Bunkernummer
As3
Oud Bunkernummer
CA7
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Bunker is afgebroken. Dus niet meer van toepassing.
Aantal kamers
1 kamer en een sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Westen - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het bunkertje was ommuurd met baksteen.
 • Het schietgat was gecamoufleerd als een vals raam. Het bevond zich achter luiken in verzinkt plaatijzer met daarop een raam uitgewerkt in noors rood dennenhout. Elk luik was 0.50m x 1.40m groot. De luiken openden in twee richtingen.
 • Op de zijkant gericht op de spoorlijn bezat de bunker nog een vals raam. Dit was uitgewerkt in verzinkt plaatijzer met daarop een raam uitgewerkt in noors rood dennenhout. Het raam was 1.00m x 1.40m groot.
 • Het bunkertje had een vrij stijl zadeldak opgetrokken in rood dennenhout. De dakbedekking bestond uit rode fabriekspannen.
 • De zijkant aan de kant van de spoorlijn stond amper enkele meters van de eerste rail verwijderd.
 • Het geheel had het uitzicht van een spoorweggebouwtje.
 • Structuur.
 • één kamer voor het opstellen van een mitrailleur en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het was de meest zuidelijke voorliniebunker van steunpunt Astene. Hij sloot aan met de voorliniebunkers. Hij was gelegen tussen As7 (175 m) en A1 (155 m).
 • Dit was één van de vijf bunkertjes op de ganse linie dat voorzien was om alle soorten van mitrailleurs te kunnen opstellen. Naast de standaard Maximmitrailleur kon hij zowel de Hotchkiss- of Coltmitrailleur opstellen alsook de Browning FM30.
 • Het bunkertje werd afgebroken in opdracht van de NMBS bij het elektrificeren van de spoorlijn waar hij vlak naast stond. Lijn 75 werd geëlectrificeerd in 1982.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 37.490,79 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 37.740,79 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker stond op de rechter kant voor het kruisen van de spoorweg met de Pontstraat, komende van het centrum van Astene. Van het centrum komende moest men voor de bunker de sporen niet dwarsen. Hij stond origineel ongeveer waar heden een grachtje uitkomt op de spoorlijn. Daar stond hij allicht juist achter.
Bijhorende foto's
Liggingsplan van dit verdwenen bunkertje. Er is jammer genoeg zeer weinig op te zien van waar het bunkertje exact moet gesitueerd worden voorbij het desbetreffende kruispuntje. Wel ziet men dat het center van het schietgat recht op de toenmalige omheining uitkeek naast de spoorlijn. Deze was amper 5.40 meter van de eerste rail van de sporen verwijderd. Het geheel had een zo goed als rechthoekig uitzicht. Ook zat het schietgat van de voorkant gezien totaal niet centraal in het voorgeveltje wat het effect van een bunkertje nog iets beter verborg.
Origineel grondplannetje van dit eenkamers-mitrailleurbunkertje. Hij had nog één nepraam op de zijkant gericht naar de spoorlijn.
as3
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplannetje. Het bunkertje had vrij ver uitstekende dakoversteken en een vrij stijl zadeldak (hoge puntgevels).
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplannetje.
Luchtfoto van de lokatie van As3. Onderaan rechts ziet u op de hoek van het veld A1 liggen. As3 moet aan de overkant van de spoorweg gelegen hebben. U ziet de dwarse zwarte lijn van een gracht die naar de spoorlijn loopt. Hier moet hij voor of achter gelegen hebben.
as3
Van de overkant van de spoorweg gezien, moet de bunker ongeveer op het uiteinde van de haag die u nog nog kunt zien, gelegen hebben.
as3
Dit moet zo goed als zeker de exacte lokatie zijn als u weet dat het center van het schietgat amper op 5.40 meter lag van de dichtstbijzijnde spoorwegrail.
as3
Restanten van de baksteen camouflage rondom het gebouwtje.
as3
Mogelijks originele restanten van het beton van de afgebroken bunker aan de rand van de spoorweg.
as3
 
Vorige (As2)
Vorige (As2)
Volgende (As4)
Volgende (As4)