se11
 
Bunkernummer
Se11
Oud Bunkernummer
ES11
Lokatie
Semmerzake
Project
11
Aantal kamers
2 achteraan onderling verbonden kamers, een koepel en een sas
Aantal schietgaten
2

Type geschut

2 x MI

Bijhorende vuurrichting

zuiden

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel volledig ommuurd met baksteen.
 • Er waren tal van valse ramen aanwezig en er zijn nog vrij veel stukken van de originele ommuringen aanwezig.
 • Hij had een vrij plat schilddak met rode Boomse pannen omwille van de aanwezige koepel.
 • Het geheel was globaal gecamoufleerd als een woning.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit twee kamers die achteraan met elkaar verbonden zijn, en een toegangssas. Achteraan de tweede kamer is een trap naar de koepel.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunker op de rechter kant van het steunpunt Semmerzake tussen Se6 (265 m) en Se7 (255 m). Hij was in hoek opgesteld met de steunliniebunker Se10 (190 m) zodat ze samen een groter gezichtsveld en schietbereik hadden.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • De bunker is grotendeels vrij, een van de twee schietgaten is ook vrij.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 72.689,88 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 103.189,88 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt op de rechter kant van de veldwegel met naam Boentweg, komende van de Opperweg
Eigen beoordeling van de bunker

4/5

Vindbaarheid
gemakkelijk
Bijhorende foto's
Origineel plannetje van deze bunker. Het geheel had duidelijk het uitzicht van een kleine woning. De bunker was ruim voorzien van valse ramen.
se11
Bijhorende langsdoorsnede AB. De vorm van het dak was zoals afgebeeld maar het dak was zeker niet zo stijl omdat de koepel in realiteit boven het dak uitstak.
Bijhorende dwarsdoorsnede CD
Foto op veel lager gelegen eerste voetbalplein van Semmerzake uit 1973. Op de achtergrond ziet u Se11 liggen vlak naast het veldwegeltje met de naam Boentweg. Nog meer op de achtergrond ziet u de luchtmachtbasis te Semmerzake.
Vooraanzicht anno 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achterkant en linker zijkant uit dezelfde periode. De toegang zat toen praktisch onbereikbaar achter struikgewas. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op Se11 vanaf de Boentweg, anno 2006.
se11
Vooraanzicht met resten van valse ramen op de zijkanten.
se11
Vooraanzicht.
se11
Zicht op linkerzijkant en achterkant.
Binnenzicht mitrailleurkamer juist achter het toegangssas. Dit is de kamer met het nog dichtgemetste schietgat. Het bunkertje is aan de binnenkant zeer rommelig.
zicht op de tussengang tussen beide mitrailleurkamers. De hoek links achteraan de foto is de toegang naar de koepel.
Binnenzicht in de tweede mitrailleurkamer (met geopend schietgat).
Zicht dat men had door het schietgat.
Zicht op de bunker met op de achtergrond de restanten van de molen van Semmerzake. (Foto daterend uit 2009)
 
Vorige (Se10)
Vorige (Se10)
Volgende (Se12)
Volgende (Se12)