Bunkernummer
As7
Oud Bunkernummer
CA6
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing. Bunker is ondergegraven.
Aantal kamers
2 kamers achter elkaar en een sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x AC
Bijhorende vuurrichting
Westen

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Net zoals bij de bunker As6 was plaatselijk de gracht overwelfd en omgeleid.
 • Tot huis nummer 14 dienden alle grote bomen die het schootsveld konden belemmeren, gerooid te worden.
 • Het bunkertje was volledig ommuurd met fabrieksbaksteen.
 • Doordat de baksteen camouflage niet letterlijk de betonstructuur volgde maar het geheel een rechthoekig uitzicht gaf, zat het schietgat vooraan ook niet centraal.
 • De bunker zal zeker niet evident geweest zijn om te herkennen als een bunker, ook omdat hij geen oreillon had aan de voorkant.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het is op het plannetje niet zo duidelijk hoe het schietgat zelf veborgen was. Het is getekend alsof het verborgen zat achter een metalen luik, mogelijks was dit in realiteit een raam- of een deurgat.
 • Op basis van het bestek zouden dit 2 houten luiken moeten geweest zijn, openend in 2 richtingen, van elk 0.50m x 1.40m (BxH). Aan de buitenzijde waren bijkomend houten raamprofielen gekleefd om nog explicieter het uitzicht van een raam te creëren.
 • De kanonkamer voor het vast opgesteld C47 kanon had deze kenmerken:
  • Een vast op rolwagen voor en achteruitschuifbaar vast opgesteld C47 kanon.
  • Een ventillatiegat waarlangs lucht naar binnen geduwd kon worden via de in het kleine kamertje daarachter aanwezige manuele ventillator. Op die manier konden giftige dampen via het schietgat naar buiten geperst worden.
  • Allicht had deze kamer ook een aantal meters etagères met leggers in eikenhout.
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • Achteraan was de kanonkamer afgesloten met een metalen deur
 • Achter de kanonkamer zat een kleine ruimte waar een manuele ventillator was opgesteld.
  • Deze manuele ventillator diende om de kanonkamer bij gebruik in overdruk te kunnen zetten zodat giftige dampen van het vuren via het schietgat naar buiten zouden gedreven worden.
  • Het aanzuiggat voor de ventilator kwam uit in het uitwendige stuk van het toegangssas.
  • Voor het aanzuiggat van de manuele ventillator bevond zich een doorboord verzinkt plaatijzer diameter 650mm en 10mm dik om ingooien van ener welk object onmogelijk te maken.
 • Op de linker zijkant had de bunker nog 2 valse ramen. Hierop bevonden zich twee vaste valse ramen uitgewerkt in verzinkt plaatijzer met daarop houten raamprofielen gekleefd. Deze valse ramen waren 1.00m x 1.40m groot.
 • Het bunkertje had een vrij stijl zadeldak opgetrokken in hout met een dakbedekking uit rode fabriekspannen.
 • De kleine kamer met de manuele ventillator was afgescheiden van het geknikte toegangssas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In het toegangssas waren ook nog enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Het globale uitzicht was dit van een transformatorgebouwtje vrij kort tegen de Dorpsstraat.
 • Structuur.
 • Twee kamers achter elkaar en een sas.
 • De kamer met het schietgat was uitgerust met een vast opgesteld 47mm kanon.
 • Het tweede, kleinere kamertje was voorzien van een manuele ventilator voor het verversen van de lucht in de kanonkamer.
 • Het sas van de bunker kwam uit in deze kleine kamer.
 • Opmerkingen.
 • De bunker lag op de voorlinie van het steunpunt Astene tussen As6 (35 m) en As3 (175 m).
 • Dit is één van de bunkers die men bestempelt als bunker die een rechtstreekse doorbraak moesten verhinderen. De bunker was volledig opgesteld om samen te functioneren met de bunker As6. Ze stonden hiervoor lichtjes in hoek opgesteld om zo beiden samen een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben.
 • De bunker is bij aanpassingswerken aan de steenweg, ondergegraven. Hij is net zoals de bunker As6 in zijn geheel ondergraven en hij steekt dan ook nog op zijn huidige lokatie in zijn geheel in de ondergrond.
 • Voorlopig ontbreekt nog elk fotografisch bewijs van deze bunker.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 51.224,88 Bef gekost hebben.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker lag op de rechter kant van de Dorpsstraat (grote steenweg), komende van Deinze, voor het kruispunt met de Pontstraat. Er staat heden ten dage een groot geel reclamebord voor Torfs schoenen. Hij stond praktisch volledig op de plaats van het huidige perkje waar nu dit bord staat.
Bijhorende foto's
Origineel grondplan van deze bunker, enig in zijn soort op de bunkerlijn. Aan de linker zijkant had hij nog twee valse ramen. Het schietgat voor kanon zat mogelijks verborgen achter een vals deurgat (niet zo zeker te zeggen). het kleine kamertje achteraan bevatte een manuele ventillator die verse lucht in de kanonkamer kon persen om zo de giftige kanondampen buiten te persen. Doordat het baksteenwerk ook de betonnen structuur niet letterlijk volgt, zat het schietgat vooraan ook niet echt centraal wat de indruk van een verborgen bunker, nog meer verborg. Het ventillatorkamertje
as7
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Rechts ziet u het schietgat voor het vast opgestelde 47mm kanon. In het algemeen zijn luiken aangeduid met "Vo3" "valse ramen". "Vo" zijn normaal de "valse deuren". Wel is hier getekend alsof het over een beperkt luikje gaat wat ik persoonlijk wat tegenstrijdig vind en minder waarschijnlijk. Het zal dus allicht wel degelijk een vals deurgat geweest zijn. Achteraan het toegangssas. Daarnaast lag nog een klein kamertje waar de manuele ventilator opgesteld stond. Zichtbaar op het grondplan is ook dat het ventillatorkamertje nog eens met een aparte deur was afgescheiden van de kanonkamer.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan geeft ons een duidelijk zicht hoe de bunker net langs de straat stond. Men heeft er trouwens het originele verloop van de gracht nog op getekend. Men ziet ook duidelijk het toegangssas (links) en de ventillatorkamer (rechts), van elkaar gescheiden door een zware gepantserde deur. Rechts staat de sokkel van de manuele ventillator.
Zicht op het perkje met het gele reclamebord voor Torfs schoenen. Hier heeft het bunkertje origineel gestaan en steekt het heden nog in de ondergrond.
as7
Detail van het desbetreffende perkje.
as7
 
Vorige (As6)
Vorige (As6)
Volgende (As8)
Volgende (As8)