Bunkernummer
Se10
Oud Bunkernummer
ES10
Lokatie
Semmerzake
Project
10
Aantal kamers
1 kamer en sas
Aantal schietgaten
1

Type geschut

1 x MI

Bijhorende vuurrichting

oosten - zuid oosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het bunkertje was volledig ommuurd met baksteen en had een gelijkaardig uitzicht als het kort daartegen gebouwde bunkertje Se5. De uitwendige bouwkenmerken waren zeer identiek aan de bunker Se11 iets verderop.
 • Het bunkertje was eveneens voorzien van twee valse ramen op de linker zijkant en een kleiner vals raam op de achterkant van het sas.
 • Hij had een zadeldak in blauwe Boomse pannen.
 • Het globale uitzicht was dit van een gemetst bijgebouwtje of stalletje.
 • Structuur.
 • Hij bevatte één mitrailleurkamertje en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het was de meest rechtse steunliniebunker op het steunpunt Semmerzake voorbij Se9 (150 m). Hij was in hoek opgesteld met Se11 (190 m) zodat ze samen een groter gezichtsveld en schietbereik hadden.
 • Naast de standaard voorziene opstelling voor een Maximmitrailleur was dit bunkertje ook voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Het bunkertje stond waar heden de voetbalpleinen zijn van Semmerzake. Het terrein waar deze voetbalpleinen heden liggen, liggen merkbaar lager dan de rest van de terreinen in de directe omgeving. Dit kwam omdat het origineel terrein eind jaren 60 ontdaan geweest is van zijn bovenste zware kleilaag om ze te gebruiken in de plaatselijke steenbakkerijen. gedurende de jaren 70 heeft Semmerzake het lager gelegen en ontgonnen terreinen gebruikt als oefenvoetbalveld. Dit heeft het terrein ondertussen waarschijnlijk wel gered van gebruik als lokale stortplaats. Doordat dit terrein echter lager gelegen was en vooral omdat de eigenlijke bovenlagen ontbraken was dit een zeer vettig terrein en gevoelig voor water. Naast het eerste in gebruik genomen voetbalplein op de rand met het hoger gelegen en niet ontgonnen terrein, stond nog een bunkertje Se10. Dit bunkertje stond in de weg om een eventueel tweede voetbalplein te kunnen aanleggen naast het eerste reeds bestaande plein. Om dit mogelijk te maken heeft men het desbetreffende bunkertje ondergraven en laten omvallen in het lager gelegen terrein. Deze ondergraving werd eveneens door de Loonwerkers De Clercq uit Gijzenzele uitgevoerd. Deze had ondertussen al wat reputatie opgebouwd in dit type van werk omwille van vijf ondergravingen die hij reeds had uitgevoerd op Betsberg. Daarna heeft men het geheel van het lager gelegen terrein gedeeltelijk opgehoogd om het droger te krijgen. Het kantelen van de bunker is echter niet volledig gegaan zoals gewild en de brandweer is er zelfs nog aan te pas gekomen om de bunker zijn laatste aantal centimeters te laten zakken. Mits enig schiet en pikeurwerk heeft men het bunkertje uiteindelijk toch tot enkele centimeters onder het maaiveld kunnen verbergen.
 • Deze bunker stond origineel op het smallere voetbalveld links, van Semmerzake.
 • Hij moet ergens tussen de grote baklijn en de de middenlijn gestaan hebben, waarschijnlijk iets meer naar de oostelijke kant van het veld, op de lijn gevormd door Se11 en Se9.
 • Het bunkertje is jaren gebruikt geweest als tribune voor het publiek rondom het voetbalplein. Fotografen en filmploegen opdagend voor het lokale voetbal maakten er graag gebruik van om ongestoord te kunnen filmen en fotograferen. Somtijds werden er zelfs stoelen en een laddertje geplaatst om hem goed te kunnen bestijgen.
 • Voor de foto's van de ondergraving zou ik zeker "Loonwerken De Clercq uit Gijzenzele" en "Mr Antoine De Smet" willen bedanken voor de vele oude foto's van de ondergraving van de bunker op het voetbalplein van Semmerzake.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 41.412,11 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 41.662,11 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Volg de veldwegel Boentweg, komende van de Opperweg. Ga het veld in, in de richting van de voetbalpleinen. De bunker lag meest waarschijnlijk ergens tussen middencirkel en grote baklijn op de noordelijke kant van het smallere voetbalplein links.
Eigen beoordeling van de bunker

0/5

Vindbaarheid
moeilijk
Bijhorende foto's
Origineel plannetje van dit verdwenen bunkertje.
se10
De bunker is ook reeds verdwenen op de bijgevoegde luchtfoto. Hij moet ergens gestaan hebben tussen de middencirkel en de grote baklijn aan de noordkant van het smallere voetbalplein links. Hij moet op een lijn gelegen hebben tussen de op de foto zichtbaar zijnde Se11 (rechts naast wegeltje) en de gevel die eveneens zichtbaar is, waar Se9 stond (u kunt de gemetste blok rond de resterende muur zien.).
se10
Originele situatie van het voetbalplein te Semmerzake. Het geheel ligt in een ontgonnen put van een oude kleiontginning. Dit fotootje dateert uit 1973. Op de achtergrond ziet u nog de bunker Se11 liggen op de rand van de veldwegel Boentweg. Het bunkertje Se10 moet juist naast dit fotootje op de rechter kant uit het beeld gevallen zijn. (Foto verkregen via Mr Antoine De Smet)
origineel uitzicht voetbalplein Semmerzake in 1973
Oude foto uit de krant waarop men de toenmalige miniemenploeg heeft gefotografeerd. Hij dateert uit 1977. Op de achtergrond ziet u nog duidelijk het toenmalig nog niet ondergegraven bunkertje Se10. U ziet vrij duidelijk op de linker kant de vooruitstekende neus met daarvoor een iets donker plekje van het schietgat. (Foto: verkregen via de gedreven inzet van Mr Antoine De Smet waarvoor dank)
foto miniemen Semmerzake 1977 met op de achtergrond het bunkertje Se10
Het bunkertje werd begin jaren tachtig ingegraven op de rand van het voetbalplein. Vanaf hier een fotoreportage van de afbraak. Op deze foto getrokken bij het begin van de afbraak kunt u zien dat de bunker al deels vrijgegraven is alvorens de ondergraving van start gaat. Dit was allicht reeds een gevolg van de vroegere kleiontginning. U ziet hier wel duidelijk de twee valse ramen op de linker zijkant en het kleine valse raam op de achterkant van het sas. (Foto: Fam. De Clercq)
bunker Se10
Hiernaast begint men net met het afgraven van het terrein links van de bunker. Het is de bedoeling de bunker te laten verdwijnen in het reeds lager gelegen terrein waar het bijkomende voetbalveld moet komen. (Foto: Fam. De Clercq)
Ondertussen is er reeds een grotere kuil gemaakt naast de bunker waar het massieve blok, eenmaal meer vrij gemaakt zou moeten zien in te vallen.(Foto: Fam. De Clercq)
graven kuil naast bunker
Wanneer de bunker echter in de voorziene put stuikt, gebeurt niet alles zoals voorzien. Hij landt met zijn achterkant op de rand van de achterkant van de put. Hierdoor steekt de bunker achteraan sterk omhoog. Op deze foto van de ondergraving ziet u wel duidelijk de achterkant van het bunkertje met een mooi nepraam. (foto via Antoine De Smet)
voetbalplein Semmerzake bunker

Er zit niets anders op dan de bunker verder aan de achterkant proberen te doen zakken door extra grond weg te proberen graven van onder het bunkertje. Het bunkertje ligt hier dus op zijn linker zijkant. De foto kijkt op de fundering van de bunker. Vooraan en onderaan ziet men de zwaardere fundering onder de dikste muren. (foto via Antoine De Smet)

ondergraven bunker
Pogingen om de achterkant van de bunker te laten zakken door verder te ontgraven onder de achterkant. (Foto: Fam. De Clercq)
voetbalplein Semmerzake
Het is dan ook niet zo eenvoudig grond te proberen weggraven waarop de bunker rust. Daarom heeft men hem eerst op de manier die u hier kunt zien zoveel mogelijk laten zakken. Men kan echter onmogelijk de laatste grond weggraven waarop de bunker op dat moment kwam op te rusten. (Foto: Fam. De Clercq)
Om de bunker de laatste zo nodige aantal centimeters te laten zakken zag men geen andere oplossing dan de brandweer deze laatste bobbel grond onder de achterkant van de bunker te doen komen wegspuiten. Dit is gebeurd met gevolg een massa water in de put van de bunker. De bunker is op deze wijze zeker nog een twintigtal centimeters gezakt. (Foto: Fam. De Clercq)
onderspuiten van bunker
Met de kraan werd het overtollige slijk uit de put geschept. (Foto: Fam. De Clercq)
Het terrein kon weer aangevuld worden met een bunker die nipt nog altijd niet onder het maaiveld stak. Het ondergraven was afgelopen met een kleine sisser. (Foto: Fam. De Clercq)
ondergraven bunker
Effenen en aanvullen van het terrein rondom de gekantelde bunker (Foto: Fam. De Clercq)
De Clercq Loonwerken Gijzenzele
Om de laatste centimeters dat de bunker niet diep genoeg in de grond stak weg te werken heeft men met handpikeurs de laatste uitstekende resten moeten wegschieten. Uiteindelijk is de ondergraving gelukt al ligt de bunker op de slechtste plaatsen slechts enkele centimeters onder het maaiveld. (foto via Antoine De Smet)
Semmerzake 10 Se10
Zicht op de lokatie waar de bunker ooit moet gestaan hebben anno 2006.
se10
Dat de ondergrond vaak na jaren zijn geheimen weer prijsgeeft mag blijken uit de foto hiernaast uit 2009. Het lijkt alsof de in de ondergrond stekende bunker stilletjes aan opnieuw naar boven wordt gestoten en weer geleidelijk aan zichtbaar wordt aan het oppervlak.
ingegraven bunker voetbalplein Semmerzake
 
Vorige (Se9)
Vorige (Se9)
Volgende (Se11)
Volgende (Se11)