Bunkernummer
Se9
Oud Bunkernummer
ES7
Lokatie
Semmerzake
Project
7
Aantal kamers
2 kamers en een sas op de benedenverdieping en 1 kamer boven.
Aantal schietgaten
2

Type geschut

1 x AC en 1 x MI

Bijhorende vuurrichting

zuid westen

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel volledig ommuurd met baksteen.
 • Gecamoufleerd als een huisje met een verdiep, een puntgevel en pannendak van rode Boomse pannen.
 • Er waren tal van valse ramen aanwezig en de bunker was waarschijnlijk de bunker die het langst in intakte vorm bleef bestaan, inclusief zijn origineel dak. Dit tot de bunker in 1977 bij aanpassingswerken aan de hoofdweg werd afgebroken.
 • Structuur.
 • De bunker bestond origineel uit drie kamers en een sas.
 • Het onderste verdiep bevatte twee kamers en het sas.
 • Vooraan was er een kamer met een vast opgesteld 47mm kanon.
 • Daarachter was een kleinere kamer met een handmatige ventilator om overtollige lucht te kunnen buitenwerken van het eventueel schieten van het kanon in de beperkte ruimte van de kanonkamer.
 • De bovenste kamer bevatte een schietgat voor mitrailleur en een gat voor het plaatsen van een schijnwerper op de weg.
 • Opmerkingen.
 • Het is een steunliniebunker op het steunpunt Semmerzake tussen Se8 (75 m) en Se10 (150 m).
 • De mitrailleurkamer was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was ze ook uitgerust voor de opstelling van een Browning FM30 mitrailleur.
 • Het bunkertje stond zo dicht bij een woning dat men bij het afbreken ervan het niet heeft aangedurfd de dichtst tegen het huis staande wand mee af te breken.Hierdoor staat er naast de desbetreffende woning heden een soort gemetste bak waarachter de originele achtermuur nog staat. U kunt ze zien door verschillende gelaten openingen in de gemaakte bak.
 • De afbraak van deze bunker heeft het faillissement betekend voor een drietal bouwfirma's die na de aanbesteding van de afbraak, het kleinnood niet afgebroken kregen. Dit maar als een bewijs dat de bunkers uiterst stevig gebouwd waren.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 73.438,43 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 75.688,43 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker lag op de rechter kant van de Aalbroekweg, komende van Gavere, U ziet vrij eenvoudig de gemetste bak juist voor het huis dat origineel bijna tegen de bunker aangebouwd stond.
Eigen beoordeling van de bunker

1/5

Vindbaarheid
goed
Bijhorende foto's

Origineel reeds herzien plan van de benedenverdieping van deze afgebroken bunker langs de hoofdweg van Semmerzake.

se9

Origineel reeds herzien plan van de bovenverdieping.

se9

Langsdoorsnede AB horende bij bovenstaande grondplannen. Onderaan de kanonkamer, bovenaan de kamer voor mitrailleur en schijnwerper.

Dwarsdoorsnede CD horende bij bovenstaande grondplannen.

Zijaanzicht van deze tweeverdiepsbunker met een zicht op de linker zijkant. Merk op dat men onderaan hogere nepramen plaatste. Dit moet gediend hebben om de dikte van het gewapend betonnen plafond te verbergen tussen beide verdiepen.

Hiernaast een prachtig oud familieportret getrokken voor het schietgat van het mobiele kanon. De foto moet dateren van voor 1944 daar het nog niet dichtgemetst is. Ook zijn nog de camouflagerestanten aanwezig van de nepdeur die het schietgat moest camoufleren. U ziet zelfs bovenaan de deur de voor die tijd klassieke gekleurde venstertjes boven de nepdeur. De neus rechts van het schietgat heeft ook nog zijn baksteen camouflage dewelke op de foto hierboven reeds volledig verdwenen was (Collectie Fam. Dervaux-De Rouck).

familieportret voor nog intakte bunker Se9, vermoedelijk getrokken voor 1944.

De familie op bovenstaande foto is de familie Dervaux-De Rouck. Bovenaan (vlnr) René Dervaux, Noé, André, Anna De Roeck met in haar armen Romain. Vooraan (vlnr) Gerard, Monique en Andrea..

Vooraanzicht op de bunker. Bovenaan links in het grote venster ziet u de opening voor de schijnwerper. In het midden het schietgat voor mitrailleur. Beneden ziet u verborgen als een deurgat, het schietgat voor het vast opgesteld 47mm kanon.

De foto is merkelijk heel wat recenter gefotografeerd daar hier het uitstekende oreillon (rechts naast schietgat), volledig vrij is van zijn baksteencamouflage. De eerder aanwezige afvoergoot is ook reeds lang verdwenen.

(Foto: Collectie J. De Vos)

Se9 tweeverdiepsbunker te Semmerzake, afgebroken in 1977

Schets naar bestaande foto van deze zware bunker Se9 tegen directe doorbraak. Bovenaan de straat ziet u ook al de bunker Se8 achter nog niet zo hoog opgeschoten sparren.

schets van Se9 naar bestaande foto

Zicht op de gemetste bak die de restanten verstopt van een laatste originele achtermuur van deze ooit zware bunker te Semmerzake. De foto dateert uit 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Hetzelfde zicht daterend uit 2006.
se9
U ziet duidelijk de kijkgaten die in de ommuring gelaten zijn om de originele restanten te kunnen bekijken.
se9
Zicht op de restanten van de originele achtermuur zoals te zien door de gelaten kijkgaten in de gemetste bak.
se9
 
Vorige (Se8)
Vorige (Se8)
Volgende (Se10)
Volgende (Se10)