av8
 
Bunkernummer
AV8
Oud Bunkernummer
FSW2
Lokatie
Scheldewindeke
Toegankelijkheid
Toegang is nog afgesloten, net als het linker schietgat. Het rechter schietgat is zeer beperkt geopend.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel zou deze bunker een zeer identiek uitzicht krijgen als de kortbijstaande bunkers Av7 en Av9, een Tirools gebocheld uitzicht. Allicht omdat de bunker zo kort bij de Van Thorenburghlaan kwam te staan, werd geopteerd toch over te schakelen naar een andere vorm van camouflage.
 • Origineel was de bunker ommuurd met baksteen, hiervan zijn nog zeer veel restanten van aanwezig.
 • De beide schietgaten waren afgesloten met elk 2 luiken in verzinkt plaatijzer. Op dit plaatijzer waren houten ramen gekleefd. Dit waren luiken van elk 0.50m x 1.40m (BXH) in Noors Rode den en openend in 2 richtingen.
 • De bunker had volgens het bestek in totaal nog 2 valse ramen. Daarvan zat er 1 op de linker zijkant en nog 1 op de rechter zijkant. Deze bestonden dan telkens uit een plaat van 1.00m x 1.40m (BxH) in verzinkt plaatijzer. Op dit plaatijzer was dan een in Noors rode den, houten raam, gekleefd.
 • Het eigenlijke toegangssas tot de bunker zat verborgen achter een heden deels verdwenen portaal. Aan de toegang van dit portaal (achteraan de bunker) was een deur aangebracht van 1.00m x 2.00m (BxH). Deze had als basis een plaat in Rode Noorse Den die aan de buitenzijde verder was uitgewerkt als een buitendeur.
 • Zeer uniek bij deze bunker is het gemetst kapelletje in het oreillon waar origineel zelfs een Mariabeeldje instond.
 • Volgens het bestek zou dit bunkertje ook een rond raampje moeten hebben gehad maar dit is nergens terug te vinden, niet op het plan, niet ten velde.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in Rode Noorse den als een zadeldak. Ook het sas had een bijkomend zadeldakje aansluitend op de hoofdstructuur.
 • Dit dak werd dan volgens het bestek bedekt met rode Boomse pannen.
 • In het toegangssas werd een sterfputje voorzien.
 • Het bunkertje had het uitzicht van een kleine hoeve.
 • Het gebouwtje was grotendeels aan het zicht ontrokken door een haag. Vooraan tegen de straatkant was een toegangshekje van 1.00m x 1.20m (BxH) in Noors Rood dennenhout dat toegang verschafte tot het terrein met de bunker.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een vooruitgeschoven bunker op de voorlinie tussen Muntekouter en Betsberg. Het is de middenste bunker van een groepje van drie. Meer zuidwestelijk had men AV7 (140 m) en meer noordoostelijk AV9 (230 m). Deze drie bunkers liggen iets zuidelijker dan de eigenlijke voorlinie tussen A30 (690 m) en A31.
 • De bunker stond in hoek opgesteld met de afgebroken AV9. Hierdoor hadden ze beiden samen een groter gezichtsveld en schietbereik.
 • Het bunkertje was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij ook voorzien voor de opstelling van Hotchkiss- en Coltmitrailleurs.
 • De bunker is nog grotendeels afgesloten. De toegangsdeur is nog volledig dicht. Het rechter schietgat is zeer beperkt geopend.
 • Op het eerste zicht heeft de bunker geen directe sporen afkomstig uit strijd.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 64.952,91 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 65.452,91 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt op de linker kant van de Van Thorenburghlaan komende van het centrum van Scheldewindeke, juist naast de weg. Jammer dat hij op zijn linker kant wordt ontsiert door een lelijk reclamebord van Ginstbronnen.
Bijhorende foto's
Origineel situatieplannetje van het terrein horende bij deze bunker. Hetgene meteen opvalt is dat de bunker heden veel korter bij de Van Thorenburghlaan is gelegen. Het stuk voor de bunker is grotendeels opgeslorpt door verbreding van de openbaren weg.
Origineel grondplan van deze bunker met het uitzicht van een klein boerderijtje.
av8
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Het bunkertje had dus een vrij stijl zadeldak in rode Boomse pannen. Ook het sas had een zadeldakje, wel minder hoog.
Originele foto van kort voor mei 1940. De foto toont het bunkertje in zijn volle glorie. Men krijgt effectief het beeld van een klein boerderijtje naast de weg. Weinig laat vermoeden dat men hier op een bunkertje aan het kijken is. Men ziet zelfs vrij duidelijk het oreillon met het kapelletje erin. Men ziet ook zeer duidelijk de nepramen die nog geschilderd zijn boven de schietgaten wanneer de luiken zijn geopend. Dit bunkertje was zeker één van de pareltjes op de linie en is dit nog steeds in zijn huidige deels afgetakelde vorm. (Foto: Boek Mei 1940 versie 2010 - Peter Taghon)
Oudere foto van dit bunkertje, allicht jaren '70 of '80. Mooi zicht op de toen vrij sterk overgroeide voorkant van de bunker. De linker zijkant was toen nog niet verborgen achter een meer dan storend reclamebord voor Ginst-bronnen. Het huidige bord verbergt dan ook nog een extra vals raam. (Foto collectie J. De Vos)
Foto van dezelfde voorkant anno 1995. De voorkant zit ondertussen volledig verborgen achter een serieus uitgegroeide boom.(Foto collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achterkant van de bunker. U kijkt op de camouflagemuren rond het toegangssas. Het muurtje achteraan (zijkant camouflagetoegangsdeur) hangt reeds op het punt om het te begeven ten opzichte van de zwaartekracht. (Foto Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achterkant en rechter zijkant. Juist vooraan ziet u de camouflage toegangsdeur. Links naast de toegangsdeur nog een nepraam op de rechter zijkant. (Foto Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Vooraanzicht en rechter zijkant anno 2006. Het bunkertje is ondertussen gelukkig volledig vrijgemaakt waardoor zijn originele perfecte camouflage weer veel beter zichtbaar wordt.

av8
Vooraanzicht. Links op het oreillon, het mooie uitgewerkte kapelletje.
av8
Detail van het kapelletje op de neus van de bunker.
av8
Detail van het rechter, zeer beperkt geopende schietgat. Een goed speurend oog kan nog enkele restanten zien van de op het pleisterwerk boven het schietgat geschilderde valste raam.
Binnenzicht door het zeer beperkt geopende rechter schietgat. De bunker blijkt vrij leeg. In elk geval lijkt hij op het eerste zicht volledig ontmanteld aan de binnenkant.
Achterkant van de bunker met nog gedeeltelijk de restanten van de volledig uitgewerkte hoek van de bunker om de insprong van het sas te verbergen. Merk op dat het achtermuurtje met de rechter deurstijl ondertussen begeven is onder de druk van de boom die in het toegangssas stond. De wilde struik is ondertussen ook verwijderd.
av8
Achterkant van de bunker. Merk het verschil met de foto uit 1995.
av8
Sfeerfoto van het bunkertje anno 2010 (Foto: Oswald Pauwels)
 
Vorige (AV7)
Vorige (AV7)
Volgende (AV9)
Volgende (AV9)