werd verleden op 17 september 1934 voor de prijs van 1200 BEF.
 • De akte bevatte geen clausule voor jaarlijkse intresten.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het toenmalige landbouwperceel G960a heeft ondertussen wel al wat herverkavelingen gekend wat duidelijk te zien is aan de huidige indexen bij de percelen die allen als basisnummer G960 dragen. Er is heden nog 1 groot landbouwperceel G960n en 1 kleiner perceeltje G960m waar de bunker heden nog opstaat. Dit laatste perceeltje is nog identiek met wat ooit in 1934 voor deze bunker werd onteigend.
 • In 1961 was de bunker zelf nog altijd niet opnieuw verkocht omdat de originele eigenaar nooit interesse heeft gehad de bunker met beperkte bijkomende grond opnieuw over te kopen van de Belgische staat. Toen was hij dus nog altijd staatseigendom.
 • Op 14 Oktober 1998 werd de bunker met bijhorend perceeltje grond van nog altijd 1 are 68 ca verkocht aan de gemeente Wetteren verkocht voor de prijs van 2500 BEF voor het oprichten van een mini-museumpje ter herdenking van wat zich in de meidagen '40 hier afspeelde.
 • Wel diende de gemeente Wetteren nog de kosten voor het opstellen van de akte en bijhorend bodemattest door OVAM te betalen, wat in dit geval voor wat dat bodemattest betreft neerkwam op 1000 BEF. Dit bijhorende bodemattest was dus opnieuw een zeer nuttig document want hierop stond vermeld dat er van dit perceeltje G960m geen gegevens gekend waren terwijl het ooit deel uitmaakte van het toenmalige munitiepark van Kwatrecht. De ondergrond stikt er nog altijd van niet ontplofte munitie en vooral veel gifgasgranaten. Over een perceel dat ooit deel uitmaakte van dit munitiepark dan een attest afleveren met de vermelding dat er geen info van gekend is voor wat betreft mogelijke verontreinigingen?
 • Dit munitiepark Kwatrecht was ooit 11 hectare groot. 7.6 hectare werd hiervan volledig gescreend en allicht vrij volledig ontdaan van tuigen. 1.5 hectaren is peilingsgewijs onderzocht en ontdaan waar toen tuigen werden gevonden (lees zeer onvolledig dus). Aan de overige 3 hectaren is men zelfs nooit gestart met ruimen. Persoonlijk vrees ik trouwens dat de terreinen bij de bunker aansluitend, horen bij het nooit geruimde gedeelte want enkele meters verder slaan de metaaldectoren uit in alle richtingen. Wat men er op amper 0.5 meter diep vindt bij detectie zijn obussen, obussen en nog eens obussen. Meestal liggen ze in rijen gestapeld en zijn de kuilen ooit gewoon dichtgeduwd om ze zo aan het zicht te onttrekken. Als je dan weet dat er op die ontruimde gedeeltes alleen al 3500 ton munitie werd ontruimd en dan lever je een attest af voor een perceeltje dat er origineel deel van uitmaakte van een van de grootste munitiedumpen in de buurt van WOI met de melding dat er geen gegevens gekend zijn? Sorry, dan vraag ik mij af wat het nut van een instantie zoals OVAM is en waarom daar dan ooit 1000 BEF diende voor betaald te worden.
 • De voorwaarde er een mini-museumpje van de maken, zorgde ervoor dat de gemeente Wetteren op deze verkoop nooit registratierechten heeft moeten betalen. Het is dan wel jammer te moeten vaststellen dat de eerste noemenswaardige pogingen aan deze voorwaarde wat te voldoen, dateren van rond 2014 toen deze website er zich wat is gaan mee bemoeien en het onderhoud van het terreintje op zich is gaan nemen. De gemeente Wetteren trok zich daar ondertussen al lang niets meer van aan en wist zelfs allicht nog amper dat ze deze bunker ooit hadden gekocht.
 • De wijze waarop de bunker heden ten dage kan teruggevonden worden, is dan ook volledig los te bekijken van de gemeente Wetteren en financieel volledig gedragen en uitgevoerd door de bezieler van deze website op de nog aanwezige deur na.

Ruime onteigeningsschets

In dit geval betreft het een zeer licht afgedrukte onteigeningsschets zoals deze te vinden was bij de originele akte horende bij de verkoop van deze bunker. Je ziet het onteigende perceeltje liggen in de noordwestelijke hoek van het perceel, aansluitend bij de toenmalige Windmolenweg. Deze liep recht naar het toenmalige afgespannen terrein van een bos afgespannen als een gedeelte van het munitiepark Kwatrecht.

Detail van de onteigeningsschets

Op dit detail horende bij dezelfde akte zie je het origineel onteigende perceeltje in detail uitgetekend.

Schets zoals terug te vinden bij documenten horende bij de wederverkoop van het perceeltje in 1998.

Het desbetreffende perceel was toen nog zo goed als identiek met wat er origineel ooit te zien was op de onteigeningsakte.

Actuele kadasterschets anno 2022.

Men ziet duidelijk nog altijd de bunker op een identiek klein perceeltje als ooit onteigend. Dit draagt heden kadasternummer G960n. Wat heden voor de rest nog overblijft van het grotere landbouwperceel is perceel G960m.

Ruime Kadasterschets anno 2021

Op deze ruimere kadasterschets, kon je origineel 3 bunkers die onderling met elkaar in hoek waren opgesteld zien liggen. Eentje ervan wordt moeilijk omdat hij reeds lang gesloopt is.

Naar de linker onderhoek toe, zie je de bunker A41 liggen, rechts van het huidige dodenhuisje van het kerkhof van Kwatrrecht.

De zware bunker S8 lag op het kleine open perceeltje tegen de steenweg, vrij centraal op de foto.

In de rechter bovenhoek zie je opnieuw de bunker A42 liggen.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • Rijdt komende van de Zuidlaan de industriezone van Kwatrecht op via de Biezeweg. Draai kort daarna links af in de weg met naam Neerhonderd op deze industriezone. Deze weg maakt een lus op het industrieterrein.
 • De bunker staat op het uiteinde van deze lus op uw linker kant.
 • De bunker kan ook bereikt worden via een kleine parallelweg met de Brusselsesteenweg, de Windmolenweg. Hierop komt een heden met paaltjes afgesloten wegeltje uit, dezelfde naam dragend.
 • De bunker ligt rechts van dit wegeltje, juist voorbij de paaltjes.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is een voorliniebunker tussen de steenweg Aalst-Gent en de Schelde zeer kort opgesteld bij de steenweg. De dichtstbijstaande bunkers zijn A41 (205 m), S8 (70 m) en AV15 (325 m).
 • De bunker A42 vormde een kleine cluster met de bunkers S8 en A41.
 • Bijkomend was hij in hoek opgesteld met de bunker Av15 zodat ze samen een groter en kruisend vuurgebied hadden.
 • De bunker A41 vuurde over de open velden richting Brusselsesteenweg, parallel met de wegel Kele. De zware bunker S8 bestreek dan de steenweg Brussel-Aalst, komende van het Bourgondisch Kruis. De bunker A42 op de huidige rand van de industriezone Neerhonderd, nam dan juist achter de laatste bewoning aan de overzijde van de steenweg, de toen oosten-zuidoosten gelegen velden (nu industriezone) onder vuur.
 • De bunker Av15 waarmee de bunker A42 in hoek was opgesteld had een Zuid-Zuidoostelijke vuurrichting en nam dus letterlijk de toenmalige velden in de richting van het Bourgondisch kruis onder vuur.

Oude luchtfoto anno 1971

Op deze oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je de bunker A41 met enige moeite liggen als een donkerdere plekje juist linksboven de hoek van het zeer donkere veld. Daarboven bevindt zich het kerkhof van Kwatrecht.

Ook de bunker A42 is er op te zien aan de overzijde van de steenweg in de bovenhoek links van een lang bleekgrijs veld. De industriezone is daar dus nog niet bestaande.

De zware bunker S8 zal ook rond die periode op de steenweg al gesloopt zijn.

Het donkere bos in de rechterbovenhoek van de foto is wat er toen nog restte van het munitiepark te Kwatrecht.

Actuele ruime luchtfoto anno 2022.

Op deze foto zit de bunker A42 verstopt onder de bomen in de linker bovenhoek van het veld zichtbaar links van de U-turn van de industrieweg Neerhonderd.

De bunker Av15 stond ooit in de achtertuin van de firma Buysse Snacks, zichtbaar in de rechter bovenhoek van deze luchtfoto.

Structuur van het bunkertje:
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Tussen de twee kamers was achteraan een koepel.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs.
 • Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • De hoeken waren afgewerkt met baksteen en het geheel was gecementeerd met het motief van assestenen. Aan de achterzijde was nog een aparte schuinlopende camouflagemuur voorzien die niet echt de originele betonnen constructie volgde en bijkomend eveneens werd gecementeerd en hetzelfde assestenen motief kreeg als de rest van de bunker.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De beide schietgaten zaten verborgen achter houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Aan de buitenzijde waren hier bijkomend houten valse raamprofielen op bevestigd om het geheel toch zeer expliciet het uitzicht van ramen te geven.
 • Buiten de schietgaten had de bunker geen bijkomende valse ramen.
 • De bunker was voorzien van een vrij plat schilddak met een kleine klokketoren die de koepel diende te camoufleren.
 • De dakbedekking zelf bestond uit Eternietleien (het originele concept sprak eerst over een dak in dakpannen maar dit werd uiteindelijk uitgevoerd in leien).
 • Het toegangssas was uitgewerkt met een betonnen toegangstrap met onderaan in het sas een sterfput.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De observatiekoepel was van binnenuit bereikbaar via 9 ingebetonneerde metalen sporten.
 • Een gedeelte van de bunker zou mogelijks hebben verborgen gezeten achter een haag waarin een poortje zou zijn voorzien om het bunkerterrein via die weg te kunnen betreden. Het is onduidelijk en twijfelachtig of dit ooit zo is geweest bij deze bunker.
 • Vermoedelijk was het globale uitzicht dit van een assestenen bijgebouwtje bij een boerderij.

Bouwplannen horende bij deze bunker

Originele terreinschets horende bij de bouwplannen van deze bunker.

Op basis van deze schets zou het terreintje totaal niet afgescheiden geweest zijn van de rest van de kouter, allicht om niet teveel aandacht te trekken op een klein perceeltje met een gebouw op, wat al zou kunnen doen vermoeden dat het om een bunker ging.

Origineel grondplannetje van deze bunker. De toegangstrap is wel anders getekend dan origineel uitgevoerd. Dit werd in praktijk 90° gedraaid.

Doorsnede ABCD bij bovenstaand grondplan. Hierop is duidelijk te zien hoe de koepel werd gecamoufleerd als een klokketorentje. Deze plannetjes spreken ook reeds over asbestleien.

Dit is een van de weinige bunkers waar in het origineel concept al geen groter zadeldak werd voorzien maar van de eerste keer een vrij plat dak waar de koepel bovenuit stak.

Doorsnede EF bij hetzelfde grondplan.
Doorsnede GHIJ bij hetzelfde grondplan. Toch klopt hier iets niet. De schets laat vermoeden dat we een doorsnede zien van de bunker die gesneden wordt dwars door het toegangssas en de mitrailleurkamers, naar de achterzijde met de koepel kijkend. We zien duidelijk de koepel en zelfs de sporten getekend. Zoals hier getekend had men moeten kijken weg van de koepel en kon deze onmogelijk te zien zijn geweest. We zouden in dat geval op de schietgaten gekeken hebben. Als ze in de andere richting keken, zoals hier bedoeld, staat het toegangssas aan de verkeerde kant van het gebouw getekend.
Het vrij complexe dakplan horende bij deze bunker.
Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker is jaren lang gewoon vrij toegankelijk geweest, zelfs na de periode dat hij door de gemeente Wetteren in 1998 werd gekocht om in te richten als een klein museumpje, wat nooit is gebeurd.
 • Er hing jaren lang een herdenkingsbord aan met info over de soldaten van de 5e Linie die hier sneuvelden. Ik erger mij echter altijd dood aan herdenkingsmonumenten op plaatsen als deze alsof hier enkel soldaten van de 5e Linie sneuvelden. Alle respect voor deze eenheid maar zij waren zeker niet de enigen die kwamen hun leven geven.
 • De bunker stond echter al jaren in een buurt met nogal wat hangjongeren en dit veroorzaakte talrijke keren heel wat onrust rond deze bunker en de bunker veranderde geleidelijk aan in een illegale stortplaats.
 • In 2014 werd als actie van mijzelf als bezieler van www.bunkergordel.be de bunker geruimd van alle rommel, alleen al om de gemeente Wetteren eens te wijzen op hun verantwoordelijkheden rond hun eigen als musempje gekochte bunker.
 • De periode daarna werden er nog bijkomend wat aanpassingen gedaan om te vermijden dat de bunker in zijn toegangssas nog teveel water zou maken maar helaas was dit ruimen maar een tijdelijk iets want al snel veranderde hij opnieuw in een sluikstort en toonden de er rondhangende jongeren alvast geen enkel respect voor deze structuur.
 • In 2016 werd uiteindelijk door de gemeente Wetteren de bunker met een degelijke deur afgesloten wat alvast tijdelijk het vandalisme wat stopte.
 • Toen in 2017 het originele hangslot opnieuw werd gekraakt werd het originele concept door mijzelf eveneens aangepast naar een ouderwets stalslot dat de bunker tot op heden nog altijd heeft. Dit zijn eenvoudige sloten maar gelukkig zijn deze niet zo eenvoudig te kraken als dit in de meeste films wordt voorgesteld. Ditzelfde slot heeft de bunker nu nog altijd en het werd tot op heden nooit meer gekraakt, al werden daar wel al meerdere pogingen toe ondernomen..
 • In 2019 kreeg ik de gekke inval de structuur rondom wat te ruimen van overtollige tegen de bunker aanhangende grond en hem te verven als een wit geverfd assestenen gebouw met onderaan een zwarte plint. De kans dat deze bunker ooit zo is geverfd geweest is klein. Er waren echter zeker bunkers op de linie die zo geverfd geweest zijn maar allicht deze niet. Het verven werd ook beperkt enkel tot de zones waar nog camouflagemotieven van steen te zien waren, ook werden de vele projectielinslagen niet mee geverfd. Hierdoor werd het effect van een huisje in ruïne fel versterkt.
 • Omdat ook hier de landbouwer die de rest van de originele kouter bewerkte op de duur zijn planten zou gezet hebben tot binnenin de bunker, werd in 2020 tijdens een van de vele Corona-verveling momenten het bunkerdomeintje uitgepaald en afgespannen met draad. De draad staat zeker niet op de uiterste grenzen van het originele terreintje maar is maar zo groot gemaakt dat het bunkertje vrij bereikbaar blijft.
 • In de periode daarna kreeg de bunker sporadisch nog wel eens te maken met nieuw vandalisme en werd de draad nog wel enkele keren al dan niet doelbewust beschadigd maar dit is gelukkig vanaf 2021 - 2022 fel verminderd.
 • In 2022 werd als een laatste actie om nutteloos vandalisme te vermijden ook het gat van de koepel bovenop de bunker definitief afgesloten met een gerecupereerd putdeksel. Sindsdien is het rond de bunker letterlijk vrij rustig omdat hij zonder officieel binnen te gaan via de deur, intern totaal niet meer bereikbaar was.
 • Het bunkertje blijft dan ook heden ten dage op vraag nog toegankelijk en wordt sporadisch op aanvraag wel mee opgenomen in geleide wandelingen op de bunkerlijn.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Deze bunker heeft zeker mee in de voorlijn van de gevechten gestaan.
 • Hij bevat op alle zijdes wel projectielinslagen.
 • De zwaarste inslagen zijn te vinden langs de linker zijkant (kant uitkijkend op het Bourgondisch Kruis). Op die zijde vind je ook projectielinslagen van allicht Duitse PAK36.
 • Nabij het toegangssas zie je heel wat kleinere inslagen afkomstig van schrapnel door gebruik van de granaatwerpgaten.
 • Het is dan ook zeker een van de bunkertjes op de linie die zeker vrij zwaar in de meidagen bevochten is geweest.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Ook dit bunkertje is allicht in de meidagen 40 van Belgische kant verloren gegaan.
 • Het werd allicht eveneens bij meerdere tegenaanvallen soms opnieuw heroverd. Dit verklaart ook allicht de projectielinslagen die letterlijk te vinden zijn op alle zijdes van de bunker.
 • Een van de 2 uitgeschakelde Belgische Renault AGC -tanks bij een Belgische tegenaanval in de ochtend van 21 mei 1940, is allicht vrij kortbij deze bunker getroffen door Belgisch 47 mm geschut waarna deze de vlucht nam om pas in Zwijnaarde definitief te stoppen. Hierbij kwamen 2 inzittenden om het leven. Enkel de chauffeur overleefde de inslag en de vlucht.
 • Het bunkertje moet in elk geval dood en verderf gezaaid hebben aan Duitse kant hier in de buurt.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject A bedroeg origineel 71.904,11 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 72.212,86 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 102.512,86 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Interessante links voor deze bunker op het internet

Foto's van deze bunker

Oudste foto's allicht van rond 1987 - Collectie Jacques De Vos

In 1987 stond het bunkertje nog vrij verwaarloosd (zoals allicht de meeste bunkertjes toen) te verkommeren in een achterhoek van de toen nog maar opstartende industriezone Neerhonderd. De bunker lag toen op een kouter waar sparretjes werden gekweekt. De huizen op de achtergrond zijn de huizen langs de Brusselsesteenweg. (Foto: Collectie Jacques De Vos)
Vooraanzicht op de bunker die toen qua camouflage cementering nog vrij volledig was. Enkel boven het linker schietgat bleek toen al een gedeelte te ontbreken. Centraal tussen beide schietgaten was er onderaan eveneens schade te zien. (Foto: Collectie Jacques De Vos)
Detail van het rechter schietgat. (Foto: Collectie Jacques De Vos)
De linker zijmuur. Dit is de wand waar heden toch ook nog altijd zeer duidelijk een aantal zware projectielinslagen zichtbaar zijn. Hierdoor moet dus ook origineel bij de gevechten al cementering verdwenen zijn. (Foto: Collectie Jacques De Vos)
De achterwand van de bunker, ongeveer gefotografeerd vanaf de tuin van de heden dichtste bewoning bij de bunker. (Foto: Collectie Jacques De Vos)
Zicht van waar de wegel Windmolenweg overgaat naar de industriezone. Heden staan hier paaltjes. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

foto's van rond 1995 - Collectie Guido De Jong

In 1995 was de plaatselijke gemeentelijke dichter al voorbijgekomen en stonden op de het oreillon de woorden SEX MAJAK WENDY te lezen. Deze zouden nog jaren, telkens in iets meer afgebleekte versie, zichtbaar blijven. Wie deze Wendy is, is ook heden nog een bij deze bunker horend mysterie. De bunker stond toen op een steeds meer verwilderd en steeds meer verloederend gedeelte van deze kouter. De bunker en bijhorende grond was toen nog altijd eigendom van de Belgische staat. (Foto: Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de toegang en links de voorzijde uit dezelfde periode. De bunker was toen nog volledig vrij. (Foto: Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)

foto's van rond 2003 - Collectie Kris Vlaeminck

Vooraanzicht vanaf Windmolenstraat, kant industriezone. Ondanks dat de bunker in 1998 door de gemeente al was gekocht, was er in 2003 alvast totaal nog niets mee gedaan om daar op een of andere manier een klein museumpje van te maken. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)
Meer in detail, voorkant en rechter zijkant met de toegang tot de bunker. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)
Rechter zijkant met toegang. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)
Vrij identiek zicht. De bunker is wel in zijn totaal al het metselwerk aan de hoeken toen ook al kwijt. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)
Detail van de toegang met links het granaatwerpgat. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)
Achterzijde vanaf de Windmolenweg. Je ziet vooraan ook reeds de paaltjes die ondertussen verhinderden dat je nog met de auto kon doorsteken naar de industriezone. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)
Detail van de afgebrande koepel. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)

foto's allicht iets recenter dan 2003 - Collectie Kris Vlaeminck - Schoolbezoekje aan de bunker

Is van voor de periode dat ikzelf ben beginnen sporadisch gidsen hier in de buurt. Als er zich mensen de activiteit beter herinneren en deze meer specifiek kunnen plaatsen, geef de info gerust door op info@bunkergordel.be

Twee fotootjes van een begeleide rondgang aan onder andere dit bunkertje met een groepje leerlingen van een school. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)
Tweede foto van dezelfde rondgang. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)

Eerste eigen prospecties 2006 - 2007

Dit is de wijze waarop het bunkertje bij eigen eerste prospecties in de periode 2006 - 2007 in het zicht kwam. Er is in feite weinig veranderd ten opzichte van de foto's van bv 2003 behalve dat er ondertussen boven de toegang van de bunker een infopaneel werd geplaatst.
Vooraanzicht van de bunker met de 2 schietgaten origineel gecamoufleerd als valse ramen.
Vooraanzicht
Vooraanzicht en linker zijkant. Merk op hoe op ongeveer 10 jaar tijd de op de bunker aangebrachte verfkrabbels reeds zijn afgebleekt. De linker zijkant is de zijde die het meest sporen draagt van de strijd in mei 1940.
Detail van linker zijkant. De zwaarste inslagen zijn terug te vinden aan de linker zijde waar zeker 1 zware treffer te vinden is van Duits PAK36 geschut.
Detail van deze zwaarste projectielinslagen. Ze liggen allicht ook aan de oorzaak van het afbrokkelen in dit geval van de cementering die op het beton werd aangebracht met het assestenenmotief.
Achterzijde van de bunker
Rechter zijkant met toch nog fraaie toegangscomplex met trap
Detail rechter zijkant met toegang
Detail van het originele infobord dat aan de bunker hing. Als ik eerlijk mag zijn, erger ik mij dood aan dergelijke teksten. Waarom wordt hier precies het beeld geschets alsof hier enkel Belgen sneuvelden van de 5e Linie. Bijkomend valt dan nog meer te betreuren dat zelfs het gemelde aantal gesneuvelden van 5e Linie (als dat al juist te tellen valt) zeker niet klopt. Wat is dan ook nog eens de meerwaarde van gesneuvelde Belgen te liggen vergelijken met 216 gesneuvelde en gewonde Duitse soldaten. Ik stel mij bijkomend ook sterk de vraag waar men de info ooit heeft gehaald om aan dat getal 216 op dit paneel te komen?
Een blijk naar het zeer rommelige toegangssas. Lnks nog een glimp van het granaatwerpgat naar dit toegangssas toe.
Binnenzicht in het toegangssas.

Letterlijk een blik naar binnen in de mitrailleurkamer aansluitend op dit toegangssas. Je ziet dat deze bunker aan de binnenzijde vrij grondig is ontdaan van al zijn ijzerwerk voor de Duitse oorlogsindustrie. Wel herken je vooraan tegen het schietgat nog restanten van extra sokkels voor het gebruik van Hotchkiss- en Coltmitrailleurs. Dit als variant op de standaard Maxim-mitrailleurs.

Bovenaan zie je ook nog 2 ronde gaten. Dit zijn ventillatiegaten.

Het rechthoekige gat bovenaan rechts, is een granaatwerpgat die uitkomt aan de voorzijde van de bunker tegen het maaiveld.

zijkant van deze mitrailleurkamer. Links zie je nog het granaatwerpgat richting toegangssas.
2 inwerpgaten voor handgranaten (eiergranaten) vertrekkend uit deze kamer. Links het granaatwerpgat ook zichtbaar op voorstaande foto. Rechts het granaatwerpgat dat uitkomt in het toegangssas en zich juist achter de gepantserde deur bevind aan de binnenzijde van deze kamer.
In het gangetje dat beide mitrailleurkamers verbindt, zitten nog de restanten van wat ooit een observatiekoepel was.
Men ziet nog duidelijk de sporen van afgebrande sporten van stijgijzers om de koepel te kunnen bereiken.
Zicht naar boven waar je uitkijkt op de restanten van een grotendeels weggebrande koepel.
Binnenzicht op de 2e mitrailleurkamer.
Rechter zijkant en schietgat.
Andere zijmuur in zelfde mitrailleurkamer.
Een blik naar buiten doorheen dit schietgat. Toen was er blijkbaar nog een haag tussen de weg en deze kouter. Deze is heden verdwenen.
Een blik op waar ooit de stalen koepel zat. Deze massieve stalen klok van meer dan 6 ton staal werd in 1941 in opdracht van de Duitsers weggebrand omdat er nood was aan staal voor de Duitse oorlogsindustrie.
Merk op dat dit wel een vervaarlijk gat is om in te sukkelen.
Op het betonnen dak nog de uitsparingen waar vroeger houten kepertjes in lagen waarop daarna panlatten werden bevestigd voor het plaatsen van het asbestleiendak dat deze bunker ooit moet hebben gehad.

Mei 2014. Kort voor jaarlijkse herdenking van de slag om Kwatrecht (die altijd deels voor deze bunker doorging).

Omdat het wel op mijn systeem begon te werken dat dit bunkertje waarvan de gemeente Wetteren bij aankoop in feite verplicht werd het te gebruiken als een soort mini-museumpje, totaal verwaarloosd werd, heb ik toen eens beslist het een volledige opruimbeurt te geven en al het afval letterlijk aan de toegang achter te laten Dat jaar waren er geen herdenkingen aan de bunker want men had allicht niet al te graag fotos van de herdenking met al die rommel bijkomend op de foto... De rommel werd achteraf door de gemeente wel degelijk opgehaald. De boodschap werd dus wel degelijk begrepen.

Het bunkertje stond toen nog permanent open. De rommel werd op de duur maand na maand erger. Vooral ook omdat er van alles wat er werd ingegooid, nooit iets werd geruimd. Ook begon toen het probleem met de hangjongeren alleen maar te verergeren.
Alle rommel die er bij de opruiming werd uitgehaald werd links van de toegang gestapeld. Het fijnere materiaal en modder en slijk kwam hier vooraan voor het trappencomplex te liggen.
Nogmaals het toegangscomplex
Zicht op afvalberg van uit het toegangssas.
De geruimde mitrailleurkamer juist achter het toegangssas.
Terugblik op middengang tussen de 2 mitrailleurkamers met links de koepel en rechts het toegangssas.
De tussengang
Detail van het toen ook totaal mee opgeruimde toegangssas.
Bij deze kwam ook de originele sterfput vrij. Deze was nog zeer intact.
Deze putjes van dit type zijn niet openmaakbaar. Het deksel zit letterlijk mee ingebetonneerd. Je ziet dat het putje wel degelijk nog werkt. Het water staat er nog duidelijk gewoon onder.

Juli 2014 - Ruimen en vrijmaken sterfputje

Helaas is bij dit type vierkantige sterfputjes geen openmaken mogelijk zonder het origineel te vernielen. Het zit letterlijk totaal mee ingebetonneerd in het originele beton. Vrijmaken betekent dus in dit geval ook noodzakelijk dat het bijkomend zal dienen aangepast en hersteld te worden.
Eerst kwam er heel wat slijk boven maar dan werd de ruiming interessanter. Er zaten heel wat zowel volle als lege kogelhulzen in deze sterfput.
Blik naar binnen in deze sterfput. Allicht heeft men ooit deze felbevochten bunker na de meidagen geruimd. Op de vloer zullen allicht massa's lege en volle hulzen gelegen hebben. Als ze deze ooit in dit toegangssas hebben geveegd, zijn er allicht heel wat hiervan in de spleten van deze sterfput gevallen. Ruimen zal niet meer mogelijk geweest zijn gezien deze niet kon geopend worden.
Dit is wat er aan kogelhulzen gereinigd uit deze sterfput werd gehaald.
Het gerepareerde vloertje met bijkomend een nieuwe afdekking van de sterfput die heden ten dage nog altijd perfect werkt.

Augustus 2014 - Ondanks geruimde sterfput, had de bunker nog altijd last van wateroverlast

Ondanks het ruimen en opnieuw werkbaar zetten van de sterfput, maakte het bunkertje via het toegangssas nog altijd water bij hevige regen. Dit was ook grotendeels te wijten aan beschadigingen aan dit trappenwerk waardoor heel wat slijkwater bij dergelijk weer steeds afliep naar dit toegangssas toe.

Situatie in het sas bij hevige regen. Soms kwam het zelfs gemakkelijk 10 cm hoger zodat het volledig ook intern in de bunker kwam te staan.

Laat het niet wegkrijgen van overtollig water door de band het grootste probleem zijn bij het proberen conserveren van dergelijke bunkertjes. Dit was dus een probleem dat zeker opgelost moest geraken.

Juli 2015 - Nieuw infopaneel maar vooral blijvend sluikstorten en totaal geen respect voor dit bunkertje

In 2015 werd als uitloper van de herdenking van 75 jaar mei 1940 het oude infopaneel (dat ondertussen al verwijderd was) vervangen door een meer informatief en historisch correcter infobord.

Helaas werd dit dus aangebracht op een bunker waar grotendeels opnieuw te koppelen aan een bende hangjongeren amper respect voor bestond. Hij werd bijkomend voortdurend met nieuwe rommel van spuitbussen bezoedeld, ook op het nieuwe infobord. Sluikstorten was ook opnieuw zijn lot. Triestig als je weet hoe hij een jaar voordien te vinden was.

Het ooit totaal geruimde toegangssas. Let op, ondanks deze toestand. Het sterfputje werkte nog altijd perfect.

De toegang tot de bunker.

Juli 2016 - Plaatsen van deurtje door gemeente Wetteren + reparatie beton toegangssas zodat water van omringende veld niet meer in deze put zou lopen.

Het ontbrekende stuk beton aan deze trappen, maakte dat modder en water van het veld voortdurend in dit toegangssas liep en hierdoor de bunker onder water zette.

Uitkofferen en volstorten met beton van dit betonnen balkje.

Gerepareerde toegangssas

Het deurtje stak nog maar net in de bunker of het werd al met blauwe verf beklad...

November 2016

Mooie sfeerfoto

Juli 2017 - De verveling slaat weer toe (het nutteloze bestaan van hangjongeren...)

Waar moet men zich mee bezig houden als de verveling toeslaat...
We zullen anders nog eens gaan betogen voor het klimaat?

December 2017 - vervangen zoveelste hangslot door kelderslot aan binnenzijde deur - wijslijk geen foto's van binnenzijde van de deur. Sinds deze wissel is de deur en het slot nooit meer opengebroken geweest. Ook plaatste de gemeente rond deze periode zoals al zo lang gevraagd een vuilbakje bij de bunker en werd deze mee opgenomen op de sluikstortronde van de gemeente Wetteren.

Het enige wat je heden nog langs buiten ziet, is een sleutelgat. Geen klink en de deur gaat langs buiten open. De Deurplaat is groter dan het er achter liggende gat, dus inbeuken is ook vrij hopeloos begonnen werk.
Ook staat er sindsdien een vuilbakje wat toch al heel wat sluikstorten scheelt.

Augustus 2019. Bunkertje meer vrijzetten aan zijkanten en opnieuw wit verven met zwarte plint onderaan. In eerste instantie werd dit gedaan zonder de zwaar gehavende achterzijde.

Zoals je hier kan zien, zou de boer van het bijhorende veld zijn mais tot in de bunker zaaien, mocht hij kunnen. Ondanks dat hij dus met zijn mais zo kort te zaaien totaal niet de grenzen volgt tot waar het bunkertje met bijhorende grond opnieuw van de staat werd overgekocht. Op die manier is het natuurlijk moeilijk dit bunkertje proberen vrij te houden. Hij is op de duur tussen de mais van 3 meter hoog nog amper te bespeuren.
Voorzijde van de bunker die op deze manier natuurlijk totaal overwoekerd geraakt. Voor het verven kon beginnen, diende eerst het onkruid en overtollige grond verwijderd.
nogmaals de voorzijde
Na beperkt afgraven grond voor de bunker, werd begonnen met hem effectief waar hij nog het steenmotief droeg en waar er geen schade was van projectielinslagen, wit geverfd. Deze bunker is allicht nooit echt wit geverfd geweest. Allicht was hij ooit roze-rood. Er zijn echter zeker bunkers geweest die deze kleuren droegen en dit wit, in combinatie met een zwarte plint onderaan, verft wel vrij gemakkelijk. Vandaar deze keuze.
Het Oreillon met eerste laag van 2 lagen verf die er ooit zijn opgezet.
Voorzijde
kant van de bunker naar de Windmolenweg gericht.
Zelfde zijde met eerste laag witte verf.
Het toegangssas.
De tweede dag startte met het verven van de eerste witte laag op de zijde gericht op de eerste woningen naast de bunker.
Ook hier zitten wel wat projectielinslagen.
Zicht vanaf de Windmolenweg.
Windmolenweg vanaf de andere zijde.
Zicht op achterzijde en rechter zijkant met toegang
Aan de voorzijde werden de verdikte randen rond de ramen ook meegeverfd in het wit. Men zal deze vroeger ook zeker niet geaccentueerd hebben. Deze waren gewoon dikker om de ramen en luiken die er nog in bevestigd werden niet naar buiten te laten uitsteken.
Gelijkaardig zicht en tevens de eindsituatie na 2 dagen ruimen en verven.
3e dag, verven plinten in het zwart en zetten 2e laag.
rechter zijkant
toegangssas
bunker met 2 lagen wit en zwart

December 2019. Bunkertje met de mais verdwenen.

Dit is de wijze waarop het aan3 zijdes geschilderde bunkertje vanaf dan gezien kon worden vanaf de Windmolenweg en de industriezone als de mais verdwenen was.

Kerst- en Nieuwjaarsverlof 2019. Bijverven 4e zijde van de bunker.

Het bleef toch storend dat deze zwaar gehavende zijde met heel wat sporen van de strijd uit mei 1940, niet mee met de rest was geverfd op de niet beschadigde gedeeltes. Dit werd nog bijkomend gedaan toen in het Kerst- en Nieuwjaarsverlof 2019.
Zetten 1e laag op dit gedeelte van de bunker.
Zwaar gehavende zijkant met heel veel projectielinslagen waarbij toch wel enkele zwaardere kalibers.
Vrij zware treffers op deze wand.
Bij deze volledig geverfde bunker.
Zicht vanaf de industriezone.

Mei 2020. Vrijmaken randen terrein en uitpalen domeintje rond de bunker

De palen voorzien om dit domeintje uit te palen omdat de landbouwer van de kouter waar de bunker ooit bijbehoorde, zijn planten letterlijk tot tegen de bunker blijft aanplanten zonder enig respect voor de bunker.
Voor alle duidelijkheid, de palen werden zelfs niet gezet op de eigenlijke bij de bunker horende grenzen. Wat werd uitgepaald is dus voor de boer zeker in zijn voordeel. Tegen de bestaande omheining met de dichtstbijstaande woning werd ongeveer haaks gewerkt, wat het originele terrein niet volgt. Probleem is dat daar een scherpe hoek vormen enkel zal leiden tot een verloederd stukje domein dat sowieso nooit gebruikt zal worden om te beplanten (en ook niet bereikbaar zal zijn met landbouwmachines)
Afgraven en vrijzetten zone waar de palen zullen gezet worden.
Bijkomend afgraven voor voorzijde bunker.
Voorzijde
Linker zijkant
Plaatsen hoekpalen
Eerste palen vanaf de Windmolenweg tot de hoek van de bunker.
terugblik op eerste gezette palen
Uitpalen voor de bunker.
Voorzijde
Linker zijde, verst weg van de Windmolenweg.
Uitpalen laatste gedeelte
Terugblik op volledig uitgepaald terreintje.
Terugblik op volledig uitgepaald terreintje.
Voorzijde bunker

Juli 2021. Verplaatsen vuilbak na een zoveelste sluikstort. Het bakje stond heel ongelukkig en vermoeilijkte steeds het mooi afrijden van het aanwezige gras (gebeurd ook via de website op deze site...)

Origineel stond het vuilbakje letterlijk voor de trap. Daardoor was die zone amper te maaien. Het leek mij dan ook nuttiger dit vuilbakje te verhuizen, meer naar de hoek van de omheining.
Dit werkje is trouwens uitgevoerd toen er een zoveelste sluikstort was achtergebleven bij de bunker. Je snapt af en toe totaal niet waarom ze dat dan net hier moeten komen droppen...
Vuilbakje met daarnaast het opgeruimde sluikstort.

Augustus 2021. Nieuwe sluikstorten en gebrek aan enig respect voor wat hier ondertussen allemaal al was gedaan aan het bunkertje. Het dient gezegd, na deze waarschuwing is het vandalisme en sluikstorten merkbaar verminderd..)

Het moet gezegd, anno 2022 valt het onderhoud vrij goed mee. In 2021 vond je nog af en toe de bunker terug zoals hier te zien. Het is zeker niet altijd even motiverend om het bunkertje verder te onderhouden.
Het trappencomplex
Sluikstort overal.
Met witte verf gekrabbeld op de zwarte plint achteraan. Dat zijn dus de zaken die mij wel kunnen laten koken...
Dwaas wit gekrabbel op de door mij niet geverfde delen (ruw beton)
Opnieuw bijgeschilderde zwarte plint.
Hopelijk hebben ze deze waarschuwing toen wel begrepen. Het werd wel heel wat kalmer na deze opruiming.

Oktober 2021. 2e keer dat onze vriend de landbouwer de omheining beschadigd. Tot die dag ging de landbouwer er nog altijd van uit dat die bunker wel degelijk zijn eigendom was. In elk geval heeft hij blijkbaar ook de uitleg die hij toen van mij schriftelijk gekregen heeft begrepen want de draad is sindsdien niet meer beschadigd geweest. Er is voorgesteld als hij nog 1x beschadigd zou worden hem effectief te herplaatsen op de werkelijke grenzen... en dan zou er meer dan een extra metertje grond verloren gaan...

Opnieuw 2 draden volledig af en 1 hoekpaal afgereden omdat men toch moet ploegen tot 5cm naast die hoekpalen...
Herstelde draden
Herstelde hoekpaal

Januari 2022. Afwassen vuilste zones op witgeverfde bunker (na een kleine 3 jaar). Het bunkertje is eigenlijk gewoon wat afgewassen met het plassenwater en een zachte wasborstel op een lange steel.

Voor het afwassen
Na het afwassen
Na het afwassen.

Mei 2022. Plaatsen putdeksel op gat van koepel.

In mei 2022 kwam het bericht binnen dat er iemand in het koepelgat zou gevallen zijn. Om herhaling te voorkomen werd met een oud gerecupereerd putdeksel van de lopende werf (dank aan de firma De Moor om het gratis voor het project te wilen afstaan) op het koepelgat gefixeerd. Hierdoor is het betreden van deze bunker via die weg (wat ik u vooraf ook zou afgeraden hebben), onmogelijk gemaakt.
Het koepelgat van de binnenzijde gezien.

Mei 2022. Beperkt bijwitten bunker op enkele vuile plekken + verwijderen niet meer leesbare infopaneel.

De bunker nadat hij beperkt op wat grauwe plaatsen beperkt werd bijgewit.
Al bij al blijft het dus toch een fraai bunkertje dat op deze manier toch mag gezien worden in het landschap. Dit is hoe hij in 2022 nog altijd te zien is.
 
Vorige (A41)
Vorige (A41)
Volgende (A43)
Volgende (A43)