gesneuvelde belgische soldaat
 

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van augustus 1914

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Chronologisch verloop van de 18 daagse veldtocht aan het bruggenhoofd Gent.

Algemene samenvattende lijst van gesneuvelde Belgische soldaten tijdens de 18 daagse veldtocht.

Hieronder vindt u een lijst, in de mate van de bekendheid, van Belgische soldaten die sneuvelden bij de 18-daagse veldtocht.

Er werd gepoogd de lijst zoveel mogelijk te ontdoen van fouten en dubbels. Er zullen echter zeker nog fouten en onvolledigheden inzitten. Mocht u opmerkingen, aanvullingen of correcties hebben bij de onderstaande informatie, mag u deze altijd doorgeven. Ze zullen periodiek en met plezier mee verwerkt worden op de website binnen redelijke termijn. Onderaan deze pagina vindt u ook steeds de laatste datum van aanpassen van de lijst. (mail gerust op info@bunkergordel.be).

Volgende zaken werden toegepast om dubbels te vermijden:

  • De achternamen werden (los van de voornamen) alfabetisch gerangschikt. Hierbij werd er geen rekening gehouden met spaties, speciale lettertekens, koppeltekens, ...
  • Letter Y en IJ werden altijd gerangschikt als IJ.
  • In het geval dat er namen zijn waarbij heden nog altijd twijfel bestaat over al dan niet mogelijks dubbel opgenomen, zijn deze schuin afgedrukt.
  • Bij namen met dubbele schrijfwijzes waarbij niet duidelijk is welke versie de juiste is, zijn beide alternatieven aangegeven die al terug gevonden zijn. In dit geval wordt voorrang gegeven aan de schrijfwijze op eventuele doodsprentjes.
  • Bij tegenstrijdige detailinfo wordt rekening gehouden met de meest betrouwbare bron en in geval van blijvende twijfel, beiden vermeld.

 

 

 

Namen vanaf VANDE... tot en met VANDENGz...

5541 0 Achternaam Voornaam Geboorteplaats Geboorte-
datum
  Gesneuveld te  Overleden Eenheid Onderindeling Rang-functie Meer detail overlijden
5542 1 VANDEBOTERMET Jos of Jozef Lembeek 13/10/1913 149/28393 Tienen 11/05/1940 17e I.D. Groep Wielrijders
3e Eskadron
  allicht in hospitaal overleden aan verwondingen opgelopen bij artillerievuur nabij de baan van Bilzen naar Oud Geer
5543 2 VANDEBROECK Henri Scherpenheuvel   101/77005 Elsene 12/05/1940 Bataljon Grenswielrijders Limburg     Allicht gesneuveld bij doortrekken westwaarts bij gebrek aan leiding op dit moment van de veldslag
5544 3 VANDE CASTEELE Antoon Westende 2/12/1912 103/81294 Oostwinkel 26/05/1940 23e Linie 1e Bat 2e Comp Korporaal omgekomen bij zware Duitse aanvallen op de Belgische stellingen aan het Schipdonkkanaal
5545 4 VANDECASTEELE Theofiel Velzeke Ruddershove 26/03/1917 131/91164 Maldegem 27/05/1940 1e Karabiniers 4e Bat 15e Comp mortieren 76 Soldaat Gesneuveld in een wanhoopspoging de Duitsers nog proberen tegen te houden op de lijn gevormd door Maldgem (Kleit) en Ursel.
5546 5 VAN DE CRAEN Adriaan Arendonk 4/02/1912 151/37913 Maldegem 24/05/1940 -
(+) 27/05/1940
1e Artillerie   Soldaat in hospitaal overleden aan eerder opgelopen verwondingen. Onlogische locatie voor deze eenheid
5547 6 VAN DE GEJUCHTE Trifon Eeklo 17/07/1906 156/13432 Sijsele 20/05/1940 6e Artillerie   Soldaat Allicht in hospitaal overelden aan verwondingen opgelopen bij Belgisch-Duitse Artillerieduels aan het kanaal Gent-Terneuzen
5548 7 VANDEGENACHTE Astere Deinze 19/12/1913 109/78888 Hees 10/05/1940 18e Linie 2e Bat 6e Comp Soldaat Omgekomen bij de strijd aan het Albertkanaal voor de bruggen van Vroenhoven en Veldwezelt aan het steunpunt Hees
5549 8 VAN DE KEERE Omer Seraing 3/10/1912 176/13324 Aalter 25/05/1940 11e Genie 1e Comp    
5550 9 VANDEKERKHOVE Arthur Loppem 29/01/1913 163/13673 Poeke 25/05/1940 4e of 32e Artillerie 2e Groep 4e Batterij Soldaat  
5551 10 VANDE KERCKHOVE Gaston Denain (FR) 25/02/1913 127/81084 Wilsele 22/06/1940 6e Jagers te Voet 1e Bat 1e Comp   in hospitaal overleden aan verwondingen opgelopen bij de verdediging van de stellingen rond Leuven
5552 11 VANDEKERCKHOVE Jozef Meulebeke 9/03/1913 135/74525 Aarschot 11/05/1940 1e Grenadiers 3e Bat 12e Comp Korporaal Wordt zwaar gewond bij het opblazen van de brug over het Albertkanaal te Kwaadmechelen. Hij wordt samen met nog 2 andere soldaten aan zijn stelling getroffen door rondvliegend puin. Hij zal in het medisch chirurgisch centrum van de 6e ID nog dezelfde dag overlijden aan zijn verwondingen.
5553 12 VANDEKERKHOVE Georges Arc Ainières 2/02/1915 127/83921 Leuven 16/05/1940 6e Jagers te Voet 2e Bat 8e Comp Soldaat Allicht in hospitaal overleden aan verwondingen opgelopen bij Duite aanvalspogingen om de stellingen rond Leuven te breken
5554 13 VAN DE KERKHOVEN Marcel Birtley (GB) 18/04/1918 108/86303 Meulebeke 26 of 27/05/1940 8e Linie 3e Bat 9e Comp Soldaat omgekomen in de Leieslag
5555 14 VANDELEENE Eduard Kortrijk 17/09/1910 194/14824 Gravelines (FR) 24/05/1940 4e CT (Vervoerskorps)   Soldaat  
5556 15 VAN DE LOOK Camile Schaarbeek 9/01/1920 273/9279
of 273/6279
Sas van Gent (NL) 23/05/1940 2e Cyclisten 2e Bat 5e Comp   gesneuveld bij contacten met Duitsers langs het kanaal Gent-Terneuzen
5557 16 VANDE MERGEL Alfons     289/2304 Ooltgenplaat (NL) 30/05/1940 -
(+) 6/06/1940
4e TTR (Transmissietroepen)   Soldaat Kwam om het leven toen een schip met Belgische krijgsgevangenen, de "Rhenus 127" op een mijn liep en zonk. Hij stierf in een hospitaal aan opgelopen verwondingen of werd pas later dood teruggevonden of geregistreerd.
5558 17 VAN DE MERLEN Julien Rotterdam (NL) 5/02/1918 108/88048 Desselgem -
(+) Ingelmunster
24/05/1940 -
(+) 26/05/1940
8e Linie 1e Bat 3e Comp (Schoolcompagnie) Sergeant Vermoedelijk zwaar gewond bij luchtaanvallen op hun stellingen in de nabijheid van Tielt en  in hospitaal overleden aan eerder opgelopen verwondingen
5559 18 VANDEMEULEBROUCKE Charles Avelgem 29/05/1910 104/78236 Schoten 17/05/1940 34e Linie 1e Bat 1e Comp Soldaat Omgekomen bij Duitse infiltratiepogingen in de nabijheid van het fort van Schoten
5560 19 VANDENABEELE Marcel Gilly 17/08/1918 126/83747 Nevele 27/05/1940 2e Jagers te Voet     gesneuveld bij gevechten om het Schipdonkkanaal. De 2e Jagers dienden een dwarsstelling op te trekken wegens Duitse doorbraak in de regio Nevele in de stellingen van de 15e Linie.
5561 20 VAN DEN ABEELE Rene Oud Heverlee 26/12/1899 23281 Schaffen -
(+) Leuven (hosp)
10/05/1940 -
(+) 12/05/1940
2e Luchtvaart 1e Groep Kapitein-Piloot zwaar gewond bij Duitse aanvallen op het vliegveld van Schaffen. Aan zijn verwondingen overleden 2dagen later in een hospitaal in Leuven.
5562 21 VAN DEN BAERE Gerard Dikkelvenne 4/04/1912 135/76455 Ternaaien 11/05/1940 2e Grenadiers 3e Bat 11e Comp Soldaat Omgekomen toen gegroepeerde en door Duitsers bewaakte Belgische soldaten uit de lucht foutievelijk allicht door een Brits of Belgisch vliegtuig onder vuur werden genomen.
5563 22 VAN DEN BERGH Frans Boom 28/06/1913 105/81980 Willemstad (NL) 30/05/1940 -
(+) 6/06/1940
17e LInie 2e Bat 7e Comp Soldaat Kwam om het leven toen een schip met Belgische krijgsgevangenen, de "Rhenus 127" op een mijn liep en zonk. Hij stierf in een hospitaal aan opgelopen verwondingen of werd pas later dood teruggevonden of geregistreerd.
5564 23 VAN DEN BERGH Jan Hekelgem 26/12/1914 109/81251 Vroenhoven 10/05/1940 18e Linie   Soldaat gevallen aan Albertkanaal in de buurt van de brug van Vroenhoven
5565 24 VANDENBERGHE Abel Kortrijk 30/08/1910 104/78232 Brasschaat  (Polygoon) 16/05/1940 34e Linie 2e Bat 7e Comp Soldaat Omgekomen bij Duitse contacten in de nabijheid van het fort van Brasschaat
5566 25 VAN DEN BERGHE Cesar Lembeke 15/07/1902 166/5933 Frevent (FR) 20/05/1940 Rijkswachtbrigade Eeklo   aanvullend rijkswachter  
5567 26 VAN DEN BERGHE Frans Hoboken 4/01/1915 of
24/01/1915
141/26867 Zelzate 23/05/1940 2e Gidsen 1e Groep 2e Eskadron Soldaat Gesneuveld bij zware Duitse aanvallen op Belgische stellingen aan kanaal Gent-Terneuzen nabij Zelzate
5568 27 VAN DEN BERGHE Joseph Dempremy 27/08/1913 126/77108 Aarschot 10/05/1940 5e Jagers te Voet     Allicht zwaar gewond en in hospitaal overleden ten gevolgen van aanvallen uit de lucht door de Luftwaffe op stellingen aan de KW linie
5569 28 VAN DEN BERGHE Julien of Juliaan Gent 30/10/1916 131/90080 Adegem 24/05/1940 1e Karabiniers 3e Bat 10e Comp Soldaat Gesneuveld bij stellingen achter het Schipdonkkanaal waar deze eenheden met zware Duitse aanvallen en artillerievuur te maken kregen.
5570 29 VANDENBERGHE Marcel Vinkem 1/04/1913 109/78889* Hees 10/05/1940 18e Linie 2e Bat 6e Comp Soldaat Omgekomen bij de strijd aan het Albertkanaal voor de bruggen van Vroenhoven en Veldwezelt aan het steunpunt Hees.
Stamnummer dubbel met Vancausenbroeck Jules
5571 30 VANDENBERK Eugenius Borgerhout 27/06/1912 106/97584 Deinze -
(+) Zarren
25/05/1940 -
(+) 27/05/1940
17e Linie 4e Bat 15e Comp mortieren 76 Sergeant gewond geraakt in de Leieslag en in hospitaal overleden aan eerdere verwondingen
5572 31 VAN DEN BOER Wilhelmus Lommel 19/10/1917 111/88366 Vinkt 25/05/1940 4e I.D. Comp C47-Tractée Soldaat Deze eenheid van de 4e ID geraakte ter hoogte van Vinkt mee betrokken in de zware strijd die hier werd gestreden door Ardeense Jagers die met hand en tand dit dorp bleven verdedigen en in handen hielden tot frustratie van de Duitse aanvallers
5573 32 VAN DEN BOGAERDE Hector Rognee 21/05/1917 110/89979 Vinkt 27/05/1940 1e Ardeense Jagers 1e Bat 2e Comp Soldaat gesneuveld bij zware gevechten om de noordkant van Vinkt in handen te houden op Duitse infanteristen.
5574 33 VANDEN BOGAERT Albert La Hulpe 2/07/1916 40993 Koningshooikt 16/05/1940 1e Grenadiers 3e Bat 9e Comp Onderluitenant Omgekomen bij een interne schermutseling waarbij een bevoorradingskolonne voor de 9e Comp in de nacht wordt aanzien als Duitse infiltraties
5575 34 VAN DEN BON Morris Twickenham (GB) 12/08/1915 103/85174 Op zee voor Middelkerke 20/05/1940 Marinekorps     omgekomen toen zijn schip, het jacht "Aloha" werd gebombardeerd of op een mijn liep.
5576 35 VANDENBORNE Pieter Hasselt 3/03/1905 15/9665 Gravelines (FR) 24/05/1940 8e Artillerie     mogelijks opleidingseenheid of onlogische locatie voor deze eenheid
5577 36 VANDEN BORRE Henri Tiegem 18/01/1910 102/81878 Terdonk -
(+) Gent (hosp)
23/05/1940 32e Linie 1e Bat 1e Comp Soldaat Zwaar gewond bij Zware aanvallen op stellingen aan kanaal Gent Terneuzen bij Duitse pogingen het kanaal over te steken. Kort nadien in hospitaal aan zijn verwondingen overleden.
5578 37 VAN DEN BORRE Valentinus Sint Katarina Lombeek 9/05/1913 109/78445 Vroenhoven 10/05/1940 18e Linie   Soldaat gevallen aan Albertkanaal in de buurt van de brug van Vroenhoven
5579 38 VANDENBOSCH Isidorius Langdorp 11/03/1914 257/4499 Boulogne sur Mer (FR) 23/05/1940 3e Luchtvaart      
5580 39 VAN DEN BOSSCHE Albert Baasrode 19/05/1914 106/1596 Hesdin (FR) 25/05/1940 56e Linie (allicht)
ipv 28e Linie
3e Bat 11e Comp (onlogische indeling) Soldaat De 56e Linie was het opleidings- en versterkingsregiment van onder andere de 28e Linie. Deze poogden naar het zuiden van Frankrijk te geraken. Het 1e Bataljon kwam hierbij niet voorbij Noord Frankrijk waar de Duitsers reeds zwaar waren doorgebroken. Ze dienden hier ook mee stelling te nemen oa de kanten van Duinkerken, Calais en Boulogne. Allicht hierbij gesneuveld.
5581 40 VANDEN BOSSCHE Desire Sint Jans Molenbeek 7/02/1912 169/8648 Tessenderlo 13/05/1940 19e Artillerie 2e Groep 4e Batterij    
5582 41 VAN DEN BOSSCHE Francois     105/81565 Willemstad (NL) 30/05/1940 -
(+) 17/06/1940
8e Linie 1e Bat 2e Comp Soldaat Kwam om het leven toen een schip met Belgische krijgsgevangenen, de "Rhenus 127" op een mijn liep en zonk. Hij stierf in een hospitaal aan opgelopen verwondingen of werd pas later dood teruggevonden of geregistreerd.
5583 42 VANDENBOSSCHE Hubert Etikhove 4/08/1909 127/74232 Willemstad (NL) 30/05/1940 9e Jagers te Voet   Soldaat Omgekomen toen een schip met Belgische krijgsgevangenen, de "Rhenus 127" op een mijn liep en zonk
5584 43 VANDENBOSSCHE Joseph Anderlecht 12/06/1919 101/87039 Ramsdonk 17/05/1940 14e Linie 3e Bat 11e Comp   gesneuveld bij een Duitse artilleriebeschieting op de troepen nadat ze het kanaal van Willebroek waren overgestoken en doortrokken richting kanaal Gent-Terneuzen
5585 44 VAN DEN BOSSCHE Maria Sint Huibrechts Lille 29/04/1919 280/5469 Gottem -
(+) Oeselgem (hosp)
26/05/1940 -
(+) 28/05/1940
4e Ardeense Jagers 1e Bat 2e Comp Sergeant In hospitaal overleden aan de gevolgen van obusscherven, eerder opgelopen bij de Leieslag te Gottem
5586 45 VAN DEN BOSSCHE Rene       Melsbroek 16/05/1940     Soldaat  
5587 46 VAN DEN BOSSCHE Romain Moeskroen 19/05/1918 104/87236 Torhout 26/05/1940 4e Linie     gesneuveld bij het terugtrekken na de val van Wevelgem, slag om de Leie
5588 47 VAN DEN BRANDE Pieter Boom 8/11/1913 170/13273 Sleidinge -
(+) Eeklo (hosp)
20/05/1940 3e Artillerie 3e Groep 7e Batterij Soldaat Zwaar gewond of dood binnengebracht via de 11e Lichte Heelkundige Ambulance (Mil Hosp OLV Ten Doorn te Eeklo). Onlogische locatie voor deze eenheid
5589 48 VANDEN BRANDEN Felix Liedekerke 15/08/1913 135/74886 Saint Amand les Eaux (FR) 25/05/1940 2e Grenadiers 3e Bat 10e Comp   Omgekomen bij het doortrekken op het Zuiden van Frankrijk per trein om aldaar te pogen de 7ID opnieuw aan te vullen en te herorganiseren
5590 49 VANDENBRANDEN Joseph Anderlecht 24/10/1919 135/71721 Brugge 28/05/1940 1e Grenadiers 3e Bat 12e Comp   Allicht in hospitaal overleden ten gevolge van een laatste weerstandspoging te Rumbeke
5591 50 VANDEN BRANDEN Julien Hamme     Kwatrecht 21/05/1940 5e Linie   Soldaat gesneuveld 2e dag van gevechten (Bruggenhoofd Gent)
5592 51 VAN DEN BROECK Alphonsus Ramsel 27/01/1907 106/89565 Pittem 27/05/1940 2e TAA (Hulptroepen van het leger)      
5593 52 VANDENBROECK
   of VANDENBROEK
Georges Bierges 29/06/1910 164/11318 Lichtervelde 26/05/1940 14e Artillerie   Soldaat Toen hun 16e Batterij te Ondank verdekt opgesteld stond te wachten op nieuwe orders door de Duitse Luftwaffe gespot en aangevallen. In hospitaal overleden aan zijn verwondingen
5594 53 VANDENBROECK Gerard Liege 23/11/1912 293/337 Juprelle 11/05/1940 1e Lansiers 2e Groep 6e Eskadron   Omgekomen door een vliegtuigbom bij 1 van 3 luchtaanvallen op hun stellingen te Juprelle
5595 54 VAN DEN BROECK J.         mei 1940 2e Gidsen      
5596 55 VAN DEN BROECK Jan Buggenhout 2/06/1917 125/45634 Arendonk 14/05/1940 3e Karabiniers 2e Bat 5e Comp Soldaat Geneuveld toen het Maas - Scheldekanaal werd verlaten na de Nederlandse kapitulatie en men hier overrompeld werd met vrijgekomen Duitse troepen uit Nederland.
5597 56 VANDENBROECK Lucien Sint Maria Lierde 9/09/1919 of
19/09/1919
145/30833 Rotem 10/05/1940 1e Jagers te Paard 2e Groep 5e Eskadron mitrailleurschutter Was een van de bezetters van de alarmstellingsbunker A23 te Rotem tussen Maas en Maas-Scheldekanaal. In de vroege ochtend van 10/05/1940 werd de bunker zo goed als omsingeld en aangevallen. De manschappen probeerden nog als sluipend door de weilanden te ontkomen in de richting van het Maas-Scheldekanaal. Nabij de dijk werd hij echte als enige van de groep dodelijk getroffen door mitrailleurkogels.
5598 57 VANDENBROECKE Jozef       Rumbeke 27/05/1940 Grenadiers   Korporaal  
5598 57 VANDENBROECKE
   Zie VANDENBROECK
Lucien                  
5599 58 VANDENBROECKE Aimé Velaines (FR) 6/10/1915 127/83923 Zwevezele 27/05/1940 6e Jagers te Voet 2e Bat 8e Comp   gesneuveld bij terugtrekken richting Roeselare
5599 58 VANDENBROEK
   Zie VANDENBROECK
Georges                  
5600 59 VAN DEN BROEKE Gentil Schorisse 11/04/1918 149/30632 Halen 13/05/1940 1e Gidsen 2e Groep 4e Eskadron Motorwielrijders   gesneuveld door een obus ter hoogte van de zuidkant van Halen en de brug van Zelk nabij de Gete
5601 60 VANDENBROUCKE Gerard Beveren
(aan de Ijzer)
10/09/1910 151/36208 Ursel 27/05/1940 7e Artillerie 2e Groep 6e Batterij Soldaat Gesneuveld nabij het Schipdonkkanaal. De 2e Groep gaf artilleriesteun aan de 23e Linie.
5602 61 VANDEN BROUCKE Lucien Paris (FR) 29/11/1918 164/17025 Peuplingues (FR) 24/05/1940 31e Artillerie 2e Groep Staf Wachtmeester, kandidaat Onderluitenant Heel veel van de 31e Artillerie die een opleidings- en versterkingseenheid was voor de artillerie waren eeder naar Zuid Frankrijk gestuurd om daar hun opleiding te kunnen afwerken. Zij geraakten echter door de snelle Duitse doorbraak niet meer voorbij de regio Dunkerque (FR). Te Peuplinques (FR) werden heel wat Belgen gevangen genomen. Heel wat Belgen sneuvelden nog bij gevechten voorafgaand aan deze gevangenneming.
5603 62 VAN DENBUYS Rene Brussel 11/02/1919 140/29657 Tongeren 10/05/1940
Allicht 11/05/1940
2e Lansiers 1e Groep 1e Eskadron   Zo goed als zeker op 11/05/1940 gesneuveld toen hun stellingen tussen Tongeren, Nerem en Vreren tot 6x toe worden aangevallen door de Duitse Luftwaffe.
5604 63 VAN DEN BUSSCHE Albert Stavele 27/07/1916 131/9081 Adegem  24 of 25/05/1940 1e Karabiniers 3e Bat 12e Comp Soldaat Gesneuveld bij stellingen achter het Schipdonkkanaal nabij Raverschoot waar deze eenheden met zware Duitse aanvallen en artillerievuur te maken kregen.
5605 64 VANDEN BUSSCHE Jean Sint Jans Molenbeek 15/06/1910 149/26791 De Panne 1/06/1940 Service de Convoiement      
5606 65 VANDENBUSSCHE Joseph Creteil (FR) 12/04/1919 248/2482 Westvleteren 29/05/1940 53e Linie 1e Bat 2e Comp   Een gedeelte van de 53e Linie 1e Bat werd  toegevoegd bij de eerder zwaar toegetakelde Belgische 7e ID en richting Bretagne ingezet. Datum van sneuvelen is wel onlogisch en allicht verkeerd.
5607 66 VANDENDAELE Maurice Etikhove 5/09/1908 102/79636 Torhout 26/05/1940 32e Linie     Zwaar gewond bij Zware aanvallen op stellingen aan kanaal Gent Terneuzen bij Duitse pogingen het kanaal over te steken. Nadien in hospitaal aan zijn verwondingen overleden.
5608 67 VAN DEN DORPE Raphael Schaarbeek 11/03/1915 102/89097 Oostwinkel 26/05/1940 22e Linie 1e Bat 1e Comp Sergeant gesneuveld tijdens tegenaanval om verloren posities aan Schipdonkkanaal opnieuw te proberen heroveren.
5609 68 VANDENDRIENCKE
   of VANDENDRIESSCHE
Joseph Noeux les Mimes (FR) 14/01/1918 156/22843 Sint Amandsberg 20/05/1940 -
(+) 21/05/1940
3e of 6e Artillerie     in hospitaal overleden aan eerder opgelopen verwondingen
5610 69 VANDENDRIESCHE Cyriel     108/74120 Willemstad (NL) 30/05/1940 2e TAA (Hulptroepen van het leger)   Soldaat Omgekomen toen een schip met Belgische krijgsgevangenen, de "Rhenus 127" op een mijn liep en zonk
5611 70 VANDEN DRIESCHE Paul Sint Joost ten Node 27/12/1915 112/87779 Kuurne 24/05/1940        
5612 71 VAN DEN DRIESSCHE Adriaan Menen 13/01/1914 41566 Ursel 27/05/1940 7e Artillerie 2e Groep 5e Batterij Onderluitenant Gesneuveld nabij het Schipdonkkanaal. De 2e Groep gaf artilleriesteun aan de 23e Linie.
5613 72 VAN DEN DRIESSCHE Camiel Sint Katarina Lombeek 20/07/1912 183/18703 Aalter 18/05/1940 1e Luchtvaart 2e Groep 2e Smaldeel grondpersoneel   gesneuveld op terrein nr 6
5613 72 VANDENDRIESSCHE
   Zie VANDENDRIENCKE
Joseph                  
5614 73 VANDENDRISSE Edouard Frasnes lez  Anvaing 131/50311 131/50311            
5615 74 VANDEN EYNDE Albert Anderlecht 21/05/1919 156/23408 Duffel 17/05/1940 6e Artillerie     gesneuveld tijdens opstelling aan KW-linie
5616 75 VAN DEN EYNDE Jan Antwerpen 28/04/1912 233/799 Neuville sur Margivalle (FR)
of Barcarès (FR)
21/05/1940 4e Karabiniers     Het 4e Karabiniers was het opleidngs- en versterktingsregiment van de Karabiniers. Deze eenheden werden naar het Zuiden van Frankrijk gestuurd om hun opleiding buiten het oorlogsgeweld te kunnen afwerken. Allicht bij dit transport om het leven gekomen. Mogelijks is de locatie van overlijden niet juist en is dit de ene persoon die in het voor deze opleiding voorziene kamp in Barcarès overleed omwille van de schandalige levensomstandigheden aldaar.
5617 76 VAN DEN EYNDE Rene Olen 26/05/1914 149/29809 Deurne (nabij Tessenderlo) 14/05/1940 2e Gidsen 1e Groep 1e Eskadron   gesneuveld bij Duitse doorbraak over het Albertkanaal te Tessenderlo