as4
 
Bunkernummer
As4
Oud Bunkernummer
CA4
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Bunker zit volledig ontoegankelijk onder een berm grond.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel concept
 • Origineel was het de bedoeling deze bunker, gebouwd op het toenmalig vrij onbebouwde stukje Astene, uit te werken als een Tirools gebochelde bunker. Hij zou dan mee verwerkt gezeten hebben in de gras en weilanden aldaar. Uiteindelijk werd er toch geopteerd voor een gecementeerde bunker.
 • Effectief concept
 • De hoeken waren afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd met het motief van bakstenen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het enige schietgat dat de bunker had, zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op deze luiken waren aan de buitenzijde houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog explicieter het uitzicht van een echt raam te geven.
 • Op de voorzijde van de rechter commandokamer had de bunker nog een vals raam. Dit was identiek uitgewerkt op een vast gemonteerde gegalvaniseerde metalen plaat van 1.00m x 1.40m (BxH).
 • Volgens het grondplan zou de bunker geen andere valse ramen meer hebben dan dit rond het schietgat en het valse raam op de bunkerkamer zonder schietgat.
 • Het bunkertje had een zadeldakje opgetrokken in hout en de dakbedekking bestond uit blauwe Boomse dakpannen.
 • Het toegangssas had een klein plat dakje.
 • Het had achteraan een zinken afvoergoot die eindigde met een gietijzeren dolfijn.
 • Om het bunkertje te betreden was het toegangssas voorzien van enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers. (nutteloos in de commandokamer maar meestal toch aanwezig)
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur. Deze laatste was niet aanwezig in de commandokamer (de kamer zonder schietgat)
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht was dit van een kleine alleenstaande woning.
 • Structuur.
 • Twee kamers die achteraan verbonden zijn met elkaar.
 • Eén kamer is voorzien van een schietgat op de linker kant.
 • Het sas kwam toe in de kamer met het schietgat.
 • Opmerkingen.
 • Het was de meest linkse steunliniebunker en tevens één van de commandobunkers op het steunpunt Astene. Hij lag iets noordelijker dan As5 (310 m) en gaf hier hoogstwaarschijnlijk rugdekking aan. Nog andere bunkers in de directe omgeving waren As2 (135 m) en As1 (overkant van de Leie op 285 m), beiden ondertussen verdwenen.
 • Naast de standaard voorzien Maximmitrailleur was deze bunker ook voorzien voor het kunnen opstellen van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Dit bunkertje is opnieuw een vrij schandalig voorbeeld van hoe men best niet omgaat met het nog aanwezige erfgoed. Heden ten dage heeft men de bunker proberen verstoppen onder een berg grond waar op de uiteinden nog beperkt een aantal originele stukken van de bunker uitsteken. Nog duidelijk te herkennen zijn de achterkant van het sas met een gecementeerd motief van kleine baksteentjes, de bovenkant van de uitstekende neus. Het is een schande voor een gemeente als Astene dat men op deze manier zijn militair erfgoed probeert kwijt te geraken.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 57.264,87 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 57.514,87 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Volg de Pontstraat naar de noordkant van Astene (naar de bocht van de Leie toe).
 • Draai links af in de Visserstraat. Waar deze doodloopt op een grasplein kan u de bunker nog een beetje zien zitten onder een grote berg grond op de rechter kant. U heeft op dat moment uitzicht op de verborgen voorkant van de bunker.
 • Heden is er net naast de bunker een verkaveling gelegd en is de bunker op de rand van deze verkaveling komen te liggen.
Bijhorende foto's
Origineel grondplan van deze commandobunker in het steunpunt astene.
as4
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. U krijgt een duidelijk zicht op het zadeldak en het kleine platte dakje aan het toegangssas.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan. De doorsnede is gemaakt ter hoogte van het enige schietgat dat de bunker telt.
Het oude fotootje hiernaast kan zowel zoals hiernaast afgebeeld teruggevonden worden als verticaal gespiegeld. Dit is de enige logische versie. U ziet zelfs allicht links nog net As2 liggen. Achteraan rechts ziet u mogelijks nog net As1 liggen (aan de overkant van de Leie). Indien u goed kijkt kunt u ook zien dat enkel het linker raam scharnieren heeft. Er is namelijk enkel aan die kant een schietgat. Het andere raam is volledig nep daar aan die kant de commandokamer zit.(Foto collectie J. De Vos)
mogelijks oude foto van dit bunkertje
Schets naar een bestaande foto van dit bunkertje. Het originele fotootje is van dezelfde fotoreeks dan de foto hierboven. De foto's zijn allen getrokken in de winter. Links ziet u het enige schietgat van de bunker (geopend). Rechts het nepraam voor de commandokamer van dit bunkertje.
soldaten voor bunker te Astene
Zicht op het bunkertje anno 1995. Het bunkertje stond toen nog op een vrij verlaten plek, midden een weilandje. Vooraan stond een mooie wilde boom die grotendeels het schietgat verborg en allicht een wilde scheut zal geweest zijn van de originele aanplantingen rondom de bunker. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
vooraanzicht bunker Astene 4
Detail van het enige schietgat van de bunker. Allicht was het bunkertje nog volledig dichtgemetst. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
De bunker zoals men hem in 2006 en nu nog altijd, kan zien liggen vanaf het uiteinde van de Pontstraat tussen de huizen door.
as4
Vooraanzicht van de bunker bedolven onder de grond. U kijkt links op de bovenkant van de uitstekende neus van de bunker. Het eens zo fraaie boompje aan het oreillon van de bunker is samen met de bunker begraven en heeft hoe jammer ook, de geest gegeven.
as4

Bovenkant van het uit de grondberg stekende sas, merk het fraaie afgewerkte nep stenenmotief op en de betonnen dakboord. Links nog de restanten van de originele afvoer van het platte dakje.

Astene, "shame on you" dat dit de wijze is waarop men hier omgaat met militair erfgoed. Ik vraag mij hier sterk af wat nu het meest storend is in het landschap. Een alleenstaande, allicht nog volledig dichtgemetste bunker, of een lelijke hoop grond waar overal hoeken in beton uitsteken.

Ook op de rechter achterhoek steken nog wat restanten van het bunkertje boven. ook hier zijn nog fraaie restanten van het originele baksteenmotief zichtbaar.
Vanop het dak van de bunker had men in 2009 dit zicht op de nieuwe verkaveling net naast het bunkertje. Hopelijk krijgt men ook hier een betere visie op omgaan met erfgoed en maakt men misschien het bunkertje eens opnieuw vrij.
alvast leuk om te melden is dat het boompje dat in bovenstaande teksten reeds werd vermeld als kapotgegaan wegens het bedelven van de bunker onder een berm grond, deze aanval blijkbaar toch heeft overleeft. In 2011 stond het in beperkte zin, opnieuw in bloei.
 
Vorige (As3)
Vorige (As3)
Volgende (As5)
Volgende (As5)