gesneuvelde belgische soldaat
 

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van augustus 1914

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

Algemene samenvattende lijst van gesneuvelde Belgische soldaten tijdens de 18 daagse veldtocht.

Hieronder vindt u een lijst, in de mate van de bekendheid, van Belgische soldaten die sneuvelden bij de 18-daagse veldtocht.

Er werd gepoogd de lijst zoveel mogelijk te ontdoen van fouten en dubbels. Er zullen echter zeker nog fouten en onvolledigheden inzitten. Mocht u opmerkingen, aanvullingen of correcties hebben bij de onderstaande informatie, mag u deze altijd doorgeven. Ze zullen periodiek en met plezier mee verwerkt worden op de website binnen redelijke termijn. Onderaan deze pagina vindt u ook steeds de laatste datum van aanpassen van de lijst. (mail gerust op info@bunkergordel.be).

Volgende zaken werden toegepast om dubbels te vermijden:

  • De achternamen werden (los van de voornamen) alfabetisch gerangschikt. Hierbij werd er geen rekening gehouden met spaties, speciale lettertekens, koppeltekens, ...
  • Letter Y en IJ werden altijd gerangschikt als IJ.
  • In het geval dat er namen zijn waarbij heden nog altijd twijfel bestaat over al dan niet mogelijks dubbel opgenomen, zijn deze schuin afgedrukt.
  • Bij namen met dubbele schrijfwijzes waarbij niet duidelijk is welke versie de juiste is, zijn beide alternatieven aangegeven die al terug gevonden zijn. In dit geval wordt voorrang gegeven aan de schrijfwijze op eventuele doodsprentjes.
  • Bij tegenstrijdige detailinfo wordt rekening gehouden met de meest betrouwbare bron en in geval van blijvende twijfel, beiden vermeld.

 

 

 

Namen vanaf FA... tot en met FNz...

2296 0 Achternaam Voornaam Geboorteplaats Geboorte-
datum
Stamnr Gesneuveld te  Overleden Eenheid Onderindeling Rang-functie Meer detail overlijden
2297 1 FABRY Albert Orthe (FR) 29/02/1916 297/66 Vinkt 26/05/1940 3e Ardeense Jagers 1e Bat 3e Comp Soldaat Gesneuveld bij zware contacten met Duitse infanteristen bij de verdediging van het dorp Vinkt. Het 1e Bat verdedigde de zuidrand van het dorp.
2298 2 FABRY André Sint Lambrechts Woluwe 20/03/1919 131/96393 Adegem 25/05/1940 1e Karabiniers 3e Bat 9e Comp Soldaat Gesneuveld bij stellingen achter het Schipdonkkanaal waar deze eenheden met zware Duitse aanvallen en artillerievuur te maken kregen.
2299 3 FABRY Jean Grez Doiceau 31/07/1917 176/16137 Temploux 12/05/1940 3e Genie      
2300 4 FACON Paul Gent 11/04/1920 140/29899 Zwijndrecht 19/05/1940 2e Lansiers 2e Groep 5e Eskadron 1e Peloton   gesneuveld bij poging Duitsers terug te dringen die te Zwijndrecht over de Schelde waren geraakt via de niet volledig  buiten gebruik gestelde Scheldetunnel.
2301 5 FAES Augustinus Kessel 23/5/1893 111/60774 Leopoldsburg 10/05/1940 Infanterieschool Beverlo      
2302 6 FAFRA Jean Saive 25/06/1914 280/3526 Battice 21/05/1940 RFL Fort Battice   Gesneuveld bij een vliegtuigbombardement op het fort van Battice. Hierbij treft men bij blok I een munitieopslag met een zware ontploffing tot gevolg. Er vallen heel wat doden en gewonden te betreuren. Dit betekent ook vrij direct de capitulatie van het Fort van Battice.
2303 7 FAGNAN Jules Andrimont 26/06/1913 101/81915 Ronse 25/05/1940 25e Linie 1e Bat 1e Comp   gezien de locatie en datum allicht in hospitaal overleden aan de gevolgen van de slag om de Leie te Bavikhove
2304 8 FAGNY Léon Marbehan Rulles 12/01/1911 110/80151 Deinze -
(+) Aalst (hosp)
25/05/1940 -
(+) 27/05/1940
5e Ardeense Jagers 2e Bat 4e Comp Soldaat Zwaar gewond toen werd geprobeerd een dwarsstelling op te trekken op de reeds door de Duitsers geslagen bres te Meigem. Zou overleden zijn aan zijn verwondingen in een Duits hospitaal (Aalst was reeds bezet gebied)
2305 9 FAYT Fernand Halle 25/11/1902 31214 Leuven 10/05/1940 CT (Vervoerskorps) AV (Groupement Regulateur Routier)    
2306 10 FAINGNAERT Leon Kruishoutem 26/08/1910 39720 Bissegem 24/05/1940 3e Linie Staf Reserve
Onderluitenant
overleden aan de Gullegemsesteenweg aan het huis van O. Verschaete. Duitse doorbraak, val Leiestelling
2307 11 FALISE Adelson Jumet 3/05/1919 114/43593 Haneffe 12/05/1940 12e Linie 3e Bat 10e Comp   gesneuveld bij hals over kop terugtrekken op Namur. Ingesloten tussen oprukkende Duitsers en aangevallen door de Luftwaffe.
2308 12 FALISE Marc Villers la Ville 11/09/1919 113/56828 Leuven 10/06/1940 13e Linie 3e Bat 9e Comp   gezien de datum allicht overleden aan eerder opgelopen verwondingen in een hospitaal
2309 13 FALQUE Gustave     113/46790 Willemstad (NL) 30/05/1940 -
(+) 5/06/1940
13e Linie 2e Bat 8e Comp Soldaat Kwam om het leven toen een schip met Belgische krijgsgevangenen, de "Rhenus 127" op een mijn liep en zonk. Hij stierf in een hospitaal aan opgelopen verwondingen of werd pas later dood teruggevonden of geregistreerd.
2310 14 FALQUE Lucien       Ernage 13/05/1940 1e Ardeense Jagers   Korporaal Gesneuveld bij het terugtrekken op Genappe
2311 15 FAMAEY Bertrand Vorst 10/09/1915 112/86563 Wielsbeke 26/05/1940 21e Linie 1e Bat 3e Comp   gesneuveld bij de slag om de Leie
2312 16 FAMELAER Jozef Wetteren 12/10/1902 134/9476 Dendermonde 10/05/1940 GVCE (wachters van verkeerswegen en instellingen) 10e Bat 4e Comp (Wetteren) Soldaat  
2313 17 FANK Paul Heppenbach 19/06/1917 192/17645 Chapon (Seraing) 12/05/1940 3e CT (Vervoerskorps)      
2314 18 FANSSENS
   of FRANSSENS
Victor Boom 11/04/1912 151/37474 Maldegem 25/05/1940 7e Artillerie 3e Groep 8e Batterij Soldaat Gesneuveld nabij het Schipdonkkanaal. 3e Groep lag in steun op 22e Linie.
2315 19 FARDEAU Michel Anderlecht 7/09/1918 131/80565 Maldegem 27/05/1940 1e Karabiniers 2e Bat 5e Comp of
2e Bat 8e Comp
Soldaat-Trompetter Gesneuveld in een wanhoopspoging de Duitsers nog proberen tegen te houden op de lijn gevormd door Maldgem (Kleit) en Ursel.
2316 20 FASOEL Isidore Schaarbeek 24/9/1899   Lombardzijde 27/05/1940 4e CT (Vervoerskorps)      
2317 21 FASSIN
  of FOSSIN
Henri Marcinelle 8/10/1920 101/88555 Ooigem 24/05/1940 1e Linie   Soldaat gedood bij de slag om de Leie
2318 22 FASTRE Nicolas Villers l'Eveque 9/04/1919 145/30801 Watervliet 25/05/1940 1e Jagers te Paard     Gesneuveld toen ook deze eenheden betrokken geraakten bij Duitse pogingen om het Leopoldkanaal te overbruggen (Leieslag)
2319 23 FASTRES Joseph Celles 30/01/1919   Cerdon (FR) 16/06/1940 4e Karabiniers 1e Bat 4e Comp   Het 4e Karabiniers was het opleidngs- en versterktingsregiment van de Karabiniers. Deze eenheden werden naar het Zuiden van Frankrijk gestuurd om hun opleiding buiten het oorlogsgeweld te kunnen afwerken. Allicht hierbij om het leven gekomen.
2320 24 FATERMANS Jan Grimbergen 16/10/1919 135/82052 Koningshooikt 16/05/1940 1e Grenadiers 2e Bat 7e Comp Soldaat Omgekomen op de stellingen aan de KW-linie, mogelijks bij onderlinge artillerieduels tussen de Belgen en de Duiters
2321 25 FAUCON Edouard       Douai (FR) 19/05/1940 34e Artillerie (allicht)
ipv 19e Artillerie
    De 34e Artillerie van het opleidings- en versterkingsregiment van de 17e, 18e, 19e en 20e Artillerie. Om hun opleiding te kunnen afwerken werden deze doorgestuurd naar Zuid Frankrijk. Bij dit doortrekken geraakten echter velen betrokken  bij de gevechten in Noord Frankrijk met de snel doortrekkende Duitsers richting kust. Allicht hierbij komen te sneuvelen
2322 26 FAUT Charles Enghien 13/10/1913 127/80968 Gottem 26/05/1940 6e Jagers te Voet     Omgekomen bij hevige strijd nadat de dwarsstelling ter hoogte van de lijn Lendelede - Ledegem onhoudbaar werd en bijkomend werd teruggetrokken richting Markegem - Dentergem
2323 27 FAUT Jules Laken 12/6/1891 17844 Hesmond (FR) 22/05/1940 RFN Groep Obussen 6"   Op 15/05/1940 vervoegen een 550 tal artilleristen van de reservegarnizoenen van de Naamse Forten een reeds bestaand detachement van reservisten van de Luikse Forten. Ze zullen nog proberen doortrekken op Zuid Frankrijk met eigen transport. Een gedeelte geraakt bij dit doortrekken toch nog afgezonderd in de drukte, vooral in de buurt van de Somme en komt alsnog in het Noord Franse strijdgewoel te overlijden.
2324 28 FAUVIAUX             38e Linie   Soldaat  
2325 29 FAUVILLE Andre Marchienne
au Pont
7/05/1920 126/83547 Oostende 23/05/1940 2e Jagers te Voet 4e Bat 14e Comp C47   De 11e Jagers te Voet was de opleidiings- en versterkingseenheid van de 2e, 5e en 8e Jagers te Voet. Deze eenheden poogden per trein Zuid Frankrijk te bereiken maar liepen hopeloos vast in de buurt van Boulogne sur Mer. Allicht zwaar gewond geraakt bij de poging om van Boulogne opnieuw in de richting van West Vlaanderen te trekken en in hospitaal overleden.
2326 30 FAUVILLE Joseph Chenee 18/01/1909 131/79641 Arendonk 14/05/1940 3e Karabiniers 2e Bat 6e Comp   Geneuveld toen het Maas - Scheldekanaal werd verlaten na de Nederlandse kapitulatie en men hier overrompeld werd met vrijgekomen Duitse troepen uit Nederland.
2327 31 FAUXBEL François Jumet 4/01/1913 194/15307 Gravelines (FR) 24/05/1940 6e Legerdepot  Intendancekorps
(bevoorradingskorps)
   
2328 32 FEY Jules Liege 11/06/1919 112/90343 Ronse 6/06/1940 12e Linie 2e Bat 6e Comp   Allicht in hospitaal overleden aan de verwondingen van de slag om de Leie
2329 33 FEYERICK Robert Gent 18/1/1892 17230 Ronsele -
(+) Hospitaal
25/05/1940 -
(+) 18/06/1940
22e Linie Stafcompagnie reserve Majoor gezien de datum in hospitaal overleden aan de verwondingen opgelopen tijdens een tegenaanval om verloren posities aan Schipdonkkanaal opnieuw te proberen heroveren.
2330 34 FEYS Arthur Brugge 19/11/1912 104/80736 Kuurne 24/05/1940 24e Linie     gesneuveld bij de verdediging van de Leiestelling in de regio Kortrijk
2331 35 FELENNE Sylvain Mettet 22/09/1918 113/56630 Barry (FR) 20/05/1940
(allicht enkele dagen later)
63e Linie (allicht)
ipv 13e Linie
2e Bat 6e Comp   Maakte allicht deel uit van de Companie Depot en Diensten van de 63e Linie, een opleidings- en versterkingseenheid van onder andere de 13e Linie. Deze eenheid geraakte als enige van deze linie in het zuiden van Frankrijk. Allicht moet deze soldaat ergens hier in het zuiden van Frankrijk verongelukt zijn.
2332 36 FELIX Jean Seraing 9/09/1917 290/4607 Boncelles 15/05/1940 RFL Fort Boncelles Soldaat Gesneuveld door vliegtuigbommen op koepel 3. Bij dit bombardement zullen 3 van de 4 C75 koepels van het fort worden uitgeschakeld.
2333 37 FELLER Felix Waltzing 27/01/1910 110/79568 Vinkt 27/05/1940 1e Ardeense Jagers 3e Bat 8e Comp Soldaat gesneuveld bij zware gevechten om de noordkant van Vinkt in handen te houden op Duitse infanteristen.
2334 38 FENEAU Henri Ieper 24/5/1891 16064 Menen 20/05/1940 RTA (Regiment de Transmission de l'Armée)      
2335 39 FERAUGE Gaston Vodecee 24/08/1914   Zwijndrecht 19/05/1940 15e I.D. Groep Wielrijders
2e Eskadron
Soldaat gesneuveld bij verdedliging niet volledig opgeblazen voetgangerstunnel onder de Schelde
2336 40 FERETTE Henri Esneux of Liege 17/03/1914 139/29126 Tielt 23/05/1940 16e I.D. Groep Wielrijders
1e Eskadron
Wachtmeester Allicht in hospitaal overleden aan de verwondingen van een artillerie obus. Gezien deze eenheid kort daarvoor gestationneerd was bij de 44e Linie langs de Schelde te Merelbeke, is dit mogelijks origineel ook een slachtoffer aan TPG
2337 41 FERY Jules Tintigny 23/02/1915 110/85897 Gottem 26/05/1940 4e Ardeense Jagers 1e Bat 2e Comp Sergeant gesneuveld bij zware gevechten om de Leie te Gottem
2338 42 FERIRE
   of FERRIRE
Georges Bressoux 13/04/1911 290/1454 Eben Emael 10/05/1940 RFL Fort Eben-Emael Soldaat Gesneuveld bij de verovering van kanonkazemat Maastricht 2 door de Duitsers bij de verrassingsaanval op de bovenstructuur van Eben Emael op 10/05/1940 rond 4u15.
2339 43 FERKET Albert Kemzeke 27/04/1915 131/26200 Adegem 26/05/1940 1e Karabiniers 3e Bat 12e Comp Soldaat
-Brancardier
Gesneuveld bij stellingen achter het Schipdonkkanaal nabij Raverschoot waar deze eenheden met zware Duitse aanvallen en artillerievuur te maken kregen.
2340 44 FEROCE Etienne Liege 25/12/1915 101/84628 Vreren 11/05/1940 1e Grenswielrijders     Laffelijk geëxecuteerd na gevangename bij contacten met Duitse pantserwagens
2341 45 FERONT Armand Marneffe 30/11/1909 146/25838 Ronse 6/06/1940 10e TAA (hulptroepen van het leger)     gezien de datum in een hospitaal overleden aan eerder opgelopen verwondingen.
2342 46 FERONT Maurice Lincent 15/03/1920 299/1357 Beauquesne (FR) 20/05/1940 Bataljon Grenswielrijders (Versterkings- en Opleidingscentrum Ardeense Jagers)   Soldaat Maakte deel uit van het versterkings- en Opleidingscentrum Ardeense Jagers. Bij gebrek aan treinen probeerden zij met de fiets vanaf Sint Gillis Waas via Moeskroen door te fietsen tot Amiens om dan verder door te trekken naar Zuid Frankrijk. Ter hoogte van Bois de Beaquesne geraakten zij echter ingehaald door de snel oprukkende Duitse troepen en amper bewapend trokken zij hier stelling tegen Duitse lichte pantzers. Van de in totaal 140 Cyclisten in opleiding  sneuvelden er hierbij 14 en geraakten er nog tientallen gewond.
2343 47 FEROT Jules Saint Servais 16/1/1899 197/24024 Ledeve? 30/05/1940 4e Direction du Genie et Fortifications      
2343 47 FERRIRE
   Zie FERIRE
Georges                  
2344 48 FERTINEL Lodewijk Steenhuffel 26/04/1913 109/78705 Etaples (FR) 21/05/1940 9e Linie 1e Bat 4e Comp   Is allicht afgedwaald geraakt van zijn eigen troepen en hier op een totaal afwijkende locatie van waar de eenheid waar hij bijbehoorde in de Franse strijd in Noord Frankrjk komen te overlijden.
2345 49 FESLER Jules Gochenee 27/01/1918 113/55411 Meulebeke 26/05/1940 13e Linie 2e Bat 8e Comp Soldaat Gesneuveld bij zware Duitse aanvallen op de stellingen van de 13e Linie in de poging de Leie over te steken
2346 50 FICHEROULLE Marcel Roselies 16/01/1920 126/83371 Ruiselede 28/05/1940 2e Jagers te Voet 3e Bat 11e Comp   Op einde van veldtocht gesneuveld toen een artilleriegranaat hun stelling trof die ze nog in alle haast aan het optrekken waren.
2347 51 FIDDELAERS Lambert Kinrooi 26/02/1912 111/80457 Voue (FR) 14/06/1940 61e Linie     Toen deze opleidings en versterkingseenheden na de Belgische kapitulatie werden uitgestuurd naar de regio van onder nadere de Marne voor het uitvoeren van veldwerk, werd dit zo slecht gecoördineerd zodat ze door de oprukkende Duitsers opnieuw dienden zuidwaarts te vluchten. Hierbij zijn bij een incident (onduidelijk wat) 3 Belgen omgekomen.
2348 52 FIDLER Louis Hasselt 22/01/1919 111/89900 Rijmenam 15/05/1940 11e Linie   Korporaal gesneuveld bij terugtrekken op kanaal Willebroek via Leuven om te hergroeperen
2349 53 FIERAIN Marius Braine le Comte 3/11/1914 125/53664 Aalter 7/06/1940 4e Jagers te Voet     In hospitaal overleden aan verwondingen opgelopen bij vrij hopeloze weerstand aan een nieuw opgeroepen verdedigingslijn gevormd door de lijn Knesselare, Sint Joris, Maria Aalter, Ruisele en Tielt.
2350 54 FIERENS Franciscus Aarschot 27/03/1913 289/6458 Riemst 10/05/1940 7e TTR (Transmissietroepen)      
2351 55 FIERS Maurits Kalken 23/06/1908 /4298 Maria Aalter -
(+) Brugge
27/05/1940 1e DTCA (Luchtafweer) 3e Groep 7e Batterij (allicht) Soldaat Deze luchtafweereenheid stond te Aaltebei (nabij de brug over het kanaal Gent-Brugge tussen Aalter en Ursel) opgesteld met hun C75 DTCA M36 luchtafweerkanonnen. Nadat ze zelf een Duitse observatieballon met gericht vuur uit de lucht lieten halen kreeg dit als vervolg een tegenbatterijvuur van Duitse kant waar bij deze soldaat allicht zwaar gewond geraakte en later in een hospitaal overleed aan zijn opgelopen verwondingen.
2352 56 FIEVEZ Fernand Dampremy 27/04/1907 127/70920 Bavikhove 24/05/1940 10e TAA (hulptroepen van het leger)      
2353 57 FIGOUREUX Arthur Hoogstade 30/10/1912 103/81403 Oostwinkel -
(+) Beernem (veldhospitaal)
26/05/1940 23e Linie 1e Bat 3e Comp Soldaat Gewond geraakt bij zware Duitse aanvallen op de Belgische stellingen te Oostwinkel, overleden in hospitaal aan eerder opgelopen verwondingen
2354 58 FINEUSE Abel Assenois 2/07/1914 110/85733 Deinze -
(+) Gent (hosp)
25/05/1940 -
(+) 1/6/1940
5e Ardeense Jagers 3e Bat 7e Comp Soldaat Zwaar gewond in de zone Kouter tot kruispunt Aaltersesteenweg en Wakkense Heirweg in 2e echelon langs het Schipdonkkanaal. In hospitaal overleden aan opgelopen verwondingen.
2355 59 FINFE Aime Lisogne 16/10/1915 114/41922 Ooigem 24/05/1940 1e Linie 2e Bat 7e Comp Soldaat gedood bij de slag om de Leie
2356 60 FIVET Rene Roux 15/12/1893 20590 Poeke 25/05/1940 QG (Hoofdkwartier) VI CA?    
2357 61 FLAMAND Pierre Brussel 3/7/1896 24553 Passendale 27/05/1940 4e Lansiers 1e Groep 1e Eskadron Kapitein Gesneuveld aan een laatste met 2000 goederenwagons opgeworpen anti-tankhindernis op de spoorlijn tussen Ieper en Roeselare.
2358 62 FLAMANT Cyrille Hautmont 11/06/1907 112/76177 Belsele 12/05/1940 62e Linie 2e Bat   Gesneuveld toen hun opleidingseenheid in wat als veilig geacht werd oorlogskantonnement zat te Belsele. Hier werd echter na op 11/05/1940 twee maal het vliegveld door de Duitse Luftwaffe aangevallen te zijn geweest een dag nadien nog een dodelijk slachtoffer geëist bij een nieuwe aanval uit de lucht. Ditmaal kwamen alvast 2 soldaten om het leven.
2359 63 FLAMION Georges       Vinkt 27/05/1940 1e Ardeense Jagers   Soldaat gesneuveld bij zware gevechten om de noordkant van Vinkt in handen te houden op Duitse infanteristen.
2360 64 FLAMION Marcel Bellefontaine 12/01/1911 of
20/08/1911
110/80395 Deinze 25/05/1940 5e Ardeense Jagers 2e Bat 6e Comp Soldaat Gesneuveld toen werd geprobeerd een dwarsstelling op te trekken op de reeds door de Duitsers geslagen bres te Meigem
2361 65 FLAMME Alexandre Maurage 6/01/1919 125/57642 Poesele 27/05/1940 1e Jagers te Voet 3e Bat 9e Comp   Gewond bij gevechten om het Schipdonkkanaal en in hospitaal overleden aan opgelopen verwondingen. De 1e Jagers dienden een dwarsstelling op te trekken wegens Duitse doorbraak in de regio Nevele in de stellingen van de 15e Linie.
2362 66 FLAUSCH Joseph Andrimont 1/05/1915 110/88424 Fleurus 12/05/1940 3e Ardeense Jagers 1e Bat 1e Comp Soldaat Gesneuveld bij stelling nemen op de lijn Perwez - Aische en Refail - Liernu door toenemende Duitse aanvallen en infiltraties.
2363 67 FLEBUS Francis of François Borgerhout 4/06/1916 175/15005 Ursel (Zuidwesten Eeklo) 26/05/1940 2e Genie 1e Comp Soldaat  
2364 68 FLEURQUIN Leon Beclers 1/10/1919 127/89356 Rumbeke 27/05/1940 3e Jagers te Voet 4e Bat 14e Comp C47   Gesneuveld bij laatste pogingen de Belgische stellingen te behouden in de regio Roeselare
2365 69 FLEURUS Alfons Sint Pieters Leeuw 1/05/1920 111/91190 Willemstad (NL) 30/05/1940 -
(+) 6/06/1940
11e Linie   Soldaat Omgekomen toen een schip met Belgische krijgsgevangenen, de "Rhenus 127" op een mijn liep en zonk
2366 70 FLORIDOR Jules Dworp 29/11/1917 111/90488 Brugge (hosp) 10/06/1940 11e Linie 2e Bat 6e Comp Korporaal Gezien de datum allicht overleden in hospitaal aan eerder opgelopen verwondingen.
2367 71 FLOU Remi     127/75320 Willemstad (NL) 30/05/1940 9e Jagers te Voet   Soldaat Omgekomen toen een schip met Belgische krijgsgevangenen, de "Rhenus 127" op een mijn liep en zonk
2368 72 FLUZIN Felix Saint Pierre 20/06/1910 110/79733 Vinkt -
(+) Brugge (hosp)
27/05/1940 2e Ardeense Jagers 2e Bat 5e Comp Soldaat In hospitaal overleden aan de verwondingen opgelopen bij de weerstand geboden tegen de zware Duitse aanvallen in de regio van Vinkt.