as1
 
Bunkernummer
As1
Oud Bunkernummer
CA1
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Bunker is afgebroken. Dus niet meer van toepassing.
Aantal kamers
2 onderling niet verbonden kamers. Mitrailleurkamer met sas achteraan.
Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x AC en 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Ommuurd met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat voor het mobiele C47 kanon was gecamoufleerd als een vals raam.
 • Het zat verborgen achter 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.60m (BxH). Op deze luiken waren aan de buitenzijde houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog explicieter het uitzicht van een echt raam te geven.
 • Het schietgat voor de mitrailleur zat verborgen achter een identiek uitgewerkt vals raam met 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, eveneens openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Ook op deze luiken waren aan de buitenzijde houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog explicieter het uitzicht van een echt raam te geven.
 • Het bunkertje had een vrij plat schilddak in hout en de dakbedekking bestond uit rode Boomse pannen.
 • Zowel het oreillon aan het sas als het oreillon naast het schietgat voor mitrailleur, waren uitgewerkt met een beperkt plat dakje.
 • Om het bunkertje te betreden was het toegangssas voorzien van enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Het toegangssas en de mitrailleurkamer werden gescheiden door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang tot het sas van de mitrailleurkamer was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • De eigenlijke toegang tot de kanonkamer was afgesloten met een traliehek in smeedijzer, openend in twee richtingen van elk 1.10m x 2.10m (BxH).
 • In elke kanonkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 speciaal in de bodem ingewerkt staketsel op een zeer kort spoor om scharnierend het C47 kanon zeer snel te kunnen veranderen van vuurrichting
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Globaal had hij het uitzicht van een gemetste stal en bijgebouwtje bij de boerderij die kortbij de bunker stond.
 • Structuur.
 • Twee gescheiden bunkerruimtes.
 • Eén voor een mobiel 47mm kanon en één voor de opstelling van een mitrailleur. Deze had achteraan nog een sas.
 • Opmerkingen.
 • De dichtstbijstaande bunker was As2 aan de overkant van de Leie op 315 meter.
 • Beide bunkers zijn ondertussen afgebroken.
 • Naast de standaard Maximmitrailleur was deze bunker ook nog voorzien voor de mogelijkheid een Hotchkiss- of Coltmitrailleur op te stellen.
 • Het was de eerste bunker van het steunpunt Astene.
 • Het was de enige bunker die aan de overkant van de Leie stond, op de rand van een gebied dat in nood kon onder water gezet worden, iets voorbij het sas van Astene.
 • Hij bewaakte de Leie op elke vorm van vijandelijke activiteiten komende uit de richting van Deinze.
 • De bunker is allicht reeds rond 1986 afgebroken bij het dempen van een gedeelte van de oude Leie. Volgens huidige gekende info zijn er echter een drietal mogelijke locaties.
  • De meest logische lokatie (ook zo al doorgekregen via een inwoner van Astene), zou de bunker hebben gestaan op het hoekje tussen de huidige trekweg langs de Leie richting Deinze en het wegeltje dat wegloopt juist achter de boerderij aldaar. Deze lokatie staat ook al enkele jaren als lokatie van de verdwenen bunker op de website en zal ook voorlopig als correct worden beschouwd tot ik mogelijks één van de andere opties meer logisch zou vinden of bevestigd zou krijgen.
  • Een tweede lokatie volgt uit het inzichten op kaart van de bunker As1 op basis van de hoeken gevormd door de bunker As1 ten opzichte van As5 en As8, beiden nog bestaande bunkers. Als men dit doet, vindt men merkwaardig genoeg de bunker terug in de huidige Leie, enkele tientallen meters voor de eerder genoemde boerderij, komende van het sas. Merk op dat als u de oude kaart gaat vergelijken met een recente luchtfoto, dat de Leie hier ter plaatse wel een recentere knik maakt in noordelijke richting die vroeger op de kaarten nergens terug te vinden is.
  • Een derde maar allicht minst waarschijnlijke lokatie volgt uit het nader bekijken van de gedetailleerde bunkerkaart die bestaat van het Bruggenhoofd. Op deze kaart vindt men namelijk ook nog iets twijfelachtig. Zo staat er een duidelijk stip op de eerste aangegeven lokatie. Als men echter iets nauwer kijkt ziet men juist onder de "s" van As1 nog een stip. In dit geval zou de eerste stip op de boerderij kunnen slaan en de bunker uiteindelijk iets schuin hierboven gelegen hebben (in dezelfde lijn als deze gevormd door de boerderij en de bunker As8). Hetgene deze derde lokatie echter minder waarschijnlijk maakt is dat de hoek die de bunker maakt met de Leie op de duur te groot wordt om de aankomende Leie nog perfect onder vuur te kunnen nemen. De meest logische lokatie blijft dan ook tot op heden de eerste aangeduide omdat dit ook tot op heden de enige is die door derden werd bevestigd.
  • Alle info over de exacte lokatie blijft dus steeds welkom.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 67.539,85 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 67.789,85 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
 • Alle bijkomende informatie van deze reeds lang verdwenen bunker, blijft welkom.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Volg de Hellestraat, over het smalle brugje over de Leie.
 • Eenmaal over de brug draait u op de T naar links.
 • Alle locaties. zoals hierboven beschreven zijn terug te vinden in de buurt van de boerderij die men een honderdtal meter verderop vindt.
Bijhorende foto's
Origineel situatieplan van deze bunker aan de overkant van de Leie. De oriëntering helpt in elk geval bij het proberen vinden van de meest logische lokatie voor deze ondertussen reeds geruime tijd, verdwenen bunker.
Origineel grondplan van deze reeds geruime tijd afgebroken bunker.
as1
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Hierop een duidelijk zicht op een doorsnede van de kanonkamer. De bunker had een vrij hoog uitzicht. Ook was het dak vrij groot. Fraai is ook dat hij zowel aan het oreillon aan het schietgat, alsook aan het kleine oreillon aan de toegang van de mitrailleurkamer, voorzien was van beperkte platte dakjes.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan geeft ons dezelfde doorsnede ter hoogte van de mitrailleurkamer.
Doorsnede EF is de dwarsdoorsnede van deze bunker. Ondanks dat beide kamers toch onderling een aanzienlijk niveauverschil hadden, was hiervan niets te zien in de nokhoogte van de bunker. Dit is iets dat men bijvoorbeeld wel gedaan heeft met de bunker B45 te Kwatrecht.
Luchtfoto van de meest logische en ook door derden aangeduide lokatie waar de bunker ooit stond. Hij stond in de V juist achter het wegdraaien van de hoofdweg naar rechts.
as1
Recht voor u, ziet u op de plaats waar de bunker ooit zou hebben gestaan, juist achter de splitsing van de wegen.
as1
Detail van de eerste bunkerlokatie.
as1

Deze eerste lokatie is echter soms wel om enkele redenen bediscussieerbaar. Hiernaast een detail van de uitgebreide bunkerkaart ter hoogte van Astene. Hierop ziet men nog duidelijk dat de huidige oude Leie-arm zelf nog verbonden was met de nieuwe doorsteek. De bunker lag dus letterlijk in het verlengde van de Leie komende uit Deinze en nam de volledige stroom te Astene onder vuur met zowel het schietgat voor mitrailleur als de kanonkamer.

Als men met dezelfde hoeken gaat uitzetten op een luchtfoto, constateert met verbazend genoeg dat de bunker wordt gesitueerd in de huidige Leie of in elk geval kort erbij. Dit zou natuurlijk wel kunnen kloppen. Er zit namelijk een merkwaardige knik in het verloop van de Leie vergeleken met de stafkaart erboven. Als men de bocht zou doortrekken op de luchtfoto, zoals getekend op de stafkaart, zou de lokatie toch nog net op de rand van de toenmalige Leie hebben komen liggen. In dat geval komt de bunker echter aan de andere kant van de boerderij te liggen.

Deze foto toont de Leie kijkend in de richting van Deinze. Dit moet ongeveer de Leie geweest zijn zoals ze onder vuur werd genomen. Merk duidelijk de knik op in de Leie die origineel op de stafkaart van toen de linie werd gebouwd niet aanwezig was. Dit zou wel degelijk een originele lokatie in de huidige Leie kunnen verklaren, in dat geval niet op de hoek van het eerder genoemde kruispuntje maar enkele tientallen meters voorbij de boerderij in de richting van het sas.

Hiernaast een mogelijke derde lokatie voor deze verdwenen bunker. Deze gaat ervan uit dat de stip in voorgaande opzoekingen van hierboven niet de bunker zou zijn maar de respectievelijke boerderij. Er is namelijk nog een stipje onder de "s" van As1. Als dat dan effectief de bunker zou zijn geweest moet hij juist achter de boerderij hebben gelegen in de lijn gevormd tussen As8 en de boerderij. Het getekende wegeltje, tevens getekend als een lijn door letters As1, komt heden nog overeen met de bovenrand van een nog bestaand bosje.
 
Volgende (As2)
Volgende (As2)