mu9
 

BRUGGENHOOFD GENT - TÊTE DE PONT DE GAND

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Hoe het idee ooit ontstond.

  • Het maken van een maquette van de bunker Mu9 te Munte.

  • Mr André Ombecq stelde mij indertijd de vraag of hij een meer gedetailleerd plan kon verkrijgen van de bunker Mu9, met als hoofdbedoeling deze bunker als schaalmodel te kunnen namaken.
  • Dit resulteerde uiteindelijk in een meer dan behoorlijk resultaat waarvan u het ganse produktieproces en het eindresultaat kunt zien op deze pagina.
  • Daarom ook alvast dank aan Mr Ombecq voor zijn medewerking aan deze pagina.
  • Mocht u meer interesse hebben in het onderstaande, of er iets specifieks over willen weten, mag u mij altijd contacteren. Ik stuur de vragen dan eventueel wel door naar de maker van de maquette.
  • U kunt mij altijd contacteren via deze e-mail:info@bunkergordel.be
Bijhorende foto's
De maquette is volledig gebasseerd op het hiernaast staande plannetje van deze bunker. Het werd wel nog beperkt aangepast voor kleine zaken die in de realiteit anders zijn, dan afgebeeld op het plan. Zo is in realiteit de achtergevel volledig recht. De bijgeplaatste nepmuur achteraan links geeft in realiteit aan het geheel een rechthoekig uitzicht. Ze maakt niet meer de insprong zoals op het plan nog wel te zien is.
Hiernaast ziet u het plannetje gemaakt door Mr Ombecq voor de constructie van de voorgevel, ten tijde van vrede. Het geheel kreeg het uitzicht van een transformatorhuisje.
Hiernaast ziet u hetzelfde vooraanzicht als de schietgaten vrijgemaakt worden. Links is het schietgat voor het vast opgestelde kanon 47mm. In het midden het schietgat voor een Maximmitrailleur. Rechts het gat voor het plaatsen van een schijnwerper op de weg. De koepel zit verborgen onder een soort dakkapelletje.
De schaal waarop gewerkt werd, werd medebepaald door de beschikking die hij had over miniatuursoldaatjes. Deze kunnen eventueel later gebruikt worden voor de detailafwerking van de bunker.
De coufrage werd volledig gemaakt in fijn hout. Dit werd aan elkaar gelijmd, niet genageld. Dit om de mogelijkheid te laten het geheel na het gieten te kunnen ontkisten.
coufrage voor maquette bunker
Als eerste werd het vloerplaatje voor het bunkertje gegoten.
Daarna werd de bestaande coufrage op dit vloertje geplaatst.
Om te vermijden dat de coufrage onder de druk van het beton zou kunnen opengaan of verschuiven, werden alle vrije ruimtes veiligheidshalve voor het gieten, opgevuld met los zand.
Daarna werd met zeer vloeibare mortel het eigenlijke bunkertje gegoten. Er werd geopteerd de hoeveelheid gebruikt water te beperken door deels het mengsel vloeibaarder te maken door middel van een plastifiant. Het mengsel moest uiteindelijk namelijk voldoende vloeibaar zijn om de toch vrij kleine structuren vlot te kunnen gieten. Anderzijds waren er ook vele obstakels zoals de schietgaten waar de mortel ook moest zien tussen te geraken. In de ganse structuur kroop meer dan 10 liter mortel.
gieten bunkermaquette
Doordat de coufrage gelijmd was en niet genageld, en gekozen was lijm te gebruiken die niet waterbestendig was, kon het geheel in het water gelegd worden. Hierdoor begon de lijm zijn functie geleidelijk te verliezen en kwam de coufrage vrij goed los van de betonnen structuur. Het beton was toen veiligheidshalve een viertal weken oud.
ontkisten maquette
Het bunkertje kreeg na het verwijderen van de buitenste coufrage, het uitzicht zoals hiernaast zichtbaar. Het gieten mag vrij succesvol genoemd worden, daar het uitzicht toch vrij glad is.
Hiernaast het volledig ontkiste bunkertje.
De volledig ontkiste maquette. Enkel de schietgaten zijn nog niet vrijgemaakt.
ontkiste bunkermaquette
Nogmaals het volledig ontkiste bunkertje, van de achterkant gezien.
Volledig ontkiste en opgekuiste bunkertje.
Dan begint natuurlijk de detailafwerking. Hiernaast ziet u het maken van de buitenste traliedeur.
maquette traliedeur bunker
Zoals u kunt zien, kreeg de traliedeur ook nog haar tweede gedeelte, de afdekplaat waarmee kon gemaakt worden dan men niet meer naar binnen kon kijken in het bunkertje. Daarnaast ziet u ook de maquette van de gepantserde deur, eveneens met zijn afdekplaat voor het sluiten van de lamellen er nog naast.
miniaturen bunkerdeuren
De gepantserde deur is hierbij geplaatst in het bunkertje. Ze is geplaatst tussen de kamer met de schijnwerper en het toegangssas.
Zicht op dezelfde gepantserde deur met de volle plaat geopend zodat er lucht van buitenaf kon binnenkomen via het toegangssas. Let ook op de haken die aangebracht zijn op de muur naar de tussengang.
Aan de achterkant van de kamer met de schijnwerper werd eveneens de manuele ventilator geplaatst. Daarnaast ziet de de stroomkast die tegen de muur hing. Dit zal allicht de enige bunker op de linie geweest zijn die voorzien werd van elektriciteit.
achterkant kamer met manuele ventilator en elektriciteitskast
Detail van de schijnwerper die werkte op gas. U ziet de twee types van gasflessen en nog twee reserveflessen staan langs de muur.
detail schijnwerperkamer
Detail van de Maximmitrailleur, inclusief zijn chardome. Ook werd het schietgat voorzien van platen waartussen platen geschoven konden worden om inslaande kogels van buitenaf nog meer te gaan beperken. In realiteit zijn deze platen echter allicht nooit geplaatst geweest in de bunkers van bruggenhoofd Gent. Daarnaast ziet u de sleuven en beschermplaten voor de kanonkamer. Deze zijn origineel wel geplaatst geweest.
Binnenzicht op de achterkant van de mitrailleurkamer. U ziet de twee tabletten voor het opplaatsen van allerhande materiaal. Ook de koepel is uitgewerkt met de sporten naar boven. Links de kanonkamer met achteraan op de muur het gat waar de manuele ventilator verse lucht inpompte zodat de vuile lucht via het schietgat naar buiten werd gepompt. Merk ook op dat het vloertje van de kanonkamer lichtjes werd opgehoogd zodat deze kamer bereikt werd via een tweetal trapjes.
achterkant mitrailleurkamer
Algemeen binnenzicht van het bunkertje. Links schijnwerperkamer, midden mitrailleurkamer, rechts kanonkamer voor vast opgesteld 47mm kanon.
Toch wel zeer fijn afgewerkte kanonkamer. In het midden het vast opgestelde 47mm kanon. Ook is de situatie rond het schietgat zeer fijn nagebouwd. Rechts reservemunitie voor het kanon.
detail kamer voor opstelling vast opgesteld 47mm kanon
Afgewerkte ruwe betonstructuur van de bunker.
afgewerkte ruwe structuur van de bunker
Nogmaals een volledig overzicht over het afgewerkte bunkertje.
Het geheel krijgt natuurlijk een heel realtistisch uitzicht wanneer het wordt voorzien van miniatuursoldaatjes. Alleen jammer dat de soldaatjes voorlopig wel nog Duitse soldaatjes zijn en niet de eigenlijke Belgische.
kanonkamer, ingericht met soldaatjes
Zicht op het ganse bunkertje met soldaatjes voorzien. Zelfde opmerking dan hierboven.
Dan volgde nog een tweede gedeelte van de maquette. Het buitenzicht van de bunker nog optimaliseren. Er werd gekozen dit buitenzicht volledig onafhankelijk te maken van de betonstructuur. In theorie zou de originele betonnen structuur er moeten kunnen ingeplaatst worden, maar dan moet men wel de bodemplaat bij de buitencamouflage opnieuw verwijderen. U ziet hier de buitenwanden en het begin van de bouw van de dakstructuur.
maken buitencamouflage bunker
Bijna volledige ruwe structuur.
Volledig ruwe structuur van de camouflage aan de buitenkant. Links een deurgat ter camouflage van het kanon. In het midden een vals raam ter camouflage van de mitrailleur. Rechts nog een vals raam voor de schijnwerper. Bovenaan een ventillatienok ter camouflage van de koepel.
Volledige ruwe structuur met camouflage als transformatorhuisje
Daarna werden de ramen en deuren van luiken voorzien. Hier zijn de luiken gesloten.
Hier ziet u hetzelfde raam dat de schijnwerper verborg met de luiken geopend.
Hiernaast ziet u de beide gedeeltes in afgewerkte vorm boven elkaar opgesteld.
Volledig afgewerkte structuur zoals hij er ongeveer zou moeten hebben uitgezien in vredestijd, met gesloten luiken.
volledige gecamoufleerde maquette van Mu 9 in vredestijd
Volledig afgewerkte structuur zoals hij er ongeveer zou moeten hebben uitgezien in oorlogstijd, met geopende luiken.