as8
 
Bunkernummer
As8
Oud Bunkernummer
CA14
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Bunker is toegankelijk maar volledig ingewerkt in een woning.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten - Noordoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het bunker had origineel een ruw stenen uiterlijk van het type Tyrolien Mamelonné.
 • Doordat het bunkertje toendertijd opgesteld stond op een weiland, zal hij allicht een lichtgroene grondkleur gehad hebben. Mogelijks waren hierop nog extra lichtbruine en donkergroene vlekken aangebracht. Dit was de enige bunker van het gebochelde type dat gebouwd is op de bunkerlinie tussen de Schelde te Eke en de Leie te Astene.
 • Het schietgat zat verborgen achter een metalen valluikje van 0.900m x 0.325m (BxH).
 • Om het bunkertje te betreden was het toegangssas voorzien van enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers. (nutteloos in de commandokamer maar meestal toch aanwezig)
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur. Deze laatste was niet aanwezig in de commandokamer (de kamer zonder schietgat)
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De bunker was eigenlijk zo onopvallend mogelijk in het open terrein opgesteld en dan ook geverfd om zo weinig mogelijk geaccentueerd te worden.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Slechts één kamer had een schietgat.
 • Opmerkingen.
 • Dit is de meest rechtse van de twee steunliniebunkers op het steunpunt Astene die tevens beiden commandobunkers waren. Hij gaf net als As4 (330 m) steun aan As5 (235 m).
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Deze bunker is zeker een uniek gevalletje op de bunkerlinie. Het perceel met de bunker op, werd begin jaren '60 te koop gesteld als bouwgrond. Allicht deed men in die jaren zeker niet moeilijk over de sloop van een dergelijke bunker. Alleen stond allicht de grote meerkost om dat verwezelijkt te krijgen in de weg. Ook de reden dat hier in de regio in die gevallen vaak overgegaan is tot het ingraven van de bunker. Dan zat men natuurlijk verveeld met een blok beton in de ondergrond waar men in dit geval nog diende boven te bouwen. Men weet dus nooit hoe stabiel de grond boven de ingegraven bunker zal zijn. In dit geval werd dan ook voor een meer dan unieke oplossing gezocht. De bunker werd integraal in 1963 ingebouwd in een woning. Hij bevindt zich daar heden nog steeds (en zal allicht de woning met gemak overleven). Het is echt een schoolvoorbeeld van hoe dergelijk erfgoed, zonder te slopen op een praktische manier kan ingewerkt worden in een hedendaagse structuur zonder echt storend te zijn.
 • Uitwendig werd de bunker enerzijds ontdaan van zijn origineel ruw stenen uiterlijk (het cementeerwerk op het ruwe beton werd totaal verwijderd om hem op de weinige plaatsen dat hij aan de binnenkant nog zichtbaar is, glad te bepleisteren. Dit is enkel nog zichtbaar aan de binnenzijde van de garage.
 • Wel kreeg ik bij de rondleiding van de zeer sympathieke eigenaars van de huidige woning de mededeling dat het een ramp is om ook maar het kleinste gaatje te boren in de bunker. Het beton zou "Beenhard" zijn.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 56.407,10 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 56.657,10 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Astene centrum, kant van de Leiebocht.
 • De bunker zit volledig ingewerkt in de voorkant van de private woning op de Oudestraat nr 6 te Astene. Bij deze zou ik toch ook willen vragen als u verdere info over de bunker wenst, u gerust in mijn richting te wenden. Ik wens de huidige eigenaars van de woning te danken voor hun vlotte medewerking maar zou niet graag de oorzaak zijn van wekelijkse bezoekers voor wat nu al jaren voor velen onbekend in hun woning, verborgen zit. Foto's op de website getoond kunnen zonder problemen via de website verkregen worden. De bunker is trouwens aan de binnenzijde totaal niet afwijkend van wat u in vele bunkertjes in de regio kunt waarnemen. De bunker is trouwens aan de binnenkant ontdaan van de meeste originele zaken, allicht van bij het inwerken van de bunker in de woning.
Bijhorende foto's
Origineel grondplan van deze bunker. Merk op dat het uiteindelijk toch nog een vrij grote bunker is om weg te verstoppen in de voorkant van een woning. Voor het inbouwen van de bunker was het ook wel praktisch dat hij geen oreillon had aan het enige schietgat. Hij had er daarentegen wel één extra aan het toegangssas.
as8
Doorsnede AB is de dwarsdoorsnede door de beide kamers. Van binnenuit gezien was enkel de linker kamer voorzien van een schietgat, hier aangeduid met het kruis.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan. Dit maakt een doorsnede door het enige schietgat. Merk ook op dat de bunker origineel reeds een wentelende toegangstrap had, zoals hij nu trouwens nog steeds heeft. Mogelijks is deze dus eveneens nog deels origineel.

Zoals reeds in de tekst vermeld, werd de woning pas gebouwd in 1963. Deze foto's dateren van kort voor de bouw van de woning. U ziet hier de bunker nog in vrij intakte vorm. De zandweg vooraan is de Oudestraat die toen zelfs nog onverhard bleek te zijn. De woningen zowel links als rechts zichtbaar op de foto bestaan heden nog beiden en zijn gelegen langs de Palingstraat. We kijken hier op de rechter zijkant van de bunker (rechts van vooraf gezien). Dit is de wand die heden aan de straatkant verborgen zit achter een valse gevel. (Foto: Collectie Centroco - M. Van Cleven)

As8

De tweede foto toont een terugblik op de Oudestraat, toen een vrij recent aangelegd dreefje. Hetgene mij uit deze foto's nog het meest verbaasd, is dat dit één van de eerste percelen blijkt te zijn (net boven de bunker) dat werd bebouwd. Je zou eerder denken dat een dergelijk perceel zou blijven liggen tot één van de laatste niet bebouwde percelen, wat dus hier zeker niet het geval bleek te zijn. We kijken hier op de achterkant van de bunker. Linksachter het toegangssas met daarnaast het oreillon aan de toegang. (Foto: Collectie Centroco - M. Van Cleven)

Deze derde foto uit dezelfde fotoreeks geeft een blik op de voorkant van de bunker. Hij is echter van uiterlijk zo donker dat het schietgat rechts vooraan, totaal niet zichtbaar is. Er is voor de rest nog nauwelijks bebouwing te bespeuren achter de bunker. (Foto: Collectie Centroco - M. Van Cleven)

Op het situatieplan van de respectievelijke woning, ziet u het perceel aangeduid langs de Oudestraat.

(Plan: Centroco - M. Van Cleven)

Op nevenstaand funderingsplan is duidelijk te zien hoe de bunker volledig is ingewerkt in deze woning. Het is uiteindelijk verbazend hoe groot de bunker uiteindelijk toch is binnen deze woning. Hij neemt aanzienlijk meer ruimte in dan dat men op het eerste zicht zou denken. Toch werd hij uiteindelijk zonder veel storende effecten verwerkt in de woning zelf. Rechts op de schets loopt de Oudestraat. (Plan: Centroco - M. Van Cleven)
Funderingsplan woning rondom bunker Astene 8
Hiernaast de gevelzichten van de woning. Bovenaan de voorgevel, onderaan de achtergevel. Op beide foto's ziet men duidelijk de bakstenen bak die de bunker deels ommuurd. (Schetsen: Centroco - M. Van Cleven)
Het laatste gevelzicht toont ons de gevel zoals deze ook vanaf de Oudestraat heden nog zichtbaar is. (Schets: Centroco - M. Van Cleven)
Dat het bunkertje al geruime tijd verborgen zit als kelder in het huis mag reeds blijken uit deze foto daterend uit 1995. Men herkent er heel duidelijk het zicht van bovenstaande gevelschets in. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de voorkant van het huis anno 2006.
as8
Detail van de ommuring die de originele bunker verbergt, ingebouwd in de woning anno 2006. Als men de bunker van de voorkant aankijkt, kijkt u hier op de rechter zijmuur. Dit is de langste zijmuur.
as8
Zicht op linker zijkant van de bunker vanuit de garage. Men ziet duidelijk de gebogen bovenkant van de bunker. Het originele Tiroolse cementeerwerk is overal verwijderd geweest.
as8
Deze foto is de linker kant van vorige foto. Men ziet er duidelijk het zware oreillon dat de toegang van de bunker verborg (duidelijk zichtbaar op het grondplan)
Achter dit oreillon steekt allicht deze vermoedelijk originele wenteltrap die toegang geeft tot de bunker. Hier moet ook ergens het originele granaatwerpgat hebben uitgekomen vanuit de commandokamer. Dit werd in elk geval mee dichtgepleisterd en is heden van hier uit niet meer te zien.
Binnenzicht van de kamer met schietgat, gebruikt als koele ruimte of kelder. Naast het schietgat zijn wel de originele muurtjes voor Hotchkiss- en Coltmitrailleur bij het verwerken van de bunker in de woning, verwijderd. De plaat voor de montage van de derde poot is op de vloer wel nog duidelijk te zien.
as8
Deze foto geeft een binnenzicht van het nog vrijzijnde schietgat, van de binnenkant gefotografeerd. Mogelijks is een gedeelte van het baksteen nog origineel baksteen dichtmetswerk van tijdens de Duitse bezetting. Ook zijn er op het originele beton geen sporen meer van verf te zien wat laat vermoeden dat de originele grondkleur lichtgroen zal geweest zijn aan de buitenkant van de bunker.
Juist achter de toegang van de mitrailleurkamer (origineel achter de gepantserde deur), staken de kabeldoorgangen. Deze zijn heden nog duidelijk te zien.
Dit is de gang die beide kamers achteraan met elkaar verbindt. Men ziet nog de restanten van afgebrande originele haken. Ook ziet men nog een granaatwerpgat dat origineel uitkwam in het toegangssas (heden niet meer zichtbaar). De volledige bunker is heden gebruikt als berging.
Binnenzicht in de tweede bunkerkamer, de commandokamer. Deze had zoals op plan te zien geen schietgat.
 
Vorige (As7)
Vorige (As7)
Volgende (A1)