Bunkernummer
A43
Oud Bunkernummer
AW6
Lokatie
Wetteren
Toegankelijkheid
Bunker is afgebroken. Niet meer van toepassing.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel was de bunker voorzien om ontworpen te worden in een Tirools gebochelde camouflage. Dit type van camouflage werd uiteindelijk zeker niet toegepast.
 • Het bunkertje is origineel volledig ommuurd geweest met mechanische fabrieksbaksteen.
 • De schietgaten zaten verborgen achter houten luiken in Noors rood dennenhout, openend in 2 richtingen (samen 1,00 x 1,40 meter - BxH). Op deze houten luiken waren bijkomend nog eens valse houten ramen gekleefd.
 • De uitstekende oreillon van de bunker was uitgewerkt als een grote schouw volledig bekleed met overlappende rode gebakken kleien pannetjes van Pottelberg. Bovenaan stonden er twee schouwpijpen op in vernist aardewerk (2 gresbuizen van 50 cm lang).
 • Het eigenlijke dak was vrij plat en ruste op een metalen structuur in plaats van een houten skelet. Het was eveneens gedekt met dezelfde kleien pannetjes van Pottelberg.
 • Het toegangssas was uitgewerkt met een betonnen toegangstrapje. In dit sas was een sterfputje voorzien.
 • De bunker was van de steenweg gescheiden door een gracht dewelke ter plaatse met betonnen dallen was overkapt. Ook de afwatering van het dak werd afgeleid met aparte buizen naar deze gracht.
 • Hij geheel had het uitzicht van een huisje juist naast de Kwatrechtsesteenweg.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Beide kamers waren voorzien voor het plaatsen van een mitrailleur.
 • Het extra kamertje van 1,00 x 1,60 m achteraan de 2e mitrailleurkamer is zonder de plannen nog te wijzigen in oktober 1934 geseponeerd en nooit zo gebouwd geweest.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunker tussen de steenweg Aalst-Gent en de Schelde. Hij is gelegen tussen AV16 (110 m) en A44 (75 m). Hij stond in hoek opgesteld met AV16 zodat ze samen een groter gezichtsveld en schietbereik hadden. Met zijn vuurrichting keek hij in feite maar halvelinks op de weg komende van Wetteren. Hij was in hoofdzaak gericht op de spoorlijn net zoals AV16.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van twee Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij ook uitgerust voor de opstelling van twee Hotchkiss- of Coltmitrailleurs.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject A bedroeg origineel 66.705,44 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 66.992,94 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 67.292,94 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
 • De bunker is half jaren 90 (vermoedelijk 1995) afgebroken door de eigenaar van de Mercedes garage waar hij op de hoek van de parking stond. Hij was op dat moment reeds vergaan tot een kale blok beton.
 • Zijn funderingsplaat steekt nog onder het huidige asfalt. Op de bijgevoegde foto is het alsof men de funderingsplaat nog ziet aflijnen op het nieuwe asfalt.
 • Nog leuk om bij deze bunker bijkomend te vertellen is dat hij origineel wel een stuk verder van de Kwatrechtsteenweg verwijderd lag dan toen hij uiteindelijk werd afgebroken. Plaatselijk is hier namelijk de ligging van de steenweg wel enkele tientallen meter opgeschoven door het meer rechttrekken van de steenweg. Hierdoor werd het perceel aan de kant van Spector iets groter dan het vroeger origineel was. A43 lag origineel op die manier verder van de steenweg af terwijl A44 er zeker korter moet hebben tegengelegen en deze onder vuur kon nemen met zijn mitrailleurkamer.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker stond op de hoek van de parking van de Mercedes garage langs de Kwatrechtsesteenweg. Dit is ongeveer recht over Spector.
 • Er staat nu een reclamebord van Mercedes.
Bijhorende foto's
Hiernaast alvast de situatieschets die in de archieven terug te vinden is met de originele lokatie van de ondertussen verdwenen bunker A43. Hetgene hier wel meteen duidelijk op is, is dat deze bunker niet de Kwatrechtsteenweg maar de spoorlijn onder schut houdt. Hetgene mij echter het meeste verbaasde bij nader onderzoek bleek de afstand dat deze bunker verwijderd ligt van de steenweg terwijl hij heden toch door de eigenaars van de vroegere lokatie gelokaliseerd werd vlakbij de huidige steenweg. De verklaring hiervan is te vinden in onderstaande beperkte kaartenstudie.
Hiernaast een detail van de algemene bunkerkaart toegespitst op de bunkers A43 en A44. Men ziet ze duidelijk beiden liggen tussen Schelde en Spoorweg. Av16 ligt juist achter dezelfde spoorlijn.

Deze stafkaart van voor WO II toont duidelijk dezelfde situatie van wegen (echter zonder aanduiding van de bunkers). Het wegeltje dat over de sporen loopt is het verlengte van de vroegere Koedreef. Heden ten dage houden deze wegeltjes beiden op aan de spoorweg en is een oversteek van de sporen aldaar niet meer mogelijk.De recentere stafkaart hieronder (jaren '60) lost het mysterie op. Je kan er duidelijk op zien dat de Kwatrechtsteenweg duidelijk een gedeelte is rechtgetrokken vanaf het punt dat hij wegdraait van de spoorweg en dit tot het punt waar de Kwatrechtsteenweg nog eens meer wegdraait van de spoorweg.Door dit rechttrekken lag de bunker A43 toen hij half jaren '90 werd gesloopt praktisch tegen de steenweg terwijl hij origineel zeker 20 meter zal van de steenweg verwijderd gelegen hebben.

Door deze zelfde verschuiving zal de bunker A44 origineel ook dichter tegen de steenweg gelegen heb dan hij nu doet. Voor een goed speurend oog, op deze laatste stafkaart staan de meest bekende bunkers trouwens vermeld. U kunt er duidelijk zelfs de bunker A43 (links van K46) getekend zien. Iets meer naar links en juist onder de spoorlijn staat ook de Av16 aangeduid.

Origineel plannetje van deze bunker. Merk op dat het kamertje achter de tweede mitrailleurkamer nooit zal gebouwd zijn.
a43
Mooie doorsnede CD van deze bunker die toch wel uniek was qua uitzicht. Het oreillon was volledig verborgen als een nepschouw, bezet met kleien pannetjes van Pottelberg, net zoals het vrij platte dak. Bovenop stonden dan nog twee pijpen in aardewerk (gresbuizen).
Zicht op de plaats waar de bunker ooit moet gestaan hebben. Hij stond juist voor de plaats waar heden het reclamebord van Mercedes staat. Het is alsof men in het asfalt zijn grondplan nog ziet staan. Opnieuw vrij merkwaardig is dat hij van vuurrichting gericht was op de spoorlijn achter de garage en niet op de weg. De weg werd onder vuur gehouden door de zware bunker A44 aan de overkant van de weg. De originele steenweg liep hier trouwens zeker 20 meter verderop maar kwam later dichter te liggen door het plaatselijk rechttrekken zoals hierboven te lezen.
a43
 
Vorige (A42)
Vorige (A42)
Volgende (A44)
Volgende (A44)