b18
 

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Artikel verschenen over de poging om het bunkertje B18 te Melsen te proberen bewaren van een dreigende afbraak omwille van een verkavelingsaanvraag. Deze redding is uiteindelijk gelukt en de bunker werd uit de voorziene verkaveling verwijderd.

Dreigende afbraak bunker in Melsen
MERELBEKE - Buurtbewoners, erfgoed- en natuurliefhebbers protesteren tegen een geplande verkaveling aan de Gaversesteenweg. Hun voornaamste klacht is dat door dit bouwproject een oude bunker zou moeten worden afgebroken.
De geplande verkaveling bestaat uit vijf loten. Op één ervan staat een oude bunker uit de jaren '30. 'Deze maakt deel uit van de zogenaamde bunkergordel van het bruggenhoofd Gent, die reikt van in Kwatrecht tot in Astene. Zes van deze bunkers bevinden zich op het grondgebied van Melsen en zijn nog allemaal intact', zegt buurtbewoner en architect Joost Declercq. 'De bunker waar het hier om gaat, bevindt zich op minder dan vijf meter van mijn woning, gewoon in het veld. Er groeit nu maïs rond.'

De man wil als lid van de werkgroep Erfgoed Melsen voorkomen dat het bouwsel verdwijnt. 'En er spelen ook persoonlijke belangen mee', zegt hij. 'De bunker heeft wanden van 130cm dik en die zijn voorzien van zes bewapeningsnetten. De afbraak zal dan ook een hele opgave zijn en zwaar materieel vergen. De kans dat mijn eigen woning hierbij schade oploopt, is zeer reëel.'

Erfgoed

Declercqs grootste bekommernis is echter het behoud van het bouwsel als cultuurhistorisch erfgoed. 'De bunkergordel is in de regio één van de belangrijkste getuigen van de twee Wereldoorlogen. Doordat de bunkerlinie markant in het landschap aanwezig is, vormt ze een belangrijk herkenningspunt tussen het verstedelijkte gebied rond Gent en de Zwalmvallei. Dat biedt ook toeristische perspectieven. Ik denk aan een nieuwe wandel- of fietsroute.'

Volgens Declercq ligt de bunker aan de Gaversesteenweg op een locatie die door de Vlaamse Landmaatschappij aangeduid werd om te dienen als groencorridor tussen de Scheldevallei en de Makkegemse Bossen. Die corridor realiseren, is een van de doelstellingen in het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.

'Het is eigenlijk nog de enige open plek waar zoiets kan en waar je de Scheldevallei kunt koppelen aan enkele groene villatuinen die uitgeven op het open landschap en het natuurgebied van de Molenbeek. De bunker kan dan perfect fungeren als vleermuizenschuilplaats. Het verwondert mij niet dat ondertussen ook de Bond Beter Leefmilieu wakker schoot en een bezwaarschrift indiende.'

De gemeentelijke erfgoedcommissie volgt de zaak met argusogen en zal de afbraak sowieso negatief adviseren. Zij baseren zich hierbij onder meer op de opzoekingen van Luc Van de Sijpe, een industrieel ingenieur die met zijn website www.bunkergordel.be voor het behoud van de hele gordel ijvert. Declercq: 'Hij vond al gehoor bij verschillende gemeenten. Waarom zou Merelbeke dan deze relicten verloren laten gaan?'

Schepen van Stedenbouw Pascal Rousseaux zegt dat het schepencollege de verkavelingsaanvraag nog moet bekijken. 'Het openbaar onderzoek is net afgelopen. Ik heb gezien dat er bezwaarschriften zijn. Ik kan de mensen verzekeren dat wij ook met de adviezen van de erfgoedcommissie rekening zullen houden', verzekert hij.

Rechtstreekse link naar hetzelfde artikel in het Nieuwsblad van 15 oktober 2010.

De Verkaveling kreeg een negatief advies van de dienst erfgoed en de originele indieners hebben de verkaveling ingetrokken alvorens de gemeente Merelbeke zijn goed- of afkeuring had gegeven. Er is ondertussen een gewijzigde verkavelingsaanvraag ingediend waarbij de bunker gevrijwaard bleef naast de verkaveling in een beperkte groenzone.

(Laatst geactualiseerd op 13/9/2012)