Bunkernummer
As6
Oud Bunkernummer
CA5
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing. Bunker is ondergegraven.
Aantal kamers
3 kamers onderling achteraan verbonden en een sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Westen - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De bunker stond gedeeltelijk op straat.
 • Plaatselijk werd de gracht aan de bunker overwelfd en omgeleid. Er werden zelfs aparte duikers op de gracht uitgewerkt. Er zijn zelfs tijdens de periode dat de bunker operationeel was, nog aanpassingen gebeurd van het toenmalige voetpad omdat de bunker toen reeds te dicht bij de toenmalige openbare weg stond.
 • De bunker was ommuurd met fabriekstenen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Op de voorzijde van de commandokamer (uiterst links) bevond zich een valse houten deur van 1.00m x 2.00m zonder openaars gezien er geen schietgat achter verborgen zat.
 • Deze meest linker kamer was in feite identiek met de standaard mitrailleurkamer met dat verschil dat deze kamer geen schietgat had en dus ook geen chardome. Daarnaast waren meestals alsnog onderstaande zaken voorzien:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
 • De centrale kamer was uitgerust voor de opstelling van een schijnwerper gericht op de steenweg.
 • Voor het schijnwerpergat bevond zich een luik, openend in 1 richting, in gegalvaniseerd plaatijzer met daarop houten raamprofielen gekleefd.
 • Aan de binnenzijde zat hier nog een metalen luik op een glijstang om ook dit schijnwerpergat van de binnenkant bijkomend bij gebruik te kunnen afsluiten.
 • Dit was om te verhinderen dat op het ogenblik dat de schijnwerper in het gat stond, er projectielen binnen in de bunker zouden kunnen vliegen.
 • De meest rechtse kamer (dichtstbij de steenweg) was de mitrailleurkamer.
 • Dit enige schietgat was gecamoufleerd als een vals raam en was afgesloten met luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in 2 richtingen, en elk 0.50m x 1.40m groot. Ook hier waren er aan de buitenzijde houten raamprofielen gekleefd om het geheel het uitzicht van een echt raam te geven.
 • Specifieke details horende bij deze mitrailleurkamer waren:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Buiten bovenstaande reeds vermelde luiken, had de bunker ook nog 2 extra valse ramen.
 • Deze bevonden zich op de kopse muur aan de zijde van de steenweg en staan niet op het originele bouwplan.
 • Deze 2 valse ramen zullen identiek uitgewerkt zijn in gegalvaniseerd plaatijzer met dat verschil dat deze gefixeerd waren en elk 1.00m x 1.40m groot.
 • Het bunkertje had een schilddak opgetrokken in hout en de dakbedekking bestond uit rode fabriekspannen.
 • Het toegangssas van de bunker kwam uit achteraan de mitrailleurkamer. Net zoals bij de met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • Dit toegangssas was ook nog voorzien van enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • Aan de zijkant was een haag bijgeplant waarin een toegangspoortje was voorzien van 1.00m x 1.20m hoog.
 • Het bunkertje was gecamoufleerd als een woning die (te) dicht tegen de steenweg stond.
 • Structuur.
 • Drie kamers die achteraan allen met elkaar zijn verbonden en een sas.
 • De meest linkse kamer had geen schietgaten en diende voor soldaten uit te rusten of als commandopost.
 • De middenste kamer bevatte enkel een smalle opening voor het plaatsen van een schijnwerper op de weg komende uit de richting van Deinze.
 • De rechtse kamer was de mitrailleurkamer in dewelke aan de achterkant ook het sas aansloot.
 • Opmerkingen.
 • De dichtstbij gebouwde bunkers zijn As5 (140 m) en As7 (35 m).
 • Dit was één van de vijf bunkertjes op de ganse linie dat voorzien was om alle soorten van mitrailleurs te kunnen opstellen. Naast de standaard Maximmitrailleur kon hij zowel de Hotchkiss- of Coltmitrailleur opstellen als de Browning FM30.
 • Dit is één van de bunkers die men bestempelt als bunker die een rechtstreekse doorbraak moest verhinderen. Deze bunker had een schietkamer voor mitrailleur en was eigenlijk zo opgebouwd om volledig samen te functioneren met As7 waarin een vast opgesteld kanon 47mm stond. Ze stonden samen in een lichte hoek opgesteld om zo het gezichtsveld en het schietbereik te vergroten.
 • De bunker is ondergraven en steekt nog altijd in zijn geheel in de ondergrond. Dit zou gebeurd zijn bij verbredingswerken aan de Dorpsstraat. Hij stond tot voorbij het huidige fietspad op de straat.
 • Bij collectorwerken in 2005 zou men al eens op de nog in de ondergrond stekende bunker gestoten zijn. Dit bleek op dat moment een serieuse hindernis voor de werken. Zo zou en gedeelte van de bunker die toen reeds in de ondergrond zat, weggeschoten zijn en afgebroken om de collectorwerken te kunnen laten voorbijgaan. Voorlopig zijn alle bijkomende info (en eventuele foto's van deze werken) meer dan welkom als aanvulling voor deze bunkerfiche.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 68.543,55 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 68.643,55 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
 • Doordat deze bunker al vrij lang verdwenen is, is er tot op heden nog geen fotomateriaal van gevonden. Alle informatie blijft dan ook meer dan welkom.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker lag op de linker kant van de Dorpsstraat (grote steenweg), komende van Deinze, voor het kruispunt met de Pontstraat. Er staat heden ten dage een bushokje. De bunker stond deels op de plaats van het bushokje en de oprit van de woning, bijna tot op het eerste rijvak van de huidige steenweg.
Bijhorende foto's
Op deze situatieschets ziet men duidelijk dat de bunker gedeeltelijk op de weg gebouwd was. Plaatselijk was de gracht overwelfd en verlegd. Het ganse stuk van de bunker, weg van de straat, zat verstoken achter een haag waarin achteraan het sas van de bunker een poortje was voorzien.
situatieschets bunker As6
Origineel grondplan van deze enige bunker in zijn soort op de bunkerlijn.
as6
Doorsnede CD van bovenstaand grondplan. De doorsnede is gemaakt door het sas en de enige mitrailleurkamer.
Doorsnede AB van hetzelfde grondplan. Men ziet duidelijk het schilddak dat deze bunker had. Ook ziet men duidelijk links van de bunker de plaatselijk gekanaliseerde en uitgemetste gracht.
Zicht op het bushokje en de oprit van een woning. Hier moet de bunker hebben gestaan tot bijna tegen het huidige buitenste rijvak.
as6
Zicht op bushalte en desbetreffende oprit. Aan de overkant ziet u het gele bord van Torfs schoenen waar de bijhorende bunker As7 ooit stond. Hiermee vormde deze bunker een bunkerpaar dat samen functioneerde als één enkele bunker tegen directe doorbraak.
as6
 
Vorige (As5)
Vorige (As5)
Volgende (As7)
Volgende (As7)